1. RC01. Ražotāju cenu indeksi un pārmaiņas rūpniecības nozarēs

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 360146 Izmaiņas veiktas: 21.03.2017

  1. Gads/ Mēnesis: 2005M01, 2005M02, 2005M03, 2005M04, ..., 2017M02 (146)
  2. Rūpniecības nozare (NACE 2.red)/ Ražošanas pamatgrupējums: (BCDE) PAVISAM RŪPNIECĪBA, (B) Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, ..(08) Pārējā ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, (C) Apstrādes rūpniecība, ..., Īslaicīga patēriņa preces (39)
  3. Rādītājs: 2005=100, 2010=100, Pārmaiņas pret iepriekšējo periodu (%), Pārmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu (%), (4)
  4. Produkcijas realizācijas virziens: Visa rūpniecības produkcija, Vietējā tirgū realizēta produkcija, Eksportētā produkcija, (3)


 2. RC04. Biznesa pakalpojumu cenu indeksi un pārmaiņas pa pakalpojumu nozarēm

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 52379 Izmaiņas veiktas: 16.03.2017

  1. Gads/ Ceturksnis: 2006/1.ceturksnis, 2006/2.ceturksnis, 2006/3.ceturksnis, 2006/4.ceturksnis, ..., 2016/4.ceturksnis (44)
  2. Nozare (NACE 2.red): (49.41) Kravu pārvadājumi pa autoceļiem, (52.10) Uzglabāšanas un noliktavu saimniecība, (52.24) Kravu iekraušana un izkraušana, (53) Pasta un kurjeru darbība, ..., (81.2) Uzkopšanas darbības (15)
  3. Rādītājs: 2006=100, 2010=100, Pārmaiņas pret iepriekšējo periodu (%), Pārmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu (%), (4)


 3. RC06. Būvniecības izmaksu indeksi un pārmaiņas sadalījumā pa objektiem pa mēnešiem, 2009.-2012.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 17718 Izmaiņas veiktas:

  1. Gads/ Mēnesis: 2009M01, 2009M02, 2009M03, 2009M04, ..., 2012M12 (48)
  2. Objekti: VISI OBJEKTI, Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas, Ģimenes mājas, Viesnīcas, ..., Pazemes maģistrālie cauruļvadi (9)
  3. Rādītāji: Svari, 2005=100, 2010=100, Pārmaiņas pret iepriekšējo periodu (%), Pārmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu (%) (5)


 4. RC061. Būvniecības izmaksu indeksi un pārmaiņas objektu grupās pa mēnešiem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 24044 Izmaiņas veiktas: 27.03.2017

  1. Gads/ Mēnesis: 2010M01, 2010M02, 2010M03, 2010M04, ..., 2017M02 (86)
  2. Grupas: VISI OBJEKTI, Dzīvojamās ēkas, Nedzīvojamās ēkas, Inženierbūves, ..., ..pazemes maģistrālie cauruļvadi (6)
  3. Rādītāji: Svari, 2010=100, Pārmaiņas pret iepriekšējo periodu (%), Pārmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu (%), (4)


 5. RC07. Būvniecības izmaksu indeksi pa resursu veidiem pa mēnešiem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 13426 Izmaiņas veiktas: 27.03.2017

  1. Gads/ Mēnesis: 2009M01, 2009M02, 2009M03, 2009M04, ..., 2017M02 (98)
  2. Rādītājs: 2005=100, 2010=100, (2)
  3. Resursi: Būvniecība - pavisam, Būvmateriāli, Strādnieku darba samaksa, Izmaksas mašīnu un mehānismu uzturēšanai un ekspluatācijai, (4)


 6. RC08. Būvniecības izmaksu indeksi pa ceturkšņiem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 11290 Izmaiņas veiktas: 26.01.2017

  1. Gads/Ceturksnis: 1991/1.ceturksnis, 1991/2.ceturksnis, 1991/3.ceturksnis, 1991/4.ceturksnis, ..., 2016/4.ceturksnis (104)
  2. Indekss: 2005=100, 2010=100, (2)


 7. RC081. Būvniecības izmaksu indeksi sadalījumā pa objektiem un resursu veidiem pa ceturkšņiem, 2005.-2012.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 22864 Izmaiņas veiktas:

