1. A_ITMG031. Interneta pieslēgumu veidi mājsaimniecībās gada sākumā, 2004.-2013.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 36576 Izmaiņas veiktas:

  1. Griezumi: Kopā visās mājsaimniecībās, 1 pieaugušais, 1 pieaugušais ar bērniem, 2 pieaugušie, ..., 4. kvartile (22)
  2. Pieslēguma veids: Platjoslas interneta pieslēgums, Nav platjoslas interneta pieslēgums, Nezin, Iezvanpieeja ar fiksēto tālruņa līniju vai ISDN, ..., Mobilais tālruņa tīkla platjoslas pieslēgums, izmantojot USB modemu, portatīvā datora datu karti u.c. (12)
  3. Grupa: % no mājsaimniecību kopskaita, % no mājsaimniecībām ar interneta pieslēgumu, (2)
  4. Gads: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2013 (10)


 2. A_ITUG030. Interneta izmantošana uzņēmumos sadarbībai ar valsts un pašvaldību institūcijām (% no uzņēmumu kopskaita attiecīgajā grupā), 2008.-2012.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 5520 Izmaiņas veiktas:

  1. Griezumi: Pavisam, ..ar nodarbināto skaitu 10-49, ..ar nodarbināto skaitu 50-249, ..ar nodarbināto skaitu 250 un vairāk, ..., Datoru un sakaru iekārtu remonts (95.1) (19)
  2. Gads: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 (5)


 3. A_ITUG040. Interneta izmantošanas mērķi uzņēmumos sadarbībai ar valsts un pašvaldību institūcijām (% no internetu lietojošo uzņēmumu kopskaita attiecīgajā grupā), 2008.-2012.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 6629 Izmaiņas veiktas:

  1. Izmantošanas mērķi: Pavisam (interneta izmantošana uzņēmumos sadarbībai ar valsts un pašvaldību institūcijām), informācijas iegūšana, veidlapas lejupielādēšana (piem., nodokļu veidlapas), aizpildītu veidlapu iesniegšana, ..., priekšlikumu iesniegšana valsts un pašvaldību iestāžu elektroniskajās iepirkumu sistēmās (11)
  2. Griezumi: Pavisam, ..ar nodarbināto skaitu 10-49, ..ar nodarbināto skaitu 50-249, ..ar nodarbināto skaitu 250 un vairāk, (4)
  3. Gads: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 (5)


 4. A_ITUG100. Automatizētā datu apmaiņa uzņēmumos (% no uzņēmumu kopskaita attiecīgajā grupā), 2009.-2012.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 3169 Izmaiņas veiktas:

  1. Griezumi: Pavisam, ..ar nodarbināto skaitu 10-49, ..ar nodarbināto skaitu 50-249, ..ar nodarbināto skaitu 250 un vairāk, (4)
  2. Gads: 2009, 2010, 2011, 2012, (4)


 5. A_ITUG110. Automatizētās datu apmaiņas izmantošanas mērķi uzņēmumos (% no uzņēmumiem, kuri izmanto automatizēto datu apmaiņu attiecīgajā grupā), 2009.-2010.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 5246 Izmaiņas veiktas:

  1. Automatizētās datu apmaiņas izmantošanas mērķi:: lai nosūtītu pasūtījumus piegādātājiem, lai saņemtu elektroniskos rēķinus, lai saņemtu pasūtījumus no klientiem, lai nosūtītu elektroniskos rēķinus, ..., lai nosūtītu vai saņemtu datus uz/no valsts un pašvaldību iestādēm (piem., nodokļu atmaksa, statistikas dati u.tml.) (8)
  2. Griezumi: Pavisam, ..ar nodarbināto skaitu 10-49, ..ar nodarbināto skaitu 50-249, ..ar nodarbināto skaitu 250 un vairāk, (4)
  3. Gads: 2009, 2010, (2)

Character in brackets shows the lowest regional level. (C)=county, (M)=municipality, (BU)=Basic statistical unit, (UD)=urban district, (US)=urban settlement