1. IV-01. NODROŠINĀJUMS AR DZĪVOJAMĀM MĀJĀM UN DZĪVOKĻIEM

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3177 Izmaiņas veiktas:

  1. Māju veids: Īpašumā, Nomātas, (2)
  2. Rādītāji: DZĪVOJAMĀS MĀJAS: saimniecību skaits, dzīvojamās mājas % no saimniecību kopskaita, Dzīvojamo māju skaits, Kopējā platība, tūkst.m², ..., Vidējā 1 dzīvokļa kopējā platība, m² (10)
  3. Sektori: Visās saimniecībās, ..sabiedriskajā sektorā, ...privātajā sektorā, ....no tā iedzīvotāju saimniecībās, (4)


 2. IV-02. DZĪVOJAMO MĀJU SADALĪJUMS PĒC UZCELŠANAS PERIODA

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4627 Izmaiņas veiktas:

  1. Rādītāji: DZĪVOJAMO MĀJU KOPSKAITS, No tām uzceltas: LĪDZ 1918.G.: Skaits, % no kopskaita (līdz 1918.g.), 1919.-1933.gg.: Skaits, ..., % no kopskaita (19)
  2. Sektori: Visās saimniecībās, ..sabiedriskajā sektorā, ...privātajā sektorā, ....no tā iedzīvotāju saimniecībās, (4)


 3. IV-03. DZĪVOJAMĀS MĀJAS PĒC UZCELŠANAS PERIODA

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2295 Izmaiņas veiktas:

  1. LIZ platība, ha: PAVISAM, < 5.0, 5.0-9.9, 10.0-19.9, ..., bez zemes (11)
  2. Uzcelšanas periods: PAVISAM, Līdz 1918, 1919-1933, 1934-1940, ..., Nav uzrādīts uzcelšanas gads (10)


 4. IV-04. DZĪVOJAMO MĀJU SADALĪJUMS PĒC REKONSTRUKCIJAS PERIODA

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2820 Izmaiņas veiktas:

  1. Rādītāji: REKONSTRUĒTO DZĪVOJAMO MĀJU KOPSKAITS, % no dzīvojamo māju kopskaita, No tām rekonstruētas: līdz 1987.g.: skaits, % no rekonstruēto dzīvojamo māju kopskaita, ..., % no rekonstruēto dzīvojamo māju kopskaita (8)
  2. Sektori: Visās saimniecībās, ..sabiedriskajā sektorā, ...privātajā sektorā, ....no tā iedzīvotāju saimniecībās, (4)


 5. IV-05. SAIMNIECĪBU GRUPĒJUMS PĒC DZĪVOJAMO MĀJU KOPĒJĀS PLATĪBAS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 1802 Izmaiņas veiktas:

  1. Platība, m2: PAVISAM, <50, 51-75, 76-100, ..., >=301 (9)
  2. Rādītāji: Saimniecības ar dzīvojamām mājām īpašumā, % no saimniecību kopskaita ar dzīvojamām mājām īpašumā, (2)


 6. IV-06. NODROŠINĀJUMS AR DZĪVOJAMĀM MĀJĀM RAJONOS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3206 Izmaiņas veiktas:

  1. Rajons: KOPĀ, Aizkraukles, Alūksnes, Balvu, ..., Ventspils (27)
  2. Rādītāji: Saimniecības ar dzīvojamām mājām īpašumā, Saimniecības ar dzīvojamām mājām īpašumā % no kopskaita, Mājas vidējā kopējā platība saimniecībās ar dzīvojamām mājām īpašumā, m², Saimniecības ar nomātām dzīvojamām mājām, ..., Mājas vidējā kopējā platība saimniecībās ar nomātām dzīvojamām mājām, m² (6)


 7. IV-07. DZĪVOKĻU SADALĪJUMS PĒC UZCELŠANAS PERIODA

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2239 Izmaiņas veiktas:

  1. Uzcelšanas periods: DZĪVOKĻU KOPSKAITS, līdz 1918.g., 1919.-1933.gg., 1934.-1940.gg., ..., Nav uzrādīts uzcelšanas gads (10)
  2. Rādītāji: Skaits, % no kopskaita, (2)
  3. Sektori: Visās saimniecībās, ..sabiedriskajā sektorā, ...privātajā sektorā, ....no tā iedzīvotāju saimniecībās, (4)


 8. IV-08. NODROŠINĀJUMS AR DZĪVOKĻIEM RAJONOS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3033 Izmaiņas veiktas:

  1. Rajons: KOPĀ, Aizkraukles, Alūksnes, Balvu, ..., Ventspils (27)
  2. Rādītāji: Saimniecības ar dzīvokļiem īpašumā, Saimniecības ar dzīvokļiem īpašumā % no kopskaita, Īpašumā esošo dzīvokļu vidējā kopējā platība, m2, Saimniecības ar nomātiem dzīvokļiem, ..., Nomātā dzīvokļa vidējā kopējā platība, m2 (6)


 9. IV-09. NODROŠINĀJUMS AR ĪPAŠUMĀ ESOŠĀM UN NOMĀTĀM KŪTĪM

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3620 Izmaiņas veiktas:

