1. LIG01. Lauksaimniecības produkcijas indeksi (salīdzināmajās cenās)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 6730 Izmaiņas veiktas: 29.04.2016

  1. Gads: 1991, 1992, 1993, 1994, ..., 2015 (25)
  2. Lauksaimniecība, Augkopība, Lopkopība: Lauksaimniecības produkcija, Augkopības produkcija, Lopkopības produkcija, (3)
  3. Rādītāji: 1990=100, 1995=100, 2000=100, 2005=100, ..., % pret iepriekšējo gadu (6)


 2. LIG0110. Augkopības produktu iepirkums (tūkst. tonnu)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 5198 Izmaiņas veiktas: 29.04.2016

  1. Gads: 1980, 1985, 1990, 1991, ..., 2015 (28)
  2. Rādītāji: Graudi, ..kvieši, ..rudzi, ..mieži, ..., Cukurbietes (9)


 3. LIG0112. Lauksaimniecības produkcijas iepirkuma cenas (euro par 1 tonnu)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 5713 Izmaiņas veiktas: 29.04.2016

  1. Produkcijas veids: Graudi, ..kvieši, ..rudzi, ..mieži, ..., Piens (13)
  2. Gads: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2015 (21)


 4. LIG0114. Lauksaimniecības produkcijas iepirkuma cenu indeksi (% pret iepriekšējo gadu)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4896 Izmaiņas veiktas: 29.04.2016

  1. Produkcijas veids: Graudi, ..kvieši, ..rudzi, ..mieži, ..., Piens (13)
  2. Gads: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2015 (20)


 5. LIG0115. Lauksaimniecības produkcijas cenu indeksi (2010=100)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 6273 Izmaiņas veiktas: 29.04.2016

  1. Produkcijas veids: Kopā lauksaimniecībā, Augkopības produkcija, ..Graudi, ...kvieši, ..., ..Pārējā lopkopības produkcija (23)
  2. Gads: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2015 (16)


 6. LIG0116. Piena iepirkums un iepirktā piena kvalitāte

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4176 Izmaiņas veiktas: 29.04.2016

  1. Gads: 1980, 1985, 1990, 1991, ..., 2015 (28)
  2. Rādītāji: Piens, tūkst. t, Vidējais tauku saturs pienā, %, Vidējais olbaltuma saturs pienā, %, (3)


 7. LIG012. Lauksaimniecības tehnika visu veidu saimniecībās (tūkstošos)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4054 Izmaiņas veiktas: 29.04.2016

  1. Rādītāji: Traktori, Traktorvilkmes: arkli, Traktorvilkmes: kultivatori, Traktorvilkmes: sējmašīnas, ..., Kartupeļu rokamās mašīnas (10)
  2. Gads: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2010 (11)


 8. LIG013. Mēslojuma iestrāde un augsnes kaļķošana

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 5246 Izmaiņas veiktas: 29.04.2016

  1. Rādītāji: Minerālmēsli (pārrēķinot 100% augu barības vielās): pavisam, tūkst. t, Minerālmēsli (pārrēķinot 100% augu barības vielās): uz 1 ha sējumu kopplatības, kg, Organiskie mēsli: pavisam, tūkst. t, Organiskie mēsli: uz 1 ha sējumu kopplatības, t, ..., Kaļķi: uz 1 ha kaļķotās platības, t (6)
  2. Gads: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2015 (21)


 9. LIG0131. Minerālmēslojuma iestrāde lauksaimniecības kultūrām (pārrēķinot 100% augu barības vielās)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 5951 Izmaiņas veiktas: 29.04.2016

  1. Rādītājs: Minerālmēsli, tūkst.t, Minerālmēslojums uz 1 ha sējumu kopplatības, kg, (2)
  2. Minerālmēsli: Pavisam, Slāpeklis (N), Fosfors (P2O5), Kālijs (K2O), (4)
  3. Gads: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2015 (11)
  4. Lauksaimniecības kultūras: Lauksaimniecības kultūras, pavisam, ..Graudaugi, ..Kartupeļi, ..Tehniskās kultūras, ..., ..Lopbarības-zaļbarības kultūras (6)


 10. LIG0132. Vienam lauksaimniecības kultūru sējumu hektāram izmantotie pesticīdi (darbīgās vielās, kg)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4821 Izmaiņas veiktas: 29.04.2016

  1. Lauksaimniecības kultūras: Ziemas kvieši, Rudzi, Ziemas mieži, Tritikāle, ..., Kukurūza (23)
  2. Gads: 2012, 2014, (2)
  3. Rādītāji: Fungicīdi un baktericīdi, Herbicīdi, Insekticīdi, Augu augšanas regulatori, (4)


 11. LIG014. Lauksaimniecībā izmantojamās zemes izmantošana (tūkst. hektāru)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3988 Izmaiņas veiktas: 29.04.2016

  1. Zemes lietošanas mērķis: Izmantotā lauksaimniecībā izmantojamā zeme, ..aramzeme, ..ilggadīgie stādījumi (ieskaitot stādu audzētavas, neieskaitot zemenes), ..pļavas un ganības, (4)
  2. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2015 (26)


 12. LIG015. Lauksaimniecībā izmantojamās zemes nomas cena statistiskajos reģionos (EUR par ha)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2999 Izmaiņas veiktas: 29.04.2016

  1. Reģions: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Latgales reģions (7)
  2. Gads: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 (5)


 13. LIG016. Lauksaimniecībā izmantojamās zemes pirkšanas cena reģionos (EUR par ha)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4503 Izmaiņas veiktas: 30.09.2016

  1. Reģions: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Latgales reģions (7)
  2. Gads: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 (5)
  3. Zemes lietošanas mērķis: Lauksaimniecībā izmantojamā zeme, ..aramzeme, ..pļavas un ganības, (3)