1. IKG10_01. Iekšzemes kopprodukts pavisam, uz vienu iedzīvotāju un uz vienu nodarbināto

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 5632 Izmaiņas veiktas: 28.09.2018

  1. Gads: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2017 (23)
  2. Rādītāji: Pavisam, tūkst. euro, Uz vienu iedzīvotāju, euro, Uz vienu nodarbināto, euro, (3)
  3. Vērtības: faktiskajās cenās, iepriekšējā gada cenās, 2010.g. salīdzināmajās cenās, (3)


 2. IKG10_02. Iekšzemes kopprodukts no ražošanas aspekta, (tūkst. euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 7053 Izmaiņas veiktas: 28.09.2018

  1. Vērtības: faktiskajās cenās, iepriekšējā gada cenās, 2010.g. salīdzināmajās cenās, (3)
  2. Rādītāji: IEKŠZEMES KOPPRODUKTS, …preču un pakalpojumu izlaide (+), …starppatēriņš (-), Pievienotā vērtība (=), ..., Produktu subsīdijas (-) (6)
  3. Gads: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2017 (23)


 3. IKG10_03. Iekšzemes kopprodukts no izlietojuma aspekta (tūkst. euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 9418 Izmaiņas veiktas: 28.09.2018

  1. Vērtības: faktiskajās cenās, iepriekšējā gada cenās, 2010.g. salīdzināmajās cenās, (3)
  2. Rādītāji: IEKŠZEMES KOPPRODUKTS, Mājsaimniecību galapatēriņa izdevumi, Bezpeļņas organizāciju, kas apkalpo mājsaimniecības, galapatēriņa izdevumi, Valsts pārvaldes iestāžu galapatēriņa izdevumi, ..., Preču un pakalpojumu imports (mīnus) (9)
  3. Gads: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2017 (23)


 4. IKG10_04. Iekšzemes kopprodukta ienākumu aspekts (faktiskajās cenās; tūkst. euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4823 Izmaiņas veiktas: 28.09.2018

  1. Rādītāji: IEKŠZEMES KOPPRODUKTS, Darbinieku atalgojums, ..darba alga, ..darba devēju sociālās iemaksas, ..., Subsīdijas (-) (7)
  2. Gads: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2017 (23)


 5. IKG10_05. Preču un pakalpojumu izlaide, starppatēriņš un pievienotā vērtība pa darbības veidiem (NACE 2.red.), (tūkst. euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 44784 Izmaiņas veiktas: 28.09.2018

  1. Vērtības: faktiskajās cenās, iepriekšējā gada cenās, 2010.g. salīdzināmajās cenās, (3)
  2. Darbības veids (NACE 2.red.): Kopējā pievienotā vērtība (bāzes cenās), Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība, Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde; elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana; ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija, Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, ..., Mājsaimniecību kā darba devēju darbība (24)
  3. Gads: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2017 (23)
  4. Rādītāji: Preču un pakalpojumu izlaide, Starppatēriņš, Pievienotā vērtība, (3)


 6. IKG10_060. Kopējās pievienotās vērtības sadalījums pa darbības veidiem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 66144 Izmaiņas veiktas: 28.09.2018

  1. Darbības veids (NACE 2.red.): Kopējā pievienotā vērtība, Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība, Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības, Mežsaimniecība un mežizstrāde, ..., Mājsaimniecību kā darba devēju darbība (91)
  2. Gads: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2017 (18)
  3. Rādītāji: faktiskajās cenās, tūkst. euro, faktiskajās cenās, %, iepriekšējā gada cenās, tūkst. euro, iepriekšējā gada cenās, %, 2010.g. salīdzināmajās cenās, tūkst. euro (5)


 7. IKG10_07. Iekšzemes kopprodukta un nacionālā kopienākuma saistība (faktiskajās cenās; tūkst. euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 6612 Izmaiņas veiktas: 28.09.2018

  1. Rādītāji: IEKŠZEMES KOPPRODUKTS, PLUS: No ārvalstīm saņemtā neto atlīdzība nodarbinātajiem, No ārvalstīm saņemtā atlīdzība nodarbinātajiem (+), Ārvalstīm samaksātā atlīdzība nodarbinātajiem (-), ..., IR: NACIONĀLAIS KOPIENĀKUMS (12)
  2. Gads: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2017 (23)


 8. IKG10_08. Iekšzemes kopprodukta apjoma indeksi (2010.g. salīdzināmajās cenās)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3993 Izmaiņas veiktas: 28.09.2018

  1. Gads: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2017 (23)
  2. Rādītāji: Procentos pret 2010.gadu (2010 = 100), Procentos pret iepriekšējo gadu (iepriekšējais gads = 100), (2)


