1. IMG010. Mirušie pēc dzimuma un vecuma

    Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 171418 Izmaiņas veiktas: 28.05.2019.

    1. Vecums, gadi: Pavisam, 0, 1, 2, ..., Nav uzrādīts (121)
    2. Gads: 1920, 1921, 1922, 1923, ..., 2018 (99)
    3. Dzimums: Pavisam, vīrieši, sievietes, (3)


  2. IMG020. Mirušie pēc dzimuma un vecuma grupas statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados

    Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 2268999 Izmaiņas veiktas: 07.06.2019.

    1. Administratīvā teritorija: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Zilupes novads (126)
    2. Gads: 1967, 1968, 1969, 1970, ..., 2018 (52)
    3. Vecuma grupas: Pavisam, 0-14, 15-19, 20-24, ..., Nezināms (21)
    4. Dzimums: Pavisam, vīrieši, sievietes, (3)


  3. IMG030. Mirušie pēc dzimuma, vecuma grupas un ģimenes stāvokļa

    Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 31002 Izmaiņas veiktas: 07.06.2019.

    1. Gads: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2018 (23)
    2. Vecuma grupa: Pavisam, 0-14, 15-19, 20-24, ..., Nav uzrādīts (18)
    3. Ģimenes stāvoklis: Pavisam, Neprecējušies (-šās), Precējušies (-šās), Šķirti (-tas), ..., Nav uzrādīts (6)
    4. Dzimums: Pavisam, vīrieši, sievietes, (3)


  4. IMG040. Mirušie Latvijas pilsoņi pēc dzimuma un vecuma grupas

    Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 8695 Izmaiņas veiktas: 07.06.2019.

    1. Dzimums: Pavisam, vīrieši, sievietes, (3)
    2. Vecums, gadi: Pavisam, 0-4, 5-9, 10-14, ..., nav uzrādīts (20)
    3. Gads: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2018 (19)


  5. IMG050. Mirušie pēc tautības

    Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 5789 Izmaiņas veiktas: 07.06.2019.

    1. Tautība: Pavisam, latvieši, krievi, baltkrievi, ..., neizvēlēta, nezināma (11)
    2. Gads: 1980, 1985, 1986, 1987, ..., 2018 (35)


  6. IMG051. Mirušie latvieši pēc vecuma un dzimuma

    Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 24733 Izmaiņas veiktas: 07.06.2019.

    1. Vecums, gadi: Pavisam, 0, 1, 2, ..., Vidējais mirušā vecums (105)
    2. Gads: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2018 (8)
    3. Rādītāji: Skaits, Mirstības koeficienti latviešiem uz 1000 iedzīvotāju (latviešu), (2)
    4. Dzimums: Pavisam, vīrieši, sievietes, (3)


  7. IMG060. Mirušie pēc tautības statistiskajos reģionos un republikas pilsētās

    Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 13874 Izmaiņas veiktas: 07.06.2019.

    1. Gads: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2018 (19)
    2. Teritoriālā vienība: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Ventspils (16)
    3. Tautība: Pavisam, latvieši, krievi, baltkrievi, ..., cita tautība (8)


  8. IMG070. Mirušo vidējais vecums (gadi)

    Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 5538 Izmaiņas veiktas: 07.06.2019.

    1. Gads: 1962, 1963, 1964, 1965, ..., 2018 (57)
    2. Dzimums: Pavisam, vīrieši, sievietes, (3)


  9. IMG080. Mirstības koeficienti pa vecuma grupām statistiskajos reģionos (uz 1000 attiecīgā vecuma iedzīvotājiem)

    Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 36936 Izmaiņas veiktas: 07.06.2019.

    1. Teritoriālā vienība: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Latgales reģions (7)
    2. Vecuma grupa: Miruši - pavisam, zīdaiņu mirstība (0 gadi), 0-4, 5-9, ..., 85+ (29)
    3. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2018 (29)


  10. IMG081. Mirstības vispārīgais koeficients reģionos, republikas pilsētās un novados (uz 1000 iedzīvotāju)

    Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 24442 Izmaiņas veiktas: 07.06.2019.

    1. Administratīvā teritorija: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Zilupes novads (126)
    2. Gads: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2018 (19)


  11. IMG090. Nedzīvi dzimušie un mirušie zīdaiņi pēc vecuma

    Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 10670 Izmaiņas veiktas: 07.06.2019.

    1. Gads: 1920, 1921, 1922, 1923, ..., 2018 (99)
    2. Vecums (dienas): Nedzīvi dzimušie, Miruši zīdaiņi (0 dienas līdz 1 gadam), 0 dienas, 1-6 dienas, ..., 28 dienas līdz 1 gadam (7)


  12. IMG100. Nedzīvi dzimušie un mirušie zīdaiņi pēc mātes vecuma

    Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 11310 Izmaiņas veiktas: 07.06.2019.

    1. Gads: 1978, 1979, 1980, 1981, ..., 2018 (41)
    2. Mātes vecums: Pavisam, līdz 19, 20-24, 25-29, ..., nav uzrādīts (8)
    3. Skaits: Skaits, Uz 1000 dzīvi dzimušo, (2)
    4. Rādītājs: Nedzīvi dzimušie, Miruši zīdaiņi, (2)


  13. IMG110. Perinatālās, neonatālās un zīdaiņu mirstības koeficienti

    Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 11476 Izmaiņas veiktas: 07.06.2019.

    1. Gads: 1920, 1921, 1922, 1923, ..., 2018 (99)
    2. Vecums (dienas): Zīdaiņu mirstība (0 dienas līdz 1 gads) uz 1000 dzīvi dzimušo, Zīdaiņu (zēnu) mirstība (0 dienas līdz 1 gads) uz 1000 dzīvi dzimušo, Zīdaiņu (meiteņu) mirstība (0 dienas līdz 1 gads) uz 1000 dzīvi dzimušo, Agrīna neonatālā mirstība (0-6 dienas) uz 1000 dzīvi dzimušo, ..., Neonatālā mirstība (0-27 dienas veci) uz 1000 dzīvi dzimušo (7)

Character in brackets shows the lowest regional level. (C)=county, (M)=municipality, (BU)=Basic statistical unit, (UD)=urban district, (US)=urban settlement