1. A_AT01. Eksports un imports pa preču nodaļām (tūkst. euro), 2005.-2013.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 184603 Izmaiņas veiktas:

  1. Gads: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2013 (9)
  2. Preču grupa (KN): Pavisam, (01) Dzīvi dzīvnieki, (02) Gaļa un subprodukti, (03) Zivis un vēžveidīgie, moluski un citi ūdens bezmugurkaulnieki, ..., (00) Bez HS koda norādes (99)
  3. Preču plūsma: Eksports, Imports, (2)
  4. Mēnesis: I, II, III, IV, ..., XII (12)


 2. A_ATG011. Eksports un imports pa valstu grupām (%), 1993.-2011.g

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4090 Izmaiņas veiktas:

  1. Preču plūsma: Eksports, Imports, (2)
  2. Valstu grupa: PAVISAM, ES-27, ..ES-15, NVS, Pārējās valstis (5)
  3. Gads: 1993, 1994, 1995, 1996, ..., 2011 (19)


 3. A_ATG03. Ārējās tirdzniecības apgrozījums ar galvenajiem partneriem (milj. euro), 1993.-2011.g

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 6535 Izmaiņas veiktas:

  1. Valsts: PAVISAM, AT Austrija, BE Beļģija, BY Baltkrievija, ..., Pārējās (25)
  2. Gads: 1993, 1994, 1995, 1996, ..., 2011 (19)


 4. A_ATG04. Svarīgākās preces eksportā, 2000.-2011.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 27421 Izmaiņas veiktas:

  1. Preču grupa (KN): PAVISAM, (I) Dzīvi dzīvnieki; dzīvnieku izcelsmes produkti, t, (0302-0304) svaigas, atdzesētas vai saldētas zivis (ieskaitot fileju), t, (0401-0404) piens, krējums un piena produkti, izņemot sviestu, sieru un biezpienu, t, ..., (9401-9404) mēbeles, ieskaitot matračus un gultas piederumus, t (62)
  2. Gads: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2011 (12)
  3. Rādītājs: Daudzums, Tūkst. euro, (2)


 5. A_ATG05. Svarīgākās preces importā, 2000.-2011.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 29950 Izmaiņas veiktas:

  1. Preču grupa (KN): PAVISAM, (I) Dzīvi dzīvnieki ; dzīvnieku izcelsmes produkti, t, (0201-0202) svaiga atdzesēta vai saldēta liellopu gaļa (izņemot subproduktus), t, (0203) svaiga atdzesēta vai saldēta cūkgaļa (izņemot subproduktus), t, ..., (9504) Biljarda galdi un citi izstrādājumi izpriecu spēlēm; galda vai istabas spēles, t (75)
  2. Gads: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2011 (12)
  3. Rādītājs: Daudzums, Tūkst. euro, (2)


 6. A_ATG06. Eksports pa preču sadaļām un tirdzniecības partneriem (tūkst. euro), 1993.-2011.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 69530 Izmaiņas veiktas:

  1. Gads: 1993, 1994, 1995, 1996, ..., 2011 (19)
  2. Preču sadaļa (KN): PAVISAM, (I) Dzīvi dzīvnieki; dzīvnieku izcelsmes produkti, (II) Augu valsts produkti, (III) Tauki un eļļas, ..., Matemātiskais pierēķins (24)
  3. Tirdzniecības partneri: PAVISAM, ES-15, ES-27, NVS, ..., IT Itālija (16)


 7. A_ATG07. Imports pa preču sadaļām un tirdzniecības partneriem (tūkst. euro), 1993.-2011.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 66337 Izmaiņas veiktas:

  1. Gads: 1993, 1994, 1995, 1996, ..., 2011 (19)
  2. Preču sadaļa (KN): PAVISAM, (I) Dzīvi dzīvnieki; dzīvnieku izcelsmes produkti, (II) Augu valsts produkti, (III) Tauki un eļļas, ..., Preces, kas nav norādītas komerciālu iemeslu dēļ (25)
  3. Tirdzniecības partneri: PAVISAM, ES-15, ES-27, NVS, ..., SE Zviedrija (14)


 8. A_ATG08. Eksports pa svarīgākajām preču sadaļām (milj. euro), 2001.-2011.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4718 Izmaiņas veiktas:

  1. Preču sadaļa (KN): (I-IV) Lauksaimniecības un pārtikas preces, (VI) Ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru produkcija, (IX) Koks un koka izstrādājumi, (X) Papīra masa no koksnes; papīrs un kartons, ..., Pārējās preces (10)
  2. Gads: 2001, 2002, 2003, 2004, ..., 2011 (11)


 9. A_ATG09. Imports pa svarīgākajām preču sadaļām (milj. euro), 2001.-2011.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4697 Izmaiņas veiktas:

  1. Preču sadaļa (KN): (I-IV) Lauksaimniecības un pārtikas preces, (V) Minerālie produkti, (VI) Ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru produkcija, (VII) Plastmasas, kaučuks un to izstrādājumi, ..., Pārējās preces (10)
  2. Gads: 2001, 2002, 2003, 2004, ..., 2011 (11)


 10. A_ATG10. Eksports pa valstīm un svarīgākajām preču sadaļām (%), 2001.-2011.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 10208 Izmaiņas veiktas:

  1. Gads: 2001, 2002, 2003, 2004, ..., 2011 (11)
  2. Valsts: DE Vācija, DK Dānija, EE Igaunija, FI Somija, ..., Pārējās (11)
  3. Preču sadaļa: Pavisam, Lauksaimniecības un pārtikas produkti, Ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumi, Koks un koka izstrādājumi, ..., pārējās preces (11)


 11. A_ATG11. Imports pa valstīm un svarīgākajām preču sadaļām (%), 2001.-2011.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 10064 Izmaiņas veiktas:

  1. Gads: 2001, 2002, 2003, 2004, ..., 2011 (11)
  2. Valsts: DE Vācija, DK Dānija, EE Igaunija, FI Somija, ..., Pārējās (11)
  3. Preču sadaļas: PAVISAM, Lauksaimniecības un pārtikas preces, Minerālprodukti, Ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumi, ..., Pārējās preces (11)