1. A_TU06. Tūrisma komersantu darbības raksturojošie rādītāji, 2003.-2008.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3669 Izmaiņas veiktas: 01.01.2009

  1. Gads/Pusgads: 2003/1.pusgads, 2003/2.pusgads, 2004/1.pusgads, 2004/2.pusgads, ..., 2008/2.pusgads (12)
  2. Rādītāji: Tūrisma komersantu skaits, kuras sniedza tūrisma pakalpojumus (atbilstošajā periodā), Apkalpoto cilvēku skaits, ..uzņemti, ..izbraukuši, ..ceļojuši Latvijas robežās (5)


 2. A_TU07. Latvijas un ārvalstu ceļotājus raksturojošie rādītāji, 2002.-2007.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 5911 Izmaiņas veiktas: 01.01.2008

  1. Gads/Ceturksnis: 2002/1.ceturksnis, 2002/2.ceturksnis, 2002/3.ceturksnis, 2002/4.ceturksnis, ..., 2007/4.ceturksnis (24)
  2. Ceļotāji: Latvijas ceļotāji, Ārvalstu ceļotāji, (2)
  3. Rādītāji: Ceļotāju skaits, kuri šķērsojuši Latvijas robežu, tūkst., Kopējie izdevumi ārvalstu ceļojumu laikā, milj. euro, Vidējais ceļojumu ilgums, diennaktīs, Viena ceļotāja vidējie izdevumi diennaktī, euro, (4)


 3. A_TU08. Latvijas iedzīvotāju ceļojumi pa Latviju (tūkstošos), 2005.-2011.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 10916 Izmaiņas veiktas: 01.01.2012

  1. Gads/Ceturksnis: 2005/1.ceturksnis, 2005/2.ceturksnis, 2005/3.ceturksnis, 2005/4.ceturksnis, ..., 2011/4.ceturksnis (28)
  2. Rādītāji: Ceļotāju skaits, Vīrieši, Sievietes, Braucienu skaits, Izdevumi, tūkst. euro (5)
  3. Brauciena veids: Atpūtas braucieni, vienas dienas atpūtas braucieni bez nakšņošanas, īsie atpūtas braucieni ar nakšņošanu (1-3 naktis), garie atpūtas braucieni ar nakšņošanu (4 un vairāk naktis), Darījuma braucieni ar nakšņošanu (5)


 4. A_TUG05. Viesnīcas un citas tūristu mītnes Latvijas statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un rajonos, 2005.-2008.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 6484 Izmaiņas veiktas: 24.02.2016

  1. Teritoriālā vienība: LATVIJA, Rīga, Daugavpils, Jelgava, ..., Ventspils rajons (34)
  2. Gads: 2005, 2006, 2007, 2008, (4)
  3. Rādītāji: Mītņu skaits, gada beigās, Vietu skaits, gada beigās, Apkalpotās personas, (3)


 5. A_TUG18. Ārvalstu ceļotāju skaits sadalījumā pa valstīm (tūkstošos), 1996.-2008.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 5308 Izmaiņas veiktas: 01.01.2009

  1. Valsts: Pavisam, Baltkrievija (BY), Čehija (CZ), Vācija (DE), ..., NVS valstis (21)
  2. Gads: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2008 (13)


 6. A_TUG19. Latvijas ceļotāju skaits sadalījumā pa valstīm (tūkstošos), 1996.-2008.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 5334 Izmaiņas veiktas: 01.01.2009

  1. Valsts: Pavisam, Austrija (AT), Baltkrievija (BY), Vācija (DE), ..., NVS valstis (18)
  2. Gads: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2008 (13)


 7. A_TUG20. Ceļotāju sadalījums pēc uzturēšanās ilguma (%), 1996.-2008.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4525 Izmaiņas veiktas: 01.01.2009

  1. Uzturēšanās ilgums: Pavisam, Valstī nenakšņoja, Nakšņoja 1-3 naktis, Nakšņoja 4-7 naktis, Nakšņoja vairāk nekā 7 naktis (5)
  2. Gads: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2008 (13)
  3. Ceļotāji: Latvijas iedzīvotāji ārvalstīs, Ārvalstu ceļotāji Latvijā, (2)


 8. A_TUG21. Latvijas ceļotāju ceļojumu nolūks (%), 1996.-2011.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4464 Izmaiņas veiktas: 01.01.2012

  1. Motīvi: Pavisam, Tūrisma mērķis, ..atpūta, ..draugu, radinieku apmeklējumi, ..., ..tranzīts (7)
  2. Gads: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2011 (16)
  3. Ceļotāji: Latvijas ceļotāji, Ārvalstu ceļotāji, (2)


 9. A_TUG22. Latvijas vairākdienu ceļotāju skaits sadalījumā pa valstīm (tūkstošos), 2005.-2011.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4369 Izmaiņas veiktas: 01.01.2012

  1. Valsts: Pavisam, Amerikas Savienotās Valstis (US), Apvienotā Karaliste (UK), Austrija (AT), ..., Devās uz NVS valstīm (19)
  2. Gads: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2011 (7)


 10. A_TUG23. Latvijas apmeklējuma novērtējums (%), 1999.-2011.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 5170 Izmaiņas veiktas: 01.01.2012

  1. Rādītāji: Pakalpojumu kvalitāte, Preču cenas un kvalitātes savstarpējā atbilstība, Cilvēku atsaucība, Pilsētu tīrība, ..., Svešvalodu zināšana (6)
  2. Gads: 1999, 2000, 2001, 2002, ..., 2011 (13)
  3. Novērtējums: Pavisam, Labi, Apmierinoši, Slikti, Grūti atbildēt (5)


 11. A_TUG24. Latvijas ceļotāju skaits (tūkstošos), 1995.-2003.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3974 Izmaiņas veiktas: 01.01.2004

  1. Ceļotāji: Latvijas ceļotāji, Ārvalstu ceļotāji, (2)
  2. Izbraukuši, Iebraukuši: Izbraukuši, Iebraukuši, (2)
  3. Gads: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2003 (9)
  4. Transporta veids: Pavisam, Autotransports, Dzelzceļš, Gaisa transports, Jūras transports (5)


 12. A_TUG25. Latvijas ceļotājus raksturojošie rādītāji, 1996.-2011.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3984 Izmaiņas veiktas: 01.01.2012

  1. Ceļotāji: Latvijas ceļotāji (ārvalstīs), (1)
  2. Gads: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2011 (16)
  3. Rādītāji: Robežšķērsojumu skaits, tūkst., Kopējie izdevumi ārvalstīs, milj. euro, Vidējais ceļojuma ilgums, diennaktis, Viena ceļotāja vidējie izdevumi diennaktī, euro, (4)