1. A_MA03. Dzīvokļu pārdošana pilsētās un laukos pa statistiskajiem reģioniem, 2009.-2010.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 7279 Izmaiņas veiktas: 01.01.2011

  1. Gads/Ceturksnis: 2009/1.ceturksnis, 2009/2.ceturksnis, 2009/3.ceturksnis, 2009/4.ceturksnis, ..., 2010/4.ceturksnis (8)
  2. Reģions: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Latgales reģions (7)
  3. Rādītāji: Viena dzīvokļa vidējā darījuma summa, tūkst. euro, Pārdoto dzīvokļu kopējās platības 1 m2 vidējā darījuma vērtība, euro, (2)
  4. Pilsētas, lauki: Pavisam, Pilsētās, Laukos, (3)


 2. A_MA04. Pārdotie dzīvokļi pēc istabu skaita dzīvoklī pa statistiskajiem reģioniem, 2009.-2010.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 9668 Izmaiņas veiktas: 01.01.2011

  1. Gads/Ceturksnis: 2009/1.ceturksnis, 2009/2.ceturksnis, 2009/3.ceturksnis, 2009/4.ceturksnis, ..., 2010/4.ceturksnis (8)
  2. Reģions: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Latgales reģions (7)
  3. Rādītāji: Viena dzīvokļa vidējā darījuma summa, tūkst. euro, Pārdoto dzīvokļu kopējās platības 1 m2 vidējā darījuma vērtība, euro, (2)
  4. Istabu skaits: Pavisam, Vienistabas, Divu istabu, Trīs istabu, Četru istabu (5)


 3. A_MA05. Dzīvokļu pārdošana lielākajās pilsētās, 2009.-2010.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4957 Izmaiņas veiktas: 01.01.2011

  1. Rādītāji: Viena dzīvokļa vidējā darījuma summa, tūkst. euro, Pārdoto dzīvokļu kopējās platības 1 m2 vidējā darījuma vērtība, euro, (2)
  2. Pilsētas: Rīga, Daugavpils, Jelgava, Jēkabpils, ..., Ventspils (9)
  3. Gads/Ceturksnis: 2009/1.ceturksnis, 2009/2.ceturksnis, 2009/3.ceturksnis, 2009/4.ceturksnis, ..., 2010/4.ceturksnis (8)


 4. A_MA06. Vienu un divu ģimeņu dzīvojamo māju apbūves zemes pārdošana statistiskajos reģionos, tūkst. euro, 2009.-2010.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4737 Izmaiņas veiktas: 01.01.2011

  1. Rādītāji: Vidējā darījuma summa, Vidējā darījuma summa par 1 hektāru zemes, (2)
  2. Reģioni: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Latgales reģions (7)
  3. Gads/Ceturksnis: 2009/1.ceturksnis, 2009/2.ceturksnis, 2009/3.ceturksnis, 2009/4.ceturksnis, ..., 2010/4.ceturksnis (8)


 5. A_MA07. Lauksaimniecības un mežsaimniecības zemes pārdošana laukos pa statistiskajiem reģioniem, tūkst. euro, 2009.-2010.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 5545 Izmaiņas veiktas: 01.01.2011

  1. Gads/Ceturksnis: 2009/1.ceturksnis, 2009/2.ceturksnis, 2009/3.ceturksnis, 2009/4.ceturksnis, ..., 2010/4.ceturksnis (8)
  2. Reģioni: LATVIJA, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, Kurzemes reģions, ..., Latgales reģions (6)
  3. Zemes veids: Lauksaimniecības zemes, Mežsaimniecības zemes, (2)
  4. Rādītāji: vidējā darījuma summa, vidējā darījuma summa par 1 hektāru, (2)


 6. A_MAG01. Uzbūvētās jaunās dzīvojamās ēkas (tūkst. m² kopējās platības), 1980.-2009.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3016 Izmaiņas veiktas: 13.02.2017

  1. Gads: 1980, 1985, 1990, 1991, ..., 2009 (22)
  2. Rādītāji: PAVISAM UZBŪVĒTS, ..viena dzīvokļa mājas, (2)


 7. A_MAG03. Uzbūvētās jaunās dzīvojamās ēkas statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un rajonos (tūkst. m² kopējās platības), 1990.-2009.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 12096 Izmaiņas veiktas: 13.02.2017

  1. Teritoriālā vienība: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Ventspils rajons (42)
  2. Rādītāji: Pavisam uzbūvēts, ..viena dzīvokļa mājas, (2)
  3. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2009 (20)


