1. II-01. LAUKSAIMNIECĪBAS KULTŪRU SĒJUMU PLATĪBAS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2228 Izmaiņas veiktas:

  1. Rādītāji: Tūkst. ha, % no kopplatības, (2)
  2. Lauksaimniecības kultūras: SĒJUMI, Graudaugi, Pākšaugi, Tehniskās kultūras, ..., No sējumu kopplatības sējumi uzartajās pļavās un ganībās (10)
  3. Sektori: Visās saimniecībās, Sabiedriskajā sektorā, Privātajā sektorā, ..no tā iedzīvotāju saimniecībās, (4)


 2. II-02. LAUKSAIMNIECĪBAS KULTŪRU SĒJUMU PLATĪBAS DAŽĀDA LIELUMA SAIMNIECĪBĀS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2870 Izmaiņas veiktas:

  1. Rādītāji: Tūkst. ha, % no sējumu kopplatības, (2)
  2. LIZ* platība, ha: PAVISAM, < 1, 1.0-1.9, 2.0-4.9, ..., <= 500 (12)
  3. Lauksaimniecības kultūras: Sējumu kopplatība, ..graudaugi, ..pākšaugi, ..tehniskās kultūras, ..., ..lopbarības kultūras (7)


 3. II-03. SAIMNIECĪBU GRUPĒJUMS PĒC LAUKSAIMNIECĪBAS KULTŪRU SĒJUMU PLATĪBAS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2826 Izmaiņas veiktas:

  1. Platība, ha: PAVISAM, < 0.5, 0.5-0.9, 1.0-2.4, ..., <=500 (15)
  2. Rādītāji: Saimniecības ar lauksaimniecības kultūru sējumiem, % no kopskaita, LIZ kopplatība, tūkst.ha, % no LIZ kopplatības, ..., % no sējumu kopplatības (6)


 4. II-04. LAUKSAIMNIECĪBAS KULTŪRU SĒJUMU PLATĪBAS UN TO STRUKTŪRA VIDĒJI 1 SAIMN.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2975 Izmaiņas veiktas:

  1. Rādītāji: Ha, % no kopplatības, (2)
  2. LIZ* platība, ha: PAVISAM, <0,5, 0.5-0.9, 1.0-2.4, ..., >=500 (15)
  3. Lauksaimniecības kultūras: Sējumu kopplatība, ..graudaugi, ..pākšaugi, ..tehniskās kultūras, ..., ..lopbarības kultūras (7)


 5. II-05. LAUKSAIMNIECĪBAS KULTŪRU SĒJUMU PLATĪBAS RAJONOS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3951 Izmaiņas veiktas:

  1. Rajons: KOPĀ (Tūkst.ha), Aizkraukles, Alūksnes, Balvu, ..., Ventspils (27)
  2. Lauksaimniecības kultūras: Sējumu kopplatība, ..graudaugi, ..pākšaugi, ..tehniskās kultūras, ..., No sējumu kopplatības sējumi uzartajās pļavās un ganībās (10)


 6. II-06. LAUKSAIMNIECĪBAS KULTŪRU SĒJUMU PLATĪBAS RAJONOS, NOVADOS UN PAGASTOS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 49560 Izmaiņas veiktas:

  1. Rajons, novads, pagasts: KOPĀ, tūkst. ha, AIZKRAUKLES, .Jaunjelgavas l.t./r.t., ..Aiviekstes pagasts, ..., ..Zlēku pagasts (546)
  2. Lauksaimniecības kultūras: Sējumu kopplatība, ..graudaugi, ..pākšaugi, ..tehniskās kultūras, ..., ..lopbarības kultūras (7)


 7. II-07. LAUKSAIMNIECĪBAS KULTŪRU SĒJUMU PLATĪBU STRUKTŪRA RAJONOS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3377 Izmaiņas veiktas:

  1. Rajons: KOPĀ, Aizkraukles, Alūksnes, Balvu, ..., Ventspils (27)
  2. Lauksaimniecības kultūras: graudaugi, pākšaugi, tehniskās kultūras, kartupeļi, ..., nektāraugi (8)