  1. Rādītāji: GOVJU KŪTIS: Saimniecību skaits, Govju kūtu skaits, Govju kūtu kopējā platība, tūkst.m², CŪKU KŪTIS: Saimniecību skaits, ..., Kopējo kūtu kopējā platība, tūkst.m² (18)
  2. Sektori: Visās saimniecībās, ..sabiedriskajā sektorā, ...privātajā sektorā, ....no tā iedzīvotāju saimniecībās, (4)


 10. IV-10. NODROŠINĀJUMS AR ĪPAŠUMĀ ESOŠAJĀM KŪTĪM

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 6748 Izmaiņas veiktas:

  1. Rādītāji: GOVJU KŪTIS: Saimniecību skaits, Govju kūtu skaits, Govju kūtu kopējā platība, tūkst.m², ..govju kūtu izmantotā lauksaimniecībā platībā, tūkst.m², ..., Vidējā 1 kūts kopējā platība, m² (30)
  2. Sektori: Visās saimniecībās, ..sabiedriskajā sektorā, ...privātajā sektorā, ....no tā iedzīvotāju saimniecībās, (4)


 11. IV-11. NOMĀTO KŪTU IZMANTOŠANA

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3729 Izmaiņas veiktas:

  1. Rādītāji: GOVJU KŪTIS: Saimniecību skaits, Govju kūtu skaits, Govju kūtu kopējā platība, tūkst. m², CŪKU KŪTIS: Saimniecību skaits, ..., Kopējo kūtu kopējā platība, tūkst. m² (18)
  2. Sektori: Visās saimniecībās, ..sabiedriskajā sektorā, ...privātajā sektorā, ....no tā iedzīvotāju saimniecībās, (4)


 12. IV-12. GOVJU KŪTU SADALĪJUMS PĒC UZCELŠANAS PERIODA

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2299 Izmaiņas veiktas:

  1. Uzcelšanas periods: GOVJU KŪTU KOPSKAITS, No tām uzceltas: Līdz 1918.g., 1919.-1933.gg., 1934.-1940.gg., ..., Nav uzrādīts uzcelšanas gads (10)
  2. Rādītāji: Skaits, % no kopskaita, (2)
  3. Sektori: Visās saimniecībās, ..sabiedriskajā sektorā, ...privātajā sektorā, ....no tā iedzīvotāju saimniecībās, (4)


 13. IV-13. GOVJU KŪTIS PĒC UZCELŠANAS PERIODA DAŽĀDA LIELUMA SAIMNIECĪBĀS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2369 Izmaiņas veiktas:

  1. LIZ platība, ha: PAVISAM, <5.0, 5.0-9.9, 10.0-19.9, ..., bez zemes (11)
  2. Uzcelšanas periods: PAVISAM, Līdz 1918, 1919-1933, 1934-1940, ..., Nav uzrādīts uzcelšanas gads (10)


 14. IV-14. GOVJU KŪTU SADALĪJUMS PĒC REKONSTRUKCIJAS PERIODA

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 1912 Izmaiņas veiktas:

  1. Rekonstrukcijas periods: REKONSTRUĒTĀS GOVJU KŪTIS, No tām rekonstruētas: Līdz 1987.g., ..1988.-1994.gg., ..1995.g. un vēlāk, (4)
  2. Rādītāji: Skaits, % no kopskaita, (2)
  3. Sektori: Visās saimniecībās, ..sabiedriskajā sektorā, ...privātajā sektorā, ....no tā iedzīvotāju saimniecībās, (4)


 15. IV-15. SAIMNIECĪBU GRUPĒJUMS PĒC LIELLOPU TURĒŠANAI IZMANTOTĀS GOVJU KŪTU PLAT.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2604 Izmaiņas veiktas:

  1. Platība, m²: PAVISAM, <50, 51-75, 76-100, ..., >=501 (11)
  2. Rādītāji: Saimniecības ar govju kūtīm, % no saimniecību kopskaita ar govju kūtīm, Liellopu skaits šajās saimniecībās, % no liellopu kopskaita, Izmantotā govju kūts platība vidēji uz 1 liellopu šajās saimniecībās, m² (5)


 16. IV-16. NODROŠINĀJUMS AR GOVJU KŪTĪM RAJONOS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3563 Izmaiņas veiktas:

  1. Rajons: KOPĀ, Aizkraukles, Alūksnes, Balvu, ..., Ventspils (27)
  2. Rādītāji: Saimniecības ar liellopiem, Saimniecības ar govju kūtīm īpašumā, % no saimniecību skaita ar liellopiem, Saimniecības ar nomātām govju kūtīm, % no saimniecību skaita ar liellopiem, Govju kūtu platība vidēji uz 1 liellopu saimniecībās ar liellopiem, m², (4)


 17. IV-17. CŪKU KŪTU SADALĪJUMS PĒC UZCELŠANAS PERIODA

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2282 Izmaiņas veiktas:

  1. Uzcelšanas periods: CŪKU KŪTU KOPSKAITS, No tām uzceltas: Līdz 1918.g., 1919.-1933.gg., 1934.-1940.gg., ..., Nav uzrādīts uzcelšanas gads (10)
  2. Rādītāji: Skaits, % no kopskaita, (2)
  3. Sektori: Visās saimniecībās, ..sabiedriskajā sektorā, ..privātajā sektorā, ....no tā iedzīvotāju saimniecībās, (4)


