1. A_LAG002. Galveno lauksaimniecības kultūru sējumu platība (tūkst. ha), 1938.-2016.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4804 Izmaiņas veiktas: 28.04.2017

  1. Gads: 1938, 1940, 1980, 1985, ..., 2016 (31)
  2. Rādītāji: SĒJUMU KOPPLATĪBA, graudaugi, rapsis, cukurbietes, ..., eļļas lini (8)


 2. A_LAG003. Galveno lauksaimniecības kultūru kopraža (tūkst. tonnu), 1938.-2016.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4701 Izmaiņas veiktas: 28.04.2017

  1. Gads: 1938, 1940, 1980, 1985, ..., 2016 (31)
  2. Kultūras: Graudi, Rapsis, Cukurbietes, Kartupeļi, ..., Linsēklas (7)


 3. A_LAG004. Galveno lauksaimniecības kultūru ražība (centneros no 1 hektāra), 1938.-2016.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4653 Izmaiņas veiktas: 28.04.2017

  1. Gads: 1938, 1940, 1980, 1985, ..., 2016 (31)
  2. Kultūras: Graudi, Rapsis, Cukurbietes, Kartupeļi, ..., Linsēklas (7)


 4. A_LAG015. Lauksaimniecības kultūru sējumu platība (tūkst. ha), 1990.-2016.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 7215 Izmaiņas veiktas: 28.04.2017

  1. Kultūras: SĒJUMU KOPPLATĪBA, Graudaugi, Ziemāji, kvieši (ziemas), ..., ilggadīgie zālāji (22)
  2. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2016 (27)


 5. A_LAG016. Atsevišķu graudaugu kultūru kopraža un ražība (klētssvarā), 1938.-2016.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 6507 Izmaiņas veiktas: 28.04.2017

  1. Kopraža, Ražība: Kopraža, tūkst. t, Ražība, centneros no viena ha, (2)
  2. Gads: 1938, 1940, 1980, 1985, ..., 2016 (31)
  3. Kultūras: Ziemāju graudaugi, kvieši (ziemas), rudzi, Vasarāju graudaugi, ..., auzas (7)


 6. A_LAG417. Lopbarības kultūru kopraža un ražība, 1990.-2016.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 5573 Izmaiņas veiktas: 28.04.2017

  1. Kopraža, Ražība: Kopraža, tūkst. t, Ražība, centneros no viena ha, (2)
  2. Kultūras: Zaļbarības un skābbarības kultūras (bez kukurūzas), Kukurūza skābbarībai un zaļbarībai (zaļās masas svarā), Ilggadīgo zālāju siens, Dabisko un uzlaboto pļavu siens, (4)
  3. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2016 (27)


 7. A_LAG618. Augļu koku un ogulāju stādījumi (ieskaitot zemenes), 1980.-2016.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4166 Izmaiņas veiktas: 28.04.2017

  1. Gads: 1980, 1985, 1990, 1991, ..., 2016 (29)
  2. Rādītāji: Augļu koku un ogulāju stādījumu kopplatība, tūkst. ha, Augļu un ogu kopraža, tūkst. t, Augļu un ogu ražība, centneros no 1 ha, (3)