 8. II-08. GRAUDAUGU KULTŪRU SĒJUMU PLATĪBAS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2182 Izmaiņas veiktas:

  1. Rādītāji: Tūkst, ha, % no graudaugu sējumu kopplatības, (2)
  2. Graudaugu kultūras: PAVISAM, Rudzi, ziemas, Kvieši, ziemas, Mieži, ziemas, ..., Griķi (11)
  3. Sektori: Visās saimniecībās, Sabiedriskajā sektorā, Privātajā sektorā, ..no tā iedzīvotāju saimniecībās, (4)


 9. II-09. SAIMNIECĪBU GRUPĒJUMS PĒC GRAUDAUGU KULTŪRU SĒJUMU PLATĪBAS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2732 Izmaiņas veiktas:

  1. Platība, ha: PAVISAM, < 0.5, 0.5-0.9, 1.0-2.4, ..., >=500 (15)
  2. Rādītāji: Saimniecības ar graudaugu kultūru sējumiem, % no kopskaita, Graudaugu kultūru sējumu kopplatība, ha, % no graudaugu kultūru sējumu kopplatības, % no lauksaimniecības kultūru sējumu kopplatības (5)


 10. II-10. GRAUDAUGU KULTŪRU SĒJUMU PLATĪBA VIDĒJI 1 SAIMNIECĪBĀ

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2688 Izmaiņas veiktas:

  1. Platība, ha: PAVISAM, <0.5, 0.5-0.9, 1.0-2.4, ..., >=500 (15)
  2. Graudaugu kultūras: Sējumu kopplatība, ..rudzi, ziemas, ..kvieši, ziemas, ..mieži, ziemas, ..., ..griķi (11)


 11. II-11. GRAUDAUGU KULTŪRU SĒJUMU PLATĪBAS RAJONOS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4004 Izmaiņas veiktas:

  1. Rajons: KOPĀ (Tūkst. Ha), Aizkraukles, Alūksnes, Balvu, ..., Ventspils (27)
  2. Graudaugu kultūras: Kopā graudaugi, ..rudzi, ziemas, ..kvieši, ziemas, ..mieži, ziemas, ..., ..griķi (11)


 12. II-12. GRAUDAUGU KULTŪRU SĒJUMU PLATĪBU STRUKTŪRA

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3648 Izmaiņas veiktas:

  1. Rajons: TOTAL, Aizkraukle, Aluksne, Balvi, ..., Ventspils (27)
  2. Graudaugu kultūras: Winter rye, Winter wheat, Winter barley, Triticale, ..., Buckwheat (10)


 13. II-13. PĀKŠAUGU KULTŪRU SĒJUMU PLATĪBAS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 1812 Izmaiņas veiktas:

  1. Rādītāji: Tūkst. Ha, % no kopplatības, (2)
  2. Pākšaugu kultūras: PAVISAM, Zirņi, Pupiņas, Lopbarības pupas, ..., Lopbarības lupīna (6)
  3. Sektori: Visās saimniecībās, Sabiedriskajā sektorā, Privātajā sektorā, ..no tā iedzīvotāju saimniecībās, (4)


 14. II-14. SAIMNIECĪBU GRUPĒJUMS PĒC PĀKŠAUGU KULTŪRU SĒJUMU PLATĪBAS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2421 Izmaiņas veiktas:

  1. Platība, ha: PAVISAM, < 0.5, 0.5-0.9, 1.0-2.4, ..., >=10 (7)
  2. Rādītāji: Saimniecības ar pākšaugu kultūru sējumiem, % no kopskaita, Pākšaugu kultūru sējumu kopplatība, ha, % no pākšaugu kultūru sējumu kopplatības, % no lauksaimniecības kultūru sējumu kopplatības (5)


 15. II-15. PĀKŠAUGU KULTŪRU SĒJUMU PLATĪBAS VIDĒJI 1 SAIMNIECĪBĀ

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 1723 Izmaiņas veiktas:

  1. Platība, ha: PAVISAM, < 0.5, 0.5-0.9, 1.0-2.4, ..., >=10 (7)
  2. Pākšaugu kultūras: Sējumu kopplatība, ..zirņi, ..pupiņas, ..lopbarības pupas, ..., ..lopbarības lupīna (6)


 16. II-16. PĀKŠAUGU KULTŪRU SĒJUMU PLATĪBAS RAJONOS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2882 Izmaiņas veiktas:

