IE010m. Iedzīvotāju skaits un iedzīvotāju dabiskās kustības galvenie rādītāji pa mēnešiem
Atzīmējiet nepieciešamās vērtības un izvēlieties "Tabula - 1.izkārtojums" vai faila formātu kādā tabulu saglabāt un spiediet "Turpināt". Padomi, kā atzīmēt

Atzīmētajiem mainīgajiem Izvēlieties vismaz vienu vērtību jums jāizvēlas vismaz viena vērtība. Ja rādītāju izvēles lauks nav atzīmēts ar zvaigznīti, tad neatlasot nevienu vērtību, tiks parādīta visu vērtību summa.

Periods Izvēlieties vismaz vienu vērtību

Kopā 313 Atlasītie rādītāji

Meklēt

Rādītāji Izvēlieties vismaz vienu vērtību

Kopā 5 Atlasītie rādītāji

Meklēt


Atlasīto datu šūnu skaits ir:(maksimālais pieļaujamais ciparu skaits ir 1 000 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 200 000 rindas un 50 000 kolonnas


Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 1 000 000
Informācija

Informācija

Pēdējo reizi atjaunināts
20.01.2021.
Datus sagatavoja:
Sociālās statistikas datu apkopošanas un analīzes daļa
Mērvienība:
skaits
Nākamā atjaunināšana
15.03.2021.
Avots
Centrālā statistikas pārvalde
Matrica
IE010m
Zemsvītras piezīmes

Zemsvītras piezīmes

Publicējot mēneša datus par iedzīvotāju skaitu, tiek ņemtas vērā tikai reģistrētās iedzīvotāju skaita izmaiņas (gan dabiskais pieaugums, gan migrācijas saldo). Nākamā gada otrajā ceturksnī tiek precizēts iedzīvotāju skaits gada sākumā un iepriekšējā gada mēneša dati, ņemot vērā nereģistrēto migrāciju, kā arī dzimstības/ mirstības datus atbilstoši notikuma mēnesim.
Metadati
Datubāzēs lietotie nosacītie apzīmējumi
Rādītāji
1995.-2000. gads - CSP aprēķins uz 2000. gada tautas skaitīšanas galīgo rezultātu bāzes.
2001.-2010. gads - CSP aprēķins uz 2011. gada tautas skaitīšanas galīgo rezultātu bāzes.
Periods
2020M01
Provizoriski dati.
2020M02
Provizoriski dati.
2020M03
Provizoriski dati.
2020M04
Provizoriski dati.
2020M05
Provizoriski dati.
2020M06
Provizoriski dati.
2020M07
Provizoriski dati.
2020M08
Provizoriski dati.
2020M09
Provizoriski dati.
2020M10
Provizoriski dati.
2020M11
Provizoriski dati.
2020M12
Provizoriski dati.
2021M01
Provizoriski dati.
Rādītāji
Iedzīvotāju skaits (perioda sākumā), tūkst.
1995.-2000. gads - CSP aprēķins uz 2000. gada tautas skaitīšanas galīgo rezultātu bāzes.
2001.-2010. gads - CSP aprēķins uz 2011. gada tautas skaitīšanas galīgo rezultātu bāzes.
Noslēgto laulību skaits
Īstermiņa datubāzē pēdējā atskaites gadā tiek publicēti dati par reģistrēto laulību skaitu attiecīgajā mēnesī. Tas nozīmē, ka noslēgto laulību skaitā ir arī daļa laulību, ko noslēdz ārvalstu pilsoņi, kuri nav Latvijas pastāvīgie iedzīvotāji, kā arī netiek iekļautas visas reģistrētās laulības, kas noslēgtas pie Civillikumā norādīto konfesiju garīdzniekiem. Nākamā gada jūnijā tiek apkopoti un publicēti dati par iepriekšējā gadā noslēgtajām laulībām pēc faktiskā laulības mēneša, izslēdzot ārzemju pilsoņu laulības, ja viens no laulātajiem nav Latvijas pastāvīgais iedzīvotājs.
Dzīvi dzimušo skaits
Īstermiņa datubāzē pēdējā atskaites gadā tiek publicēti dati par reģistrēto dzīvi dzimušo skaitu attiecīgajā mēnesī. Tas nozīmē, ka dzimušo skaitā iekļauj daļu iepriekšējā mēnesī dzimušo, bet nav iespējams iekļaut visus konkrētajā mēnesī dzimušos, jo, atbilstoši Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likumam bērna dzimšanu reģistrē mēneša laikā. Nākamā gada jūnijā visi dati par iepriekšējā gadā dzīvi dzimušajiem tiek apkopoti un publicēti jau pēc faktiskā dzimšanas mēneša. Sākot ar 2000. gadu dzimušo skaitā ieskaitīti arī bērni, kuri dzimuši ārpus Latvijas, mātei (Latvijas pastāvīgajai iedzīvotājai) īslaicīgi atrodoties ārpus Latvijas. Atbilstoši Eiropas Savienības Statistikas biroja (Eurostat) metodoloģijai, šie bērni jāskaita pie Latvijas dzimušajiem.
Mirušo skaits
Īstermiņa datubāzē pēdējā atskaites gadā tiek publicēti dati par reģistrēto mirušo skaitu attiecīgajā mēnesī. Tas nozīmē, ka mirušo skaitā ir iekļauta daļa iepriekšējā mēnesī mirušo un netiek iekļauti visi konkrētajā mēnesī mirušie, jo, atbilstoši Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likumam miršanas faktu reģistrē 6 darba dienu laikā. Nākamā gada jūnijā visi dati par iepriekšējā gadā mirušajiem tiek apkopoti un publicēti jau pēc faktiskā miršanas mēneša.