1. A_IVG020. Nefinanšu investīcijas pa darbības veidiem (2008.gada salīdzināmajās cenās, milj. euro), 1995.-2008.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 5913 Izmaiņas veiktas:

  1. Darbības veids (NACE 1.1. red.): PAVISAM, (A) Lauksaimniecība, medniecība un mežsaimniecība, (B) Zvejniecība, (C+D+E) Rūpniecība - pavisam, ..., (O) Pārējie komunālie, sociālie un individuālie pakalpojumi (17)
  2. Gads: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2008 (14)


 2. A_IVG060. Uzkrātās ārvalstu investīcijas Latvijas uzņēmumu pamatkapitālā pa valstīm gada beigās, 1992.-2010.g. (tūkst. euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 10552 Izmaiņas veiktas:

  1. Valsts: PAVISAM, AT Austrija, BE Beļģija, BM Bermudu salas, ..., Nav sadalīts pa valstīm (50)
  2. Gads: 1992, 1993, 1994, 1995, ..., 2010 (19)


 3. A_IVG070. Uzkrātās ārvalstu investīcijas uzņēmumu pamatkapitālā pa valstu grupām gada beigās, 2004.-2010.g. (milj. euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 3154 Izmaiņas veiktas:

  1. Valstu grupa: ES-27, NVS, pārējās valstis (bez ES-27), nav sadalīts pa valstīm, (4)
  2. Gads: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2010 (7)


 4. A_IVG080. Uzkrātās ārvalstu investīcijas Latvijas uzņēmumu pamatkapitālā pa darbības veidiem gada beigās, 1992.-2010.g. (tūkst. euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 6569 Izmaiņas veiktas:

  1. Darbības veids (NACE 1.1. red.): PAVISAM, (A) Lauksaimniecība, medniecība un mežsaimniecība, (B) Zvejniecība, (C+D+E) Rūpniecība - pavisam, ..., Nav sadalīts pa darbības veidiem (15)
  2. Gads: 1992, 1993, 1994, 1995, ..., 2010 (19)


 5. A_IVG090. Uzkrātās ārvalstu investīcijas Latvijas uzņēmumu pamatkapitālā pa galvenajiem darbības veidiem pa valstu grupām gada beigās, 2004.-2010.g. (milj. euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 4092 Izmaiņas veiktas:

  1. Darbības veids (NACE 1.1.red.): (C+D+E) Rūpniecība - pavisam, (I) Transports, glabāšana un sakari, (J) Finanšu starpniecība, pārējie darbības veidi, (4)
  2. Gads: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2010 (7)
  3. Valstu grupa: ES-27, NVS, pārējās valstis, (3)


 6. A_IVG100. Ārvalstu investīcijas Latvijā, 1992.-2010.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 5112 Izmaiņas veiktas:

  1. Rādītāji: Uzkrātās ārvalstu investīcijas (gada beigās) - pavisam, milj. euro, ārvalstu tiešās investīcijas, milj. euro, portfeļieguldījumi, milj. euro, atvasinātie finanšu instrumenti, milj. euro, ..., gada laikā saņemtās ārvalstu tiešās investīcijas procentos pret iekšzemes kopproduktu (9)
  2. Gads: 1992, 1993, 1994, 1995, ..., 2010 (19)

Character in brackets shows the lowest regional level. (C)=county, (M)=municipality, (BU)=Basic statistical unit, (UD)=urban district, (US)=urban settlement