1. A_DRG05. Nacionālie parki un rezervāti gada beigās, 1990.-2009.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 10709 Izmaiņas veiktas:

  1. Rādītāji: Kopējā aizsargājamā platība, ha, Augu sugu skaits, no tiem aizsargājamie augi, Zīdītāju sugu skaits, ..., Zivju sugu skaits (8)
  2. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2009 (20)
  3. Parki, Rezervāti (dibināšanas gads): Gaujas Nacionālais parks (1973), Ķemeru Nacionālais parks (1997), Slīteres Nacionālais parks (1921), Rāznas Nacionālais parks (2007), ..., Teiču Dabas rezervāts (1982) (8)


 2. A_DRG06. Svarīgāko derīgo izrakteņu krājumi gada beigās, 1994.-2008.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 7558 Izmaiņas veiktas:

  1. Izrakteņi: Dolomīts, milj. m³, Māls ķieģeļiem, milj. m³, Māls keramzītam, milj. m³, Smilts un grants maisījums, milj. m³, ..., Kūdra, milj. t ar mitrumu 40% (13)
  2. Gads: 1994, 1995, 1996, 1997, ..., 2008 (15)
  3. Izpētītie, Novērtētie: PAVISAM, izpētītie, novērtētie, (3)


 3. A_DRG07. Svarīgāko derīgo izrakteņu ieguve, 1991.-2008.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4442 Izmaiņas veiktas:

  1. Izrakteņi: Dolomīts, tūkst. m³, Māls ķieģeļiem, tūkst. m³, Māls keramzītam, tūkst. m³, Smilts un grants maisījums, tūkst. m³, ..., Kūdra, tūkst. t ar mitrumu 40% (11)
  2. Gads: 1991, 1992, 1993, 1994, ..., 2008 (18)