  1. Gads/Ceturksnis: 2005/1.ceturksnis, 2005/2.ceturksnis, 2005/3.ceturksnis, 2005/4.ceturksnis, ..., 2012/4.ceturksnis (32)
  2. Rādītājs: 2005=100, 2010=100, (2)
  3. Objekti: VISI OBJEKTI, Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas, Ģimenes mājas, Viesnīcas, ..., Pazemes maģistrālie cauruļvadi (11)
  4. Resursi: Pavisam, Būvmateriāli, Strādnieku darba samaksa, Izmaksas mašīnu un mehānismu uzturēšanai un ekspluatācijai, (4)


 8. RC082. Būvniecības izmaksu indeksi pa objektu grupām un resursu veidiem pa ceturkšņiem (2010=100)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 9199 Izmaiņas veiktas: 26.01.2017

  1. Gads/Ceturksnis: 2010/1.ceturksnis, 2010/2.ceturksnis, 2010/3.ceturksnis, 2010/4.ceturksnis, ..., 2016/4.ceturksnis (28)
  2. Resursi: Pavisam, Būvmateriāli, Strādnieku darba samaksa, Izmaksas mašīnu un mehānismu uzturēšanai un ekspluatācijai, (4)
  3. Grupas: VISI OBJEKTI, Dzīvojamās ēkas, Nedzīvojamās ēkas, Inženierbūves, ..., ..pazemes maģistrālie cauruļvadi (6)


 9. RC09. Būvniecības izmaksu indeksi un pārmaiņas sadalījumā pa objektiem pa ceturkšņiem, 2000.-2012.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 19692 Izmaiņas veiktas:

  1. Gads/Ceturksnis: 2000/1.ceturksnis, 2000/2.ceturksnis, 2000/3.ceturksnis, 2000/4.ceturksnis, ..., 2012/4.ceturksnis (52)
  2. Objekti: VISI OBJEKTI, Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas, Ģimenes mājas, Viesnīcas, ..., Pazemes maģistrālie cauruļvadi (9)
  3. Rādītāji: Svari, 2005=100, 2010=100, Pārmaiņas pret iepriekšējo periodu (%), Pārmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu (%) (5)


 10. RC091. Būvniecības izmaksu indeksi un pārmaiņas objektu grupās pa ceturkšņiem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 9375 Izmaiņas veiktas: 26.01.2017

  1. Gads/Ceturksnis: 2010/1.ceturksnis, 2010/2.ceturksnis, 2010/3.ceturksnis, 2010/4.ceturksnis, ..., 2016/4.ceturksnis (28)
  2. Grupas: VISI OBJEKTI, Dzīvojamās ēkas, Nedzīvojamās ēkas, Inženierbūves, ..., ..pazemes maģistrālie cauruļvadi (6)
  3. Rādītāji: Svari, 2010=100, Pārmaiņas pret iepriekšējo periodu (%), Pārmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu (%), (4)


 11. RC10. Būvniecības izmaksu indeksi resursu pamatgrupās pa ceturkšņiem, 2000.-2012.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 8990 Izmaiņas veiktas:

  1. Gads/Ceturksnis: 2000/1.ceturksnis, 2000/2.ceturksnis, 2000/3.ceturksnis, 2000/4.ceturksnis, ..., 2012/4.ceturksnis (52)
  2. Indekss: 2005=100, 2010=100, (2)
  3. Pamatgrupa: Būvniecība - pavisam, Būvmateriāli, Strādnieku darba samaksa, Izmaksas mašīnu un mehānismu uzturēšanai un ekspluatācijai, (4)


 12. RC101. Būvniecības izmaksu indekss kapitālai ceļa rekonstrukcijai un jaunbūvei

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 9379 Izmaiņas veiktas: 27.03.2017

  1. Gads/ Mēnesis: 2010M01, 2010M02, 2010M03, 2010M04, ..., 2017M02 (86)
  2. Rādītāji: 2009 XII=100, Pārmaiņas pret iepriekšējo periodu (%), Pārmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu (%), (3)


 13. RC102. Būvniecības izmaksu indekss jauno dzīvojamo māju celtniecībai pa ceturkšņiem (2010=100)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 6715 Izmaiņas veiktas: 08.03.2017

