1. LAG001. Lauksaimniecībā izmantojamās zemes izmantošana (tūkst. hektāru)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3978 Izmaiņas veiktas: 28.04.2017

  1. Zemes lietošanas mērķis: Izmantotā lauksaimniecībā izmantojamā zeme, ..aramzeme, ..ilggadīgie stādījumi (ieskaitot stādu audzētavas, neieskaitot zemenes), ..pļavas un ganības, (4)
  2. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2016 (27)


 2. LAG002. Galveno lauksaimniecības kultūru sējumu platība (tūkst. ha)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 5214 Izmaiņas veiktas: 28.04.2017

  1. Gads: 1938, 1940, 1980, 1985, ..., 2016 (31)
  2. Rādītāji: SĒJUMU KOPPLATĪBA, graudaugi, rapsis, cukurbietes, ..., eļļas lini (8)


 3. LAG003. Galveno lauksaimniecības kultūru kopraža (tūkst. tonnu)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 5111 Izmaiņas veiktas: 28.04.2017

  1. Gads: 1938, 1940, 1980, 1985, ..., 2016 (31)
  2. Kultūras: Graudi, Rapsis, Cukurbietes, Kartupeļi, ..., Linsēklas (7)


 4. LAG004. Galveno lauksaimniecības kultūru ražība (centneros no 1 hektāra)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 5063 Izmaiņas veiktas: 28.04.2017

  1. Gads: 1938, 1940, 1980, 1985, ..., 2016 (31)
  2. Kultūras: Graudi, Rapsis, Cukurbietes, Kartupeļi, ..., Linsēklas (7)


 5. LAG005. Augkopības produktu ražošana uz vienu iedzīvotāju (kg)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4130 Izmaiņas veiktas: 28.04.2017

  1. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2016 (27)
  2. Kultūras: Graudi, Cukurbietes, Kartupeļi, Dārzeņi, Augļi un ogas (5)


 6. LAG006. Lauksaimniecības kultūru sējumu platība, kopraža un vidējā ražība statistiskajos reģionos

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 14576 Izmaiņas veiktas: 28.04.2017

  1. Teritoriālā vienība: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Latgales reģions (7)
  2. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2016 (24)
  3. Platība, kopraža, ražība: Sējumu platība, ha, Kopraža, t, Ražība, cnt no ha, (3)
  4. Kultūra: graudaugi, kartupeļi, dārzeņi (atklātā lauka), (3)


 7. LAG007. Augkopības produktu iepirkums (tūkst. tonnu)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 5517 Izmaiņas veiktas: 28.04.2017

  1. Gads: 1980, 1985, 1990, 1991, ..., 2016 (29)
  2. Rādītāji: Graudi, ..kvieši, ….pārtikas kvieši, ..rudzi, ..., Cukurbietes (15)


 8. LAG015. Lauksaimniecības kultūru sējumu platība (tūkst. ha)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 7123 Izmaiņas veiktas: 28.04.2017

  1. Kultūras: SĒJUMU KOPPLATĪBA, Graudaugi, Ziemāji, kvieši (ziemas), ..., ilggadīgie zālāji (22)
  2. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2016 (27)


 9. LAG016. Atsevišķu graudaugu kultūru kopraža un ražība (klētssvarā)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 6415 Izmaiņas veiktas: 28.04.2017

  1. Kopraža, Ražība: Kopraža, tūkst. t, Ražība, centneros no viena ha, (2)
  2. Gads: 1938, 1940, 1980, 1985, ..., 2016 (31)
  3. Kultūras: Ziemāju graudaugi, kvieši (ziemas), rudzi, Vasarāju graudaugi, ..., auzas (7)


 10. LAG020. Visu veidu saimniecības pēc graudaugu ražības

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 9388 Izmaiņas veiktas: 28.04.2017

  1. Graudaugu ražība (klētssvarā), cnt no 1 ha: PAVISAM, <5.0, 5.1-10.0, 10.1-15.0, ..., >50.0 (9)
  2. Gads: 1997, 1998, 1999, 2000, ..., 2016 (20)
  3. Saimniecības, Platība: Saimniecības ar graudaugu sējumiem, skaits, Saimniecības ar graudaugu sējumiem, %, Sējumu platība, hektāri, Sējumu platība, %, (4)


 11. LAG021. Saimniecību grupējums pēc kartupeļu ražības

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 8287 Izmaiņas veiktas: 28.04.2017

  1. Kartupeļu ražība (klētssvarā), cnt no ha: PAVISAM, < 30, 31-50, 51-75, ..., > 300 (9)
  2. Gads: 1997, 1998, 1999, 2000, ..., 2016 (20)
  3. Saimniecības, Platība: Saimniecības ar kartupeļu stādījumiem, skaits, Saimniecības ar kartupeļu stādījumiem, %, Stādījumu platība, hektāri, Stādījumu platība, %, (4)


 12. LAG417. Lopbarības kultūru kopraža un ražība

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 5481 Izmaiņas veiktas: 28.04.2017

  1. Kopraža, Ražība: Kopraža, tūkst. t, Ražība, centneros no viena ha, (2)
  2. Kultūras: Zaļbarības un skābbarības kultūras (bez kukurūzas), Kukurūza skābbarībai un zaļbarībai (zaļās masas svarā), Ilggadīgo zālāju siens, Dabisko un uzlaboto pļavu siens, (4)
  3. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2016 (27)


 13. LAG618. Augļu koku un ogulāju stādījumi (ieskaitot zemenes)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4089 Izmaiņas veiktas: 28.04.2017

  1. Gads: 1980, 1985, 1990, 1991, ..., 2016 (29)
  2. Rādītāji: Augļu koku un ogulāju stādījumu kopplatība, tūkst. ha, Augļu un ogu kopraža, tūkst. t, Augļu un ogu ražība, centneros no 1 ha, (3)


 14. LAG619. Puķu, ogulāju, augļu un dekoratīvo koku un krūmu stādu pārdošana, tūkst. gab.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 5426 Izmaiņas veiktas: 28.04.2017

  1. Rādītāji: Pārdoti ziedi pavisam, ..grieztie ziedi, ..podu puķes, Pārdoti puķu dēsti kopā, ..., ….lapu koku un krūmu stādi podos (konteineros) (24)
  2. Gads: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2016 (10)


 15. LAG620. Puķu, ogulāju, augļu un dekoratīvo koku un krūmu stādu audzēšanas platības, ha

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 5058 Izmaiņas veiktas: 19.05.2017

  1. Rādītāji: Puķu platības atklātā laukā pavisam, .. griešanai paredzētie ziedi atklātā laukā, .. ziemciešu stādi atklātā laukā, Puķu stādi apkurināmās siltumnīcās, ..., Dekoratīvo koku un krūmu stādu platības neapkurināmās siltumnīcas un ar plēvi apklātās platības (15)
  2. Gads: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2016 (10)


 16. LAG807. Siltumnīcu platības un produkcija

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3711 Izmaiņas veiktas: 28.04.2017

  1. Rādītāji: Apsildāmo siltumnīcu izmantojamā platība, ha, Neapsildāmo siltumnīcu izmantojamā platība, ha, Ražoti dārzeņi visu veidu siltumnīcās, tonnas, (3)
  2. Gads: 1995, 1999, 2000, 2001, ..., 2016 (19)