1. LSSA13_V01. LAUKSAIMNIECĪBĀ NODARBINĀTIE STATISTISKAJOS REĢIONOS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4411 Izmaiņas veiktas: 12.04.2018

  1. Teritoriālā vienība: Latvija, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, Kurzemes reģions, ..., Latgales reģions (6)
  2. Gads: 2010, 2013, 2016, (3)
  3. Rādītāji: Pastāvīgi nodarbināto skaits, tūkst., ..īpašnieki, tūkst., ..vadītāji, īpašnieka ģimenes locekļi, tūkst., ..vadītāji, citas personas, tūkst., ..., Lauksaimniecībā nodarbinātie pilnajās gada darba vienībās uz 100 ha LIZ* (ieskaitot uz laiku nodarbinātos) (8)


 2. LSSA13_V02. LAUKSAIMNIECĪBĀ PASTĀVĪGI NODARBINĀTO UN PILNO GADA DARBA VIENĪBU SKAITS STATISTISKAJOS REĢIONOS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 5954 Izmaiņas veiktas: 18.01.2018

  1. Teritoriālā vienība: Latvija, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, Kurzemes reģions, ..., Latgales reģions (6)
  2. Gads: 2010, 2013, 2016, (3)
  3. Rādītāji: Skaits, Pilnās gada darba vienības, (2)
  4. Lauksaimniecībā pastāvīgi nodarbinātie: Lauksaimniecībā pastāvīgi nodarbinātie, tūkst., ..saimniecību īpašnieki (lietotāji) un viņu ģimenes locekļi, tūkst., ..pārējie pastāvīgi nodarbinātie, tūkst., Lauksaimniecībā nodarbināto skaits vidēji vienā saimniecībā, (4)
  5. Dzimums: Pavisam, ..vīrieši, ..sievietes, (3)


 3. LSSA13_V03. LAUKU SAIMNIECĪBU GRUPĒJUMS PĒC LAUKSAIMNIECĪBĀ PASTĀVĪGI NODARBINĀTO SKAITA

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 6698 Izmaiņas veiktas: 18.01.2018

  1. Lauksaimniecībā pastāvīgi nodarbināto skaits: Pavisam, 1, 2, 3 - 5, ..., 101 un vairāk (11)
  2. Gads: 2010, 2013, 2016, (3)
  3. Rādītāji: Lauku saimniecības pavisam, Lauksaimniecībā pastāvīgi nodarbinātie, tūkst, ..pilnu darba dienu strādāja, tūkst, ..nepilnu darba dienu līdz 459 h strādāja, tūkst, ..., ..nepilnu darba dienu 1380-1839 h strādāja, tūkst (7)
  4. Skaits; % no kopskaita: Skaits, % no kopskaita, (2)


 4. LSSA13_V04. LAUKSAIMNIECĪBĀ PASTĀVĪGI NODARBINĀTO GRUPĒJUMS PĒC NOSTRĀDĀTO STUNDU SKAITA STATISTISKAJOS REĢIONOS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4659 Izmaiņas veiktas: 29.12.2017

  1. Teritoriālā vienība: Latvija, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, Kurzemes reģions, ..., Latgales reģions (6)
  2. Gads: 2010, 2013, 2016, (3)
  3. Darba slodze: Lauksaimniecībā pastāvīgi nodarbinātie - pavisam, ..pilnu darba dienu strādāja, ..nepilnu darba dienu līdz 459 h strādāja, ..nepilnu darba dienu 460-919 h strādāja, ..., ..nepilnu darba dienu 1380-1839 h strādāja (6)
  4. Skaits, tūkst., procenti: Skaits, tūkst., % no skaita grupā, (2)


 5. LSSA13_V05. UZ LAIKU NODARBINĀTO UN LAUKSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU SNIEDZĒJU SKAITS LAUKSAIMNIECĪBĀ STATISTISKAJOS REĢIONOS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4863 Izmaiņas veiktas: 29.12.2017

  1. Teritoriālā vienība: Latvija, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, Kurzemes reģions, ..., Latgales reģions (6)
  2. Gads: 2010, 2013, 2016, (3)
  3. Rādītāji: Uz laiku nodarbinātie, ..pakalpojumu sniedzēji, (2)
  4. Skaits, nostrādātas pilnās darba dienas, tūkst.: Skaits, tūkst., Nostrādātās pilnās darba dienas, tūkst., (2)
  5. Dzimums: Pavisam, ..vīrieši, ..sievietes, (3)


 6. LSSA13_V06. LAUKU SAIMNIECĪBAS AR PAPILDU IEŅĒMUMIEM NO CITIEM SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS VEIDIEM STATISTISKAJOS REĢIONOS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3232 Izmaiņas veiktas: 29.12.2017

  1. Saimnieciskās darbības veids: Saimniecību kopskaits, Lauku tūrisms, Mājamatniecība, Lauksaimniecības produktu pārstrāde, ..., Mežsaimniecība (11)
  2. Gads: 2010, 2013, 2016, (3)


 7. LSSA13_V07. LAUKU SAIMNIECĪBAS VADĪTĀJI AR CITU IEŅĒMUMUS NESOŠU NODARBOŠANOS STATISTISKAJOS REĢIONOS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 11644 Izmaiņas veiktas: 29.12.2017

  1. Teritoriālā vienība: Latvija, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, Kurzemes reģions, ..., Latgales reģions (6)
  2. Rādītāji: Vadītāju kopskaits, kuriem ir cita ieņēmumus nesošu nodarbošanos, cita ieņēmumus nesoša nodarbošanās kā galvenā, saistīta ar lauku saimniecību, cita ieņēmumus nesoša nodarbošanās kā galvenā, nesaistīta ar lauku saimniecību, cita ieņēmumus nesoša nodarbošanās kā papildus, saistīta ar lauku saimniecību, ..., Vadītāju kopskaits bez citas ieņēmumus nesošas nodarbošanās (6)
  3. Gads: 2010, 2013, 2016, (3)
  4. Lauku saimniecības vadītāju darba salodze: Pilnu darba dienu strādājošie, Nepilnu darba dienu strādājošie, ..nostrādājuši līdz 459 h, ..nostrādājuši 460-919 h, ..., ..nostrādājuši 1380-1839 h (6)
  5. Dzimums: Pavisam, ..vīrieši, ..sievietes, (3)