 18. IV-18. CŪKU KŪTIS PĒC UZCELŠANAS PERIODA DAŽĀDA LIELUMA SAIMNIECĪBĀS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2413 Izmaiņas veiktas:

  1. LIZ platība, ha: PAVISAM, <5.0, 5.0-9.9, 10.0-19.9, ..., bez zemes (11)
  2. Uzcelšanas periods: PAVISAM, Līdz 1918, 1919-1933, 1934-1940, ..., Nav uzrādīts uzcelšanas gads (10)


 19. IV-19. CŪKU KŪTU SADALĪJUMS PĒC REKONSTRUKCIJAS PERIODA

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 1898 Izmaiņas veiktas:

  1. Rekonstrukcijas periods: Rekonstruētās cūku kūtis, No tām rekonstruētas: Līdz 1987.g., 1988.-1994.gg., 1995.g. un vēlāk, (4)
  2. Rādītāji: Skaits, % no kopskaita, (2)
  3. Sektori: Visās saimniecībās, ..sabiedriskajā sektorā, ...privātajā sektorā, ....no tā iedzīvotāju saimniecībās, (4)


 20. IV-20. SAIMNIECĪBU GRUPĒJUMS PĒC CŪKU TURĒŠANAI IZMANTOTĀS CŪKU KŪTU PLATĪBAS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2545 Izmaiņas veiktas:

  1. Platība, m²: PAVISAM, <50, 51-75, 76-100, ..., >=501 (11)
  2. Rādītāji: Saimniecības ar cūku kūtīm, % no saimniecību kopskaita ar cūku kūtīm, Cūku skaits šajās saimniecībās, % no cūku kopskaita, Izmantotā cūku kūts platība vidēji uz 1 cūku šajās saimniecībās, m² (5)


 21. IV-21. NODROŠINĀJUMS AR CŪKU KŪTĪM RAJONOS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3473 Izmaiņas veiktas:

  1. Rajons: KOPĀ, Aizkraukles, Alūksnes, Balvu, ..., Ventspils (27)
  2. Rādītāji: Saimniecības ar cūkām, Saimniecības ar cūku kūtīm īpašumā, % no saimniecību skaita ar cūkām, Saimniecības ar nomātām cūku kūtīm, % no saimniecību skaita ar cūkām, Cūku kūtu platība vidēji uz 1 cūku saimniecībās ar cūkām, m², (4)


 22. IV-22. ZIRGU STAĻĻU SADALĪJUMS PĒC UZCELŠANAS PERIODA

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2277 Izmaiņas veiktas:

  1. Uzcelšanas periods: ZIRGU STAĻĻU KOPSKAITS, No tām uzcelti: Līdz 1918.g., 1919.-1933.gg., 1934.-1940.gg., ..., Nav uzrādīts uzcelšanas gads (10)
  2. Rādītāji: Skaits, % no kopskaita, (2)
  3. Sektori: Visās saimniecībās, ..sabiedriskajā sektorā, ...privātajā sektorā, ....no tā iedzīvotāju saimniecībās, (4)


 23. IV-23. ZIRGU STAĻLI PĒC UZCELŠANAS PERIODA DAŽĀDA LIELUMA SAIMNIECĪBĀS (% )

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2447 Izmaiņas veiktas:

  1. LIZ platība, ha: PAVISAM, <5.0, 5.0-9.9, 10.0-19.9, ..., bez zemes (11)
  2. Uzcelšanas periods: PAVISAM, Līdz 1918, 1919-1933, 1934-1940, ..., Nav uzrādīts uzcelšanas gads (10)


 24. IV-24. ZIRGU STAĻĻU SADALĪJUMS PĒC REKONSTRUKCIJAS PERIODA

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 1882 Izmaiņas veiktas:

  1. Rekonstrukcijas periods: REKONSTRUĒTIE ZIRGU STAĻĻI, No tiem rekonstruēti: Līdz 1987.g., 1988.-1994.gg., 1995.g. un vēlāk, (4)
  2. Rādītāji: Skaits, % no kopskaita, (2)
  3. Sektori: Visās saimniecībās, ..sabiedriskajā sektorā, ...privātajā sektorā, ....no tā iedzīvotāju saimniecībās, (4)


 25. IV-25. SAIMNIECĪBU GRUPĒJUMS PĒC ZIRGU TURĒŠANAI IZMANTOTĀS ZIRGU STAĻĻU PLATĪBA

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2399 Izmaiņas veiktas:

  1. Platība, m²: PAVISAM, <50, 51-75, 76-100, ..., >=201 (7)
  2. Rādītāji: Saimniecības ar zirgu staļļiem, Saimniecības ar zirgu staļļiem % no kopskaita, Zirgu skaits šajās saimniecībās, % no zirgu kopskaita, Izmantotā zirgu staļļa platība vidēji uz 1 zirgu šajās saimniecībās, m² (5)


 26. IV-26. AITU KŪTU SADALĪJUMS PĒC UZCELŠANAS PERIODA

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2264 Izmaiņas veiktas:

  1. Uzcelšanas periods: AITU KŪTU KOPSKAITS, No tām uzceltas: Līdz 1918.g., 1919.-1933.gg., 1934.-1940.gg., ..., Nav uzrādīts uzcelšanas gads (10)
  2. Rādītāji: Skaits, % no kopskaita, (2)
  3. Sektori: Visās saimniecībās, ..sabiedriskajā sektorā, ...privātajā sektorā, ....no tā iedzīvotāju saimniecībās, (4)


