1. SD01. Pensionāru skaits un vecuma pensijas vidējais apmērs

    Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 16994 Izmaiņas veiktas: 28.04.2017

    1. Gads/Ceturksnis: 2000/1.ceturksnis, 2000/2.ceturksnis, 2000/3.ceturksnis, 2000/4.ceturksnis, ..., 2017/1.ceturksnis (69)
    2. Rādītāji: Pensionāru skaits - pavisam (vidēji mēnesī), ..vecuma pensionāri, Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēju skaits, Ikmēneša izmaksāto vecuma pensiju vidējais apmērs (euro), ..., Pensionāru skaits uz 1000 iedzīvotājiem (6)