  1. Rajons: KOPĀ (Tūkst.Ha), Aizkraukles, Alūksnes, Balvu, ..., Ventspils (27)
  2. Pākšaugu kultūras: Pākšaugu kultūru sējumu kopplatība, ..zirņi, ..pupiņas, ..lopbarības pupas, ..., ..lopbarības lupīna (6)


 17. II-17. PĀKŠAUGU KULTŪRU SĒJUMU PLATĪBU STRUKTŪRA RAJONOS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2868 Izmaiņas veiktas:

  1. Rajons: KOPĀ, Aizkraukles, Alūksnes, Balvu, ..., Ventspils (27)
  2. Pākšaugu kultūras: Zirņi, Pupiņas, Lopbarības pupas, Vīķi, Lopbarības lupīna (5)


 18. II-18. TEHNISKO KULTŪRU SĒJUMU PLATĪBAS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2121 Izmaiņas veiktas:

  1. Rādītāji: Tūkst. Ha, % no kopplatības, (2)
  2. Tehniskās kultūras: PAVISAM, Garšķiedras lini, Eļļas lini, Cukurbietes, ..., Pārējās tehniskās kultūras (10)
  3. Sektori: Visās saimniecībās, Sabiedriskajā sektorā, Privātajā sektorā, ..no tā iedzīvotāju saimniecībās, (4)


 19. II-19. SAIMNIECĪBU GRUPĒJUMS PĒC TEHNISKO KULTŪRU SĒJUMU PLATĪBAS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2700 Izmaiņas veiktas:

  1. Platība, ha: PAVISAM, < 0.5, 0.5-0.9, 1.0-2.4, ..., >=200 (11)
  2. Rādītāji: Saimniecības ar tehnisko kultūru sējumiem, % no kopskaita, Tehnisko kultūru sējumu kopplatība, ha, % no tehnisko kultūru sējumu kopplatības, % no lauksaimniecības kultūru sējumu kopplatības (5)


 20. II-20. TEHNISKO KULTŪRU SĒJUMU PLATĪBAS VIDĒJI 1 SAIMNIECĪBĀ

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2171 Izmaiņas veiktas:

  1. Platība, ha: PAVISAM, < 0.5, 0.5-0.9, 1.0-2.4, ..., >=200 (11)
  2. Tehniskās kultūras: Tehnisko kultūru sējumu kopplatība, ..garšķiedras lini, ..eļļas lini, ..cukurbietes, ..., ..pārējās tehniskās kultūras (7)


 21. II-21. TEHNISKO KULTŪRU SĒJUMU PLATĪBAS RAJONOS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3561 Izmaiņas veiktas:

  1. Rajons: TOTAL, Aizkraukle, Aluksne, Balvi, ..., Ventspils (27)
  2. Tehniskās kultūras: Tehnisko kultūru sējumu kopplatība, ..garšķiedras lini, ..eļļas lini, ..cukurbietes (pārstrādājamās), ..., ..pārējās tehniskās kultūras (10)


 22. II-22. TEHNISKO KULTŪRU SĒJUMU PLATĪBU STRUKTŪRA RAJONOS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3657 Izmaiņas veiktas:

  1. Rajons: KOPĀ, Aizkraukles, Alūksnes, Balvu, ..., Ventspils (27)
  2. Tehniskās kultūras: Garšķiedras lini, Eļļas lini, Cukurbietes (pārstrādājamās), Rapsis, ziemas, ..., Pārējās tehniskās kultūras (9)


 23. II-23. SAIMNIECĪBU GRUPĒJUMS PĒC KARTUPEĻU STĀDĪJUMU PLATĪBAS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2696 Izmaiņas veiktas:

  1. Platība, ha: PAVISAM, 0.1, 0.2-0.3, 0.4-0.5, ..., >=50.0 (14)
  2. Rādītāji: Saimniecības ar kartupeļu stādījumiem, % no kopskaita, Kartupeļu stādījumu kopplatība, ha, % no kartupeļu stādījumu kopplatības, % no lauksaimniecības kultūru sējumu kopplatības (5)


 24. II-24. ATKLĀTĀ LAUKA DĀRZEŅU KULTŪRU SĒJUMU PLATĪBAS SAIMNIECĪBĀS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3220 Izmaiņas veiktas:

