1. A_IV010c. Nefinanšu investīcijas pa ceturkšņiem (faktiskajās cenās, milj. euro), 2002.-2018.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 7656 Izmaiņas veiktas: 03.06.2019.

  1. Gads/ Ceturksnis: 2002/1.ceturksnis, 2002/2.ceturksnis, 2002/3.ceturksnis, 2002/4.ceturksnis, ..., 2018/4.ceturksnis (68)


 2. A_IV020c. Nefinanšu investīcijas pa darbības veidiem pa ceturkšņiem (faktiskajās cenās, tūkst. euro), 2008.-2018.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 120453 Izmaiņas veiktas: 03.06.2019.

  1. Gads/ Ceturksnis: 2008/1.ceturksnis, 2008/2.ceturksnis, 2008/3.ceturksnis, 2008/4.ceturksnis, ..., 2018/4.ceturksnis (44)
  2. Darbības veids (NACE 2.red.): Pavisam, (A) Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība, (B+C+D+E) Rūpniecība - pavisam, (B) Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, ..., ..(96) Pārējo individuālo pakalpojumu sniegšana (88)
  3. Rādītāji: Nefinanšu investīcijas - pavisam, ..nemateriālie ieguldījumi, ..dzīvojamās mājas, citas ēkas, būves un celtnes, ..tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas, ..dzīvnieki un augi, pārējie pamatlīdzekļi un inventārs (5)

Character in brackets shows the lowest regional level. (C)=county, (M)=municipality, (BU)=Basic statistical unit, (UD)=urban district, (US)=urban settlement