 9. IKG10_09. Pievienotās vērtības indeksi pa darbības veidiem (procentos pret iepriekšējo gadu)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 13421 Izmaiņas veiktas: 28.09.2018

  1. Gads: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2017 (22)
  2. Darbības veids (NACE 2.red.): (A-T) Kopējā pievienotā vērtība, (A) Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība, (BDE) Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde; elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana; ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija, (B) Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, ..., (T) Mājsaimniecību kā darba devēju darbība (24)
  3. Vērtības: Faktiskajās cenās (vērtības indekss), 2010.g. salīdzināmajās cenās (apjoma indekss), (2)


 10. IKG10_10. Iekšzemes kopprodukta deflatori

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 14526 Izmaiņas veiktas: 28.09.2018

  1. Gads: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2017 (23)
  2. Darbības veids (NACE 2.red.): PAVISAM, (A..T) Kopējā pievienotā vērtība (bāzes cenās), (A) Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība, (BDE) Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde; elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana; ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija, ..., (D.21 - D.31) Produktu nodokļi (mīnus subsīdijas) (26)
  3. Rādītāji: Iepriekšējā gada cenas = 1, 2010.gada vidējās cenas = 1, (2)


 11. IKG10_11. Iekšzemes kopprodukts statistiskajos reģionos un republikas pilsētās (faktiskajās cenās)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 14911 Izmaiņas veiktas: 29.12.2017

  1. Teritoriālā vienība: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., ar Latvijas iedzīvotājiem ārpus Latvijas saražotais (17)
  2. Gads: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2015 (16)
  3. Rādītāji: Pavisam, tūkst. euro, Pavisam, īpatsvars procentos, Uz vienu iedzīvotāju, euro, (3)


 12. IKG10_12. Kopējā pievienotā vērtība pa darbības veidiem un īpatsvars statistiskajos reģionos un republikas pilsētās (faktiskajās cenās)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 151040 Izmaiņas veiktas: 29.12.2017

  1. Darbības veids (NACE 2.red.): PAVISAM, (A) Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība, (B,C,D,E) Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde; apstrādes rūpniecība; elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana; ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija, (B) Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, ..., (S,T) Citi pakalpojumi. Mājsaimniecību kā darba devēju darbība (28)
  2. Gads: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2015 (16)
  3. Teritoriālā vienība: Latvija, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Ventspils (16)
  4. Rādītāji: faktiskajās cenās; tūkst. euro, īpatsvars, %, (2)


 13. IKG10_13. Kopējā pievienotā vērtība statistiskajos reģionos un republikas pilsētās pa darbības veidiem un reģionu, republikas pilsētu īpatsvars (faktiskajās cenās)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 147804 Izmaiņas veiktas: 29.12.2017

  1. Darbības veids (NACE 2.red.): PAVISAM, (A) Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība, (B,C,D,E) Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde; apstrādes rūpniecība; elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana; ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija, (B) Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, ..., (S,T) Citi pakalpojumi; mājsaimniecību kā darba devēju darbība (28)
  2. Gads: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2015 (16)
  3. Teritoriālā vienība: Latvija, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Ventspils (16)
  4. Rādītāji: faktiskajās cenās; tūkst. euro, īpatsvars, %, (2)


 14. IKG10_15. Pirktspējas līmenis (PSL), cenu līmeņa indeksi un reālie izdevumi, (EKS2010)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 25468 Izmaiņas veiktas: 06.07.2018

  1. Rādītāji: Pirktspējas paritātes (ES 28 = 1), Cenu līmeņa indeksi (ES 28 = 100), Nominālie izdevumi (euro), Nominālie izdevumi uz vienu iedzīvotāju (euro), ..., Reālo izdevumu apjoma indeksi uz vienu iedzīvotāju pēc PSL (ES28=100) (6)
  2. Valsts: Eiropas Savienība (ES-28), Eiropas Savienība (ES-27), Beļģija, Bulgārija, ..., Japāna (41)
  3. Gads: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2017 (13)


 15. IKG10_180. Nefinanšu nacionālie konti (tūkst. euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 156816 Izmaiņas veiktas: 28.09.2018

  1. Gads: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2017 (18)
  2. Rādītāji: Preču un pakalpojumu eksports, Preču eksports, Pakalpojumu eksports, Preču un pakalpojumu imports, ..., Neto aizdevumi (+)/neto aizņēmumi (-) (62)
  3. Izlietošana, resursi, balansposteņi: Izlietošana, Resursi, Balansposteņi, (3)
  4. Sektors: Pārējā pasaule, Kopējā ekonomika, Nav iekļauts sektoros, Nefinanšu sabiedrības, ..., Mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas organizācijas (8)