1. A_RC06. Būvniecības izmaksu indeksi un pārmaiņas sadalījumā pa objektiem pa mēnešiem, 2009.-2012.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 17764 Izmaiņas veiktas: 29.12.2015

  1. Gads/ Mēnesis: 2009M01, 2009M02, 2009M03, 2009M04, ..., 2012M12 (48)
  2. Objekti: VISI OBJEKTI, Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas, Ģimenes mājas, Viesnīcas, ..., Pazemes maģistrālie cauruļvadi (9)
  3. Rādītāji: Svari, 2005=100, 2010=100, Pārmaiņas pret iepriekšējo periodu (%), Pārmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu (%) (5)


 2. A_RC061. Būvniecības izmaksu indeksi un pārmaiņas objektu grupās pa mēnešiem (2010=100), 2010.-2017.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 17093 Izmaiņas veiktas: 26.01.2018

  1. Gads/ Mēnesis: 2010M01, 2010M02, 2010M03, 2010M04, ..., 2017M12 (96)
  2. Grupas: VISI OBJEKTI, Dzīvojamās ēkas, Nedzīvojamās ēkas, Inženierbūves, ..., ..pazemes maģistrālie cauruļvadi (6)
  3. Rādītāji: Svari, 2010=100, (2)


 3. A_RC081. Būvniecības izmaksu indeksi sadalījumā pa objektiem un resursu veidiem pa ceturkšņiem, 2005.-2012.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 22904 Izmaiņas veiktas: 29.12.2015

  1. Gads/Ceturksnis: 2005/1.ceturksnis, 2005/2.ceturksnis, 2005/3.ceturksnis, 2005/4.ceturksnis, ..., 2012/4.ceturksnis (32)
  2. Rādītājs: 2005=100, 2010=100, (2)
  3. Objekti: VISI OBJEKTI, Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas, Ģimenes mājas, Viesnīcas, ..., Pazemes maģistrālie cauruļvadi (11)
  4. Resursi: Pavisam, Būvmateriāli, Strādnieku darba samaksa, Izmaksas mašīnu un mehānismu uzturēšanai un ekspluatācijai, (4)


 4. A_RC09. Būvniecības izmaksu indeksi un pārmaiņas sadalījumā pa objektiem pa ceturkšņiem, 2000.-2012.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 19738 Izmaiņas veiktas: 29.12.2015

  1. Gads/Ceturksnis: 2000/1.ceturksnis, 2000/2.ceturksnis, 2000/3.ceturksnis, 2000/4.ceturksnis, ..., 2012/4.ceturksnis (52)
  2. Objekti: VISI OBJEKTI, Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas, Ģimenes mājas, Viesnīcas, ..., Pazemes maģistrālie cauruļvadi (9)
  3. Rādītāji: Svari, 2005=100, 2010=100, Pārmaiņas pret iepriekšējo periodu (%), Pārmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu (%) (5)


 5. A_RC10. Būvniecības izmaksu indeksi resursu pamatgrupās pa ceturkšņiem, 2000.-2012.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 9036 Izmaiņas veiktas: 29.12.2015

  1. Gads/Ceturksnis: 2000/1.ceturksnis, 2000/2.ceturksnis, 2000/3.ceturksnis, 2000/4.ceturksnis, ..., 2012/4.ceturksnis (52)
  2. Indekss: 2005=100, 2010=100, (2)
  3. Pamatgrupa: Būvniecība - pavisam, Būvmateriāli, Strādnieku darba samaksa, Izmaksas mašīnu un mehānismu uzturēšanai un ekspluatācijai, (4)


 6. A_RC12. Importa vienības vērtības indeksi un pārmaiņas (pēc KN), 1998.-2013.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 10743 Izmaiņas veiktas: 29.12.2015

  1. Gads/Periods: 1998/1.ceturksnis, 1998/2.ceturksnis, 1998/1.pusgads, 1998/3.ceturksnis, ..., 2013/4.ceturksnis (96)
  2. Rādītāji: 2005=100, 2010=100, Pārmaiņas pret iepriekšējo periodu (%), Pārmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu (%), (4)


