RIG050. Pastāvīgo iedzīvotāju skaita izmaiņu iemesli statistiskajos reģionos, republikas pilsētās, novados, novadu pilsētās, pagastos un apkaimēs (atbilstoši robežām 2020. gada sākumā) salīdzinot stāvokli divos datumos
Atzīmējiet nepieciešamās vērtības un izvēlieties "Tabula - 1.izkārtojums" vai faila formātu kādā tabulu saglabāt un spiediet "Turpināt". Padomi, kā atzīmēt

Atzīmētajiem mainīgajiem Izvēlieties vismaz vienu vērtību jums jāizvēlas vismaz viena vērtība. Ja rādītāju izvēles lauks nav atzīmēts ar zvaigznīti, tad neatlasot nevienu vērtību, tiks parādīta visu vērtību summa.

Visas teritorijas

Kopā 772 Atlasītie rādītāji

Meklēt

Datumi Izvēlieties vismaz vienu vērtību

Kopā 21 Atlasītie rādītāji

Meklēt

Skaits, % Izvēlieties vismaz vienu vērtību

Kopā 2 Atlasītie rādītāji

Meklēt

Rādītāji Izvēlieties vismaz vienu vērtību

Kopā 7 Atlasītie rādītāji

Meklēt


Atlasīto datu šūnu skaits ir:(maksimālais pieļaujamais ciparu skaits ir 1 000 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 200 000 rindas un 50 000 kolonnas


Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 1 000 000
Informācija

Informācija

Pēdējo reizi atjaunināts
24.08.2020.
Mērvienība:
.
Avots
Centrālā statistikas pārvalde
Matrica
RIG050
Datubāze
Statistikas portāls
Zemsvītras piezīmes

Zemsvītras piezīmes

Eksperimentālās statistikas aprēķināšanā izmanto jaunus datu avotus un metodes, cenšoties paplašināt statistikas klāstu vai detalizācijas līmeni atbilstoši lietotāju vajadzībām.
Jāatzīmē, ka eksperimentālās statistikas metodes nav nemainīgas, aprobētas un starptautiski saskaņotas un var tikt mainītas, lai pilnveidotu datu kvalitāti. CSP publicē eksperimentālo statistiku, lai saņemtu lietotāju atsauksmes, izvērtētu datu analītisko potenciālu, atbilstību realitātei un lietotāju vajadzībām.
CSP uzskata, ka arī eksperimentālo datu laikrindas var būt noderīgas lietotājiem un statistikas lietotāju viedoklis ir pamats lēmuma pieņemšanai par šīs statistikas iekļaušanu Oficiālās statistikas programmā. Publicējot eksperimentālo statistiku, CSP nodrošina datu lietotājiem jaunus informācijas avotus lēmumu pieņemšanai.
Iedzīvotāju skaita aprēķins visos norādītajos periodos veikts, izmantojot ģeotelpiskos datus - adrešu punktu koordinātas un administratīvo teritoriju robežas atbilstoši Valsts zemes dienesta datiem 2020. gada 1. janvārī. Šādi samazinātas teritoriālo vienību robežu izmaiņu rezultātā radītās iedzīvotāju skaita svārstības attiecīgajā teritoriālajā vienībā vai administratīvajā teritorijā. Iedzīvotāji, kuru dzīvesvietas ziņu pēdējais aktualizēšanas iemesls ir dzīvesvietas reģistrācijas anulēšana, iekļauti tās administratīvās teritorijas iedzīvotāju skaitā, kurā iepriekš bija deklarēta vai reģistrēta šīs personas dzīvesvieta. Teritoriālo vienību un apkaimju dalījumā šo personu dzīvesvieta norādīta kā nezināma.
Tautas skaitīšanas dati 31.03.2000.
Tautas skaitīšanas dati 01.03.2011.
Metadati
Datubāzēs lietotie nosacītie apzīmējumi
Datumi
*Tabula sniedz informāciju par iedzīvotājiem, kas dzīvoja attiecīgajā teritorijā norādītajā sākuma datumā (piemēram, 31.03.2000.) un šo personu statusu norādītajā beigu datumā (01.01.2017.).
Piemēram:
- ja persona 31.03.2000. dzīvoja Rīgā un 01.01.2017. dzīvesvieta bija Rīga, tad 'Dzīvo tajā pašā teritorijā';
- ja persona 31.03.2000. dzīvoja Mežaparka apkaimē Rīgā un 01.01.2017. dzīvesvieta bija Torņakalna apkaime Rīgā, tad 'Pārcēlies uz citu teritoriju Latvijā'.
Visas teritorijas
..Kubulu pagasts
Līdz 2011. gada 4. novembrim bija Kubuļu pagasts
Kocēnu novads
Līdz 14.02.2010 Valmieras novads
..Salgales pagasts
Līdz 2011. gada 4. novembrim bija Sidrabenes pagasts.
..Salaspils
Pilsētas tiesības piešķirtas 1993. gadā
Rādītāji
Dzīvo tajā pašā teritorijā
Perioda beigās faktiskā dzīvesvieta ir tajā pašā teritorijā, kur perioda sākumā. Relatīvie rādītāji doti pret iedzīvotāju skaitu perioda sākumā.
Pārcēlies uz citu teritoriju Latvijā
Perioda sākumā faktiskā dzīvesvieta ir norādītajā teritorijā, perioda beigās - citā teritorijā Latvijā. Relatīvie rādītāji doti pret iedzīvotāju skaitu perioda sākumā.
Pārcēlies no citas teritorijas Latvijā
Perioda beigās faktiskā dzīvesvieta ir norādītajā teritorijā, perioda sākumā - citā teritorijā Latvijā. Relatīvie rādītāji doti pret iedzīvotāju skaitu perioda beigās.
Pārcēlies uz ārzemēm
Perioda sākumā faktiskā dzīvesvieta ir norādītajā teritorijā, perioda beigās vairs neuzturas Latvijā. Relatīvie rādītāji doti pret iedzīvotāju skaitu perioda sākumā.
Ieradies no ārzemēm
Perioda beigās faktiskā dzīvesvieta ir norādītajā teritorijā, perioda sākumā faktiskā dzīvesvieta bija ārpus Latvijas. Relatīvie rādītāji doti pret iedzīvotāju skaitu perioda beigās.
Dzimis
Perioda beigās faktiskā dzīvesvieta ir norādītajā teritorijā, dzimis pēc perioda sākuma. Persona var būt dzimusi gan Latvijā, gan ārzemēs. Relatīvie rādītāji doti pret iedzīvotāju skaitu perioda beigās.
Miris
Perioda sākumā faktiskā dzīvesvieta ir norādītajā teritorijā, perioda beigās persona mirusi. Relatīvie rādītāji doti pret iedzīvotāju skaitu perioda sākumā.