1. LSSA13_III01. LAUKU SAIMNIECĪBU UN LAUKSAIMNIECĪBAS DZĪVNIEKU SKAITS STATISTISKAJOS REĢIONOS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 13466 Izmaiņas veiktas: 12.04.2018

  1. Teritoriālā vienība: Latvija, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, Kurzemes reģions, ..., Latgales reģions (6)
  2. Gads: 2010, 2013, 2016, (3)
  3. Rādītāji: Saimniecību skaits ar liellopiem, Liellopu kopskaits, ..teļi līdz 1 gadam, ..jaunlopi no 1 līdz 2 gadiem, ..., Mājputnu skaits uz 100 ha graudaugu sējumu (48)


 2. LSSA13_III02. LAUKSAIMNIECĪBAS DZĪVNIEKU SADALĪJUMS PĒC IZMANTOTĀS LAUKSAIMNIECĪBĀ IZMANTOJAMĀS ZEMES PLATĪBAS LAUKU SAIMNIECĪBĀS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 5633 Izmaiņas veiktas: 29.12.2017

  1. Izmantotā lauksaimniecībā izmantojamā zeme saimniecībā, ha: Pavisam, līdz 0.9, 1.0-1.9, 2.0-4.9, ..., Bez izmantotās lauksaimniecībā izmantojamās zemes (14)
  2. Gads: 2010, 2013, 2016, (3)
  3. Mājlopi: Liellopi, ..slaucamās govis, Cūkas, Aitas, ..., Bišu saimes (9)


 3. LSSA13_III03.LAUKU SAIMNIECĪBU GRUPĒJUMS PĒC LIELLOPU SKAITA

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4420 Izmaiņas veiktas: 29.12.2017

  1. Liellopu skaits saimniecībā: Pavisam, 1, 2, 3-5, ..., 500 un vairāk (13)
  2. Gads: 2010, 2013, 2016, (3)
  3. Rādītāji: Saimniecības ar liellopiem, % no saimniecību skaita ar liellopiem, Liellopu skaits, % no liellopu kopskaita, ..., ..% no liellopu kopskaita (6)


 4. LSSA13_III04. LAUKU SAIMNIECĪBU GRUPĒJUMS PĒC SLAUCAMO GOVJU SKAITA

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3919 Izmaiņas veiktas: 29.12.2017

  1. Slaucamo govju skaits saimniecībā: Pavisam, 1, 2, 3-5, ..., 300 un vairāk (12)
  2. Gads: 2010, 2013, 2016, (3)
  3. Rādītāji: Saimniecību skaits ar slaucamām govīm, % no saimniecību skaita ar slaucamām govīm, Slaucamo govju skaits, % no slaucamo govju kopskaita, (4)


 5. LSSA13_III05. LAUKU SAIMNIECĪBU GRUPĒJUMS PĒC CŪKU SKAITA

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3766 Izmaiņas veiktas: 29.12.2017

  1. Cūku skaits saimniecībā: Pavisam, 1, 2, 3-5, ..., 5000 un vairāk (14)
  2. Gads: 2010, 2013, 2016, (3)
  3. Rādītāji: Saimniecību skaits ar cūkām, % no saimniecību skaita ar cūkām, Cūku skaits, % no cūku kopskaita, (4)


 6. LSSA13_III06. LAUKU SAIMNIECĪBU GRUPĒJUMS PĒC VAISLAS CŪKU SKAITA

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4567 Izmaiņas veiktas: 29.12.2017

  1. Vaislas cūku skaits saimniecībā: Pavisam, 1, 2, 3-4, ..., 500 un vairāk (11)
  2. Gads: 2010, 2013, 2016, (3)
  3. Rādītāji: Saimniecību skaits ar vaislas cūkām, Saimniecību skaits ar vaislas cūkām, % no kopskaita, Vaislas cūku skaits, Vaislas cūku skaits, % no kopskaita, ..., ..vaislas kuiļu skaits, % no cūku kopskaita grupā (6)


 7. LSSA13_III07. LAUKU SAIMNIECĪBU GRUPĒJUMS PĒC NOBAROJAMO CŪKU SKAITA

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3771 Izmaiņas veiktas: 29.12.2017

  1. Nobarojamo cūku skaits saimniecībā: Pavisam, 1, 2, 3-4, ..., 500 un vairāk (11)
  2. Gads: 2010, 2013, 2016, (3)
  3. Rādītāji: Saimniecību skaits ar nobarojamām cūkām, % no saimniecību skaita ar nobarojamām cūkām, Nobarojamo cūku skaits, % no nobarojamo cūku skaita, (4)


 8. LSSA13_III08. LAUKU SAIMNIECĪBU GRUPĒJUMS PĒC AITU UN KAZU SKAITA

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3969 Izmaiņas veiktas: 29.12.2017

  1. Dzīvnieku skaits saimniecībā: Pavisam, 1, 2, 3-5, ..., 100 un vairāk (10)
  2. Gads: 2010, 2013, 2016, (3)
  3. Rādītāji: Saimniecības ar aitām, Aitas, Saimniecības ar kazām, Kazas, (4)
  4. Skaits; procenti: Skaits, % no kopskaita, (2)


 9. LSSA13_III09. LAUKU SAIMNIECĪBU GRUPĒJUMS PĒC MĀJPUTNU SKAITA

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3762 Izmaiņas veiktas: 29.12.2017

  1. Mājputnu skaits saimniecībā: Pavisam, līdz 5, 6-9, 10-19, ..., 50000 un vairāk (10)
  2. Gads: 2010, 2013, 2016, (3)
  3. Rādītāji: Saimniecību skaits ar mājputniem, % no saimniecību skaita ar mājputniem, Mājputnu skaits, tūkst., % no mājputnu skaita, (4)


 10. LSSA13_III10. BIOLOĢISKI AUDZĒTO LAUKSAIMNIECĪBAS DZĪVNIEKU SKAITS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4415 Izmaiņas veiktas: 29.12.2017

  1. Teritoriālā vienība: Latvija, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, Kurzemes reģions, ..., Latgales reģions (6)
  2. Gads: 2010, 2013, 2016, (3)
  3. Rādītāji: Saimniecību skaits ar bioloģiski audzētiem lauksaimniecības dzīvniekiem, Saimniecību skaits ar bioloģiski audzētiem liellopiem, Bioloģiski audzēto liellopu skaits, Saimniecību skaits ar bioloģiski audzētām cūkām, ..., Bioloģiski audzēto mājputnu skaits (11)