1. A_NB06. Nodarbinātie pēc ekonomiskās darbības veida pa ceturkšņiem (NACE 1.1.red.), 2002.-2009.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 13238 Izmaiņas veiktas: 01.01.2010

  1. Gads/Ceturksnis: 2002/1.ceturksnis, 2002/2.ceturksnis, 2002/3.ceturksnis, 2002/4.ceturksnis, ..., 2009/4.ceturksnis (32)
  2. Darbības veids (NACE 1.1.red.): Pavisam, (A) Lauksaimniecība medniecība un mežsaimniecība, (B) Zvejniecība, (C) Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, ..., (P) Mājsaimniecību darbība (17)
  3. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)


 2. A_NB061. Nodarbinātie pēc saimnieciskās darbības veida pa ceturkšņiem (NACE 2.red.), 2008.-2017.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 47902 Izmaiņas veiktas: 15.08.2017

  1. Gads/Ceturksnis: 2008/1.ceturksnis, 2008/2.ceturksnis, 2008/3.ceturksnis, 2008/4.ceturksnis, ..., 2017/2.ceturksnis (38)
  2. Darbības veids (NACE 2.red.): Pavisam, (A) Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība, (B) Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, (C) Apstrādes rūpniecība, ..., (T) Mājsaimniecību kā darba devēju darbība: pašpatēriņa preču ražošana un pakalpojumu sniegšana individuālajās mājsaimniecībās (21)
  3. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, Standartkļūda (tūkst.), Absolūtā robežkļūda (tūkst.) (+/-), (4)


 3. A_NB14. Darbinieki (darba ņēmēji) pēc mēneša neto (pēc nodokļu) darba samaksas lieluma (euro) pamatdarbā pa ceturkšņiem (%), 2002.-2014.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 9612 Izmaiņas veiktas: 01.01.2015

  1. Gads/Ceturksnis: 2002/1.ceturksnis, 2002/2.ceturksnis, 2002/3.ceturksnis, 2002/4.ceturksnis, ..., 2014/4.ceturksnis (52)
  2. Neto darba alga: Darbinieki - pavisam, Līdz 285.00, 285.01-450.00, 450.01-700.00, ..., Nav uzrādīts (9)


 4. A_NB221. Bezdarbnieki pēc saimnieciskās darbības veida sektora pēdējā darbavietā (NACE 2.red.) pa ceturkšņiem, 2008.-2017.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 9669 Izmaiņas veiktas: 15.08.2017

  1. Gads/Ceturksnis: 2008/1.ceturksnis, 2008/2.ceturksnis, 2008/3.ceturksnis, 2008/4.ceturksnis, ..., 2017/2.ceturksnis (38)
  2. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  3. Nodarbinātības sektors: PAVISAM, (A) Primārais, (B-F) Sekundārais, (G-U) Terciārais, (4)


 5. A_NBG08. Nodarbinātie pēc ekonomiskās darbības veida un dzimuma (NACE 1.1 red.), 1996.-2009.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 26245 Izmaiņas veiktas: 01.01.2010

  1. Dzimums: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, (3)
  2. Darbības veids (NACE 1.1.red.): PAVISAM, (A) Lauksaimniecība, medniecība un mežsaimniecība, (01) lauksaimniecība, medniecība un ar to saistītie pakalpojumi, (02) mežsaimniecība, kokmateriālu sagatavošana un ar to saistītie pakalpojumi, ..., (O) Pārējie komunālie, sociālie un individuālie pakalpojumi (19)
  3. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  4. Gads: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2009 (14)


 6. A_NBG19. Darbinieki (darba ņēmēji) pēc ekonomiskās darbības veida (NACE 1.1 red.), 2002.-2007.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 10301 Izmaiņas veiktas: 01.01.2009

  1. Darbības veids (NACE 1.1.red.): PAVISAM, (A) Lauksaimniecība, medniecība un mežsaimniecība, (01) lauksaimniecība, medniecība un ar to saistītie pakalpojumi, (02) mežsaimniecība, kokmateriālu sagatavošana un ar to saistītie pakalpojumi, ..., (O) Pārējie komunālie, sociālie un individuālie pakalpojumi (19)
  2. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  3. Gads: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2009 (8)


 7. A_NBG21. Darba ņēmēji pēc mēneša neto (pēcnodokļu) darba samaksas lieluma pamatdarbā un dzimuma

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 14358 Izmaiņas veiktas: 01.01.2015

  1. Dzimums: Pavisam, Vīrieši, Sievietes, (3)
  2. Neto darba alga, euro: Pavisam, Līdz 285.00, 285.01-450.00, 450.01-700.00, ..., Nav uzrādīts (9)
  3. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  4. Gads: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2014 (13)


 8. A_NBG23. Pašnodarbinātie (darba devēji, pašnodarbinātie, neapmaksātās personas) pēc ekonomiskās darbības sektora (NACE 1.1 red.), 2002.-2009.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 6740 Izmaiņas veiktas: 01.01.2010

  1. Dzimums: VĪRIEŠI UN SIEVIETES - KOPĀ, Vīrieši, Sievietes, (3)
  2. Nodarbinātības sektors: PAVISAM, (A-B) Primārais, (C-F) Sekundārais, (G-Q) Terciārais, (4)
  3. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  4. Gads: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2009 (8)