1. NB001. Nodarbināto un bezdarbnieku skaits 15-74 gadu vecumā pēc dzimuma pa mēnešiem, tūkst.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 47278 Izmaiņas veiktas: 02.03.2017

  1. Gads/Mēnesis: 2002M01, 2002M02, 2002M03, 2002M04, ..., 2017M01 (181)
  2. Rādītāji: Neizlīdzināti dati, Sezonāli izlīdzināti dati, (2)
  3. Aktivitātes statuss: Nodarbinātie, Bezdarbnieki, (2)
  4. Dzimums: Pavisam, Vīrieši, Sievietes, (3)


 2. NB002. Bezdarba līmenis pēc dzimuma pa mēnešiem, 15-74 gadu vecumā

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 31739 Izmaiņas veiktas: 02.03.2017

  1. Gads/Mēnesis: 2002M01, 2002M02, 2002M03, 2002M04, ..., 2017M01 (181)
  2. Rādītāji: Neizlīdzināti dati, Sezonāli izlīdzināti dati, (2)
  3. Dzimums: Pavisam, Vīrieši, Sievietes, (3)


 3. NB01. Iedzīvotāji pēc ekonomiskās aktivitātes un dzimuma pa ceturkšņiem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 52240 Izmaiņas veiktas: 21.02.2017

  1. Gads/Ceturksnis: 2002/1.ceturksnis, 2002/2.ceturksnis, 2002/3.ceturksnis, 2002/4.ceturksnis, ..., 2016/4.ceturksnis (60)
  2. Ekonomiskās aktivitātes statuss: Iedzīvotāju skaits šajā vecuma grupā, ekonomiski aktīvie iedzīvotāji, ..nodarbinātie, ..bezdarbnieki, ekonomiski neaktīvi iedzīvotāji (5)
  3. Vecuma grupa: 15-74, 15-64, (2)
  4. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, Standartkļūda (tūkst.), Ticamības intervāls (tūkst.) (+/-), (4)
  5. Dzimums: Pavisam, Vīrieši, Sievietes, (3)


 4. NB02. Nodarbinātības, ekonomiskās aktivitātes un bezdarba līmenis pēc dzimuma un pa ceturkšņiem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 13054 Izmaiņas veiktas: 21.02.2017

  1. Gads/Ceturksnis: 2002/1.ceturksnis, 2002/2.ceturksnis, 2002/3.ceturksnis, 2002/4.ceturksnis, ..., 2016/4.ceturksnis (60)
  2. Īpatsvars: Nodarbinātības līmenis, Ekonomiskās aktivitātes līmenis, Bezdarba līmenis, (3)
  3. Vecuma grupa: 15-74, 15-64, (2)
  4. Dzimums: Pavisam, Vīrieši, Sievietes, (3)


 5. NB03. Ekonomiski aktīvie iedzīvotāji pēc izglītības līmeņa un dzimuma pa ceturkšņiem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 19007 Izmaiņas veiktas: 21.02.2017

  1. Gads/Ceturksnis: 2002/1.ceturksnis, 2002/2.ceturksnis, 2002/3.ceturksnis, 2002/4.ceturksnis, ..., 2016/4.ceturksnis (60)
  2. Izglītības līmenis: Ekonomiski aktīvie iedzīvotāji, Augstākā izglītība, Arodizglītība vai profesionālā vidējā izglītība, Vispārējā vidējā izglītība, Pamatizglītība un zemāka par to (5)
  3. Dzimums: Pavisam, Vīrieši, Sievietes, (3)
  4. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)


 6. NB04. Iedzīvotāji 15-74 gadu vecumā pēc ienākumu veidiem pa ceturkšņiem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 17204 Izmaiņas veiktas: 21.02.2017

  1. Gads/Ceturksnis: 2002/1.ceturksnis, 2002/2.ceturksnis, 2002/3.ceturksnis, 2002/4.ceturksnis, ..., 2016/4.ceturksnis (60)
  2. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  3. Ienākumu veids: Iedzīvotāju skaits - pavisam, Darba samaksa, Ienākumi no privātprakses, uzņēmējdarbības, Ienākumi no zemnieku saimniecībās ražotiem produktiem, ..., Citi iztikas avoti (14)


 7. NB05. Nodarbinātie pa vecuma grupām un pēc dzimuma pa ceturkšņiem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 22279 Izmaiņas veiktas: 21.02.2017

