1. LIG01. Lauksaimniecības produkcijas indeksi (salīdzināmajās cenās)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 7155 Izmaiņas veiktas: 28.06.2017

  1. Gads: 1991, 1992, 1993, 1994, ..., 2016 (26)
  2. Lauksaimniecība, Augkopība, Lopkopība: Lauksaimniecības produkcija, Augkopības produkcija, Lopkopības produkcija, (3)
  3. Rādītāji: 1990=100, 1995=100, 2000=100, 2005=100, ..., % pret iepriekšējo gadu (6)


 2. LIG0112. Lauksaimniecības produktu cenas un cenu indeksi

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 19491 Izmaiņas veiktas: 22.05.2017

  1. Cenas; Cenu indeksi: Cenas, euro par 1 tonnu, Cenu indeksi, % pret iepriekšējo gadu, (2)
  2. Produkcijas veids: Graudi, ..kvieši, …pārtikas kvieši, ..rudzi, ..., Olas, 100 gab. (29)
  3. Gads: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2016 (22)


 3. LIG0115. Lauksaimniecības produkcijas cenu indeksi (2010=100)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 6353 Izmaiņas veiktas: 28.04.2017

  1. Produkcijas veids: Kopā lauksaimniecībā, Augkopības produkcija, ..Graudi, ...kvieši, ..., ...pārējā lopkopības produkcija (24)
  2. Gads: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2016 (17)


 4. LIG015. Lauksaimniecībā izmantojamās zemes nomas cena statistiskajos reģionos (EUR par ha)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3070 Izmaiņas veiktas: 29.09.2017

  1. Reģions: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Latgales reģions (7)
  2. Gads: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2016 (6)


 5. LIG016. Lauksaimniecībā izmantojamās zemes pirkšanas cena reģionos (EUR par ha)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4678 Izmaiņas veiktas: 29.09.2017

  1. Reģions: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Latgales reģions (7)
  2. Gads: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2016 (6)
  3. Zemes lietošanas mērķis: Lauksaimniecībā izmantojamā zeme, ..aramzeme, ..pļavas un ganības, (3)