1. A_IZG042. PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES RAJONOS 1.SEPTEMBRĪ, 1992.-2008.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 12883 Izmaiņas veiktas:

  1. Teritoriālā vienība: LATVIJA, Aizkraukles rajons, Alūksnes rajons, Balvu rajons, ..., Ventspils rajons (27)
  2. Gads: 1992, 1993, 1994, 1995, ..., 2014 (23)
  3. Rādītāji: Iestāžu skaits, Bērnu skaits, Pedagoģisko darbinieku skaits (pamatdarbā), (3)


 2. A_IZG201. VISPĀRIZGLĪTOJOŠO SKOLU SKAITS RAJONOS (mācību gada sākumā), 1990./91.-2008./09.m.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 14064 Izmaiņas veiktas:

  1. Teritoriālā vienība: LATVIJA, Aizkraukles rajons, Alūksnes rajons, Balvu rajons, ..., Ventspils rajons (27)
  2. Gads: 1990/91, 1991/92, 1992/93, 1993/94, ..., 2008/09 (19)
  3. Skolas: VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀS SKOLAS, dienas skolas, ..sākumskolas, ..pamatskolas, ..., vakara (maiņu) skolas (7)


 3. A_IZG211. VISPĀRIZGLĪTOJOŠO SKOLU SKOLĒNU SKAITS RAJONOS (mācību gada sākumā), 1990./91.-2008./09.m.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 20880 Izmaiņas veiktas:

  1. Teritoriālā vienība: LATVIJA, Aizkraukles rajons, Alūksnes rajons, Balvu rajons, ..., Ventspils rajons (27)
  2. Gads: 1990/91, 1991/92, 1992/93, 1993/94, ..., 2008/09 (19)
  3. Skolas: VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀS SKOLĀS, dienas skolās, ..sākumskolās, ..pamatskolās, ..., vakara (maiņu) skolās (7)