1. PC01. Patēriņa cenu indeksi (1990.gada decembris=100)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 24636 Izmaiņas veiktas: 10.09.2018

  1. Gads/ Mēnesis: 1991M01, 1991M02, 1991M03, 1991M04, ..., 2018M08 (332)


 2. PC011. Patēriņa cenu indeksi (1990.gads=100)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 11300 Izmaiņas veiktas: 10.07.2018

  1. Gads/Ceturksnis: 1991/1.ceturksnis, 1991/2.ceturksnis, 1991/3.ceturksnis, 1991/4.ceturksnis, ..., 2018/2.ceturksnis (110)


 3. PC023. Patēriņa cenu indeksi grupās un apakšgrupās (COICOP), 1996.-2015.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 466769 Izmaiņas veiktas:

  1. Gads/ Mēnesis: 1996M01, 1996M02, 1996M03, 1996M04, ..., 2015M12 (240)
  2. Grupas un apakšgrupas (COICOP): VISAS PRECES UN PAKALPOJUMI, - Visas preces, - Pārtika, alkoholiskie dzērieni un tabaka, - Nepārtikas preces, ..., ..(12.7) Citi pakalpojumi (101)
  3. Cenu pārmaiņas: 2000=100, 2005=100, 2010=100, (3)


 4. PC0231. Patēriņa cenu indeksi grupās un apakšgrupās (ECOICOP)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 992313 Izmaiņas veiktas: 10.09.2018

  1. Gads/ Mēnesis: 1996M01, 1996M02, 1996M03, 1996M04, ..., 2018M08 (272)
  2. Grupas un apakšgrupas (ECOICOP): VISAS PRECES UN PAKALPOJUMI, - Visas preces, - Pārtika, alkoholiskie dzērieni un tabakas izstrādājumi, - Nepārtikas preces, ..., ..(12.7.) Citi pakalpojumi (143)
  3. Cenu pārmaiņas: 2000=100, 2005=100, 2010=100, 2015=100, (4)


 5. PC04. Patēriņa cenu pārmaiņas grupās un apakšgrupās (COICOP), 1998.-2015.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 341553 Izmaiņas veiktas: 08.08.2013

  1. Gads/ Mēnesis: 1998M01, 1998M02, 1998M03, 1998M04, ..., 2015M12 (216)
  2. Grupas un apakšgrupas (COICOP): VISAS PRECES UN PAKALPOJUMI, - Visas preces, - Pārtika, alkoholiskie dzērieni un tabaka, - Nepārtikas preces, ..., ..(12.7) Citi pakalpojumi (101)
  3. Cenu pārmaiņas: Pārmaiņas vidēji 12 mēnešos pret iepriekšējiem 12 mēnešiem (%), Pārmaiņas pret iepriekšējo periodu (%), Pārmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu (%), (3)


 6. PC041. Patēriņa cenu pārmaiņas grupās un apakšgrupās (ECOICOP)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 594110 Izmaiņas veiktas: 10.09.2018

  1. Gads/ Mēnesis: 1998M01, 1998M02, 1998M03, 1998M04, ..., 2018M08 (248)
  2. Grupas un apakšgrupas (ECOICOP): VISAS PRECES UN PAKALPOJUMI, - Visas preces, - Pārtika, alkoholiskie dzērieni un tabakas izstrādājumi, - Nepārtikas preces, ..., ..(12.7.) Citi pakalpojumi (143)
  3. Cenu pārmaiņas: Pārmaiņas vidēji 12 mēnešos pret iepriekšējiem 12 mēnešiem (%), Pārmaiņas pret iepriekšējo periodu (%), Pārmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu (%), (3)


 7. PC042. Atsevišķu preču un pakalpojumu vidējās mazumtirdzniecības cenas

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 104354 Izmaiņas veiktas: 10.09.2018

  1. Preces un pakalpojumi: Rīsi, 1 kg, Griķi, 1 kg, Auzu pārslas, 1 kg, Kviešu milti, 1 kg, ..., Dabasgāze (patēriņš virs 500m3), 100 m3 (104)
  2. Gads/ Mēnesis: 2005M01, 2005M02, 2005M03, 2005M04, ..., 2018M08 (164)


 8. PC05. Saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas galvenajās patēriņa grupās

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 87474 Izmaiņas veiktas: 12.09.2018

  1. Cenu pārmaiņas: 2015=100, Pārmaiņas pret iepriekšējo periodu (%), Pārmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu (%), Pārmaiņas vidēji 12 mēnešos pret iepriekšējiem 12 mēnešiem (%), (4)
  2. Grupas: VISAS PRECES UN PAKALPOJUMI, Pārtika un bezalkoholiskie dzērieni (01), Alkoholiskie dzērieni un tabakas izstrādājumi (02), Apģērbs un apavi (03), ..., Dažādas preces un pakalpojumi (12) (13)
  3. Gads/ Mēnesis: 1996M01, 1996M02, 1996M03, 1996M04, ..., 2018M08 (272)


 9. PC06. Nemainīgas nodokļu likmes saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas galvenajās patēriņa grupās

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 43754 Izmaiņas veiktas: 12.09.2018

  1. Cenu pārmaiņas: 2015=100, Pārmaiņas pret iepriekšējo periodu (%), Pārmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu (%), (3)
  2. Grupas: VISAS PRECES UN PAKALPOJUMI, Pārtika un bezalkoholiskie dzērieni (01), Alkoholiskie dzērieni un tabakas izstrādājumi (02), Apģērbs un apavi (03), ..., Dažādas preces un pakalpojumi (12) (13)
  3. Gads/ Mēnesis: 2005M12, 2006M01, 2006M02, 2006M03, ..., 2018M08 (153)


 10. PC07. Mājokļa cenu indekss un pārmaiņas

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 10087 Izmaiņas veiktas: 13.09.2018

  1. Gads/Ceturksnis: 2006/1.ceturksnis, 2006/2.ceturksnis, 2006/3.ceturksnis, 2006/4.ceturksnis, ..., 2018/2.ceturksnis (50)
  2. Grupas: Mājokļi kopā (H.1.), Jaunie mājokļi (H.1.1.), Lietotie mājokļi (H.1.2.), (3)
  3. Rādītājs: 2010=100, 2015=100, Pārmaiņas pret iepriekšējo periodu (%), Pārmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu (%), (4)


 11. PC08. Īpašnieka apdzīvotā mājokļa cenu indekss

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 6482 Izmaiņas veiktas: 21.09.2018

  1. Gads/ Ceturksnis: 2010/1.ceturksnis, 2010/2.ceturksnis, 2010/3.ceturksnis, 2010/4.ceturksnis, ..., 2018/2.ceturksnis (34)
  2. Rādītājs: 2010=100, 2015=100, (2)
  3. Grupas: Īpašnieku, kas apdzīvo mājokli, mājokļa izdevumi (O.1.), Mājokļu iegāde (O.1.1.), Mājokļu īpašumtiesības (O.1.2.), (3)