1. RCG001. RAŽOTĀJU CENU INDEKSU SVARI SADAĻĀS UN NODAĻĀS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 10222 Atjaunināts: 19.02.2016

  1. Produkcijas realizācijas virziens: Visa rūpniecības produkcija, Vietējā tirgū realizētā produkcija, Eksportētā produkcija, (3)
  2. Rūpniecības nozare (NACE 2.red.): (BCDE) PAVISAM RŪPNIECĪBA, (B) Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, ..(08) Pārējā ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, (C) Apstrādes rūpniecība, ..., ..(38) Atkritumu savākšana, apstrāde un izvietošana; materiālu pārstrāde (34)
  3. Gads: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2016 (8)


 2. RCG01. Cenu indeksi

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3191 Atjaunināts: 20.01.2017

  1. Rādītāji: Patēriņa cenu indekss, Ražotāju cenu indekss rūpniecībā (NACE 2.red.), Būvniecības izmaksu indekss, Eksporta vienības vērtības indekss (CPA), Importa vienības vērtības indekss (CPA) (5)
  2. Indekss: 2005=100, 2010=100, (2)
  3. Gads: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2016 (11)


 3. RCG02. Ražotāju cenu indeksi rūpniecības nozarēs

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 20242 Atjaunināts: 20.01.2017

  1. Produkcijas realizācijas virziens: Visa rūpniecības produkcija, Vietējā tirgū realizētā produkcija, Eksportētā produkcija, (3)
  2. Rūpniecības nozare (NACE 2.red.): (BCDE) PAVISAM RŪPNIECĪBA, (B) Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, ..(08) Pārējā ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, (C) Apstrādes rūpniecība, ..., ..(38) Atkritumu savākšana, apstrāde un izvietošana; materiālu pārstrāde (34)
  3. Indekss: 2005=100, 2010=100, (2)
  4. Gads: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2016 (12)


 4. RCG03. Ražotāju cenu pārmaiņas rūpniecības nozarēs (procentos pret iepriekšējo gadu)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 12078 Atjaunināts: 20.01.2017

  1. Produkcijas realizācijas virziens: Visa rūpniecības produkcija, Vietējā tirgū realizētā produkcija, Eksportētā produkcija, (3)
  2. Rūpniecības nozare (NACE 2.red.): (BCDE) PAVISAM RŪPNIECĪBA, (B) Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, ..(08) Pārējā ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, (C) Apstrādes rūpniecība, ..., ..(38) Atkritumu savākšana, apstrāde un izvietošana; materiālu pārstrāde (34)
  3. Gads: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2016 (11)


 5. RCG04. BIZNESA PAKALPOJUMU CENU INDEKSI

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 8148 Atjaunināts: 15.03.2016

  1. Gads: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2015 (10)
  2. Nozare (NACE 2.red): Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41), Uzglabāšanas un noliktavu saimniecība (52.10), Kravu iekraušana un izkraušana (52.24), Pasta un kurjeru darbība (53), ..., Uzkopšanas darbības (81.2) (15)
  3. Bāze: 2006=100, 2010=100, (2)


 6. RCG05. BŪVNIECĪBAS IZMAKSU INDEKSI, 1992-2012.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 6602 Atjaunināts: 11.02.2015

  1. Rādītāji: 2005=100, 2010=100, Procentos pret iepriekšējo periodu, (3)
  2. Objekti: VISI OBJEKTI, Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas, Ģimenes mājas, Viesnīcas, ..., Pazemes maģistrālie cauruļvadi (9)
  3. Gads: 1992, 1993, 1994, 1995, ..., 2012 (21)


 7. RCG06. BŪVNIECĪBAS IZMAKSU INDEKSI PA RESURSU VEIDIEM

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 5294 Atjaunināts: 28.01.2016

  1. Rādītāji: 2005=100, 2010=100, Procentos pret iepriekšējo periodu, (3)
  2. Resursi: BŪVNIECĪBA - PAVISAM, būvmateriāli, strādnieku darba samaksa, izmaksas mašīnu un mehānismu uzturēšanai un ekspluatācijai, (4)
  3. Gads: 1992, 1993, 1994, 1995, ..., 2015 (24)


 8. RCG07. EKSPORTA VIENĪBAS VĒRTĪBAS INDEKSI (pēc KN), 1994.–2013.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 9516 Atjaunināts: 11.02.2015

  1. Rādītāji: 2005=100, 2010=100, Pārmaiņas pret iepriekšējo gadu (%), (3)
  2. Preču grupa (KN): VISS EKSPORTS, dzīvi dzīvnieki; dzīvnieku izcelsmes produkti (I), augu valsts produkti (II), pārtikas rūpniecības ražojumi (ieskaitot dzērienus un tabaku) (IV), ..., dažādi izstrādājumi (XX) (15)
  3. Gads: 1994, 1995, 1996, 1997, ..., 2013 (20)


 9. RCG08. IMPORTA VIENĪBAS VĒRTĪBAS INDEKSI (pēc KN), 1998.–2013.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 8429 Atjaunināts: 11.02.2015

  1. Rādītāji: 2005=100, 2010=100, Pārmaiņas pret iepriekšējo gadu (%), (3)
  2. Preču grupa (KN): VISS IMPORTS, dzīvi dzīvnieki; dzīvnieku izcelsmes produkti (I), augu valsts produkti (II), pārtikas rūpniecības ražojumi (ieskaitot dzērienus un tabaku) (IV), ..., dažādi izstrādājumi (XX) (15)
  3. Gads: 1998, 1999, 2000, 2001, ..., 2013 (16)


 10. RCG09. Eksporta un importa vienības vērtības indeksi sadalījumā pa CPA iedaļām un nodaļām

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 12623 Atjaunināts: 15.08.2016

  1. Gads: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 (5)
  2. CPA iedaļas un nodaļas: PAVISAM, (A) LAUKSAIMNIECĪBAS, MEŽSAIMNIECĪBAS UN ZIVSAIMNIECĪBAS PRODUKTI, (01) Lauksaimniecības un medniecības produkti un saistītie pakalpojumi, (02) Mežkopības un mežizstrādes produkti un saistītie pakalpojumi, ..., (38) Atkritumu savākšanas, apstrādes un izvietošanas pakalpojumi; materiālu pārstrādes pakalpojumi (35)
  3. Virziens: Importa vienības vērtības indekss, Eksporta vienības vērtības indekss, (2)
  4. Rādītāji: 2010=100, Pārmaiņas pret iepriekšējo gadu (%), (2)