1. LAG0010. Lauksaimniecībā izmantojamās zemes izmantošana (tūkst. hektāru)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 6753 Izmaiņas veiktas: 27.04.2018

  1. Zemes lietošanas mērķis: Izmantotā lauksaimniecībā izmantojamā zeme, ..aramzeme, …graudaugi, …pākšaugi, ..., ..pļavas un ganības (15)
  2. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2017 (28)


 2. LAG0020. Lauksaimniecības kultūru sējumu platība, kopraža un vidējā ražība

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 26023 Izmaiņas veiktas: 28.09.2018

  1. Kultūras: Sējumu kopplatība, Graudaugi, ..ziemāji, ...ziemas kvieši, ..., Nektāraugi (60)
  2. Gads: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2018 (19)
  3. Rādītājs: Sējumu platība, tūkst. ha, Kopraža, tūkst. tonnu, Vidējā ražība, cnt no 1 ha, (3)


 3. LAG0030. Lauksaimniecības kultūru sējumu platība, kopraža un vidējā ražība statistiskajos reģionos

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 15219 Izmaiņas veiktas: 27.04.2018

  1. Teritoriālā vienība: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Latgales reģions (7)
  2. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2017 (25)
  3. Platība, kopraža, ražība: Sējumu platība, ha, Kopraža, t, Ražība, cnt no ha, (3)
  4. Kultūra: Graudaugi, Kartupeļi, Dārzeņi (atklātā lauka), (3)


 4. LAG0040. Lauksaimniecības kultūru novāktās platības (tūkst. hektāru)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 5570 Izmaiņas veiktas: 27.04.2018

  1. Kultūras: Graudaugi, ..Ziemāji, …ziemas kvieši, ...rudzi, ..., Dārzeņi (22)
  2. Gads: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2017 (18)


 5. LAG0050. Augkopības produktu ražošana uz vienu iedzīvotāju (kg)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4201 Izmaiņas veiktas: 27.04.2018

  1. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2017 (28)
  2. Kultūras: Graudi, Cukurbietes, Kartupeļi, Dārzeņi, Augļi un ogas (5)


 6. LAG0060. Augkopības produktu iepirkums (tūkst. tonnu)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 6566 Izmaiņas veiktas: 27.04.2018

  1. Gads: 1980, 1985, 1990, 1991, ..., 2017 (30)
  2. Rādītāji: Graudi, ..kvieši, ….pārtikas kvieši, ..rudzi, ..., Rapsis (16)


 7. LAG0070. Augļu koku un ogulāju stādījumi (ieskaitot zemenes)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 7202 Izmaiņas veiktas: 27.04.2018

  1. Rādītājs: Augļu koku un ogulāju stādījumu platība, ha, Augļu un ogu kopraža, t, Augļu un ogu vidējā ražība, cnt no 1 ha, (3)
  2. Augļu koki, ogulāji: Pavisam, ..ābeles, ..bumbieres, ..smiltsērkšķi, ..., ..krūmmellenes (13)
  3. Gads: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2017 (18)


 8. LAG0080. Puķu, ogulāju, augļu un dekoratīvo koku un krūmu stādu pārdošana, tūkst. gab.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 5334 Izmaiņas veiktas: 27.04.2018

  1. Rādītāji: Pārdoti ziedi, pavisam, ..grieztie ziedi, ..podu puķes, Pārdoti puķu dēsti, pavisam, ..., ….lapu koku un krūmu stādi podos (konteineros) (24)
  2. Gads: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2017 (11)


 9. LAG0090. Puķu, ogulāju, augļu un dekoratīvo koku un krūmu stādu audzēšanas platības, ha

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 5257 Izmaiņas veiktas: 27.04.2018

  1. Rādītāji: Puķu platības atklātā laukā pavisam, ..griešanai paredzētie ziedi atklātā laukā, ..ziemciešu stādi atklātā laukā, Puķu stādi apsildāmās siltumnīcās, ..., Dekoratīvo koku un krūmu stādu platības neapsildāmās siltumnīcas un ar plēvi apklātās platības (15)
  2. Gads: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2017 (11)