 8. A_MAG05. Uzbūvēto dzīvokļu skaits statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un rajonos, 1997.-2009.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 5897 Izmaiņas veiktas: 13.02.2017

  1. Teritoriālā vienība: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Ventspils rajons (42)
  2. Gads: 1997, 1998, 1999, 2000, ..., 2009 (13)


 9. A_MAG06. Dzīvojamais fonds gada beigās (milj. m² kopējās platības), 1990.-2009.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4951 Izmaiņas veiktas: 01.01.2010

  1. Rādītāji: VISS DZĪVOJAMAIS FONDS, valsts un sabiedriskais, privātais, Vidēji uz vienu iedzīvotāju, m², ..., Vidēji uz vienu lauku iedzīvotāju, m² (12)
  2. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2009 (20)


 10. A_MAG07. Dzīvojamais fonds statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un rajonos gada beigās, 1990.-2009.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 15796 Izmaiņas veiktas: 01.01.2010

  1. Teritoriālā vienība: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Ventspils rajons (42)
  2. Kopējā platība: Pavisam, kopējā platība tūkst. m², Vidēji uz vienu iedzīvotāju, m², (2)
  3. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2009 (20)


 11. A_MAG08. Samaksātā apsaimniekošanas maksa par dzīvojamo fondu vidēji mēnesī reģionos (euro centi par 1 m²), 2000.-2015.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4544 Izmaiņas veiktas: 16.05.2016

  1. Teritoriālā vienība: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Latgales reģions (7)
  2. Gads: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2015 (16)


 12. A_MAG081. Samaksātā apsaimniekošanas maksa par dzīvojamo fondu vidēji mēnesī republikas pilsētās un rajonos (euro centi par 1 m²), 2000.-2008.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 6540 Izmaiņas veiktas: 01.01.2010

  1. Teritoriālā vienība: LATVIJA, Rīga, Daugavpils, Jelgava, ..., Ventspils rajons (34)
  2. Gads: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2008 (9)


 13. A_MAG09. Dzīvokļu pārdošana statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un rajonos, 2004.-2009.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 18766 Izmaiņas veiktas: 01.01.2010

  1. Teritoriālā vienība: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Ventspils rajons (40)
  2. Gads: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2009 (6)
  3. Rādītāji: Viena dzīvokļa vidējā darījuma summa, tūkst. euro, Pārdoto dzīvokļu kopējās platības 1 m² vidējā darījuma vērtība, euro, (2)
  4. Pilsētās, Laukos: PAVISAM, Pilsētās, Laukos, (3)


 14. A_MAG10. Pārdotie dzīvokļi pēc istabu skaita dzīvoklī statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un rajonos, 2004.-2009.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 23780 Izmaiņas veiktas: 01.01.2010

  1. Teritoriālā vienība: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Ventspils rajons (40)
  2. Gads: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2009 (6)
  3. Rādītāji: Viena dzīvokļa vidējā darījuma summa, tūkst. euro, Pārdoto dzīvokļu kopējās platības 1m² vidējā darījuma vērtība, euro, (2)
  4. Istabu skaits: PAVISAM, vienistabas, divu istabu, trīs istabu, (4)


 15. A_MAG11. Vienu un divu ģimeņu māju apbūves zemes pārdošana statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un rajonos (tūkst. euro), 2004.-2009.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 18347 Izmaiņas veiktas: 01.01.2010

  1. Teritoriālā vienība: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Ventspils rajons (40)
  2. Gads: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2009 (6)
  3. Rādītāji: Viena darījuma vidējā summa, Zemes platības 1 ha vidējā darījuma vērtība, (2)
  4. Pilsētās, Laukos: PAVISAM, Pilsētās, Laukos, (3)


 16. A_MAG12. Zemes vidējās cenas lauku apvidū, statistiskajos reģionos un rajonos, zemes platības 1 ha vidējā cena , tūkst.euro, 2002.-2009.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 9284 Izmaiņas veiktas: 01.01.2010

  1. Teritoriālā vienība: LATVIJA, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, Kurzemes reģions, ..., Ventspils rajons (32)
  2. Lauksaimniecības, Mežsaimniecības: Lauksaimniecības, Mežsaimniecības, (2)
  3. Gads: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2009 (8)


 17. A_MAG13. Aprēķinātā apsaimniekošanas maksa par dzīvojamo fondu vidēji mēnesī (euro centi uz 1 m²), 1997.-2013.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3335 Izmaiņas veiktas: 01.01.2014