  1. Gads/Ceturksnis: 2002/1.ceturksnis, 2002/2.ceturksnis, 2002/3.ceturksnis, 2002/4.ceturksnis, ..., 2016/4.ceturksnis (60)
  2. Dzimums: Pavisam, Vīrieši, Sievietes, (3)
  3. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  4. Vecuma grupa: Nodarbinātie iedzīvotāji, 15-24, 25-34, 35-44, ..., 15-64 (8)


 8. NB06. Nodarbinātie pēc ekonomiskās darbības veida pa ceturkšņiem (NACE 1.1.red.), 2002.-2009.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 13224 Izmaiņas veiktas: 01.01.2010

  1. Gads/Ceturksnis: 2002/1.ceturksnis, 2002/2.ceturksnis, 2002/3.ceturksnis, 2002/4.ceturksnis, ..., 2009/4.ceturksnis (32)
  2. Darbības veids (NACE 1.1.red.): Pavisam, (A) Lauksaimniecība medniecība un mežsaimniecība, (B) Zvejniecība, (C) Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, ..., (P) Mājsaimniecību darbība (17)
  3. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)


 9. NB061. Nodarbinātie pēc saimnieciskās darbības veida pa ceturkšņiem (NACE 2.red.)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 45870 Izmaiņas veiktas: 21.02.2017

  1. Gads/Ceturksnis: 2008/1.ceturksnis, 2008/2.ceturksnis, 2008/3.ceturksnis, 2008/4.ceturksnis, ..., 2016/4.ceturksnis (36)
  2. Darbības veids (NACE 2.red.): Pavisam, (A) Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība, (B) Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, (C) Apstrādes rūpniecība, ..., (T) Mājsaimniecību kā darba devēju darbība: pašpatēriņa preču ražošana un pakalpojumu sniegšana individuālajās mājsaimniecībās (21)
  3. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, Standartkļūda (tūkst.), Ticamības intervāls (tūkst.) (+/-), (4)


 10. NB07. Nodarbinātie pēc statusa un dzimuma pa ceturkšņiem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 21978 Izmaiņas veiktas: 21.02.2017

  1. Gads/Ceturksnis: 2002/1.ceturksnis, 2002/2.ceturksnis, 2002/3.ceturksnis, 2002/4.ceturksnis, ..., 2016/4.ceturksnis (60)
  2. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  3. Dzimums: Pavisam, Vīrieši, Sievietes, (3)
  4. Nodarbinātības statuss: Nodarbinātie iedzīvotāji 15-74 gadu vecumā, Darba ņēmējs (algots darbinieks), Darba devējs (īpašnieks), Pašnodarbināta persona, Neapmaksāta persona ģimenes uzņēmumā/ privātpraksē vai lauku saimniecībā (5)


 11. NB08. Nodarbinātie pēc izglītības līmeņa un dzimuma pa ceturkšņiem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 19022 Izmaiņas veiktas: 21.02.2017

  1. Gads/Ceturksnis: 2002/1.ceturksnis, 2002/2.ceturksnis, 2002/3.ceturksnis, 2002/4.ceturksnis, ..., 2016/4.ceturksnis (60)
  2. Izglītības līmenis: Nodarbinātie iedzīvotāji, Augstākā izglītība, Arodizglītība vai profesionālā vidējā izglītība, Vispārējā vidējā izglītība, Pamatizglītība un zemāka par to (5)
  3. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  4. Dzimums: Pavisam, Vīrieši, Sievietes, (3)


 12. NB09. Nodarbinātie pēc papildu izglītības pa ceturkšņiem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 9923 Izmaiņas veiktas: 21.02.2017

  1. Gads/Ceturksnis: 2002/1.ceturksnis, 2002/2.ceturksnis, 2002/3.ceturksnis, 2002/4.ceturksnis, ..., 2016/4.ceturksnis (60)
  2. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  3. Papildus izglītības apgūšana: Nodarbinātie iedzīvotāji - pavisam, Piedalījās kursos, semināros vai apmācībās, ..tai skaitā, lai iegūtu vai papildinātu zināšanas, kas nepieciešamas darbam, Nepiedalījās papildus apmācībās, (4)


 13. NB10. Nodarbinātie pēc profesijas un dzimuma pa ceturkšņiem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 27371 Izmaiņas veiktas: 21.02.2017

