1. IBG010. Iedzīvotāju ilgtermiņa migrācija

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 4402 Izmaiņas veiktas: 28.05.2020.

  1. Gadi: 1951 - 1960, 1961 - 1970, 1971 - 1980, 1981 - 1990, ..., 2019 (33)
  2. Rādītāji: Iebrauca Latvijā, Izbrauca no Latvijas, Migrācijas saldo, (3)


 2. IBG020. Starptautiskā ilgtermiņa migrācija pa valstu grupām

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 8127 Izmaiņas veiktas: 28.05.2020.

  1. Emigrācija/ Imigrācija: Emigrācija, Imigrācija, (2)
  2. Valstu grupa: Pavisam, ES-27 (no 2020.g.), ES-28, ES-15, ..., ..NVS (8)
  3. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2019 (30)


 3. IBG040. Starptautisko ilgtermiņa migrantu vecuma un dzimuma struktūra

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 13477 Izmaiņas veiktas: 28.05.2020.

  1. Vecuma grupa: Pavisam, 0-4, 5-9, 10-14, ..., 80+ (18)
  2. Gads: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2019 (20)
  3. Rādītāji: Imigrācija, Emigrācija, (2)
  4. Dzimums: Pavisam, vīrieši, sievietes, (3)


 4. IBG041. Starptautisko ilgtermiņa migrantu etniskais sastāvs

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 8098 Izmaiņas veiktas: 28.05.2020.

  1. Tautība: Pavisam, latvieši, amerikāņi, angļi, ..., neizvēlēta/ nenorādīta tautība (29)
  2. Gads: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2019 (9)
  3. Skaits/ %: Skaits, %, (2)
  4. Rādītāji: Imigrācija, Emigrācija, (2)


 5. IBG042. Starptautisko ilgtermiņa migrantu ģimenes stāvoklis

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 4124 Izmaiņas veiktas: 28.05.2020.

  1. Ģimenes stāvoklis: Pavisam, neprecējušies/-šās, precējušies/-šās, šķirti/-tas, ..., nezināms (6)
  2. Gads: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2019 (9)
  3. Skaits/ %: Skaits, %, (2)
  4. Rādītāji: Imigrācija, Emigrācija, (2)


 6. IBG043. Starptautisko ilgtermiņa migrantu valstiskā piederība

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 8200 Izmaiņas veiktas: 28.05.2020.

  1. Gads: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2019 (9)
  2. Rādītāji: Imigrācija, Emigrācija, (2)
  3. Skaits/ %: Skaits, %, (2)
  4. Valstiskā piederība: Pavisam, Latvijas pilsoņi, Latvijas nepilsoņi, Amerikas Savienoto Valstu pilsoņi, ..., Citu valstu pilsoņi (25)


 7. IBG100. Iedzīvotāju ilgtermiņa migrācijas saldo reģionos, republikas pilsētās un novados

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 24976 Izmaiņas veiktas: 10.06.2020.

  1. Administratīvā teritorija: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Zilupes novads (126)
  2. Gads: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2019 (24)


 8. IBG110. Iedzīvotāju starptautiskā ilgtermiņa migrācija reģionos, republikas pilsētās un novados

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 24754 Izmaiņas veiktas: 28.05.2020.

  1. Administratīvā teritorija: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Zilupes novads (126)
  2. Gads: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2019 (9)
  3. Rādītāji: imigrācija, emigrācija, saldo, (3)


 9. IBG200. Remigrantus raksturojošie rādītāji

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 3093 Izmaiņas veiktas: 28.05.2020.

  1. Rādītāji: Imigrācija pavisam, .Remigranti, ..Latvijas pilsoņi, ..Latvijas nepilsoņi, ..., Remigrantu īpatsvars (%) no visiem imigrantiem (6)
  2. Gads: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2019 (7)


 10. IBG210. Remigranti pēc dzimuma statistiskajos reģionos

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 3366 Izmaiņas veiktas: 28.05.2020.

  1. Reģions: Pavisam, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Latgales reģions (7)
  2. Gads: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2019 (7)
  3. Dzimums: Pavisam, Vīrieši, Sievietes, (3)


 11. IBG220. Remigrantu vecumsastāvs statistiskajos reģionos

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 4566 Izmaiņas veiktas: 28.05.2020.

  1. Reģions: Pavisam, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Latgales reģions (7)
  2. Gads: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2019 (7)
  3. Vecuma grupa: Pavisam, 0-14, 15-24, 25-34, ..., 75+ (9)


 12. IBG230. Remigrantu ģimenes stāvoklis un dzimumvecumstruktūra

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 6817 Izmaiņas veiktas: 28.05.2020.

  1. Gads: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2019 (7)
  2. Vecuma grupa: Pavisam, 0-14, 15-24, 25-34, ..., 75+ (9)
  3. Dzimums: Pavisam, Vīrieši, Sievietes, (3)
  4. Ģimenes stāvoklis: Pavisam, Neprecējušies (-šās), Precējušies (-šās), Šķirti (-tas), ..., Nav norādīts (6)

Character in brackets shows the lowest regional level. (C)=county, (M)=municipality, (BU)=Basic statistical unit, (UD)=urban district, (US)=urban settlement