1. LLG008. Galveno lopkopības produktu ražošana

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4823 Izmaiņas veiktas: 29.04.2016

  1. Gads: 1938, 1940, 1980, 1985, ..., 2015 (30)
  2. Rādītāji: Gaļa, tūkst. t, Piens, tūkst. t, Olas, milj. gab., Vilna, t, Medus, t (5)


 2. LLG009. Lopkopības produktu ražošana uz vienu iedzīvotāju

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4753 Izmaiņas veiktas: 29.04.2016

  1. Gads: 1938, 1940, 1980, 1985, ..., 2015 (30)
  2. Rādītāji: Gaļa, kg, ..cūkgaļa, Piens, kg, Olas, gab., (4)


 3. LLG010. Lopkopības produktu ražošana reģionos un rajonos

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 17555 Izmaiņas veiktas: 29.04.2016

  1. Rajoni: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Ventspils rajons (33)
  2. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2015 (24)
  3. Lopkopības produkti: Gaļa (kautsvarā) - pavisam, t, Piens - pavisam, t, Olas - pavisam, milj. gab., (3)


 4. LLG011. Gaļas ražošana pa veidiem (kautsvarā, tūkst. tonnu)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4738 Izmaiņas veiktas: 29.04.2016

  1. Gads: 1938, 1940, 1980, 1985, ..., 2015 (30)
  2. Veids: GAĻA - PAVISAM, liellopu un teļu gaļa, cūkgaļa, aitu un kazu gaļa, ..., ..pārējā gaļa (6)


 5. LLG0111. Iegūta gaļa kautuvēs (kautsvarā, tūkst. tonnu)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3980 Izmaiņas veiktas: 29.04.2016

  1. Gads: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2015 (21)
  2. Veids: GAĻA - PAVISAM, ..liellopu un teļu gaļa, ..cūkgaļa, ..aitu un kazu gaļa, ..., pārējā gaļa (6)


 6. LLG012. Lauksaimniecības dzīvnieku produktivitāte

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 6128 Izmaiņas veiktas: 29.04.2016

  1. Gads: 1940, 1950, 1953, 1955, ..., 2015 (64)
  2. Rādītāji: Vidējais piena izslaukums no vienas govs, kg, Vidējā olu ieguve no vienas dējējvistas, skaits, Vidējais vilnas nocirpums no vienas aitas, kg, (3)


 7. LLG019. Lopkopības intensitāte

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4763 Izmaiņas veiktas: 29.04.2016

  1. Rādītāji: Liellopi uz 100 ha izmantotās lauksaimniecībā izmantojamās zemes, tai skaitā govis uz 100 ha izmantotās lauksaimniecībā izmantojamās zemes, Cūkas uz 100 ha aramzemes, Mājputni uz 100 ha graudaugu sējumu, ..., Olas uz 100 ha graudaugu sējumu, tūkst.gab. (7)
  2. Gads: 1995, 2000, 2001, 2002, ..., 2015 (17)


 8. LLG022. Lauksaimniecības dzīvnieku skaits gada beigās (tūkstošos)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 7496 Izmaiņas veiktas: 29.04.2016

  1. Lauksaimniecības dzīvnieki: Liellopi, ..teļi līdz 1 gadam, ..jaunlopi no 1 līdz 2 gadiem, ..liellopi vecāki par 2 gadiem, ..., Bišu saimes (18)
  2. Gads: 1938, 1940, 1980, 1990, ..., 2015 (29)


 9. LLG0221. Lauksaimniecības dzīvnieku skaits reģionos gada beigās

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 9350 Izmaiņas veiktas: 29.04.2016

  1. Teritoriālā vienība: Latvija, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, Kurzemes reģions, ..., Latgales reģions (6)
  2. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2015 (26)
  3. Lauksaimniecības dzīvnieki: Liellopi, ..slaucamās govis, Cūkas, Aitas, Mājputni (tūkst.) (5)


 10. LLG024. Visu veidu saimniecību grupējums pēc liellopu skaita gada beigās

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 9453 Izmaiņas veiktas: 29.04.2016

  1. Liellopu skaits: PAVISAM, 1, 2, 3-5, ..., >= 500 (13)
  2. Gads: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2015 (20)
  3. Rādītāji: Saimniecības ar liellopiem, Liellopi, (2)
  4. Skaits, Procenti: Skaits, Procenti, (2)


 11. LLG025. Visu veidu saimniecību grupējums pēc cūku skaita gada beigās

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 9455 Izmaiņas veiktas: 29.04.2016

  1. Cūku skaits: PAVISAM, 1, 2, 3-4, ..., >=5000 (14)
  2. Gads: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2015 (20)
  3. Rādītāji: Saimniecības ar cūkām, Cūkas, (2)
  4. Skaits, Procenti: Skaits, Procenti, (2)