  1. Gads/Ceturksnis: 2002/1.ceturksnis, 2002/2.ceturksnis, 2002/3.ceturksnis, 2002/4.ceturksnis, ..., 2016/4.ceturksnis (60)
  2. Profesija: Nodarbinātie iedzīvotāji - pavisam, Vadītāji, Vecākie speciālisti, Speciālisti, ..., Vienkāršās profesijas (10)
  3. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  4. Dzimums: Pavisam, Vīrieši, Sievietes, (3)


 14. NB11. Normālu un nepilnu darba laiku nodarbinātie pa ceturkšņiem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 14751 Izmaiņas veiktas: 21.02.2017

  1. Gads/Ceturksnis: 2002/1.ceturksnis, 2002/2.ceturksnis, 2002/3.ceturksnis, 2002/4.ceturksnis, ..., 2016/4.ceturksnis (60)
  2. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  3. Darba slodze un nepilna darba laika iemesls: Nodarbinātie iedzīvotāji, Normālu (pilnu) laiku, Nepilnu laiku, mācījās, atradās apmācībās vai mācību praksē, ..., citi iemesli (11)


 15. NB12. Nodarbinātie pēc faktiski nostrādāto stundu skaita nedēļā pa ceturkšņiem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 11018 Izmaiņas veiktas: 21.02.2017

  1. Gads/Ceturksnis: 2002/1.ceturksnis, 2002/2.ceturksnis, 2002/3.ceturksnis, 2002/4.ceturksnis, ..., 2016/4.ceturksnis (60)
  2. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  3. Nostrādāto stundu skaits: Nodarbinātie iedzīvotāji - pavisam, 0 stundas, 1-39 stundas, 40 stundas, ..., nav uzrādīts (6)


 16. NB13. Vidēji nedēļā nostrādāto stundu skaits pēc nodarbināto statusa pa ceturkšņiem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 14125 Izmaiņas veiktas: 21.02.2017

  1. Gads/Ceturksnis: 2002/1.ceturksnis, 2002/2.ceturksnis, 2002/3.ceturksnis, 2002/4.ceturksnis, ..., 2016/4.ceturksnis (60)
  2. Dzimums: Pavisam, Vīrieši, Sievietes, (3)
  3. Nodarbinātības statuss: Nodarbinātie iedzīvotāji, Darba ņēmējs (algots darbinieks), Darba devējs (īpašnieks), Pašnodarbināta persona, Neapmaksāta persona ģimenes uzņēmumā/ privātpraksē vai lauku saimniecībā (5)


 17. NB14. Darba ņēmēji pēc mēneša neto (pēc nodokļu) darba samaksas lieluma (euro) pamatdarbā pa ceturkšņiem (%), 2002.-2014.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 9564 Izmaiņas veiktas: 01.01.2015

  1. Gads/Ceturksnis: 2002/1.ceturksnis, 2002/2.ceturksnis, 2002/3.ceturksnis, 2002/4.ceturksnis, ..., 2014/4.ceturksnis (52)
  2. Neto darba alga: Darba ņēmēji - pavisam, Līdz 285.00, 285.01-450.00, 450.01-700.00, ..., Nav uzrādīts (9)


 18. NB141. Darba ņēmēji pēc mēneša neto (pēc nodokļu) darba samaksas lieluma (euro) pamatdarbā pa ceturkšņiem (%)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 5043 Izmaiņas veiktas: 21.02.2017

  1. Gads/Ceturksnis: 2014/1.ceturksnis, 2014/2.ceturksnis, 2014/3.ceturksnis, 2014/4.ceturksnis, ..., 2016/4.ceturksnis (12)
  2. Neto darba alga: Darba ņēmēji - pavisam, Līdz 450.00, .. tai skaitā minimālā darba alga vai mazāk*, 450.01-700.00, ..., Nav uzrādīts (9)


 19. NB15. Blakus darbā nodarbinātie pēc dzimuma pa ceturkšņiem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 15206 Izmaiņas veiktas: 21.02.2017

  1. Gads/Ceturksnis: 2002/1.ceturksnis, 2002/2.ceturksnis, 2002/3.ceturksnis, 2002/4.ceturksnis, ..., 2016/4.ceturksnis (60)
  2. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  3. Dzimums: Pavisam, Vīrieši, Sievietes, (3)
  4. Darba slodze: Nodarbinātie iedzīvotāji, Strādāja blakus darbā, Nestrādāja blakus darbā, (3)


