1. IVG01. Nefinanšu investīcijas pa darbības veidiem (2016.gada salīdzināmajās cenās, milj. euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 5599 Izmaiņas veiktas: 24.11.2017

  1. Darbības veids (NACE 2. red.): PAVISAM, Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība, Rūpniecība - pavisam, Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, ..., Citi pakalpojumi (21)
  2. Gads: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2016 (9)


 2. IVG03. Nefinanšu investīcijas pa darbības veidiem (procentos)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3419 Izmaiņas veiktas: 24.11.2017

  1. Darbības veids (NACE 2.red.): (B+C+D+E) Rūpniecība - pavisam, (F) Būvniecība, (G) Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts, (H) Transports un uzglabāšana, ..., pārējie darbības veidi (8)
  2. Gads: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2016 (9)


 3. IVG04. Nefinanšu investīcijas statistiskajos reģionos (2016. gada salīdzināmajās cenās; milj. euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 5282 Izmaiņas veiktas: 22.12.2017

  1. Teritoriālā vienība: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Latgales reģions (7)
  2. Rādītāji: Nefinanšu investīcijas, ..tai skaitā dzīvojamās ēkas, citas būves un celtnes, (2)
  3. Gads: 1997, 1998, 1999, 2000, ..., 2016 (20)


 4. IVG041. Nefinanšu investīcijas republikas pilsētās pa darbības veidiem pēc pamatdarbības un pēc biroja vai pamatdarbības vietas (faktiskajās cenās, tūkst. euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 23562 Izmaiņas veiktas: 22.12.2017

  1. Gads: 2013, 2014, 2015, 2016, (4)
  2. Teritoriālā vienība: Rīga, Daugavpils, Jelgava, Jēkabpils, ..., Ventspils (9)
  3. Darbības veids (NACE 2. red.): PAVISAM, Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība, Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, Apstrādes rūpniecība, ..., Citi pakalpojumi (20)
  4. Rādītājs: Nefinanšu investīcijas, tūkst. euro, Standartkļūda, tūkst. euro, Absolūtā kļūdas robeža (+ / -), tūkst. euro, Relatīvā kļūdas robeža (+ / -), procentos, (4)


 5. IVG05. Nefinanšu investīcijas nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos pa darbības veidiem (faktiskajās cenās, tūkst. euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 19613 Izmaiņas veiktas:

  1. Darbības veids (NACE 2. red.): PAVISAM, Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība, Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības, Mežsaimniecība un mežizstrāde, ..., Citi pakalpojumi (93)
  2. Gads: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2016 (9)