1. A_DS30. Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa republikas pilsētās un rajonos pa mēnešiem (euro), 2007.-2009.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 110310 Izmaiņas veiktas: 01.01.2010

  1. Gads/Mēnesis: 2007M01, 2007M02, 2007M03, 2007M04, ..., 2009M12 (36)
  2. Teritoriālā vienība: LATVIJA, Rīga, Daugavpils, Jelgava, ..., Ventspils rajons (34)
  3. Bruto/neto: Bruto, Neto, (2)
  4. Sektors: Pavisam, bez privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu <50, Sabiedriskajā sektorā, vispārējās valdības sektorā, ..valsts struktūrās, ..., Privātā sektora komersanti ar nodarbināto skaitu >=50 (6)


 2. A_DS31. Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa republikas pilsētās un rajonos pa ceturkšņiem (euro), 2004.-2009.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 75120 Izmaiņas veiktas: 01.01.2010

  1. Gads/Ceturksnis: 2004/1.ceturksnis, 2004/2.ceturksnis, 2004/3.ceturksnis, 2004/4.ceturksnis, ..., 2009/4.ceturksnis (24)
  2. Teritoriālā vienība: LATVIJA, Rīga, Daugavpils, Jelgava, ..., Ventspils rajons (34)
  3. Bruto/neto: Bruto, Neto, (2)
  4. Sektors: Pavisam, bez privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu <50, Sabiedriskajā sektorā, vispārējās valdības sektorā, ..valsts struktūrās, ..., Privātā sektora komersanti ar nodarbināto skaitu >=50 (6)


 3. A_DSG20. Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa republikas pilsētās un rajonos, 2001.-2009.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 18498 Izmaiņas veiktas: 01.01.2010

  1. Bruto/neto: Bruto, Neto, (2)
  2. Sektors: pavisam, bez privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu < 50, sabiedriskajā sektorā, privātā sektora komersanti ar nodarbināto skaitu >=50, (3)
  3. Teritoriālā vienība: LATVIJA, Rīga, Daugavpils, Jelgava, ..., Ventspils rajons (34)
  4. Gads: 2001, 2002, 2003, 2004, ..., 2009 (9)


 4. A_DSG21. Strādājošo skaita sadalījums pēc mēneša bruto darba samaksas (izņemot neregulārās izmaksas) lieluma pa sektoriem (oktobris), 2000-2008.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 39463 Izmaiņas veiktas: 01.01.2009

  1. Gads: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2008 (9)
  2. Darba samaksas grupa, euro: PAVISAM, 71.13 un mazāk, 71.14, 71.16-85.37, ..., virs 7114.30 (58)
  3. Sektors: Valstī kopā, Sabiedriskajā sektorā, ..no budžeta finansējamās iestādēs, ..valsts un pašvaldību komercsabiedrībās, Privātajā sektorā (5)
  4. Rādītājs: Cilvēku skaits, % no kopskaita, (2)


 5. A_DSG22. Sieviešu un vīriešu skaita sadalījums pēc mēneša bruto darba samaksas (izņemot neregulārās izmaksas) lieluma pa sektoriem (oktobris), 2000.-2008.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 67938 Izmaiņas veiktas: 01.01.2009

  1. Gads: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2008 (9)
  2. Rādītājs: Cilvēku skaits, % no kopskaita, (2)
  3. Darba samaksas grupa, euro: PAVISAM, 71.13 un mazāk, 71.14, 71.16-85.37, ..., virs 7114.30 (58)
  4. Sektors: PAVISAM, Sabiedriskajā sektorā, ..no budžeta finansējamās iestādēs, ..valsts un pašvaldību komercsabiedrībās, Privātajā sektorā (5)
  5. Dzimums: Sievietes, Vīrieši, (2)


 6. A_DSG23. Strādājošo skaita sadalījums pēc mēneša bruto darba samaksas (izņemot neregulārās izmaksas) lieluma pa darbības veidiem sabiedriskajā un privātajā sektorā (oktobris; %), 2000.-2008.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 139723 Izmaiņas veiktas: 01.01.2009

  1. Darbības veids (NACE 1.1. red.): PAVISAM, Lauksaimniecība, medniecība un mežsaimniecība (A), Zvejniecība (B), Rūpniecība - pavisam (CDE), ..., atpūta, kultūra un sports (92) (22)
  2. Sektors: Sabiedriskais sektors, Privātais sektors, (2)
  3. Gads: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2008 (9)
  4. Darba samaksas grupa, euro: PAVISAM, 71.13 un mazāk, 71.14, 71.16-85.37, ..., virs 7114.30 (58)


 7. A_DSG24. Strādājošo skaita sadalījums pēc mēneša bruto darba samaksas (izņemot neregulārās izmaksas) lieluma pa darbības veidiem sabiedriskajā un privātajā sektorā (oktobris; skaits), 2000.-2008.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 132166 Izmaiņas veiktas: 01.01.2009

  1. Darbības veids (NACE 1.1. red.): PAVISAM, Lauksaimniecība, medniecība un mežsaimniecība (A), Zvejniecība (B), Rūpniecība - pavisam (CDE), ..., atpūta, kultūra un sports (92) (22)
  2. Sektors: Sabiedriskais sektors, Privātais sektors, (2)
  3. Gads: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2008 (9)
  4. Darba samaksas grupa, euro: PAVISAM, 71.13 un mazāk, 71.14, 71.16-85.37, ..., virs 7114.30 (58)