  1. Rādītāji: hektāri, % no kopējās atklātā lauka dārzeņu sējumu platības saimniecībās ar dārzeņu sējumiem > 0,1 ha, (2)
  2. Kultūru veids: PAVISAM, Kāposti, ..no tiem ziedkāposti, Salāti, ..., Pārējie dārzeņi (17)
  3. Sektori: Visās saimniecībās, Sabiedriskajā sektorā, Privātajā sektorā, ..no tā iedzīvotāju saimniecībās, (4)


 25. II-25. SAIMNIECĪBU GRUPĒJUMS PĒC ATKLĀTĀ LAUKA DĀRZEŅU SĒJUMU PLATĪBAS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2676 Izmaiņas veiktas:

  1. Platība, ha: PAVISAM, 0.1, 0.2-0.3, 0.4-0.5, ..., >=20 (10)
  2. Rādītāji: Saimniecības ar atklātā lauka dārzeņu sējumiem, % no kopskaita, Dārzeņu sējumu kopplatība, ha, % no dārzeņu sējumu kopplatības, % no lauksaimniecības kultūru sējumu kopplatības (5)


 26. II-26. ATKLĀTĀ LAUKA DĀRZEŅU KULTŪRU SĒJUMU PLATĪBAS SAIMNIECĪBĀS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3925 Izmaiņas veiktas:

  1. Rajons: KOPĀ, Aizkraukles, Alūksnes, Balvu, ..., Ventspils (27)
  2. Kultūru veids: Atklātā lauka dārzeņu sējumu kopplatība, ..kāposti, ....no tiem ziedkāposti, ..salāti, ..., ..pārējie dārzeņi (17)


 27. II-27. LOPBARĪBAS KULTŪRU SĒJUMU PLATĪBAS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2727 Izmaiņas veiktas:

  1. Rādītāji: Tūkst. ha, % no lopbarības kultūru sējumu kopplatības, (2)
  2. Kultūru veids: PAVISAM, Lopbarības saknes, Aramzemē iesētie ilggadīgie zālāji, ..āboliņš tīrsējā un maisījumos, ..., Bez tam 2001.gadā sētie ilg- gadīgie zālāji zem virsauga (12)
  3. Sektori: Visās saimniecībās, Sabiedriskajā sektorā, Privātajā sektorā, ..no tā iedzīvotāju saimniecībās, (4)


 28. II-28. SAIMNIECĪBU GRUPĒJUMS PĒC LOPBARĪBAS KULTŪRU SĒJUMU PLATĪBAS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2767 Izmaiņas veiktas:

  1. Platība, ha: PAVISAM, < 0.5, 0.5-0.9, 1.0-2.4, ..., >= 50 (12)
  2. Rādītāji: Saimniecības ar lopbarības kultūru sējumiem, % no kopskaita, Lopbarības kultūru sējumu kopplatība, ha, % no lopbarības kultūru sējumu kopplatības, % no lauksaimniecības kultūru sējumu kopplatības (5)


 29. II-29. LOPBARĪBAS KULTŪRU SĒJUMU PLATĪBAS VIDĒJI 1 SAIMNIECĪBĀ

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2093 Izmaiņas veiktas:

  1. Platība, ha: PAVISAM, < 0.5, 0.5-0.9, 1.0-2.4, ..., >= 50 (12)
  2. Kultūru veids: Sējumu kopplatība, ..lopbarības saknes, ..aramzemē iesētie ilggadīgie zālāji, ..graudaugi un pākšaugi zaļbarībai un skābbarībai, ..kukurūza skābbarībai un zaļbarībai (5)


 30. II-30. LOPBARĪBAS KULTŪRU SĒJUMU PLATĪBAS RAJONOS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4417 Izmaiņas veiktas:

  1. Rajons: KOPĀ (Tūkst.ha), Aizkraukles, Alūksnes, Balvu, ..., Ventspils (27)
  2. Lopbarības kultūru veids: Lopbarības kultūru sējumu kopplatība, ..tai skaitā lopbarības saknes, ..aramzemē iesētie ilggadīgie zālāji, ....no tiem āboliņš tīrsējā un maisījumos, ..., Bez tam 2001.g. sētie ilggadīgie zālāji zem virsauga (12)


