1. A_BU01. Būvniecības produkcijas indeksi un pārmaiņas, 2000.-2017.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 14070 Izmaiņas veiktas: 12.02.2018

  1. Rādītāji: 2010=100, sezonāli izlīdzināti dati, 2010=100, kalendāri izlīdzināti dati, 2010=100, neizlīdzināti dati, % pārmaiņas pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu, kalendāri izlīdzināti dati, % pārmaiņas pret iepriekšējo periodu, sezonāli izlīdzināti dati (5)
  2. Būvju veidi: Būvniecība, pavisam, Ēkas, Inženierbūves, (3)
  3. Gads/ Ceturksnis: 2000/1.ceturksnis, 2000/2.ceturksnis, 2000/3.ceturksnis, 2000/4.ceturksnis, ..., 2017/4.ceturksnis (72)


 2. A_BU02. Būvniecības produkcijas pārmaiņas pa būvju veidiem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 17737 Izmaiņas veiktas: 12.02.2018

  1. Bāzes periods: % pret iepriekšējo periodu, sezonāli izlīdzināti dati, % pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu, kalendāri izlīdzināti dati, (2)
  2. Būvju veidi: Būvniecība, pavisam, Ēkas, ..Dzīvojamās ēkas, pavisam, ..viena dzīvokļa mājas, ..., ..citas inženierbūves (27)
  3. Gads/ Ceturksnis: 2009/1.ceturksnis, 2009/2.ceturksnis, 2009/3.ceturksnis, 2009/4.ceturksnis, ..., 2017/4.ceturksnis (36)


 3. A_BU04. Uzņēmumu saviem spēkiem un apakšuzņēmēju veiktie būvdarbi, faktiskajās cenās, tūkst. euro, 2008.-2017.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 7713 Izmaiņas veiktas: 11.08.2017

  1. Gads/Ceturksnis: 2008/1.ceturksnis, 2008/2.ceturksnis, 2008/3.ceturksnis, 2008/4.ceturksnis, ..., 2017/2.ceturksnis (38)
  2. Rādītāji: Uzņēmumu saviem spēkiem un apakšuzņēmēju veiktie būvdarbi, Saviem spēkiem veiktie būvdarbi, ..ārpus Latvijas, Apakšuzņēmēju veiktie darbi, ..., ..ārvalstu apakšuzņēmēju veiktie darbi ārpus Latvijas (6)


 4. A_BU09. Būvorganizāciju saviem spēkiem veikto būvdarbu izpilde Latvijas statistiskajos reģionos, faktiskajās cenās; tūkst.euro (NACE 2. red.), 2009.-2010.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4348 Izmaiņas veiktas: 01.01.2011

  1. Gads/Ceturksnis: 2009/1.ceturksnis, 2009/2.ceturksnis, 2009/3.ceturksnis, 2009/4.ceturksnis, ..., 2010/4.ceturksnis (8)
  2. Reģions: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Latgales reģions (7)


 5. A_BU10. Izdotas būvatļaujas ēkām un inženierbūvēm pa ceturkšņiem (skaits), 2003.-2009.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 9670 Izmaiņas veiktas: 13.02.2017

  1. Gads/ Ceturksnis: 2003/1.ceturksnis, 2003/2.ceturksnis, 2003/3.ceturksnis, 2003/4.ceturksnis, ..., 2009/4.ceturksnis (28)
  2. Ēku veids: Viena dzīvokļa mājas, Vasarnīcas un dārza mājas, Divu vai vairāku dzīvokļu mājas, Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas, ..., Citas inženierbūves (20)
  3. Būvdarbu veids: Pavisam, ..jaunbūves, (2)


 6. A_BU11. Izdotas būvatļaujas ēkām un inženierbūvēm: paredzētās jaudas lielums pa ceturkšņiem, 2003.-2009.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 10735 Izmaiņas veiktas: 13.02.2017

  1. Gads/ Ceturksnis: 2003/1.ceturksnis, 2003/2.ceturksnis, 2003/3.ceturksnis, 2003/4.ceturksnis, ..., 2009/4.ceturksnis (28)
  2. Ēku veids: Viena dzīvokļa mājas, m², Vasarnīcas un dārza mājas, m², Divu vai vairāku dzīvokļu mājas, m², Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas, m², ..., Vietējie cauruļvadi un kabeļi, m (15)
  3. Būvdarbu veids: Pavisam, ..jaunbūves, (2)


 7. A_BUG01. Būvniecības produkcijas indeksi un pārmaiņas, 200.2017.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4564 Izmaiņas veiktas: 12.02.2018

  1. Bāzes periods: 2010=100, Pārmaiņas pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu, %, (2)
  2. Rādītāji: Kalendāri izlīdzināti dati, Neizlīdzināti dati, (2)
  3. Būvju veidi: Būvniecība, pavisam, Ēkas, Inženierbūves, (3)
  4. Gads: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2017 (18)


 8. A_BUG02. Dzīvojamo ēku projektēšana republikas pilsētās un rajonos, 2000.-2007.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 14357 Izmaiņas veiktas: 01.01.2008