 27. IV-27. AITU KŪTIS PĒC UZCELŠANAS PERIODA DAŽĀDA LIELUMA SAIMNIECĪBĀS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2326 Izmaiņas veiktas:

  1. LIZ platība, ha: PAVISAM, <5.0, 5.0-9.9, 10.0-19.9, ..., >=500 (10)
  2. Uzcelšanas periods: PAVISAM, Līdz 1918, 1919-1933, 1934-1940, ..., Nav uzrādīts uzcelšanas gads (10)


 28. IV-28. AITU KŪTU SADALĪJUMS PĒC REKONSTRUKCIJAS PERIODA

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 1882 Izmaiņas veiktas:

  1. Rekonstrukcijas periods: REKONSTRUĒTĀS AITU KŪTIS, No tām rekonstruētas: Līdz 1987.g., 1988.-1994.gg., 1995.g. un vēlāk, (4)
  2. Rādītāji: Skaits, % no kopskaita, (2)
  3. Sektori: Visās saimniecībās, ..sabiedriskajā sektorā, ...privātajā sektorā, ....no tā iedzīvotāju saimniecībās, (4)


 29. IV-29. SAIMNIECĪBU GRUPĒJUMS PĒC AITU TURĒŠANAI IZMANTOTĀS AITU KŪTU PLATĪBAS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2375 Izmaiņas veiktas:

  1. Platība, m²: PAVISAM, <50, 51-75, 76-100, ..., >=201 (7)
  2. Rādītāji: Saimniecības ar aitu kūtīm, Saimniecības ar aitu kūtīm % no kopskaita, Aitu skaits šajās saimniecībās, % no aitu kopskaita, Izmantotā aitu kūts platība vidēji uz 1 aitu šajās saimniecībās, m² (5)


 30. IV-30. PUTNU KŪTU SADALĪJUMS PĒC UZCELŠANAS PERIODA

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2318 Izmaiņas veiktas:

  1. Uzcelšanas periods: PUTNU KŪTU KOPSKAITS, No tām uzceltas: Līdz 1918.g., 1919.-1933.gg., 1934.-1940.gg., ..., Nav uzrādīts uzcelšanas gads (10)
  2. Rādītāji: Skaits, % no kopskaita, (2)
  3. Sektori: Visās saimniecībās, ..sabiedriskajā sektorā, ...privātajā sektorā, ....no tā iedzīvotāju saimniecībās, (4)


 31. IV-31. PUTNU KŪTIS PĒC UZCELŠANAS PERIODA DAŽĀDA LIELUMA SAIMNIECĪBĀS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2433 Izmaiņas veiktas:

  1. LIZ platība, ha: PAVISAM, <5.0, 5.0-9.9, 10.0-19.9, ..., bez zemes (11)
  2. Uzcelšanas periods: PAVISAM, Līdz 1918, 1919-1933, 1934-1940, ..., Nav uzrādīts uzcelšanas gads (10)


 32. IV-32. PUTNU KŪTU SADALĪJUMS PĒC REKONSTRUKCIJAS PERIODA

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 1920 Izmaiņas veiktas:

  1. Rekonstrukcijas periods: REKONSTRUĒTĀS PUTNU KŪTIS, No tām rekonstruētas: Līdz 1987.g., 1988.-1994.gg., 1995.g. un vēlāk, (4)
  2. Rādītāji: Skaits, % no kopskaita, (2)
  3. Sektori: Visās saimniecībās, ..sabiedriskajā sektorā, ...privātajā sektorā, ....no tā iedzīvotāju saimniecībās, (4)


 33. IV-33.SAIMNIECĪBU GRUPĒJUMS PĒC MĀJPUTNU TURĒŠANAI IZMANTOTĀS PUTNU KŪTU PLATĪBA

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2437 Izmaiņas veiktas:

  1. Platība, m2: PAVISAM, <50, 51-75, 76-100, ..., >=10001 (7)
  2. Rādītāji: Saimniecības ar putnu kūtīm, Saimniecības ar putnu kūtīm % no kopskaita, Putnu skaits šajās saimniecībās, % no putnu kopskaita, Izmantotā putnu kūts platība vidēji uz 1 putnu šajās saimniecībās, m² (5)


 34. IV-34. KOPĒJO LOPU UN PUTNU KŪTU SADALĪJUMS PĒC UZCELŠANAS PERIODA

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2510 Izmaiņas veiktas:

  1. Uzcelšanas periods: KOPĒJO LOPU UN PUTNU KŪTU KOPSKAITS, No tām uzceltas: Līdz 1918.g., 1919.-1933.gg., 1934.-1940.gg., ..., Nav uzrādīts uzcelšanas gads (10)
  2. Rādītāji: Skaits, % no kopskaita, (2)
  3. Sektori: Visās saimniecībās, ..sabiedriskajā sektorā, ...privātajā sektorā, ....no tā iedzīvotāju saimniecībās, (4)


 35. IV-35. KOPĒJĀS KŪTIS PĒC UZCELŠANAS PERIODA

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2325 Izmaiņas veiktas:

