1. KR011. Ekonomikas sentimenta rādītājs, (ilgtermiņa vidējais = 100)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 22575 Izmaiņas veiktas: 28.02.2017

  1. Gads/ Mēnesis: 1993M04, 1993M05, 1993M06, 1993M07, ..., 2017M02 (287)


 2. KR012. Konfidences rādītāji (saldo, %)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 35707 Izmaiņas veiktas: 28.02.2017

  1. Periods: 1993M01, 1993M02, 1993M03, 1993M04, ..., 2017M02 (290)
  2. Vērtības: Neizlīdzinātie dati, Sezonāli izlīdzinātie dati, (2)
  3. Rādītāji: Konfidences rādītājs rūpniecībā, Konfidences rādītājs būvniecībā, Konfidences rādītājs mazumtirdzniecībā, Konfidences rādītājs pakalpojumu sektorā, Patērētāju konfidences rādītājs (5)


 3. KR031. Konjunktūras rādītāji apstrādes rūpniecībā pa uzņēmumu lieluma grupām (saldo,%)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 90465 Izmaiņas veiktas: 24.02.2017

  1. Uzņēmumu lieluma grupa: VISI UZŅĒMUMI, Lielie uzņēmumi, Vidējie uzņēmumi, Mazie uzņēmumi, (4)
  2. Rādītāji: KONFIDENCES RĀDĪTĀJS, Ražošanas aktivitāte pēdējos 3 mēnešos (tendence), Produkcijas pasūtījumi pašreiz (līmenis), Eksporta pasūtījumi pašreiz (līmenis), ..., Finansiālais stāvoklis pēdējos 3 mēnešos (tendence) (19)
  3. Periods: 2004M01, 2004M02, 2004M03, 2004M04, ..., 2017M02 (158)


 4. KR032. Konjunktūras rādītāji apstrādes rūpniecībā pēc ražošanas pamatgrupējuma (saldo, %)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 106180 Izmaiņas veiktas: 24.02.2017

  1. Ražošanas pamatgrupējums: APSTRĀDES RŪPNIECĪBA - PAVISAM, Patēriņa preču ražošana, Starppatēriņa preču ražošana, Investīciju kapitālpreču ražošana, Pārtikas un dzērienu ražošana (5)
  2. Rādītāji: KONFIDENCES RĀDĪTĀJS, Ražošanas aktivitāte pēdējos 3 mēnešos (tendence), Produkcijas pasūtījumi pašreiz (līmenis), Eksporta pasūtījumi pašreiz (līmenis), ..., Finansiālais stāvoklis pēdējos 3 mēnešos (tendence) (19)
  3. Periods: 2004M01, 2004M02, 2004M03, 2004M04, ..., 2017M02 (158)


 5. KR050. Ražošanu ierobežojošie faktori apstrādes rūpniecībā pa uzņēmumu lieluma grupām un pēc ražošanas pamatgrupējuma (procentos no apsekoto uzņēmumu skaita)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 18132 Izmaiņas veiktas: 27.01.2017

  1. Periods: 2004M01, 2004M04, 2004M07, 2004M10, ..., 2017M01 (53)
  2. Ierobežojošie faktori: Ierobežojošu faktoru nav, Nepietiekams pieprasījums, Darbaspēka trūkums, Materiālu un/vai iekārtas trūkums, ..., Citi faktori (6)
  3. Rādītāji: Apstrādes rūpniecība - pavisam, lielie uzņēmumi, vidējie uzņēmumi, mazie uzņēmumi, ..., Pārtikas un dzērienu ražošana (8)


 6. KR052. Jaudas izmantošana apstrādes rūpniecībā pa uzņēmumu lieluma grupām un pēc ražošanas pamatgrupējuma (procentos)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 8145 Izmaiņas veiktas: 27.01.2017

  1. Periods: 2004M01, 2004M04, 2004M07, 2004M10, ..., 2017M01 (53)
  2. Rādītāji: Apstrādes rūpniecība - pavisam, lielie uzņēmumi, vidējie uzņēmumi, mazie uzņēmumi, ..., Pārtikas un dzērienu ražošana (8)


 7. KR060. Konjunktūras rādītāji būvniecībā pēc darbības veida (saldo,%)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 43545 Izmaiņas veiktas: 24.02.2017

  1. Darbības veids (NACE 2. red.): Būvniecība - pavisam, Ēku būvniecība (41), Inženierbūvniecība (42), Specializētie būvdarbi (43), (4)
  2. Rādītāji: KONFIDENCES RĀDĪTĀJS, Uzņēmumu darbības aktivitāte pēdējos 3 mēnešos (tendence), Pasūtījumi būvdarbu veikšanai (līmenis), Gaidāmais nodarbināto skaits turpmākajos 3 mēnešos (nākotnes tendence), ..., Finansiālais stāvoklis pēdējos 3 mēnešos (tendence) (6)
  3. Periods: 2001M01, 2001M02, 2001M03, 2001M04, ..., 2017M02 (194)


 8. KR070. Būvniecības izstrāde-nodrošinājums ar būvdarbiem pa uzņēmumu lieluma grupām un pēc darbības veida (mēnešu skaits)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 11046 Izmaiņas veiktas: 27.01.2017

  1. Periods: 2001M01, 2001M04, 2001M07, 2001M10, ..., 2017M01 (65)
  2. Rādītāji: Būvniecība - pavisam, lielo uzņēmumu grupā, vidējo uzņēmumu grupā, mazo uzņēmumu grupā, ..., Specializētajos būvdarbos (43) (7)