 10. LAG0100. Siltumnīcu platības un produkcija

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4174 Izmaiņas veiktas: 27.04.2018

  1. Rādītāji: Apsildāmo siltumnīcu izmantojamā platība, ha, Neapsildāmo siltumnīcu izmantojamā platība, ha, Ražoti dārzeņi visu veidu siltumnīcās, tonnas, …tomāti, tonnas, ..., Zemenes, tonnas (8)
  2. Gads: 1995, 1999, 2000, 2001, ..., 2017 (20)


 11. LAG0110. Saimniecību grupējums pēc graudaugu sējumu platības

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 19444 Izmaiņas veiktas: 27.04.2018

  1. Graudaugu sējumu platība, ha: PAVISAM, <1.0, 1.1-5.0, 5.1-10.0, ..., >300.0 (12)
  2. Gads: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2017 (18)
  3. Saimniecības, Platība, Ražība: Saimniecības ar graudaugu sējumiem, skaits, Saimniecības ar graudaugu sējumiem, %, Sējumu platība, hektāri, Sējumu platība, %, Vidējā ražība no 1 ha, cnt (5)


 12. LAG0120. Saimniecību grupējums pēc graudaugu ražības

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 11119 Izmaiņas veiktas: 27.04.2018

  1. Graudaugu ražība (klētssvarā), cnt no 1 ha: PAVISAM, <5.0, 5.1-10.0, 10.1-15.0, ..., >50.0 (9)
  2. Gads: 1997, 1998, 1999, 2000, ..., 2017 (21)
  3. Saimniecības, Platība: Saimniecības ar graudaugu sējumiem, skaits, Saimniecības ar graudaugu sējumiem, %, Sējumu platība, hektāri, Sējumu platība, %, (4)


 13. LAG0130. Saimniecību grupējums pēc kartupeļu stādījumu platības

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 9121 Izmaiņas veiktas: 27.04.2018

  1. Kartupeļu stādījumu platība, ha: PAVISAM, līdz 1.0, 1.1 - 5.0, 5.1-10.0, ..., 75.1 un vairāk (11)
  2. Gads: 2001, 2002, 2003, 2004, ..., 2017 (17)
  3. Saimniecības, Platība, Ražība: Saimniecības ar kartupeļu stādījumiem, skaits, Saimniecības ar kartupeļu stādījumiem, %, Stādījumu platība, hektāri, Stādījumu platība, %, Vidējā ražība no 1 ha, cnt (5)


 14. LAG0140. Saimniecību grupējums pēc kartupeļu ražības

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 8511 Izmaiņas veiktas: 27.04.2018

  1. Kartupeļu ražība (klētssvarā), cnt no ha: PAVISAM, < 30, 31-50, 51-75, ..., > 300 (9)
  2. Gads: 1997, 1998, 1999, 2000, ..., 2017 (21)
  3. Saimniecības, Platība: Saimniecības ar kartupeļu stādījumiem, skaits, Saimniecības ar kartupeļu stādījumiem, %, Stādījumu platība, hektāri, Stādījumu platība, %, (4)


 15. LAG0150. Saimniecību grupējums pēc rapša sējumu platības

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 5614 Izmaiņas veiktas: 27.04.2018

  1. Graudaugu sējumu platība, ha: PAVISAM, <20, 21-50, 51-100, ..., >300 (8)
  2. Gads: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2017 (8)
  3. Saimniecības, Platība, Ražība: Saimniecības ar rapša sējumiem, skaits, Saimniecības ar rapša sējumiem, %, Sējumu platība, hektāri, Sējumu platība, %, Vidējā ražība no 1 ha, cnt (5)


 16. LAG071. Ābeļu stādījumu platības komercdārzos

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3953 Izmaiņas veiktas: 28.09.2018

  1. Šķirnes: Ābeles, pavisam, ..Auksis, ..Antonovka, ..Antej, ..., ..pārējās (14)
  2. Gads: 2012, 2017, (2)
  3. Rādītāji: Ābeļu stādījumu platība, ha, Ābeļu skaits, tūkst. gab., Ābeļu stādījumu blīvums, koku skaits uz 1 ha, (3)