  1. LIZ platība, ha: PAVISAM, <5.0, 5.0-9.9, 10.0-19.9, ..., bez zemes (11)
  2. Uzcelšanas periods: PAVISAM, Līdz 1918, 1919-1933, 1934-1940, ..., Nav uzrādīts uzcelšanas gads (10)


 36. IV-36. NODROŠINĀJUMS AR KOPĒJĀM LOPU UN PUTNU KŪTĪM RAJONOS*

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 5512 Izmaiņas veiktas:

  1. Rajons: KOPĀ, Aizkraukles, Alūksnes, Balvu, ..., Ventspils (27)
  2. Rādītāji: Saimniecības ar kopējām lopu un putnu kūtīm īpašumā, Saimniecības ar nomātām kopējām lopu un putnu kūtīm, Kopējo lopu un putnu kūtu platība, tūkst.m2, Liellopu skaits saimniecībās ar kopējām lopu un putnu kūtīm, ..., Putnu skaits saimniecībās ar kopējām lopu un putnu kūtīm (8)


 37. IV-37. NODROŠINĀJUMS AR KALTĒM

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 1630 Izmaiņas veiktas:

  1. Kalšu veids: ŠAHTU KALTES, ROTĒJOŠĀS KALTES, VENTILĀCIJAS KALTES, (3)
  2. Rādītāji: skaits, ..no tām darbojošās kaltes, darbojošos kalšu jauda, t/st, (3)
  3. Sektori: Visās saimniecībās, ..sabiedriskajā sektorā, ...privātajā sektorā, ....no tā iedzīvotāju saimniecībās, (4)


 38. IV-38. NODROŠINĀJUMS AR KALTĒM RAJONOS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3057 Izmaiņas veiktas:

  1. Rajons: KOPĀ, Aizkraukles, Alūksnes, Balvu, ..., Ventspils (27)
  2. Kalšu veids: ŠAHTU KALTES, ROTĒJOŠĀS KALTES, VENTILĀCIJAS KALTES, (3)
  3. Rādītāji: skaits, ..no tām darbojošās kaltes, darbojošos kalšu jauda, t/st, (3)


 39. IV-39. NODROŠINĀJUMS AR CITĀM LAUKSAIMNIECISKAJĀM BŪVĒM

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2966 Izmaiņas veiktas:

  1. Lauksaimniecisko būvju veids: RUPJĀS BARĪBAS UN PAKAIŠU ŠĶŪŅI, LAUKSAIMNIECĪBAS ANGĀRI UN NOJUMES, GARĀŽAS, REMONTDARBNĪCAS, ..., SĒŅU AUDZĒTAVAS (7)
  2. Rādītāji: Būvju skaits, Kopējā platība, tūkst.m2, .. izmantota lauksaimniecībā, tūkst.m2, (3)
  3. Sektori: Visās saimniecībās, ..sabiedriskajā sektorā, ...privātajā sektorā, ....no tā iedzīvotāju saimniecībās, (4)


 40. IV-40. NODROŠINĀJUMS AR LAUKSAIMNIECISKAJĀM BŪVĒM RAJONOS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3750 Izmaiņas veiktas:

  1. Rajons: KOPĀ, Aizkraukles, Alūksnes, Balvu, ..., Ventspils (27)
  2. Saimniecību veids: Saimniecības ar rupjās barības un pakaišu šķūņiem, Saimniecības ar lauksaimniecības angāriem un nojumēm, (2)
  3. Rādītāji: Saimniecību skaits, Būvju kopējā platība tūkst.m², .. no tās izmantota lauksaimniecībā tūkst.m², (3)


 41. IV-41. NODROŠINĀJUMS AR GARĀŽĀM UN REMONTDARBNĪCĀM RAJONOS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3555 Izmaiņas veiktas:

  1. Rajons: KOPĀ, Aizkraukles, Alūksnes, Balvu, ..., Ventspils (27)
  2. Saimniecību veids: Saimniecības ar garāžām, Saimniecības ar remontdarbnīcām, (2)
  3. Rādītāji: Saimniecību skaits, Būvju kopējā platība tūkst.m², .. no tās izmantota lauksaimniecībā tūkst.m², (3)


 42. IV-42. NODROŠINĀJUMS AR LAUKSAIMNIECISKAJĀM BŪVĒM RAJONOS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3807 Izmaiņas veiktas:

  1. Rajons: KOPĀ, Aizkraukles, Alūksnes, Balvu, ..., Ventspils (27)
  2. Saimniecību veids: Saimniecības ar zem viena jumta dažādiem nolūkiem celtām būvēm, Saimniecības ar citām būvēm (noliktavas, lopu virtuves, dzirnavas, ceptuves, veikali, u.c.), (2)
  3. Rādītāji: Saimniecību skaits, Būvju kopējā platība tūkst.m², .. no tās izmantota lauksaimniecībā tūkst.m², (3)


 43. IV-43. SĒŅU AUDZĒTAVAS RAJONOS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2506 Izmaiņas veiktas:

  1. Rajons: KOPĀ, Aizkraukles, Alūksnes, Balvu, ..., Ventspils (27)
  2. Rādītāji: Saimniecības ar sēņu audzētavām, Sēņu audzētavu kopējā platība, m2, ..no tās izmantota lauksaimniecībā, m2, (3)


