1. LSS-VI01. Pielietotās augsnes apstrādes metodes dažāda ekonomiskā lieluma lauku saimniecībās

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 7214 Izmaiņas veiktas: 12.04.2018

  1. Teritoriālā vienība: Latvija, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, Kurzemes reģions, ..., Latgales reģions (6)
  2. Pielietotās augsnes apstrādes metodes: Pavisam, Parastā jeb konvencionālā, Konservējošā (minimālā) apstrāde, Tiešā sēja jeb nulles apstrāde, (4)
  3. Gads: 2010, 2016, (2)
  4. Ekonomiskā lieluma klase, tūkst. eiro: Pavisam, līdz 3.9, 4.0-14.9, 15.0-24.9, ..., 500.0 un vairāk (8)
  5. Rādītāji: Saimniecību skaits, Apstrādātās aramzemes platība, ha, (2)


 2. LSS-VI02. Augsnes pārklājums ziemā dažāda ekonomiskā lieluma lauku saimniecībās

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 9383 Izmaiņas veiktas:

  1. Teritoriālā vienība: Latvija, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, Kurzemes reģions, ..., Latgales reģions (6)
  2. Augsnes pārklājums ziemā: Pavisam, Ziemāju kultūras, Kultūraugi un starpkultūras, Augu atliekas, ..., Ilggadīgie zālāji (6)
  3. Gads: 2010, 2016, (2)
  4. Ekonomiskā lieluma klase, tūkst. eiro: Pavisam, līdz 3.9, 4.0-14.9, 15.0-24.9, ..., 500.0 un vairāk (8)
  5. Rādītāji: Saimniecību skaits, Apstrādātās aramzemes platība, ha, (2)


 3. LSS-VI03. Saimniecību grupējums pēc kūtsmēslu iestrādes veida statistiskajos reģionos

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4820 Izmaiņas veiktas:

  1. Kūtsmēslu iestrādes veidi: Vienlaidus izkliede, ..bez iestrādes, ..iestrādājot 4 stundu laikā pēc izkliedēšanas, ..iestrādājot vēlāk nekā 4 stundas pēc izkliedēšanas, ..., ..dziļā slēgtā vadziņā (10)
  2. Gads: 2016, (1)
  3. Teritoriālā vienība: Latvija, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, Kurzemes reģions, ..., Latgales reģions (6)
  4. Iestrādāto kūtsmēslu īpatsvars, % grupas: līdz 25 %, 26-50 %, 51-75 %, 76-99 %, 100 % (5)


 4. LSS-VI04. Saimniecību grupējums pēc izvesto un ievesto kūtsmēslu daudzuma statistiskajos reģionos

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3753 Izmaiņas veiktas:

  1. Izvesto kūtsmēslu daudzums, t: Pavisam, 0.1-4.9, 5.0-9.9, 10.0-14.9, ..., 500.0 un vairāk (10)
  2. Gads: 2016, (1)
  3. Rādītājs: Saimniecības, kas izved kūtsmēslus no saimniecības, Saimniecības, kas ieved kūtsmēslus saimniecībā, (2)
  4. Teritoriālā vienība: Latvija, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, Kurzemes reģions, ..., Latgales reģions (6)


 5. LSS-VI05. Lauku saimniecību nodrošinājums ar kūtsmēslu krātuvēm statistiskajos reģionos

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3804 Izmaiņas veiktas:

  1. Teritoriālā vienība: Latvijā, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, Kurzemes reģions, ..., Latgales reģions (6)
  2. Gads: 2010, 2016, (2)
  3. Krātuves pārsegums: Ar pārsegumu, Bez pārseguma, (2)
  4. Krātuves veids: Pakaišu kūtsmēslu krātuves, ..dziļās kūtis, Vircas uzkrāšanas tvertnes, Šķidrmēslu krātuves, ..., ..lagūnas tipa krātuves (6)


 6. LSS-VI06. Izmantotās laistīšanas metodes un ūdens avoti saimniecībā

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3917 Izmaiņas veiktas:

  1. Laistīšanas ūdens avoti un laistīšanas metodes: Smidzināšana, Pilienveida laistīšana, Saimniecības ar vienu laistīšanas metodi, Saimniecības ar divām laistīšanas metodēm, ..., Saimniecības ar diviem un vairāk ūdens avotiem (11)
  2. Gads: 2010, 2016, (2)
  3. Rādītāji: Lauku saimniecību skaits, % no lauku saimniecību kopskaita, (2)