 20. NB16. Blakus darbā nodarbinātie pēc nodarbinātības statusa pa ceturkšņiem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 9391 Izmaiņas veiktas: 21.02.2017

  1. Gads/Ceturksnis: 2002/1.ceturksnis, 2002/2.ceturksnis, 2002/3.ceturksnis, 2002/4.ceturksnis, ..., 2016/4.ceturksnis (60)
  2. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  3. Nodarbinātības statuss: Strādāja blakus darbā, Darba ņēmējs (algots darbinieks), Pašnodarbinātais (darba devējs,pašnodarb.persona,neapmaksāta persona,kas palīdz citam ģimenes loc.), (3)


 21. NB17. Blakus darbā nodarbinātie pēc nostrādāto stundu skaita nedēļā pa ceturkšņiem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 9944 Izmaiņas veiktas: 21.02.2017

  1. Gads/Ceturksnis: 2002/1.ceturksnis, 2002/2.ceturksnis, 2002/3.ceturksnis, 2002/4.ceturksnis, ..., 2016/4.ceturksnis (60)
  2. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  3. Nostrādāto stundu skaits: Strādāja blakus darbā, 1-10 stundas, 11-20 stundas, 21 un vairāk stundas, (4)


 22. NB18. Bezdarbnieki pēc dzimuma un vecuma grupām pa ceturkšņiem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 19430 Izmaiņas veiktas: 21.02.2017

  1. Gads/Ceturksnis: 2002/1.ceturksnis, 2002/2.ceturksnis, 2002/3.ceturksnis, 2002/4.ceturksnis, ..., 2016/4.ceturksnis (60)
  2. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  3. Dzimums: Pavisam, Vīrieši, Sievietes, (3)
  4. Vecuma grupa: Bezdarbnieki - pavisam, 15-24, 25-34, 35-44, ..., 15-64 (7)


 23. NB19. Bezdarba līmenis pēc dzimuma un vecuma grupām pa ceturkšņiem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 12934 Izmaiņas veiktas: 21.02.2017

  1. Gads/Ceturksnis: 2002/1.ceturksnis, 2002/2.ceturksnis, 2002/3.ceturksnis, 2002/4.ceturksnis, ..., 2016/4.ceturksnis (60)
  2. Dzimums: Pavisam, Vīrieši, Sievietes, (3)
  3. Vecuma grupa: Bezdarbnieki - pavisam, 15-24, 25-34, 35-44, ..., 15-64 (7)


 24. NB20. Bezdarbnieki pēc dzimuma un izglītības līmeņa pa ceturkšņiem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 17929 Izmaiņas veiktas: 21.02.2017

  1. Gads/Ceturksnis: 2002/1.ceturksnis, 2002/2.ceturksnis, 2002/3.ceturksnis, 2002/4.ceturksnis, ..., 2016/4.ceturksnis (60)
  2. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  3. Dzimums: Pavisam, Vīrieši, Sievietes, (3)
  4. Izglītības līmenis: Bezdarbnieki, Augstākā izglītība, Arodizglītība vai profesionālā vidējā izglītība, Vispārējā vidējā izglītība, Pamatizglītība un zemāka par to (5)


 25. NB21. Bezdarbnieki pēc dzimuma un darba pieredzes pa ceturkšņiem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 12727 Izmaiņas veiktas: 21.02.2017

  1. Gads/Ceturksnis: 2002/1.ceturksnis, 2002/2.ceturksnis, 2002/3.ceturksnis, 2002/4.ceturksnis, ..., 2016/4.ceturksnis (60)
  2. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  3. Darba pieredze: Bezdarbnieki - pavisam, Bija darba pieredze, Nebija darba pieredze, (3)
  4. Dzimums: Pavisam, Vīrieši, Sievietes, (3)


 26. NB22. Bezdarbnieki pēc dzimuma un darba pārtraukšanas iemesliem pa ceturkšņiem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 17423 Izmaiņas veiktas: 21.02.2017