 44. IV-44. NODROŠINĀJUMS AR GLABĀTUVĒM

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2769 Izmaiņas veiktas:

  1. Glabātuvju veids: AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻU GLABĀTUVES(tūkst. t), MINERĀLMĒSLU GLABĀTUVES(tūkst. t), KARTUPEĻU GLABĀTUVES(tūkst. t), DĀRZEŅU GLABĀTUVES(tūkst. t), ..., VIRCAS KRĀTUVES(m3) (11)
  2. Rādītāji: Būvju skaits, To ietilpība, (2)
  3. Sektori: Visās saimniecībās, ..sabiedriskajā sektorā, ...privātajā sektorā, ....no tā iedzīvotāju saimniecībās, (4)


 45. IV-45. NODROŠINĀJUMS AR GLABĀTUVĒM RAJONOS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2886 Izmaiņas veiktas:

  1. Rajons: KOPĀ, Aizkraukles, Alūksnes, Balvu, ..., Ventspils (27)
  2. Rādītāji: Saimniecību skaits ar augu aizsardzības līdzekļu glabātuvēm, Augu aizsardzības līdzekļu glabātuvju ietilpība, tonnas, Saimniecību skaits ar minerālmēslu glabātuvēm, Minerālmēslu glabātuvju ietilpība, tonnas, (4)


 46. IV-46. NODROŠINĀJUMS AR KARTUPEĻU GLABĀTUVĒM RAJONOS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2881 Izmaiņas veiktas:

  1. Rajons: KOPĀ, Aizkraukles, Alūksnes, Balvu, ..., Ventspils (27)
  2. Rādītāji: Saimniecības ar kartupeļu glabātuvēm, Kartupeļu glabātuvju ietilpība, tonnas, Kartupeļu stādījumu platība saimniecībās ar glabātuvēm, ha, Kartupeļu stādījumu platība saimniecībās bez glabātuvēm, ha, (4)


 47. IV-47. NODROŠINĀJUMS AR DĀRZEŅU GLABĀTUVĒM RAJONOS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2852 Izmaiņas veiktas:

  1. Rajons: KOPĀ, Aizkraukles, Alūksnes, Balvu, ..., Ventspils (27)
  2. Rādītāji: Saimniecības ar dārzeņu glabātuvēm, Dārzeņu glabātuvju ietilpība, tonnas, Dārzeņu stādījumu platība saimniecībās ar glabātuvēm, ha, Dārzeņu stādījumu platība saimniecībās bez glabātuvēm, ha, (4)


 48. IV-48. NODROŠINĀJUMS AR AUGĻU GLABĀTUVĒM RAJONOS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2785 Izmaiņas veiktas:

  1. Rajons: KOPĀ, Aizkraukles, Alūksnes, Balvu, ..., Ventspils (27)
  2. Rādītāji: Saimniecības ar augļu glabātuvēm, Augļu glabātuvju ietilpība, tonnas, Ilggadīgo stādījumu platība saimniecībās ar glabātuvēm, ha, Ilggadīgo stādījumu platība siamniecībās bez glabātuvēm, ha, (4)


 49. IV-49. NODROŠINĀJUMS AR PAGRABIEM RAJONOS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2557 Izmaiņas veiktas:

  1. Rajons: KOPĀ, Aizkraukles, Alūksnes, Balvu, ..., Ventspils (27)
  2. Rādītāji: Saimniecības ar pagrabiem, Pagrabu ietilpība, tūkst.m3, (2)


 50. IV-50. NODROŠINĀJUMS AR LABĪBAS TORŅIEM UN LABĪBAS KLĒTĪM RAJONOS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3125 Izmaiņas veiktas:

  1. Rajons: KOPĀ, Aizkraukles, Alūksnes, Balvu, ..., Ventspils (27)
  2. Rādītāji: Saimniecības ar labības torņiem un labības klētīm, Labības torņu un labības klētu ietilpība, tonnas, Graudaugu un pākšaugu sējumu platība saimniecībās ar glabātuvēm, ha, Graudaugu un pākšaugu sējumu platība saimniecībās bez glabātuvēm, ha, (4)


 51. IV-51. NODROŠINĀJUMS AR SKĀBBARĪBAS UN SKĀBSIENA GLABĀTUVĒM RAJONOS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3084 Izmaiņas veiktas:

  1. Rajons: KOPĀ, Aizkraukles, Alūksnes, Balvu, ..., Ventspils (27)
  2. Rādītāji: Saimniecības ar skābbarības un skābsiena glabātuvēm, Skābbarības un skābsiena glabātuvju ietilpība, tonnas, Lopbarības kultūru sējumu platība saimniecībās ar glabātuvēm, ha, Lopbarības kultūru sējumu platība saimniecībās bez glabātuvēm, ha, (4)


 52. IV-52. NODROŠINĀJUMS AR CIETO,ŠĶIDRO KŪTSMĒSLU UN VIRCAS KRĀTUVĒM RAJONOS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3298 Izmaiņas veiktas:

  1. Rajons: KOPĀ, Aizkraukles, Alūksnes, Balvu, ..., Ventspils (27)
  2. Saimniecību veids: Saimniecības ar cieto kūtsmēslu krātuvēm, Saimniecības ar šķidro kūtsmēslu krātuvēm, Saimniecības ar vircas krātuvēm, (3)
  3. Rādītāji: Skaits, Ietilpība, m3, (2)


