1. LAG002. Galveno lauksaimniecības kultūru sējumu platība (tūkst. ha)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 5172 Izmaiņas veiktas: 29.04.2016

  1. Gads: 1938, 1940, 1980, 1985, ..., 2015 (30)
  2. Rādītāji: SĒJUMU KOPPLATĪBA, graudaugi, rapsis, cukurbietes, ..., eļļas lini (8)


 2. LAG003. Galveno lauksaimniecības kultūru kopraža (tūkst. tonnu)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 5070 Izmaiņas veiktas: 29.04.2016

  1. Gads: 1938, 1940, 1980, 1985, ..., 2015 (30)
  2. Kultūras: Graudi, Rapsis, Cukurbietes, Kartupeļi, ..., Linsēklas (7)


 3. LAG004. Galveno lauksaimniecības kultūru ražība (centneros no 1 hektāra)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 5027 Izmaiņas veiktas: 29.04.2016

  1. Gads: 1938, 1940, 1980, 1985, ..., 2015 (30)
  2. Kultūras: Graudi, Rapsis, Cukurbietes, Kartupeļi, ..., Linsēklas (7)


 4. LAG005. Augkopības produktu ražošana uz vienu iedzīvotāju (kg)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4105 Izmaiņas veiktas: 29.04.2016

  1. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2015 (26)
  2. Kultūras: Graudi, Cukurbietes, Kartupeļi, Dārzeņi, Augļi un ogas (5)


 5. LAG006. Lauksaimniecības kultūru sējumu platība, kopraža un vidējā ražība statistiskajos reģionos un rajonos

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 46590 Izmaiņas veiktas: 29.04.2016

  1. Rajons: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Ventspils rajons (33)
  2. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2015 (23)
  3. Platība, kopraža, ražība: Sējumu platība, ha, Kopraža, t, Ražība, cnt no ha, (3)
  4. Kultūra: graudaugi, kartupeļi, dārzeņi (atklātā lauka), (3)


 6. LAG015. Lauksaimniecības kultūru sējumu platība (tūkst. ha)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 7007 Izmaiņas veiktas: 29.04.2016

  1. Kultūras: SĒJUMU KOPPLATĪBA, Graudaugi, Ziemāji, kvieši (ziemas), ..., ilggadīgie zālāji (22)
  2. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2015 (26)


 7. LAG016. Atsevišķu graudaugu kultūru kopraža un ražība (klētssvarā)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 6338 Izmaiņas veiktas: 29.04.2016

  1. Kopraža, Ražība: Kopraža, tūkst. t, Ražība, centneros no viena ha, (2)
  2. Gads: 1938, 1940, 1980, 1985, ..., 2015 (30)
  3. Kultūras: Ziemāju graudaugi, kvieši (ziemas), rudzi, Vasarāju graudaugi, ..., auzas (7)


 8. LAG020. Visu veidu saimniecības pēc graudaugu ražības

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 8646 Izmaiņas veiktas: 29.04.2016

  1. Graudaugu ražība (klētssvarā), cnt no 1 ha: PAVISAM, <5.0, 5.1-10.0, 10.1-15.0, ..., >50.0 (9)
  2. Gads: 1997, 1998, 1999, 2000, ..., 2015 (19)
  3. Saimniecības, Platība: Saimniecības ar graudaugu sējumiem, skaits, Saimniecības ar graudaugu sējumiem, %, Sējumu platība, hektāri, Sējumu platība, %, (4)


 9. LAG021. Saimniecību grupējums pēc kartupeļu ražības

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 8126 Izmaiņas veiktas: 29.04.2016

  1. Kartupeļu ražība (klētssvarā), cnt no ha: PAVISAM, < 30, 31-50, 51-75, ..., > 300 (9)
  2. Gads: 1997, 1998, 1999, 2000, ..., 2015 (19)
  3. Saimniecības, Platība: Saimniecības ar kartupeļu stādījumiem, skaits, Saimniecības ar kartupeļu stādījumiem, %, Stādījumu platība, hektāri, Stādījumu platība, %, (4)


 10. LAG417. Lopbarības kultūru kopraža un ražība

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 5432 Izmaiņas veiktas: 29.04.2016

  1. Kopraža, Ražība: Kopraža, tūkst. t, Ražība, centneros no viena ha, (2)
  2. Kultūras: Zaļbarības un skābbarības kultūras (bez kukurūzas), Kukurūza skābbarībai un zaļbarībai (zaļās masas svarā), Ilggadīgo zālāju siens, Dabisko un uzlaboto pļavu siens, (4)
  3. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2015 (26)


 11. LAG618. Augļu koku un ogulāju stādījumi (ieskaitot zemenes)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4074 Izmaiņas veiktas: 29.04.2016

  1. Gads: 1980, 1985, 1990, 1991, ..., 2015 (28)
  2. Rādītāji: Augļu koku un ogulāju stādījumu kopplatība, tūkst. ha, Augļu un ogu kopraža, tūkst. t, Augļu un ogu ražība, centneros no 1 ha, (3)


 12. LAG807. Siltumnīcu platības un produkcija

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3696 Izmaiņas veiktas: 29.04.2016

  1. Rādītāji: Apsildāmo siltumnīcu izmantojamā platība, ha, Neapsildāmo siltumnīcu izmantojamā platība, ha, Ražoti dārzeņi visu veidu siltumnīcās, tonnas, (3)
  2. Gads: 1995, 1999, 2000, 2001, ..., 2015 (18)