  1. Gads/Ceturksnis: 2006/1.ceturksnis, 2006/2.ceturksnis, 2006/3.ceturksnis, 2006/4.ceturksnis, ..., 2016/4.ceturksnis (44)
  2. Rādītāji: Būvniecības izmaksu indekss (B320), Materiālu izmaksu indekss (B321), Darbaspēka izmaksu indekss (B322), (3)


 14. RC11. Eksporta un importa vienības vērtības indeksi sadalījumā pa CPA iedaļām un nodaļām

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 128906 Izmaiņas veiktas: 21.03.2017

  1. Gads/ Mēnesis: 2011M01, 2011M02, 2011M03, 2011M04, ..., 2017M01 (73)
  2. CPA iedaļas un nodaļas/ Ražošanas pamatgrupējums: PAVISAM, (A) LAUKSAIMNIECĪBAS, MEŽSAIMNIECĪBAS UN ZIVSAIMNIECĪBAS PRODUKTI, (01) Lauksaimniecības un medniecības produkti un saistītie pakalpojumi, (02) Mežkopības un mežizstrādes produkti un saistītie pakalpojumi, ..., Īslaicīga patēriņa preces (40)
  3. Virziens: Importa vienības vērtības indekss, Eksporta vienības vērtības indekss, (2)
  4. Rādītāji: Svari (%), 2010=100, Pārmaiņas pret iepriekšējo mēnesi (%), Pārmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošo mēnesi (%), (4)


 15. RC12. Importa vienības vērtības indeksi un pārmaiņas (pēc KN), 1998.-2013.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 10697 Izmaiņas veiktas:

  1. Gads/Periods: 1998/1.ceturksnis, 1998/2.ceturksnis, 1998/1.pusgads, 1998/3.ceturksnis, ..., 2013/4.ceturksnis (96)
  2. Rādītāji: 2005=100, 2010=100, Pārmaiņas pret iepriekšējo periodu (%), Pārmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu (%), (4)


 16. RC13. Eksporta vienības vērtības indeksi un pārmaiņas (pēc KN), 1994.-2013.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 14574 Izmaiņas veiktas:

  1. Gads/Periods: 1994/1.ceturksnis, 1994/2.ceturksnis, 1994/1.pusgads, 1994/3.ceturksnis, ..., 2013/4.ceturksnis (120)
  2. Rādītāji: 2005=100, 2010=100, Pārmaiņas pret iepriekšējo periodu (%), Pārmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu (%), (4)


 17. RC14. Eksporta vienības vērtības indeksi svarīgākajās preču grupās (pēc KN), 2000.-2013.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 29995 Izmaiņas veiktas:

  1. Gads/Ceturksnis: 2000/1.ceturksnis, 2000/2.ceturksnis, 2000/3.ceturksnis, 2000/4.ceturksnis, ..., 2013/4.ceturksnis (56)
  2. Preču grupa (KN): Eksports - pavisam, (I) Dzīvi dzīvnieki; dzīvnieku izcelsmes produkti, (II) Augu valsts produkti, (IV) Pārtikas rūpniecības ražojumi (ieskaitot dzērienus un tabaku), ..., (XX) Dažādi izstrādājumi (15)
  3. Rādītāji: Svari, 2005=100, 2010=100, Pārmaiņas pret iepriekšējo periodu (%), Pārmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu (%) (5)


 18. RC15. Importa vienības vērtības indeksi svarīgākajās preču grupās (pēc KN), 2000.-2013.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 30088 Izmaiņas veiktas:

  1. Gads/Ceturksnis: 2000/1.ceturksnis, 2000/2.ceturksnis, 2000/3.ceturksnis, 2000/4.ceturksnis, ..., 2013/4.ceturksnis (56)
  2. Preču grupa (KN): Imports - pavisam, (I) Dzīvi dzīvnieki; dzīvnieku izcelsmes produkti, (II) Augu valsts produkti, (IV) Pārtikas rūpniecības ražojumi (ieskaitot dzērienus un tabaku), ..., (XX) Dažādi izstrādājumi (15)
  3. Rādītāji: Svari, 2005=100, 2010=100, Pārmaiņas pret iepriekšējo periodu (%), Pārmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu (%) (5)