1. IMG010. Mirušie pēc dzimuma un vecuma

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 170084 Izmaiņas veiktas: 05.02.2019

  1. Vecums, gadi: Pavisam, 0, 1, 2, ..., Nav uzrādīts (121)
  2. Gads: 1920, 1921, 1922, 1923, ..., 2017 (98)
  3. Dzimums: Pavisam, vīrieši, sievietes, (3)


 2. IMG020. Mirušie pēc dzimuma un vecuma grupas statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2250623 Izmaiņas veiktas: 04.06.2018

  1. Administratīvā teritorija: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Zilupes novads (126)
  2. Gads: 1967, 1968, 1969, 1970, ..., 2017 (51)
  3. Vecuma grupas: Pavisam, 0-14, 15-19, 20-24, ..., Nezināms (21)
  4. Dzimums: Pavisam, vīrieši, sievietes, (3)


 3. IMG030. Mirušie pēc dzimuma, vecuma grupas un ģimenes stāvokļa

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 29735 Izmaiņas veiktas: 22.10.2018

  1. Gads: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2017 (22)
  2. Vecuma grupa: Pavisam, 0-14, 15-19, 20-24, ..., Nav uzrādīts (18)
  3. Ģimenes stāvoklis: Pavisam, Neprecējušies (-šās), Precējušies (-šās), Šķirti (-tas), ..., Nav uzrādīts (6)
  4. Dzimums: Pavisam, vīrieši, sievietes, (3)


 4. IMG040. Mirušie Latvijas pilsoņi pēc dzimuma un vecuma grupas

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 8326 Izmaiņas veiktas: 04.06.2018

  1. Dzimums: Pavisam, vīrieši, sievietes, (3)
  2. Vecums, gadi: Pavisam, 0-4, 5-9, 10-14, ..., nav uzrādīts (20)
  3. Gads: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2017 (18)


 5. IMG050. Mirušie pēc tautības

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 5604 Izmaiņas veiktas: 04.06.2018

  1. Tautība: Pavisam, latvieši, krievi, baltkrievi, ..., neizvēlēta, nezināma (11)
  2. Gads: 1980, 1985, 1986, 1987, ..., 2017 (34)


 6. IMG051. Mirušie latvieši pēc vecuma un dzimuma

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 22091 Izmaiņas veiktas: 20.12.2018

  1. Vecums, gadi: Pavisam, 0, 1, 2, ..., Vidējais mirušā vecums (105)
  2. Gads: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2017 (7)
  3. Rādītāji: Skaits, Mirstības koeficienti latviešiem uz 1000 iedzīvotāju, (2)
  4. Dzimums: Pavisam, vīrieši, sievietes, (3)


 7. IMG060. Mirušie pēc tautības statistiskajos reģionos un republikas pilsētās

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 13236 Izmaiņas veiktas: 04.06.2018

  1. Gads: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2017 (18)
  2. Teritoriālā vienība: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Ventspils (16)
  3. Tautība: Pavisam, latvieši, krievi, baltkrievi, ..., cita tautība (8)


 8. IMG070. Mirušo vidējais vecums (gadi)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 5384 Izmaiņas veiktas: 04.06.2018

  1. Gads: 1962, 1963, 1964, 1965, ..., 2017 (56)
  2. Dzimums: Pavisam, vīrieši, sievietes, (3)


 9. IMG080. Mirstības koeficienti pa vecuma grupām statistiskajos reģionos (uz 1000 attiecīgā vecuma iedzīvotājiem)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 35939 Izmaiņas veiktas: 04.06.2018

  1. Teritoriālā vienība: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Latgales reģions (7)
  2. Vecuma grupa: Miruši - pavisam, zīdaiņu mirstība (0 gadi), 0-4, 5-9, ..., 85+ (29)
  3. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2017 (28)


 10. IMG081. Mirstības vispārīgais koeficients reģionos, republikas pilsētās un novados (uz 1000 iedzīvotāju)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 23682 Izmaiņas veiktas: 04.06.2018

  1. Administratīvā teritorija: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Zilupes novads (126)
  2. Gads: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2017 (18)


 11. IMG090. Nedzīvi dzimušie un mirušie zīdaiņi pēc vecuma

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 10511 Izmaiņas veiktas: 04.06.2018

  1. Gads: 1920, 1921, 1922, 1923, ..., 2017 (98)
  2. Vecums (dienas): Nedzīvi dzimušie, Miruši zīdaiņi (0 dienas līdz 1 gadam), 0 dienas, 1-6 dienas, ..., 28 dienas līdz 1 gadam (7)


 12. IMG100. Nedzīvi dzimušie un mirušie zīdaiņi pēc mātes vecuma

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 10902 Izmaiņas veiktas: 04.06.2018

  1. Gads: 1978, 1979, 1980, 1981, ..., 2017 (40)
  2. Mātes vecums: Pavisam, līdz 19, 20-24, 25-29, ..., nav uzrādīts (8)
  3. Skaits: Skaits, Uz 1000 dzīvi dzimušo, (2)
  4. Rādītājs: Nedzīvi dzimušie, Miruši zīdaiņi, (2)


 13. IMG110. Perinatālās, neonatālās un zīdaiņu mirstības koeficienti

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 10813 Izmaiņas veiktas: 05.02.2019

  1. Gads: 1920, 1921, 1922, 1923, ..., 2017 (98)
  2. Vecums (dienas): Zīdaiņu mirstība (0 dienas līdz 1 gads) uz 1000 dzīvi dzimušajiem, Zīdaiņu (zēnu) mirstība (0 dienas līdz 1 gads) uz 1000 dzīvi dzimušo, Zīdaiņu (meiteņu) mirstība (0 dienas līdz 1 gads) uz 1000 dzīvi dzimušo, Agrīna neonatālā mirstība (0-6 dienas) uz 1000 dzīvi dzimušajiem, ..., Neonatālā mirstība (0-27 dienas veci) uz 1000 dzīvi dzimušajiem (7)