1. VFG01. Vispārējās valdības sektora galvenie rādītāji (milj. euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4139 Izmaiņas veiktas: 01.03.2018

  1. Gads: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2016 (22)
  2. Rādītāji: Ieņēmumi, Izdevumi, Deficīts (-) vai pārpalikums (+), Deficīts (-) vai pārpalikums (+), % pret IKP, (4)


 2. VFG02. Vispārējās valdības sektora galvenie rādītāji sadalījumā pa apakšsektoriem (milj. euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 66391 Izmaiņas veiktas: 01.03.2018

  1. Gads: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2016 (22)
  2. Rādītāji: Izlaide (P1), ..Tirgus izlaide un izlaide pašu gala izlietojumam (P1M), ..Ārpustirgus izlaide (P13), Maksājumi par ārpustirgus izlaidi (P131), ..., ..maksājamie nodokļu kredīti, kas pārsniedz nodokļu maksātāju saistības (TC) (73)
  3. Sektors: VISPĀRĒJĀ VALDĪBA, Centrālā valdība, Pašvaldība, Sociālās apdrošināšanas fonds, (4)


 3. VFG03. Vispārējās valdības sektora detalizēti nodokļu un sociālo iemaksu ieņēmumi pa nodokļu veidiem vai sociālajām iemaksām sadalījumā pa apakšsektoriem (milj. euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 82145 Izmaiņas veiktas: 01.03.2018

  1. Gads: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2016 (22)
  2. Darījums: RAŽOŠANAS UN IMPORTA NODOKĻI (D2), Produktu nodokļi (D21), Pievienotās vērtības tipa nodokļi (PVN) (D211), Importa nodokļi un nodevas, izņemot PVN (D212), ..., NODOKĻU SLOGS = KOPĒJIE NODOKĻU UN OBLIGĀTO SOCIĀLO IEMAKSU IEŅĒMUMI PĒC APRĒĶINĀTO, BET, MAZ TICAMS, IEKASĒJAMO SUMMU ATSKAITĪŠANAS (ODD) (84)
  3. Sektors: PAVISAM, Vispārējā valdība, ..Centrālā valdība, ..Pašvaldības, ..., ES iestādes (6)


 4. VFG04. Vispārējās valdības sektora izdevumi pēc valdības funkcijām sadalījumā pa apakšsektoriem (milj. euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 632657 Izmaiņas veiktas: 03.01.2018

  1. Gads: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2016 (12)
  2. Sektors: VISPĀRĒJĀ VALDĪBA, CENTRĀLĀ VALDĪBA, PAŠVALDĪBAS, SOCIĀLĀS APDROŠINĀŠANAS FONDS, (4)
  3. Valdības funkcijas: PAVISAM, Vispārējie valdības dienesti, ..Izpildvaras un likumdošanas iestādes, finanšu un fiskālās lietas, ārlietas, ..Ārējais ekonomiskais atbalsts, ..., ..Citur neklasificēta sociālā aizsardzība (80)
  4. Rādītāji: KOPĒJIE IZDEVUMI (TE), Bruto kapitāla veidošana + neražoto nefinanšu aktīvu iegādes mīnus atsavinājumi (P5L), Bruto kapitāla veidošana (P5), Bruto pamatkapitāla veidošana (P51G), ..., % pret kopējiem izdevumiem (31)


 5. VFG05. Vispārējās valdības parāds sadalījumā pa apakšsektoriem perioda beigās (milj. euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 12322 Izmaiņas veiktas: 23.10.2017

  1. Gads: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2016 (17)
  2. Rādītāji: MĀSTRIHTAS PARĀDS PAVISAM, Valūta un noguldījumi, ..valūta, ..noguldījumi, ..., VISPĀRĒJĀS VALDĪBAS PARĀDS, % PRET IKP (11)
  3. Sektors: Vispārējā valdība, Centrālā valdība, Pašvaldība, Sociālās apdrošināšanas fonds, (4)