1. RC01. Ražotāju cenu indeksi un pārmaiņas rūpniecības nozarēs

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 374615 Izmaiņas veiktas: 21.09.2017

  1. Gads/ Mēnesis: 2005M01, 2005M02, 2005M03, 2005M04, ..., 2017M08 (152)
  2. Rūpniecības nozare (NACE 2.red)/ Ražošanas pamatgrupējums: (BCDE) PAVISAM RŪPNIECĪBA, (B) Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, ..(08) Pārējā ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, (C) Apstrādes rūpniecība, ..., Īslaicīga patēriņa preces (39)
  3. Rādītājs: 2005=100, 2010=100, Pārmaiņas pret iepriekšējo periodu (%), Pārmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu (%), (4)
  4. Produkcijas realizācijas virziens: Visa rūpniecības produkcija, Vietējā tirgū realizēta produkcija, Eksportētā produkcija, (3)


 2. RC04. Biznesa pakalpojumu cenu indeksi un pārmaiņas pa pakalpojumu nozarēm

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 50805 Izmaiņas veiktas: 13.09.2017

  1. Gads/ Ceturksnis: 2006/1.ceturksnis, 2006/2.ceturksnis, 2006/3.ceturksnis, 2006/4.ceturksnis, ..., 2017/2.ceturksnis (46)
  2. Nozare (NACE 2.red): Kravu pārvadājumi pa autoceļiem, Uzglabāšanas un noliktavu saimniecība, Kravu iekraušana un izkraušana, Pasta un kurjeru darbība, ..., Uzkopšanas darbības (15)
  3. Rādītājs: 2006=100, 2010=100, Pārmaiņas pret iepriekšējo periodu (%), Pārmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu (%), (4)


 3. RC061. Būvniecības izmaksu indeksi un pārmaiņas objektu grupās pa mēnešiem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 21614 Izmaiņas veiktas: 27.09.2017

  1. Gads/ Mēnesis: 2010M01, 2010M02, 2010M03, 2010M04, ..., 2017M08 (92)
  2. Grupas: VISI OBJEKTI, Dzīvojamās ēkas, Nedzīvojamās ēkas, Inženierbūves, ..., ..pazemes maģistrālie cauruļvadi (6)
  3. Rādītāji: Svari, 2010=100, Pārmaiņas pret iepriekšējo periodu (%), Pārmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu (%), (4)


 4. RC07. Būvniecības izmaksu indeksi pa resursu veidiem pa mēnešiem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 14072 Izmaiņas veiktas: 27.09.2017

  1. Gads/ Mēnesis: 2009M01, 2009M02, 2009M03, 2009M04, ..., 2017M08 (104)
  2. Rādītājs: 2005=100, 2010=100, (2)
  3. Resursi: Būvniecība - pavisam, Būvmateriāli, Strādnieku darba samaksa, Izmaksas mašīnu un mehānismu uzturēšanai un ekspluatācijai, (4)


 5. RC08. Būvniecības izmaksu indeksi pa ceturkšņiem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 11470 Izmaiņas veiktas: 27.07.2017

  1. Gads/Ceturksnis: 1991/1.ceturksnis, 1991/2.ceturksnis, 1991/3.ceturksnis, 1991/4.ceturksnis, ..., 2017/2.ceturksnis (106)
  2. Indekss: 2005=100, 2010=100, (2)


 6. RC082. Būvniecības izmaksu indeksi pa objektu grupām un resursu veidiem pa ceturkšņiem (2010=100)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 9635 Izmaiņas veiktas: 27.07.2017

  1. Gads/Ceturksnis: 2010/1.ceturksnis, 2010/2.ceturksnis, 2010/3.ceturksnis, 2010/4.ceturksnis, ..., 2017/2.ceturksnis (30)
  2. Resursi: Pavisam, Būvmateriāli, Strādnieku darba samaksa, Izmaksas mašīnu un mehānismu uzturēšanai un ekspluatācijai, (4)
  3. Grupas: VISI OBJEKTI, Dzīvojamās ēkas, Nedzīvojamās ēkas, Inženierbūves, ..., ..pazemes maģistrālie cauruļvadi (6)


 7. RC091. Būvniecības izmaksu indeksi un pārmaiņas objektu grupās pa ceturkšņiem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 9791 Izmaiņas veiktas: 27.07.2017

  1. Gads/Ceturksnis: 2010/1.ceturksnis, 2010/2.ceturksnis, 2010/3.ceturksnis, 2010/4.ceturksnis, ..., 2017/2.ceturksnis (30)
  2. Grupas: VISI OBJEKTI, Dzīvojamās ēkas, Nedzīvojamās ēkas, Inženierbūves, ..., ..pazemes maģistrālie cauruļvadi (6)
  3. Rādītāji: Svari, 2010=100, Pārmaiņas pret iepriekšējo periodu (%), Pārmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu (%), (4)


 8. RC101. Būvniecības izmaksu indekss kapitālai ceļa rekonstrukcijai un jaunbūvei

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 9764 Izmaiņas veiktas: 27.09.2017

  1. Gads/ Mēnesis: 2010M01, 2010M02, 2010M03, 2010M04, ..., 2017M08 (92)
  2. Rādītāji: 2009 XII=100, Pārmaiņas pret iepriekšējo periodu (%), Pārmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu (%), (3)


 9. RC102. Būvniecības izmaksu indekss jauno dzīvojamo māju celtniecībai pa ceturkšņiem (2010=100)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 6901 Izmaiņas veiktas: 05.09.2017

  1. Gads/Ceturksnis: 2006/1.ceturksnis, 2006/2.ceturksnis, 2006/3.ceturksnis, 2006/4.ceturksnis, ..., 2017/2.ceturksnis (46)
  2. Rādītāji: Būvniecības izmaksu indekss (B320), Materiālu izmaksu indekss (B321), Darbaspēka izmaksu indekss (B322), (3)


 10. RC11. Eksporta un importa vienības vērtības indeksi sadalījumā pa CPA iedaļām un nodaļām

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 140141 Izmaiņas veiktas: 16.10.2017

  1. Gads/ Mēnesis: 2011M01, 2011M02, 2011M03, 2011M04, ..., 2017M08 (80)
  2. CPA iedaļas un nodaļas/ Ražošanas pamatgrupējums: PAVISAM, (A) LAUKSAIMNIECĪBAS, MEŽSAIMNIECĪBAS UN ZIVSAIMNIECĪBAS PRODUKTI, (01) Lauksaimniecības un medniecības produkti un saistītie pakalpojumi, (02) Mežkopības un mežizstrādes produkti un saistītie pakalpojumi, ..., Īslaicīga patēriņa preces (40)
  3. Virziens: Importa vienības vērtības indekss, Eksporta vienības vērtības indekss, (2)
  4. Rādītāji: Svari (%), 2010=100, Pārmaiņas pret iepriekšējo mēnesi (%), Pārmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošo mēnesi (%), (4)