 8. A_DSG25. Strādājošo skaita sadalījums pēc mēneša bruto darba samaksas (izņemot neregulārās izmaksas) lieluma pa statistiskajiem reģioniem (oktobris), 2000.-2008.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 112596 Izmaiņas veiktas: 01.01.2009

  1. Gads: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2008 (9)
  2. Sektors: PAVISAM, Privātais sektors, Sabiedriskais sektors, (3)
  3. Darba samaksas grupa, euro: PAVISAM, 71.13 un mazāk, 71.14, 71.16-85.37, ..., virs 7114.30 (58)
  4. Reģions: Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, Kurzemes reģions, ..., Latgales reģions (6)
  5. Rādītājs: Cilvēku skaits, % no kopskaita, (2)


 9. A_DSG26. Strādājošo skaita sadalījums pēc mēneša bruto darba samaksas (izņemot neregulārās izmaksas) lieluma republikas pilsētās un rajonos sabiedriskajā sektorā (oktobris), 2000.-2008.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 197916 Izmaiņas veiktas: 01.01.2009

  1. Teritoriālā vienība: Latvija, Rīga, Daugavpils, Jelgava, ..., Ventspils rajons (34)
  2. Gads: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2008 (9)
  3. Rādītājs: Cilvēku skaits, % no kopskaita, (2)
  4. Darba samaksas grupa, euro: PAVISAM, 71.13 un mazāk, 71.14, 71.16-85.37, ..., virs 7114.30 (58)


 10. A_DSG27. Vidējā bruto darba samaksa mēnesī pa profesijām, īpašuma formām un pēc dzimuma (oktobrī, euro), 2004.-2005.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 68497 Izmaiņas veiktas: 01.01.2006

  1. Gads: 2004, 2005, (2)
  2. LR Profesiju klasifikators: Visas profesijas, 1 Likumdevēji, valsts amatpersonas, ierēdņi vadītāja amatā un vadītāji, 11 Likumdevēji, valsts amatpersonas un vadītāji, 111 Likumdevēji, ..., 933 Transporta strādnieki un krāvēji (155)
  3. Īpašuma forma: Pavisam, Sabiedriskais sektors, budžeta iestādes, ..valsts budžeta iestādes, ..., Privātais sektors (7)
  4. Dzimums: Pavisam, Vīrieši, Sievietes, (3)


 11. A_DSG28. Vidējā bruto darba samaksa mēnesī pa profesiju pamatgrupām un īpašuma formām statistiskajos reģionos (oktobrī, euro), 2004.-2005.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 12800 Izmaiņas veiktas: 01.01.2006

  1. Gads: 2004, 2005, (2)
  2. Īpašuma forma: Pavisam, Sabiedriskais sektors, budžeta iestādes, ..valsts budžeta iestādes, ..., Privātais sektors (7)
  3. Profesijas pamatgrupas: Visas profesijas, 1 Likumdevēji, valsts amatpersonas, ierēdņi vadītāja amatā un vadītāji, 2 Vecākie speciālisti, 3 Speciālisti, ..., 9 Vienkāršās profesijas (10)
  4. Reģions: Latvija, Rīgas plānošanas reģions, ..Rīgas reģions (Rīga), ..Pierīgas reģions, ..., Latgales reģions (8)


 12. A_DSG29. Vidējā bruto darba samaksa apmaksātā stundā pa profesijām, īpašuma formām un pēc dzimuma (oktobrī, euro), 2004.-2005.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 57340 Izmaiņas veiktas: 01.01.2006

  1. Gads: 2004, 2005, (2)
  2. LR Profesiju klasifikators: Visas profesijas, 1 Likumdevēji, valsts amatpersonas, ierēdņi vadītāja amatā un vadītāji, 11 Likumdevēji, valsts amatpersonas un vadītāji, 111 Likumdevēji, ..., 933 Transporta strādnieki un krāvēji (155)
  3. Īpašuma forma: Pavisam, Sabiedriskais sektors, budžeta iestādes, ..valsts budžeta iestādes, ..., Privātais sektors (7)
  4. Dzimums: Pavisam, Vīrieši, Sievietes, (3)


 13. A_DSG30. Vidējā bruto darba samaksa apmaksātā stundā pa profesiju pamatgrupām un īpašuma formām statistiskajos reģionos (oktobrī, euro), 2004.-2005.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 10601 Izmaiņas veiktas: 01.01.2006

  1. Gads: 2004, 2005, (2)
  2. Īpašuma forma: Pavisam, Sabiedriskais sektors, budžeta iestādes, ..valsts budžeta iestādes, ..., Privātais sektors (7)
  3. Profesijas pamatgrupas: Visas profesijas, 1 Likumdevēji, valsts amatpersonas, ierēdņi vadītāja amatā un vadītāji, 2 Vecākie speciālisti, 3 Speciālisti, ..., 9 Vienkāršās profesijas (10)
  4. Reģions: Latvija, Rīgas plānošanas reģions, ..Rīgas reģions (Rīga), ..Pierīgas reģions, ..., Latgales reģions (8)