1. ATG13. Eksports sadalījumā pa preču sadaļām un pēc uzņēmuma darbības veida 2008. gadā (tūkst. euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 19046 Izmaiņas veiktas: 09.09.2016

  1. Eksportētāja galvenais darbības veids (NACE 1.1. red.): Pavisam, 01 - Lauksaimniecība, medniecība un ar to saistīti pakalpojumi, 02 - Mežsaimniecība, kokmateriālu sagatavošana un ar to saistīti pakalpojumi, 05 - Zvejniecība, zivkopība un ar to saistīti pakalpojumi, ..., Uzņēmumi un matemātiskais pierēķins, kas nav sadalīti pa NACE1.1.red. nodaļām (53)
  2. Preču sadaļa (KN): Pavisam, Dzīvi dzīvnieki; dzīvnieku izcelsmes produkti (I), Augu valsts produkti (II), Tauki un eļļas (III), ..., Bez sadalījuma (23)


 2. ATG14. Imports sadalījumā pa preču sadaļām un pēc uzņēmuma darbības veida 2008. gadā (tūkst. euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 17367 Izmaiņas veiktas: 09.09.2016

  1. Importētāja galvenais darbības veids (NACE 1.1. red.): Pavisam, 01 - Lauksaimniecība, medniecība un ar to saistīti pakalpojumi, 02 - Mežsaimniecība, kokmateriālu sagatavošana un ar to saistīti pakalpojumi, 05 - Zvejniecība, zivkopība un ar to saistīti pakalpojumi, ..., Uzņēmumi un matemātiskais pierēķins, kas nav sadalīti pa NACE1.1.red. nodaļām (56)
  2. Preču sadaļa (KN): Pavisam, Dzīvi dzīvnieki; dzīvnieku izcelsmes produkti (I), Augu valsts produkti (II), Tauki un eļļas (III), ..., Mākslas un antikvārie priekšmeti (XXI) (22)


 3. ATG15. Eksports un imports sadalījumā pa preču sadaļām un pēc uzņēmuma darbības veida (NACE 2.red.) (tūkst.euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 251671 Izmaiņas veiktas: 02.03.2017

  1. Preču plūsma: Eksports, Imports, (2)
  2. Gads: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2016 (8)
  3. Galvenais darbības veids (NACE 2. red.): Pavisam, 01-Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības, 02-Mežsaimniecība un mežizstrāde, 03-Zivsaimniecība, ..., Bez sadalījuma pa nozarēm (91)
  4. Preču sadaļa (KN): Pavisam, Dzīvi dzīvnieki; dzīvnieku izcelsmes produkti (I), Augu valsts produkti (II), Tauki un eļļas (III), ..., Preces, kas nav norādītas komerciālu iemeslu dēļ (XXIII) (24)