1. AT02. Eksports un imports pa valstu grupām pa ceturkšņiem (mlj. euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 20007 Izmaiņas veiktas: 11.07.2017

  1. Gads/ Ceturksnis: 1995/1.ceturksnis, 1995/2.ceturksnis, 1995/3.ceturksnis, 1995/4.ceturksnis, ..., 2017/1.ceturksnis (89)
  2. Preču plūsma: Eksports, Imports, (2)
  3. Valstu grupa: Pavisam, ES-15, ES-25, ES-27, ..., Eirozona-19 (8)


 2. AT021. Eksports un imports pa valstu grupām pa mēnešiem (mlj. euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 46165 Izmaiņas veiktas: 11.07.2017

  1. Gads/ Mēnesis: 1995M01, 1995M02, 1995M03, 1995M04, ..., 2017M05 (269)
  2. Preču plūsma: Eksports, Imports, (2)
  3. Valstu grupa: Pavisam, ES-15, ES-25, ES-27, ..., Eirozona-19 (8)


 3. AT05. Eksports un imports pa kombinētās nomenklatūras sadaļām un valstīm, valstu grupām un teritorijām pa ceturkšņiem (euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2604654 Izmaiņas veiktas: 11.07.2017

  1. Sadaļas: PAVISAM, I Dzīvnieki un lopkopības produkcija (1.-5. nodaļas), II Augu valsts produkti (6.-14. nodaļas), III Tauki un eļļas (15.nodaļa), ..., 00. Pārējās preces (23)
  2. Valsts: PAVISAM, AD - Andora, AE - Apvienotie Arābu Emirāti, AF - Afganistāna, ..., ZW - Zimbabve (237)
  3. Gads/ Ceturksnis: 2004/1.ceturksnis, 2004/2.ceturksnis, 2004/3.ceturksnis, 2004/4.ceturksnis, ..., 2016/4.ceturksnis (52)
  4. Preču plūsma: Eksports, Imports, (2)


 4. AT051. Eksports un imports pa kombinētās nomenklatūras sadaļām un valstīm, valstu grupām un teritorijām pa mēnešiem (euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 1283466 Izmaiņas veiktas: 11.07.2017

  1. Sadaļas: PAVISAM, I Dzīvnieki un lopkopības produkcija (1.-5. nodaļas), II Augu valsts produkti (6.-14. nodaļas), III Tauki un eļļas (15.nodaļa), ..., 00. Pārējās preces (23)
  2. Valsts: Pavisam, Eiropa, AD - Andora, AL - Albānija, ..., QZ - Nav norādīts komerciālu vai militāru iemeslu dēļ (tirdzn. ar trešām valstīm) (220)
  3. Gads/Mēnesis: 2015M01, 2015M02, 2015M03, 2015M04, ..., 2017M05 (29)
  4. Preču plūsma: Eksports, Imports, (2)