1. A_TKG150. Augstākās tiesas darbības rādītāji apelācijas instancē, 2000.-2016.g.

    Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 5711 Izmaiņas veiktas: 15.05.2017

    1. Krimināllietas/ Civillietas: Krimināllietas, Civillietas, (2)
    2. Gads: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2016 (17)
    3. Rādītāji: Saņemto lietu skaits, Pabeigto lietu skaits, ..1. instances nolēmums atstāts bez grozījumiem, ..1. instances nolēmums atcelts vai grozīts, Neizskatīto lietu skaits (5)