1. A_KUG01. Latvijas Nacionālā bibliotēka, 1990.-2012.g

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3316 Izmaiņas veiktas: 01.01.2013

  1. Rādītāji: Krājums (gada beigās), milj. eks., Lasītāji, tūkst., Izsniegums, milj. eks., (3)
  2. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2012 (23)


 2. A_KUG02. Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka, 2002.-2012.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3028 Izmaiņas veiktas: 01.01.2013

  1. Rādītāji: Krājums (gada beigās), milj. eks., Lasītāji, tūkst., Izsniegums, milj. eks., (3)
  2. Gads: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2012 (11)


 3. A_KUG08. Filmu ražošana (skaits), 1995.-2015.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3676 Izmaiņas veiktas: 04.08.2016

  1. Gads: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2015 (21)
  2. Rādītāji: Pilnmetrāžas filmas, Īsmetrāžas filmas, (2)
  3. Veidi: Pavisam, spēlfilmas un animācijas, hronikāli dokumentālās un populārzinātniskās, (3)


 4. A_KUG09. Kinoteātros, kultūras un tautas namos izrādītās kinofilmas sadalījumā pa ražotājvalstīm, 1996.-2009.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 5045 Izmaiņas veiktas: 01.01.2010

  1. Ražotājvalsts: PAVISAM, AT Austrija, BA Bosnija un Hercegovina, BR Brazīlija, ..., kopražojuma filmas (30)
  2. Gads: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2009 (14)


 5. A_KUG10. Kultūrizglītības iestādes republikas pilsētās un rajonos gada beigās, 1990.-2007.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 14166 Izmaiņas veiktas: 01.01.2008

  1. Teritoriālā vienība: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Ventspils rajons (40)
  2. Rādītāji: Publiskās bibliotēkas, skaits, Krājums publiskajās bibliotēkās, tūkst. eksemplāru, Kultūras un tautas namu skaits, (3)
  3. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2008 (19)


 6. A_KUG11. TV un radio raidorganizāciju darbība, 2001.-2013.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3221 Izmaiņas veiktas: 01.01.2014

  1. Raidorganizācijas veids: TV raidorganizācijas, Radio raidorganizācijas, (2)
  2. Rādītāji: ..kopējais skaits (gada beigās), ..programmu kopējais ilgums, stundas, (2)
  3. Gads: 2001, 2002, 2003, 2004, ..., 2013 (13)


 7. A_KUG111. Kabeļtelevīzijas, 2009.-2013.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2270 Izmaiņas veiktas: 01.01.2014

  1. Rādītāji: Kabeļtelevīzijas/digitālās televīzijas raidorganizāciju skaits, Kopējais abonentu skaits, (2)
  2. Gads: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 (5)