  1. Gads: 1997, 1998, 1999, 2000, ..., 2013 (17)
  2. Rādītāji: Apsaimniekošanas maksa, (1)


 18. A_MAG14. Dzīvokļu privatizācija statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un rajonos gada beigās, 1996.-2006.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 16173 Izmaiņas veiktas: 01.01.2007

  1. Teritoriālā vienība: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Ventspils rajons (42)
  2. Gads: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2006 (11)
  3. Rādītāji: Privatizēto dzīvokļu skaits, ..līdz dzīvojamās mājas privatizācijai, ..privatizētajās dzīvojamās mājās - pavisam, ..no tiem privatizēti līdz mājas sagatavošanai privatizācijai, Privatizēto dzīvokļu skaits % no privatizācijai piedāvāto dzīvokļu kopskaita (5)


 19. A_MAG15. Dienesta viesnīcu darbība statistiskajos reģionos gada beigās, 2000.-2007.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 5129 Izmaiņas veiktas: 01.01.2008

  1. Teritoriālā vienība: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Latgales reģions (7)
  2. Rādītāji: Dienestu viesnīcu skaits, Dzīvojamo istabu skaits, Kopējā platība, m2, ..no tā neizīrētā, ..., Kopējā platība uz vienu pastāvīgi dzīvojošo, m2 (6)
  3. Gads: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2007 (8)


 20. A_MAG16. Mājokļu skaits statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un rajonos gada beigās, 2002.-2008.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 5959 Izmaiņas veiktas: 01.01.2009

  1. Teritoriālā vienība: LATVIJA, Rīga, Daugavpils, Jelgava, ..., Ventspils rajons (34)
  2. Gads: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2008 (7)


 21. A_MAG161. Mājokļu skaits statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados gada beigās, 2009.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 10401 Izmaiņas veiktas: 01.01.2010

  1. Teritoriālā vienība: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Zilupes novads (125)
  2. Gads: 2009, (1)


 22. A_MAG17. Dzīvojamās mājas statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un rajonos gada beigās, 2002.-2008.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 10212 Izmaiņas veiktas: 01.01.2009

  1. Teritoriālā vienība: LATVIJA, Rīga, Daugavpils, Jelgava, ..., Ventspils rajons (34)
  2. Rādītāji: Dzīvojamās mājās, pavisam, ..1 dzīvokļa, ..2 dzīvokļu, ..3 un vairāk dzīvokļu, ..bez dalījuma dzīvokļos (5)
  3. Gads: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2008 (7)


 23. A_MAG171. Dzīvojamās mājas statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados gada beigās, 2009.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 12487 Izmaiņas veiktas: 01.01.2010

  1. Teritoriālā vienība: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Zilupes novads (125)
  2. Gads: 2009, (1)
  3. Rādītāji: Dzīvojamās mājās, pavisam, ..1 dzīvokļa, ..2 dzīvokļu, ..3 un vairāk dzīvokļu, ..bez dalījuma dzīvokļos (5)


 24. A_MAG18. Dzīvojamo māju kopējā platība statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un rajonos gada beigās (tūkst. m²), 2002. - 2008.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 13950 Izmaiņas veiktas: 01.01.2009

  1. Teritoriālā vienība: LATVIJA, Rīga, Daugavpils, Jelgava, ..., Ventspils rajons (34)
  2. Rādītāji: Dzīvojamo māju kopējā platība, pavisam, ..1 dzīvokļa, ..2 dzīvokļu, ..3 un vairāk dzīvokļu, ..bez dalījuma dzīvokļos (5)
  3. Gads: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2008 (7)


 25. A_MAG181. Dzīvojamo māju kopējā platība statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados gada beigās (tūkst. m²), 2009.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 15527 Izmaiņas veiktas: 01.01.2010

  1. Teritoriālā vienība: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Zilupes novads (125)
  2. Gads: 2009, (1)
  3. Rādītāji: Dzīvojamo māju kopējā platība, pavisam, ..1 dzīvokļa, ..2 dzīvokļu, ..3 un vairāk dzīvokļu, ..bez dalījuma dzīvokļos (5)


 26. A_MAG19. Namīpašumu denacionalizācija, 1992.-2002.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4572 Izmaiņas veiktas: 01.01.2003

  1. Rādītāji: Denacionalizēto ēku skaits, ..dzīvojamās mājas, Denacionalizēto dzīvokļu skaits, tūkst., Denacionalizēto ēku kopējā platība, tūkst. m², ..., Namīpašumus atguvušo īpašnieku skaits (7)
  2. Gads: 1992, 1993, 1994, 1995, ..., 2002 (11)