1. LSSA13_IV01. LAUKSAIMNIECĪBAS TEHNIKAS NODROŠINĀJUMS REĢIONOS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 5441 Izmaiņas veiktas: 21.02.2018

  1. Teritoriālā vienība: Latvija, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, Kurzemes reģions, ..., Latgales reģions (6)
  2. Gads: 2010, 2013, 2016, (3)
  3. Tehnikas vienība: Riteņtraktori, ..ar jaudu līdz 75 kW, ..ar jaudu 75-130 kW, ..ar jaudu virs 130 kW, ..., Cisternas šķidru vielu pārvadāšanai (19)


 2. LSSA13_IV02. LAUKU SAIMNIECĪBU GRUPĒJUMS PĒC SĒJUMU PLATĪBAS UN NODROŠINĀJUMS AR TRAKTORIEM UN KOMBAINIEM

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4739 Izmaiņas veiktas: 21.02.2018

  1. Sējumu platība saimniecībā, ha: Pavisam, līdz 1.0, 1.1-5.0, 5.1-10.0, ..., Bez sējumiem (11)
  2. Gads: 2010, 2013, 2016, (3)
  3. Rādītāji: Saimniecību skaits, Sējumu kopplatība, tūkst. ha, Riteņtraktoru skaits, ..ar jaudu līdz 75 kW, ..., Graudu novākšanas kombainu skaits (8)


 3. LSSA13_IV03. LAUKU SAIMNIECĪBU GRUPĒJUMS PĒC GRAUDAUGU SĒJUMU PLATĪBAS UN NODROŠINĀJUMS AR TRAKTORIEM UN KOMBAINIEM

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4834 Izmaiņas veiktas: 22.02.2018

  1. Graudaugu sējumu platība saimniecībā, ha: Pavisam, līdz 1.0, 1.1-5.0, 5.1-10.0, ..., Bez graudaugu sējumiem (11)
  2. Gads: 2010, 2013, 2016, (3)
  3. Rādītāji: Saimniecību skaits, Graudaugu sējumu kopplatība, tūkst. ha, Riteņtraktoru skaits, ..ar jaudu līdz 75 kW, ..., Graudu novākšanas kombainu skaits (8)


 4. LSSA13_IV04 IEKĀRTAS ENERĢIJAS RAŽOŠANAI NO ATJAUNOJAMIEM ENERGORESURSIEM ATBILSTOŠI ENERĢIJAS AVOTAM

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3235 Izmaiņas veiktas:

  1. Iekārtas enerģijas ražošanai: Pavisam, Vēja enerģijas iekārtas, Iekārtas biomasas pārstrādei, ..biometāna ražošanai, ..., ..siltumsūkņi (9)
  2. Gads: 2010, 2013, (2)
  3. Rādītāji: Saimniecību skaits, % no saimniecību kopskaita, (2)