  1. Gads: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2007 (8)
  2. Teritoriālā vienība: Latvija, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Ventspils rajons (40)
  3. Rādītāji: Projektu skaits - pavisam, ..jaunbūvju projektu skaits, Projektēto būvju kopējā platība, m2, Projektēto būvju kopējā platība, m3, ..., ..jaunbūvju projektēšanas izmaksas, euro (6)


 9. A_BUG03. Nedzīvojamo ēku projektēšana republikas pilsētās un rajonos, 2000.-2007.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 15727 Izmaiņas veiktas: 01.01.2008

  1. Gads: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2007 (8)
  2. Teritoriālā vienība: Latvija, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Ventspils rajons (40)
  3. Rādītāji: Projektu skaits - pavisam, ..jaunbūvju projektu skaits, Projektēto būvju kopējā platība, m2, Projektēto būvju kopējā platība, m3, ..., ..jaunbūvju projektēšanas izmaksas, euro (6)


 10. A_BUG03. Uzņēmumu saviem spēkiem un apakšuzņēmēju veiktie būvdarbi, faktiskajās cenās, tūkst. euro, 2008.-2016.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3737 Izmaiņas veiktas: 12.05.2017

  1. Gads: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2016 (9)
  2. Rādītāji: Uzņēmumu saviem spēkiem un apakšuzņēmēju veiktie būvdarbi, Saviem spēkiem veiktie būvdarbi, ..ārpus Latvijas, Apakšuzņēmēju veiktie darbi, ..., ..ārvalstu apakšuzņēmēju veiktie darbi ārpus Latvijas (6)


 11. A_BUG04. Inženierbūvju projektēšana, 2000.-2007.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4983 Izmaiņas veiktas: 01.01.2008

  1. Gads: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2007 (8)
  2. Inženierbūves: Šosejas, ielas un ceļi, Tilti, estakādes, tuneļi un pazemes ceļi, Ostas, ūdens ceļi, dambji un citas hidrobūves, Cauruļvadi, sakaru un elektropārvades līnijas, ..., Citas iepriekš neklasificētas (6)
  3. Rādītāji: Projektu skaits, Projektēto būvju raksturlielumi (m), Projektēšanas izmaksas, euro, (3)
  4. Pavisam, jaunbūves: Pavisam, ..jaunbūves, (2)


 12. A_BUG05. Teritorijas plānojumi un ainavu arhitektūra, 2004.-2007.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3162 Izmaiņas veiktas: 01.01.2008

  1. Gads: 2004, 2005, 2006, 2007, (4)
  2. Rādītāji: Teritorijas plānojumi - pavisam, ..plānošanas reģiona teritorijas plānojumi, ..rajona teritorijas plānojumi, ..vietējās pašvaldības teritorijas plānojumi, ..., ..teritorijas labiekārtošanas projekti (8)
  3. Skaits, izmaksas: Projektu skaits, Projektēšanas izmaksas, euro, (2)


 13. A_BUG06. Nedzīvojamo ēku pieņemšana ekspluatācijā, 2000.-2007.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4912 Izmaiņas veiktas: 01.01.2008

  1. Gads: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2007 (8)
  2. Nedzīvojamās ēkas: Nedzīvojamās ēkas - pavisam, ..viesnīcas un tām līdzīga lietojuma ēkas, ..biroju ēkas, ..vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas, ..., ...baznīcas (9)
  3. Rādītāji: Ēku skaits - pavisam, ..jaunbūvju skaits, Kopējā platība, tūkst.m2, Būvniecības izmaksas, tūkst. euro, (4)


 14. A_MAG01. Uzbūvētās jaunās dzīvojamās ēkas (tūkst. m² kopējās platības), 1980.-2009.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3133 Izmaiņas veiktas: 13.02.2017

  1. Gads: 1980, 1985, 1990, 1991, ..., 2009 (22)
  2. Rādītāji: PAVISAM UZBŪVĒTS, ..viena dzīvokļa mājas, (2)


 15. A_MAG03. Uzbūvētās jaunās dzīvojamās ēkas statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un rajonos (tūkst. m² kopējās platības), 1990.-2009.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 12939 Izmaiņas veiktas: 13.02.2017

  1. Teritoriālā vienība: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Ventspils rajons (42)
  2. Rādītāji: Pavisam uzbūvēts, ..viena dzīvokļa mājas, (2)
  3. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2009 (20)


 16. A_MAG04. Uzbūvēto dzīvokļu skaits, 1990.-2016.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3418 Izmaiņas veiktas: 13.02.2017

  1. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2016 (27)
  2. Dzīvokļi: PAVISAM UZBŪVĒTS, ..viena dzīvokļa mājas, (2)


 17. A_MAG05. Uzbūvēto dzīvokļu skaits statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un rajonos, 1997.-2009.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 6686 Izmaiņas veiktas: 13.02.2017

  1. Teritoriālā vienība: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Ventspils rajons (42)
  2. Gads: 1997, 1998, 1999, 2000, ..., 2009 (13)