 53. IV-53. LAUKSAIMNIECĪBAS TEHNIKA

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2825 Izmaiņas veiktas:

  1. Lauksaimniecības tehnikas veids: Kravas automobiļi, Riteņtraktori, Kāpurķēžu traktori, Traktoru piekabes, ..., Piena dzesētāji (23)
  2. Sektori: Visās saimniecībās, ..sabiedriskajā sektorā, ...privātajā sektorā, ....no tā iedzīvotāju saimniecībās, (4)


 54. IV-54. NODROŠINĀJUMS AR LAUKSAIMNIECĪBAS TEHNIKU

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2986 Izmaiņas veiktas:

  1. Lauksaimniecības tehnikas veids: Kravas automobiļi, Riteņtraktori, Kāpurķēžu traktori, Traktoru piekabes, ..., Piena dzesētāji (23)
  2. Sektori: Visās saimniecībās, ..sabiedriskajā sektorā, ...privātajā sektorā, ....no tā iedzīvotāju saimniecībās, (4)


 55. IV-55. CITIEM PIEDEROŠĀS LAUKSAIMNIECĪBASTEHNIKAS IZMANTOŠANA

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3011 Izmaiņas veiktas:

  1. Lauksaimniecības tehnikas veids: Kravas automobiļi, Riteņtraktori, Kāpurķēžu traktori, Traktoru piekabes, ..., Piena dzesētāji (23)
  2. Sektori: Visās saimniecībās, ..sabiedriskajā sektorā, ...privātajā sektorā, ....no tā iedzīvotāju saimniecībās, (4)


 56. IV-56. PĒDĒJOS 6 gados ražotā LAUKSAIMNIECĪBAS TEHNIKA

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2860 Izmaiņas veiktas:

  1. Lauksaimniecības tehnikas veids: Kravas automobiļi, Riteņtraktori, Kāpurķēžu traktori, Traktoru piekabes, ..., Kartupeļu šķirotāji (21)
  2. Sektori: Visās saimniecībās, ..sabiedriskajā sektorā, ...privātajā sektorā, ....no tā iedzīvotāju saimniecībās, (4)


 57. IV-57. LAUKSAIMNIECĪBAS TEHNIKA DAŽĀDA LIELUMA SAIMNIECĪBĀS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3800 Izmaiņas veiktas:

  1. LIZ platība, ha: PAVISAM, <5.0, 5.0-9.9, 10.0-19.9, ..., bez zemes (11)
  2. Rādītāji: Saimniecību skaits, % no kopskaita, Lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība, tūkst.ha, % no lauksaimniecībā izmantojamās zemes kopplatības, ..., Pļaujmašīnas, % no kopskaita (10)


 58. IV-58. LAUKSAIMNIECĪBAS TEHNIKA RAJONOS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 5641 Izmaiņas veiktas:

  1. Rajons: KOPĀ, Aizkraukles, Alūksnes, Balvu, ..., Ventspils (27)
  2. Lauksaimniecības tehnikas veids: Kravas automobiļi, Riteņtraktori, Kāapurķēžu traktori, Traktoru piekabes, ..., Piena dzesētāji (23)


 59. IV-59. LAUKSAIMNIECĪBAS TEHNIKA RAJONOS, NOVADOS,PAGASTOS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 45680 Izmaiņas veiktas:

  1. Rajons, novads, pagasts: KOPĀ, AIZKRAUKLES, .Jaunjelgavas l.t./r.t., ..Aiviekstes pagasts, ..., ..Zlēku pagasts (546)
  2. Lauksaimniecības tehnikas veids: Riteņtraktori, Kāpurķēžu traktori, Traktoru piekabes, Traktorvilkmes arkli, ..., Pļaujmašīnas (6)


 60. IV-60. ZIRGU VILKMES INVENTĀRS RAJONOS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2761 Izmaiņas veiktas:

  1. Rajons: KOPĀ, Aizkraukles, Alūksnes, Balvu, ..., Ventspils (27)
  2. Zirgu vilkmes inventāru veids: Darba rati un ragavas, Arkli, Ecēšas, Pļaujmašīnas, Grābekļi (5)


 61. IV-61. ŪDENS APGĀDE SAIMNIECĪBĀS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 1727 Izmaiņas veiktas:

  1. Ūdens apgādes veids: Ūdensvads, Dziļurbuma aka, Grodu aka ar sūkni, Grodu aka ar pumpi, ..., Ūdeni pieved no ārienes (6)
  2. Sektori: Visās saimniecībās, ..sabiedriskajā sektorā, ...privātajā sektorā, ....no tā iedzīvotāju saimniecībās, (4)


 62. IV-62. ŪDENS APGĀDE SAIMNIECĪBĀS RAJONOS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3255 Izmaiņas veiktas:

  1. Rajons: KOPĀ, Aizkraukles, Alūksnes, Balvu, ..., Ventspils (27)
  2. Saimniecību veids: Saimniecības ar ūdensvadu, Saimniecības ar dziļurbuma aku, Saimniecības ar grodu aku ar sūkni, Saimniecības ar grodu aku ar pumpi, ..., Saimniecības, kurās ūdeni pieved no ārienes (6)