 31. II-31. LOPBARĪBAS KULTŪRU SĒJUMU PLATĪBAS STRUKTŪRA RAJONOS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3892 Izmaiņas veiktas:

  1. Rajons: KOPĀ, Aizkraukles, Alūksnes, Balvu, ..., Ventspils (27)
  2. Lopbarības kultūru veids: Lopbarības saknes, Aramzemē iesētie ilggadīgie zālāji, ..āboliņš tīrsējā un maisījumos, ..stiebrzāles, ..., No aramzemē iesēto ilggadīgo zālāju kopplatības zālāji sēklu ieguvei (10)


 32. II-32. ATKLĀTĀ LAUKA DĒSTU AUDZĒTAVU UN AR DEKORAT. KULTŪRĀM AIZŅEMTĀS PLATĪBAS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 1914 Izmaiņas veiktas:

  1. Audzētavu veids: Augļu koku audzētavas, Ogulāju dēstu audzētavas, Dekoratīvo augu audzētavas, Meža kokaudzētavas, ..., Ziemassvētku koki (6)
  2. Sektori: Visās saimniecībās, Sabiedriskajā sektorā, Privātajā sektorā, ..no tā iedzīvotāju saimniecībās, (4)


 33. II-33. SILTUMNĪCU PLATĪBAS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2446 Izmaiņas veiktas:

  1. Siltumnīcu veids: Stikla siltumnīcas, Plēvju siltumnīcas, (2)
  2. Rādītāji: Būvju skaits, Kopplatība 1.jūnijā, Pēdējos 12 mēnešos izmantotas dārzeņu audzēšanai, Pēdējos 12 mēnešus izmantotas puķu audzēšanai, Pēdējos 12 mēnešus izmantotas dēstu audzēšanai (5)
  3. Sektori: Visās saimniecībās, Sabiedriskajā sektorā, Privātajā sektorā, ..no tā iedzīvotāju saimniecībās, (4)


 34. II-34. SAIMNIECĪBU GRUPĒJUMS PĒC SILTUMNĪCU PLATĪBAS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3358 Izmaiņas veiktas:

  1. Platība, m²: PAVISAM, < 25, 25-49, 50-74, ..., >=100 (6)
  2. Rādītāji: Saimniecības ar siltumnīcām, m2, % no kopskaita, Siltumnīcu kopplatība, tūkst.m², % no kopplatības, ..., Pēdējos 12 mēnešos izmantotas dēstu audzēšanai, tūkst. m2 (7)


 35. II-35. STIKLA SILTUMNĪCU PLATĪBAS RAJONOS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3070 Izmaiņas veiktas:

  1. Rajons: KOPĀ, Aizkraukles, Alūksnes, Balvu, ..., Ventspils (27)
  2. Rādītāji: Būvju skaits, Kopplatība 1.jūnijā, Pēdējos 12 mēnešos izmantotas dārzeņu audzēšanai, Pēdējos 12 mēnešos izmantotas puķu audzēšanai, Pēdējos 12 mēnešos izmantotas dēstu audzēšanai (5)


 36. II-36. PLĒVJU SILTUMNĪCU PLATĪBAS RAJONOS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3170 Izmaiņas veiktas:

  1. Rajons: KOPĀ, Aizkraukles, Alūksnes, Balvu, ..., Ventspils (27)
  2. Rādītāji: Būvju skaits, Kopplatība 1.jūnijā, Pēdējos 12 mēnešos izmantotas dārzeņu audzēšanai, Pēdējos 12 mēnešos izmantotas puķu audzēšanai, Pēdējos 12 mēnešos izmantotas dēstu audzēšanai (5)


 37. II-37. SILTUMNĪCU PLATĪBU IZMANTOŠANA RAJONOS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3102 Izmaiņas veiktas:

  1. Rajons: KOPĀ, Aizkraukles, Alūksnes, Balvu, ..., Ventspils (27)
  2. Siltumnīcu veids: Stikla siltumnīcas, Plēvju siltumnīcas, (2)
  3. Kultūru veids: dārzeņu audzēšanai, puķu audzēšanai, dēstu audzēšanai, (3)


