1. UFG01. Komersantu (komercsabiedrību) finansiālie rādītāji gada beigās (milj. euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 11305 Izmaiņas veiktas: 30.11.2016

  1. Rādītāji: AKTĪVI - PAVISAM, Ilgtermiņa ieguldījumi, ..nemateriālie ieguldījumi, ..pamatlīdzekļi, ..., ..īstermiņa kreditori (26)
  2. Gads: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2015 (21)


 2. UFG02. Komersantu (komercsabiedrību) peļņa vai zaudējumi (milj. euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4051 Izmaiņas veiktas: 30.11.2016

  1. Rādītāji: Neto apgrozījums, Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem, Peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem, (3)
  2. Gads: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2015 (21)


 3. UFG021. Komersantu (komercsabiedrību) neto apgrozījums pa darbības veidiem (NACE 2.red.) (milj. euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 28010 Izmaiņas veiktas: 30.11.2016

  1. Darbības veids (NACE 2.red.): PAVISAM, Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība, Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības, Mežsaimniecība un mežizstrāde, ..., Pārējo individuālo pakalpojumu sniegšana (104)
  2. Gads: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2015 (10)


 4. UFG022. Komersantu (komercsabiedrību) peļņa vai zaudējumi pa darbības veidiem (NACE 2.red.) (milj. euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 27228 Izmaiņas veiktas: 30.11.2016

  1. Darbības veids (NACE 2.red.): PAVISAM, Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība, Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības, Mežsaimniecība un mežizstrāde, ..., Pārējo individuālo pakalpojumu sniegšana (104)
  2. Gads: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2015 (10)


 5. UFG023. Komersantu (komercsabiedrību) aktīvi gada beigās (NACE 2.red.) (milj. euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 72802 Izmaiņas veiktas: 30.11.2016

  1. Darbības veids (NACE 2.red.): PAVISAM, Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība, Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības, Mežsaimniecība un mežizstrāde, ..., Pārējo individuālo pakalpojumu sniegšana (104)
  2. Gads: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2015 (10)
  3. Aktīvi: Aktīvi, Ilgtermiņa ieguldījumi, Pamatlīdzekļi no ilgtermiņa ieguldījumiem, Apgrozāmie līdzekļi, Krājumi no apgrozāmiem līdzekļiem (5)


 6. UFG024. Komersantu (komercsabiedrību) pasīvi gada beigās (NACE 2.red.) (milj. euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 69809 Izmaiņas veiktas: 30.11.2016

  1. Darbības veids (NACE 2.red.): PAVISAM, Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība, Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības, Mežsaimniecība un mežizstrāde, ..., Pārējo individuālo pakalpojumu sniegšana (104)
  2. Gads: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2015 (10)
  3. Pasīvi: Pasīvi, Pašu kapitāls, Pamatkapitāls pašu kapitālā, Uzkrājumi, Kreditori (5)


 7. UFG025. Komersantu (komercsabiedrību) finanšu analīzes rādītāji (NACE 2.red.)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 63891 Izmaiņas veiktas: 30.11.2016

  1. Gads: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2015 (6)
  2. Darbības veids (NACE 2.red.): PAVISAM, Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība, Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības, Mežsaimniecība un mežizstrāde, ..., Pārējo individuālo pakalpojumu sniegšana (103)
  3. Rādītājs: Saistību īpatsvars bilancē (gada beigās, reizes), Īstermiņa saistību īpatsvars bilancē (gada beigās, reizes), Saistības pret pašu kapitālu (gada beigās, reizes), Kopējā likviditāte (gada beigās, reizes), ..., Finansiālā rentabilitāte pēc nodokļiem (%) (12)