 7. A_RC13. Eksporta vienības vērtības indeksi un pārmaiņas (pēc KN), 1994.-2013.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 14620 Izmaiņas veiktas: 29.12.2015

  1. Gads/Periods: 1994/1.ceturksnis, 1994/2.ceturksnis, 1994/1.pusgads, 1994/3.ceturksnis, ..., 2013/4.ceturksnis (120)
  2. Rādītāji: 2005=100, 2010=100, Pārmaiņas pret iepriekšējo periodu (%), Pārmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu (%), (4)


 8. A_RC14. Eksporta vienības vērtības indeksi svarīgākajās preču grupās (pēc KN), 2000.-2013.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 30041 Izmaiņas veiktas: 29.12.2015

  1. Gads/Ceturksnis: 2000/1.ceturksnis, 2000/2.ceturksnis, 2000/3.ceturksnis, 2000/4.ceturksnis, ..., 2013/4.ceturksnis (56)
  2. Preču grupa (KN): Eksports - pavisam, (I) Dzīvi dzīvnieki; dzīvnieku izcelsmes produkti, (II) Augu valsts produkti, (IV) Pārtikas rūpniecības ražojumi (ieskaitot dzērienus un tabaku), ..., (XX) Dažādi izstrādājumi (15)
  3. Rādītāji: Svari, 2005=100, 2010=100, Pārmaiņas pret iepriekšējo periodu (%), Pārmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu (%) (5)


 9. A_RC15. Importa vienības vērtības indeksi svarīgākajās preču grupās (pēc KN), 2000.-2013.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 30134 Izmaiņas veiktas: 29.12.2015

  1. Gads/Ceturksnis: 2000/1.ceturksnis, 2000/2.ceturksnis, 2000/3.ceturksnis, 2000/4.ceturksnis, ..., 2013/4.ceturksnis (56)
  2. Preču grupa (KN): Imports - pavisam, (I) Dzīvi dzīvnieki; dzīvnieku izcelsmes produkti, (II) Augu valsts produkti, (IV) Pārtikas rūpniecības ražojumi (ieskaitot dzērienus un tabaku), ..., (XX) Dažādi izstrādājumi (15)
  3. Rādītāji: Svari, 2005=100, 2010=100, Pārmaiņas pret iepriekšējo periodu (%), Pārmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu (%) (5)


 10. A_RCG05. Būvniecības izmaksu indeksi, 1992-2012.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 6631 Izmaiņas veiktas: 01.06.2016

  1. Rādītāji: 2005=100, 2010=100, Procentos pret iepriekšējo periodu, (3)
  2. Objekti: VISI OBJEKTI, Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas, Ģimenes mājas, Viesnīcas, ..., Pazemes maģistrālie cauruļvadi (9)
  3. Gads: 1992, 1993, 1994, 1995, ..., 2012 (21)


 11. A_RCG07. Eksporta vienības vērtības indeksi (pēc KN), 1994.-2013.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 9802 Izmaiņas veiktas: 01.06.2016

  1. Rādītāji: 2005=100, 2010=100, Pārmaiņas pret iepriekšējo gadu (%), (3)
  2. Preču grupa (KN): VISS EKSPORTS, dzīvi dzīvnieki; dzīvnieku izcelsmes produkti (I), augu valsts produkti (II), pārtikas rūpniecības ražojumi (ieskaitot dzērienus un tabaku) (IV), ..., dažādi izstrādājumi (XX) (15)
  3. Gads: 1994, 1995, 1996, 1997, ..., 2013 (20)


 12. A_RCG08. Importa vienības vērtības indeksi (pēc KN), 1998.-2013.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 8723 Izmaiņas veiktas: 01.06.2016

  1. Rādītāji: 2005=100, 2010=100, Pārmaiņas pret iepriekšējo gadu (%), (3)
  2. Preču grupa (KN): VISS IMPORTS, dzīvi dzīvnieki; dzīvnieku izcelsmes produkti (I), augu valsts produkti (II), pārtikas rūpniecības ražojumi (ieskaitot dzērienus un tabaku) (IV), ..., dažādi izstrādājumi (XX) (15)
  3. Gads: 1998, 1999, 2000, 2001, ..., 2013 (16)