1. AT03. Eksports un imports sadalījumā pa nacionālo kontu galvenajām sastāvdaļām atbilstoši ESA95 un pa BEC 4.red. klasifikācijas kategorijām pa ceturkšņiem (tūkst. euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 32082 Izmaiņas veiktas: 09.02.2018

  1. Preču kategorijas: Kapitālpreces (41, 521), Starppatēriņa preces (111, 121, 21, 22, 31, 322, 42, 53), Patēriņa preces (112, 122, 522, 61, 62, 63), BEC 4.red. klasifikācijas kategorijas - pavisam, ..., (7) Pārējās preces, kuras nav norādītas citur (23)
  2. Preču plūsma: Eksports, Imports, (2)
  3. Gads/ Ceturksnis: 2005/1.ceturksnis, 2005/2.ceturksnis, 2005/3.ceturksnis, 2005/4.ceturksnis, ..., 2017/4.ceturksnis (52)


 2. AT04. Eksporta un importa struktūra atbilstoši uzņēmumu darbības veidam (NACE 2.red.) pa ceturkšņiem (tūkst. euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 103412 Izmaiņas veiktas: 09.02.2018

  1. Importētāju/ eksportētāju galvenais darbības veids: Pavisam, Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības, Mežsaimniecība un mežizstrāde, Zivsaimniecība, ..., Nav norādīts pa nozarēm komerciālu iemeslu dēļ (91)
  2. Preču plūsma: Eksports, Imports, (2)
  3. Gads/Ceturksnis: 2005/1.ceturksnis, 2005/2.ceturksnis, 2005/3.ceturksnis, 2005/4.ceturksnis, ..., 2017/4.ceturksnis (52)


 3. AT06. Svarīgākās preces Latvijas eksportā

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 39863 Izmaiņas veiktas: 09.02.2018

  1. Prece (KN): Eksports pavisam, Svaigas, atdzesētas vai saldētas zivis, kg, Piens, krējums un piena produkti, izņemot sviestu, sieru un biezpienu, kg, Sviests, kg, ..., Mēbeles, ieskaitot matračus un gultas piederumus, kg (46)
  2. Gads/ Mēnesis: 2015M01, 2015M02, 2015M03, 2015M04, ..., 2017M12 (36)
  3. Mērvienība: Daudzums, EUR, (2)


 4. AT07. Svarīgākās preces Latvijas importā

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 46275 Izmaiņas veiktas: 09.02.2018

  1. Prece (KN): Imports pavisam, Svaiga, atdzesēta vai saldēta cūkgaļa (izņemot subproduktus), kg, Svaiga, atdzesēta vai saldēta mājputnu gaļa un subprodukti, kg, Svaigas, atdzesētas vai saldētas zivis, kg, ..., Mēbeles, ieskaitot matračus un gultas piederumus, kg (56)
  2. Gads/ Mēnesis: 2015M01, 2015M02, 2015M03, 2015M04, ..., 2017M12 (36)
  3. Mērvienība: Daudzums, EUR, (2)