 63. IV-63. NOTEKŪDEŅU AIZVADĪŠANA NO SAIMNIECĪBAS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 1920 Izmaiņas veiktas:

  1. Notekūdeņu aizvadīšanas veids: Centralizētā kanalizācijas sistēma ar attīrīšanu, Centralizētā kanalizācijas sistēma bez attīrīšanas, Vietējā kanalizācijas sistēma ar attīrīšanu, Vietējā kanalizācijas sistēma bez attīrīšanas, Nav kanalizācijas (5)
  2. Sektori: Visās saimniecībās, ..sabiedriskajā sektorā, ...privātajā sektorā, ....no tā iedzīvotāju saimniecībās, (4)


 64. IV-64. NOTEKŪDEŅU AIZVADĪŠANA NO SAIMNIECĪBAS RAJONOS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3310 Izmaiņas veiktas:

  1. Rajons: KOPĀ, Aizkraukles, Alūksnes, Balvu, ..., Ventspils (27)
  2. Saimniecību veids: Ar centralizēto kanalizācijas sistēmas attīrīšanu, Ar centralizēto kanalizācijas sistēmu bez attīrīšanas, Ar vietējās kanalizācijas sistēmu ar attīrīšanu, Ar vietējās kanalizācijas sistēmu bez attīrīšanas, Bez kanalizācijas (5)


 65. IV-65. ATKRITUMU IZVEŠANA NO SAIMNIECĪBĀM

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 1633 Izmaiņas veiktas:

  1. Atkritumu izvešanas veids: Saimniecības ar atkritumu izvešanu uz atkritumu izgāztuvi vai atkritumu savākšanu uzstādītā tvertnē, Saimniecības ar atkritumu likvidēšanu uz vietas, (2)
  2. Sektori: Visās saimniecībās, Tai skaitā: sabiedriskajā sektorā, privātajā sektorā, no tām iedzīvotāju saimniecībās, (4)


 66. IV-66. ATKRITUMU IZVEŠANA NO SAIMNIECĪBĀM

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2634 Izmaiņas veiktas:

  1. Rajons: KOPĀ, Aizkraukles, Alūksnes, Balvu, ..., Ventspils (27)
  2. Saimniecību veids: Ar atkritumu izvešanu uz atkritumu izgāztuvi vai atkritumu savākšanu tvertnēs, Ar atkritumu likvidēšana uz vietas, (2)


 67. IV-67. APGĀDE AR ELEKTRĪBU

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2572 Izmaiņas veiktas:

  1. Elektrības apgādes veids: % NO SAIMNIECĪBU KOPSKAITA: Saimniecības, kuras izmanto 380 un 220 V tīklu, Saimniecības, kuras izmanto 220 V tīklu, Saimniecības bez elektrības piegādes, SAIMNIECĪBU SKAITS, KURĀM NAV ELEKTRĪBAS PIEGĀDES, ..., >=10,1 km (9)
  2. Sektori: Visās saimniecībās, ..sabiedriskajā sektorā, ...privātajā sektorā, ....no tā iedzīvotāju saimniecībās, (4)


 68. IV-68. GĀZES PIEGĀDE

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 1417 Izmaiņas veiktas:

  1. Gāzes piegādes veids: Saimniecības ar gāzes apgādi no gāzes vada, Saimniecības, kuras izmanto gāzes balonus, Saimniecības, kurās gāzi neizmanto, (3)
  2. Sektori: Visās saimniecībās, ..sabiedriskajā sektorā, ...privātajā sektorā, ....no tā iedzīvotāju saimniecībās, (4)


 69. IV-69. APGĀDE AR ELEKTRĪBU RAJONOS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4080 Izmaiņas veiktas:

  1. Rajons: KOPĀ, Aizkraukles, Alūksnes, Balvu, ..., Ventspils (27)
  2. Elektrības piegādes veids: Izmanto 380 un 220 V tīklu, % no saimniecību kopskaita, Izmanto 220 V tīklu, % no saimniecību kopskaita, Nav elektrības piegādes, % no saimniecību kopskaita, Saimniecību skaits pavisam, kurām nav elektrības piegādes, ..., ....>=10,1 km (9)


 70. IV-70. GĀZES PIEGĀDE RAJONOS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2512 Izmaiņas veiktas:

  1. Rajons: KOPĀ, Aizkraukles, Alūksnes, Balvu, ..., Ventspils (27)
  2. Gāzes piegādes veids: Apgāde no gāzes vada, No gāzes baloniem, Gāzi neizmanto, (3)


 71. IV-71. SAKARI UN DATORIZĀCIJA

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 1631 Izmaiņas veiktas:

  1. Rādītāji: Publiskais telekomunikāciju tīkls, Mobilais telefons, Dators, Internets, Telefona sakaru nav (5)
  2. Sektori: Visās saimniecībās, ..sabiedriskajā sektorā, ...privātajā sektorā, ....no tā iedzīvotāju saimniecībās, (4)


 72. IV-72. SAKARI UN DATORIZĀCIJA RAJONOS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2987 Izmaiņas veiktas:

  1. Rajons: KOPĀ, Aizkraukles, Alūksnes, Balvu, ..., Ventspils (27)
  2. Rādītāji: Publiskais telekomunikāciju tīkls, Mobilais telefons, Dators, Internets, Telefona sakaru nav (5)