 9. KR080. Saimniecisko darbību ierobežojošie faktori būvniecībā pēc darbības veida (% no apsekoto uzņēmumu skaita)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 35355 Izmaiņas veiktas: 24.02.2017

  1. Darbības veids (NACE 2 red): Būvniecība - pavisam, Ēku būvniecība (41), Inženierbūvniecība (42), Specializētie būvdarbi (43), (4)
  2. Ierobežojošie faktori: Ierobežojošu faktoru nav, Nepietiekams pieprasījums, Slikti laika apstākļi, Darbaspēka trūkums, ..., Citi faktori (7)
  3. Periods: 2001M01, 2001M02, 2001M03, 2001M04, ..., 2017M02 (194)


 10. KR101. Konjunktūras rādītāji pakalpojumu sektorā (saldo,%)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 19074 Izmaiņas veiktas: 24.02.2017

  1. Rādītāji: KONFIDENCES RĀDĪTĀJS, Saimnieciskās darbības stāvokļa izmaiņas pēdējos 3 mēnešos (tendence), Pieprasījums pēc sniegtajiem pakalpojumiem pēdējos 3 mēnešos (tendence), Gaidāmais pieprasījums pēc sniegtajiem pakalpojumiem turpmākajos 3 mēnešos (nākotnes tendence), ..., Pašreizējais finansiālais stāvoklis (līmenis) (8)
  2. Periods: 2004M01, 2004M02, 2004M03, 2004M04, ..., 2017M02 (158)


 11. KR104. Konfidences rādītājs pakalpojumu sektorā pa darbības veidiem (saldo,%)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 44361 Izmaiņas veiktas: 24.02.2017

  1. Darbības veids (NACE 2. red.): KONFIDENCES RĀDĪTĀJS, Sauszemes transports un cauruļvadu transports (49), Ūdens transports (50), Gaisa transports (51), ..., Biroju administratīvās darbības un citas uzņēmumu palīgdarbības (82) (31)
  2. Periods: 2004M01, 2004M02, 2004M03, 2004M04, ..., 2017M02 (158)


 12. KR106. Saimniecisko darbību ierobežojošie faktori pakalpojumu sektorā (procentos no apsekoto uzņēmumu skaita)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 9200 Izmaiņas veiktas: 27.01.2017

  1. Periods: 2004M01, 2004M04, 2004M07, 2004M10, ..., 2017M01 (53)
  2. Ierobežojošie faktori: Ierobežojošu faktoru nav, Nepietiekams pieprasījums, Darbaspēka trūkums, Telpu un/vai iekārtu trūkums, ..., Citi faktori (6)


 13. KR110. Konjunktūras rādītāji mazumtirdzniecībā pa darbības veidiem (saldo,%)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 65655 Izmaiņas veiktas: 24.02.2017

  1. Darbības veids (NACE 2 red.): MAZUMTIRDZNIECĪBA - PAVISAM, Automobiļu un citu transportlīdzekļu pārdošana (451), Automobiļu apkope un remonts, automobiļu rezerves daļu, motociklu un to detaļu pārdošana (452-454), Pārtikas, dzērienu un tabakas mazumtirdzniecība specializētajos un nespecializētajos veikalos, stendos un tirgos (471, 472, 478), ..., Dažādu preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos; mazumtirdzniecība ārpus veikaliem (474-477, 479) (6)
  2. Rādītāji: KONFIDENCES RĀDĪTĀJS, Uzņēmuma darbības aktivitāte pēdējos trīs mēnešos (tendence), Uzņēmuma darbības aktivitāte turpmākajos trīs mēnešos (nākotnes tendence), Preču krājumi - pašreizējie (līmenis), ..., Preču pārdošanas cenu izmaiņas turpmākajos 3 mēnešos (nākotnes tendence) (7)
  3. Periods: 2003M01, 2003M02, 2003M03, 2003M04, ..., 2017M02 (170)


 14. KR111. Konjunktūras rādītāji mazumtirdzniecības uzņēmumu lieluma grupās (saldo,%)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 43295 Izmaiņas veiktas: 24.02.2017

  1. Uzņēmumu grupas pēc strādājošo skaita: MAZUMTIRDZNIECĪBA - PAVISAM, Mazie uzņēmumi (ar strādājošo skaitu 1-19 cilvēki), Vidējie uzņēmumi (ar strādājošo skaitu 20-99 cilvēki), Lielie uzņēmumi (ar strādājošo skaitu 100 un vairāk), (4)
  2. Rādītāji: KONFIDENCES RĀDĪTĀJS, Uzņēmuma darbības aktivitāte pēdējos trīs mēnešos (tendence), Uzņēmuma darbības aktivitāte turpmākajos trīs mēnešos (nākotnes tendence), Preču krājumi - pašreizējie (līmenis), ..., Preču pārdošanas cenu izmaiņas turpmākajos 3 mēnešos (nākotnes tendence) (7)
  3. Periods: 2010M05, 2010M06, 2010M07, 2010M08, ..., 2017M02 (82)


 15. KR120. Saimniecisko darbību ierobežojošie faktori mazumtirdzniecībā (procentos no apsekoto uzņēmumu skaita)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 6248 Izmaiņas veiktas: 27.01.2017

  1. Ierobežojošie faktori: Ierobežojošu faktoru nav, Nepietiekams pieprasījums, Pieprasījumam neatbilstošs piedāvājums, Darbaspēka trūkums, ..., Citi faktori (10)
  2. Periods: 2010M01, 2010M04, 2010M07, 2010M10, ..., 2017M01 (29)