 38. II-38. AUGĻU DĀRZU PLATĪBA SAIMNIECĪBĀS AR AUGĻU DĀRZA PLATĪBU > 0.5 ha

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2470 Izmaiņas veiktas:

  1. Rādītāji: AUGĻU DĀRZU KOPPLATĪBA, ha, ..TAI SKAITĀ RAŽOJOŠĀ PLATĪBA, ha, RAŽOJOŠĀS PLATĪBAS ĪPATSVARS DĀRZA KOPPLATĪBĀ, %, (3)
  2. Kultūru veids: PAVISAM, Ābeles, Bumbieres, Cidonijas, ..., Pārējie sēkleņi un kauleņi (7)
  3. Sektori: Visās saimniecībās, Sabiedriskajā sektorā, Privātajā sektorā, ..no tā iedzīvotāju saimniecībās, (4)


 39. II-39. AUGĻU KOKU UN KRŪMU SKAITS SAIMNIECĪBĀS AR AUGĻU DĀRZA PLATĪBU <0.5 ha

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2399 Izmaiņas veiktas:

  1. Rādītāji: KOKU UN KRŪMU KOPSKAITS, tūkst., ..TAI SKAITĀ RAŽOJOŠIE STĀDIJUMI, tūkst., RAŽOJOŠO KOKU UN KRŪMU ĪPATSVARS KOPSKAITĀ, %, (3)
  2. Kultūru veids: Ābeles, Bumbieres, Cidonijas, Plūmes, ..., Pārējie sēkleņi un kauleņi (6)
  3. Sektori: Visās saimniecībās, Sabiedriskajā sektorā, Privātajā sektorā, ..no tā iedzīvotāju saimniecībās, (4)


 40. II-40. SAIMNIECĪBU AR AUGĻU DĀRZA PLATĪBU > 0.5 ha

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2123 Izmaiņas veiktas:

  1. Platība, ha: PAVISAM, 0.5, 0.6-0.9, 1.0-2.4, ..., >=20 (10)
  2. Rādītāji: Saimniecības ar augļu dārzu > 0,5 ha, % no kopskaita, Augļu dārzu kopplatība, ha, % no augļu dārzu kopplatības, (4)


 41. II-41. AUGĻU DĀRZU PLATĪBA SAIMNIECĪBĀS AR AUGĻU DĀRZA PLATĪBU >0.5 ha RAJONOS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3026 Izmaiņas veiktas:

  1. Rajons: TOTAL, Aizkraukle, Aluksne, Balvi, ..., Ventspils (27)
  2. Kultūru veids: Total area of orchards, .. apple trees, .. pears, .. quinces, ..., .. other fruit trees (7)


 42. II-42. RAŽOJOŠO AUGĻU DĀRZU PLATĪBA SAIMNIECĪBĀS AR AUGĻU DĀRZA PLATĪBU >0.5 ha

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3071 Izmaiņas veiktas:

  1. Rajons: KOPĀ, Aizkraukles, Alūksnes, Balvu, ..., Ventspils (27)
  2. Kultūru veids: Kopējā ražojošā augļu dārza platība, ..ābeles, ..bumbieres, ..cidonijas, ..., ..pārējie sēkleņi un kauleņi (7)


 43. II-43. RAŽOJOŠO AUGĻU DĀRZU ĪPATSVARS KOPĒJĀ AUGĻU DĀRZU PLATĪBĀ >0.5 ha

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3315 Izmaiņas veiktas:

  1. Rajons: KOPĀ, Aizkraukles, Alūksnes, Balvu, ..., Ventspils (27)
  2. Kultūru veids: Ābeles, Bumbieres, Cidonijas, Plūmes, ..., Pārējie sēkleņi un kauleņi (6)


 44. II-44. AUGĻU KOKU UN KRŪMU SKAITS SAIMNIECĪBĀS AR AUGĻU DĀRZA PLATĪBU <0.5 ha

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3182 Izmaiņas veiktas:

  1. Rajons: KOPĀ, Aizkraukles, Alūksnes, Balvu, ..., Ventspils (27)
  2. Kultūru veids: Ābeles, Bumbieres, Cidonijas, Plūmes, ..., Pārējie sēkleņi un kauleņi (6)


 45. II-45. RAŽOJOŠO AUGĻU KOKU UN KRŪMU SKAITS SAIMNIECĪBĀS <0.5 ha

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3137 Izmaiņas veiktas:

  1. Rajons: KOPĀ, Aizkraukles, Alūksnes, Balvu, ..., Ventspils (27)
  2. Kultūru veids: Ābeles, Bumbieres, Cidonijas, Plūmes, ..., Pārējie sēkleņi un kauleņi (6)


 46. II-46. OGULĀJU PLATĪBA SAIMNIECĪBĀS AR OGULĀJU PLATĪBU > 0.2 ha

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2581 Izmaiņas veiktas:

  1. Rādītāji: Ogulāju kopplatība, ha, ..ražojošā platība, ha, Ražojošo stādījumu īpatsvars ogulāju kopplatībā, %, (3)
  2. Kultūru veids: PAVISAM, Sarkanās un baltās jāņogas, Upenes, Ērkšķogas, ..., Pārējie ogulāji (9)
  3. Sektori: Visās saimniecībās, Sabiedriskajā sektorā, Privātajā sektorā, ..no tā iedzīvotāju saimniecībās, (4)


 47. II-47. OGULĀJU KRŪMU SKAITS SAIMNIECĪBĀS AR OGULĀJU PLATĪBU < 0.2 ha

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2472 Izmaiņas veiktas:

  1. Rādītāji: Krūmu kopskaits, ..tai skaitā ražojošie stādījumi, Ražojošo stādījumu īpatsvars, (3)
  2. Kultūru veids: SARKANĀS UN BALTĀS JĀŅOGAS, UPENES, ĒRKŠĶOGAS, ARONIJAS, ..., VĪNOGULĀJI, tūkst.m2 (7)
  3. Sektori: Visās saimniecībās, Sabiedriskajā sektorā, Privātajā sektorā, ..no tā iedzīvotāju saimniecībās, (4)


 48. II-48. OGULĀJU PLATĪBA SAIMNIECĪBĀS AR OGULĀJU PLATĪBU > 0.2 ha

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3304 Izmaiņas veiktas:

  1. Rajons: KOPĀ, Aizkraukles, Alūksnes, Balvu, ..., Ventspils (27)
  2. Kultūru veids: Ogulāju kopplatība, ..sarkanās un baltās jāņogas, ..upenes, ..ērkšķogas, ..., ..pārējie (9)


 49. II-49. RAŽOJOŠO OGULĀJU PLATĪBA SAIMNIECĪBĀS AR OGULĀJU PLATĪBU > 0.2 ha

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3327 Izmaiņas veiktas:

  1. Rajons: KOPĀ, Aizkraukles, Alūksnes, Balvu, ..., Ventspils (27)
  2. Kultūru veids: Ražojošo ogulāju kopplatība, ..sarkanās un baltās jāņogas, ..upenes, ..ērkšķogas, ..., ..pārējie (9)


 50. II-50. RAŽOJOŠO OGULĀJU ĪPATSV. SAIMNIECĪBĀS AR OGULĀJU PLATĪBU >0.2 ha RAJONOS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3851 Izmaiņas veiktas:

  1. Rajons: KOPĀ, Aizkraukles, Alūksnes, Balvu, ..., Ventspils (27)
  2. Kultūru veids: Ražojošo ogulāju kopplatība, ..sarkanās un baltās jāņogas, ..upenes, ..ērkšķogas, ..., ..pārējie (9)


 51. II-51. OGULĀJU KRŪMU SKAITS SAIMNIECĪBĀS AR OGULĀJU PLATĪBU

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3362 Izmaiņas veiktas:

  1. Rajons: KOPĀ, Aizkraukles, Alūksnes, Balvu, ..., Ventspils (27)
  2. Kultūru veids: Sarkanās un baltās jāņogas, Upenes, Ērkšķogas, Aronijas, ..., Vīnogulāji, tūkst. m² (7)


 52. II-52. RAŽOJOŠO OGULĀJU KRŪMU SKAITS TŪKSTOŠOS AR OGULĀJU PLATĪBU <0.2 ha

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3393 Izmaiņas veiktas:

  1. Rajons: KOPĀ, Aizkraukles, Alūksnes, Balvu, ..., Ventspils (27)
  2. Kultūru veids: Sarkanās un baltās jāņogas, Upenes, Ērkšķogas, Aronijas, ..., Vīnogulāji, tūkst. m² (7)


 53. II-53. RAŽOJOŠO OGULĀJU KRŪMU ĪPATSVARS SAIMNIECĪBĀS AR OGULĀJU PLATĪBU <0.2 ha

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3472 Izmaiņas veiktas:

  1. Rajons: KOPĀ, Aizkraukles, Alūksnes, Balvu, ..., Ventspils (27)
  2. Kultūru veids: Sarkanās un baltās jāņogas, Upenes, Ērkšķogas, Aronijas, ..., Vīnogulāji (7)


 54. II-54. DZĒRVEŅU STĀDĪJUMI

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 1524 Izmaiņas veiktas:

  1. Rādītāji: PAVISAM, ..ražojošie, Ražojošās platības īpatsvars kopplatībā, %, (3)
  2. Sektori: Visās saimniecībās, Sabiedriskajā sektorā, Privātajā sektorā, ..no tā iedzīvotāju saimniecībās, (4)


 55. II-55. MĒSLOJUMA, AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻU UN KAĻĶOŠANAS MATERIĀLU LIETOŠANA

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2329 Izmaiņas veiktas:

  1. Rādītāji: Iestrādāti minerālmēsli, Iestrādāti organiskie mēsli, Ar augu aizsardzības līdzekļiem apstrādātā platība, Nepieciešama augsnes kaļķošana, Pēdējos 5 gados veikta augsnes kaļķošana (5)
  2. tūkst. ha; procenti: tūkst ha, % no LIZ kopplatības, (2)
  3. Sektori: Visās saimniecībās, Sabiedriskajā sektorā, Privātajā sektorā, ..no tā iedzīvotāju saimniecībās, (4)


 56. II-56. MĒSLOJUMA, AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻU, KAĻĶOŠANAS MATERIĀLU PIELIETOŠANA

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2768 Izmaiņas veiktas:

  1. LIZ platība, ha: PAVISAM, < 1, 1.0-1.9, 2.0-4.9, ..., >=500 (12)
  2. Rādītāji: Sējumu kopplatība 1saimniecībā, ..iestrādāti minerālmēsli, ..iestrādāti organiskie mēsli, ..ar augu aizsardzības līdzekļiem apstrādātā platība, ..., ..pēdējos 5 gados veikta augsnes kaļķošana (6)


 57. II-57. SAIMNIECĪBU GRUPĒJUMS PĒC AR MINERĀLMĒSLIEM APSTRĀDĀTO PLATĪBU ĪPATSVARA

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3170 Izmaiņas veiktas:

  1. LIZ procenti: PAVISAM, <10, 10.0-19.9, 20.0-29.9, ..., 90.0-100 (11)
  2. Rādītāji: Saimniecību skaits, kuras iestrādāja minerālmēslus, % no kopskaita, iestrādāti organiskie mēsli % no LIZ kopplatības, ar augu aizsardzības līdzekļiem apstrādātā platība % no LIZ kopplatības, pēdējos 5 gados veikta augsnes kaļķošana % no LIZ kopplatības (5)


 58. II-58. MĒSLOJUMA, AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻU UN KAĻĶOŠANAS MATERIĀLU LIETOŠANA

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4632 Izmaiņas veiktas:

  1. Rajons: TOTAL, Aizkraukle, Aluksne, Balvi, ..., Ventspils (27)
  2. Rādītāji: Mineral fertilisers are used, thsd ha, Mineral fertilisers are used, % of the total area of agricultural land, Organic fertilisers are used, thsd ha, Organic fertilisers are used, % of the total area of agricultural land, ..., Lime used the last 5 years, % of the total area of agricultural land (10)


 59. II-59. SAIMNIECĪBAS, KURĀS PIELIETOTI MĒSLOJUMA, AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻI

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3254 Izmaiņas veiktas:

  1. Rajons: KOPĀ, Aizkraukles, Alūksnes, Balvu, ..., Ventspils (27)
  2. Rādītāji: Iestrādāti minerālmēsli, Iestrādāti organiskie mēsli, Ar augu aizsardzības līdzekļiem apstrādātā platība, Nepieciešama augsnes kaļķošana, Pēdējos 5 gados veikta augsnes kaļķošana (5)