  1. Gads/Ceturksnis: 2002/1.ceturksnis, 2002/2.ceturksnis, 2002/3.ceturksnis, 2002/4.ceturksnis, ..., 2016/4.ceturksnis (60)
  2. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  3. Dzimums: Pavisam, Vīrieši, Sievietes, (3)
  4. Darba pārtraukšanas iemesli: Bezdarbnieki ar darba pieredzi - pavisam, Atlaida no darba vai zaudēja darbu štatu samazināšanas dēļ, Darbs bija uz laiku, Personīgi vai ģimenes apstākļi, paša slimība, ievainojums vai īslaicīga darbnespēja, Cits iemesls (5)


 27. NB221. Bezdarbnieki sadalījumā pa saimniecisko darbību sektoriem pēdējā darba vietā (NACE 2.red.) pa ceturkšņiem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 9366 Izmaiņas veiktas: 21.02.2017

  1. Gads/Ceturksnis: 2008/1.ceturksnis, 2008/2.ceturksnis, 2008/3.ceturksnis, 2008/4.ceturksnis, ..., 2016/4.ceturksnis (36)
  2. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  3. Nodarbinātības sektors: PAVISAM, (A) Primārais, (B-F) Sekundārais, (G-U) Terciārais, (4)


 28. NB222. Bezdarbnieki sadalījumā pa profesiju grupām pēdējā darba vietā pa ceturkšņiem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 11955 Izmaiņas veiktas: 21.02.2017

  1. Gads/Ceturksnis: 2002/1.ceturksnis, 2002/2.ceturksnis, 2002/3.ceturksnis, 2002/4.ceturksnis, ..., 2016/4.ceturksnis (60)
  2. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  3. Profesiju grupa: PAVISAM, Vadītāji un speciālisti, Kalpotāji un pakalpojumu darbinieki, Darbinieki, (4)


 29. NB23. Personas, kuras meklēja darbu, pēc statusa un dzimuma pa ceturkšņiem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 15076 Izmaiņas veiktas: 21.02.2017

  1. Gads/Ceturksnis: 2002/1.ceturksnis, 2002/2.ceturksnis, 2002/3.ceturksnis, 2002/4.ceturksnis, ..., 2016/4.ceturksnis (60)
  2. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  3. Dzimums: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, (3)
  4. Statuss: Personas, kuras meklēja darbu, personas, kurām pašreiz nav darba (BEZDARBNIEKI), personas, kurām ir darbs, bet kuras meklē citu darbu (NODARBINĀTIE), (3)


 30. NB231. Bezdarbnieku aktivitātes darba meklēšanā pa ceturkšņiem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 41936 Izmaiņas veiktas: 21.02.2017

  1. Gads/Ceturksnis: 2002/1.ceturksnis, 2002/2.ceturksnis, 2002/3.ceturksnis, 2002/4.ceturksnis, ..., 2016/4.ceturksnis (60)
  2. Aktivitātes darba meklēšanai: BEZDARBNIEKI pēc izmantotām metodēm darba meklēšanā, personīga kontaktēšanās ar darba devējiem, draugu, radu, arodbiedrību u.c. iztaujāšana, laikrakstos/žurnālos, internetā publicēto darba piedāvājumu pētīšana, ..., citas metodes (13)
  3. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  4. Dzimums: PAVISAM, vīrieši, sievietes, (3)


 31. NB24. Iepriekš nodarbinātie bezdarbnieki pēc laika, kas pavadīts bez darba, pa ceturkšņiem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 10453 Izmaiņas veiktas: 21.02.2017

  1. Gads/Ceturksnis: 2002/1.ceturksnis, 2002/2.ceturksnis, 2002/3.ceturksnis, 2002/4.ceturksnis, ..., 2016/4.ceturksnis (60)
  2. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  3. Bez darba pavadītais laiks: Pavisam, Līdz 2 gadiem, 3-4 gadus, 5-8 gadus, Ilgāk nekā 8 gadus (5)


 32. NB25. Bezdarbnieki pēc darba meklēšanas ilguma pa ceturkšņiem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 12284 Izmaiņas veiktas: 21.02.2017

  1. Gads/Ceturksnis: 2002/1.ceturksnis, 2002/2.ceturksnis, 2002/3.ceturksnis, 2002/4.ceturksnis, ..., 2016/4.ceturksnis (60)
  2. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  3. Darba meklēšanai patērētais laiks: Pavisam, Mazāk nekā 1 mēnesi, 1-2 mēnešus, 3-5 mēnešus, ..., Ilgāk nekā 4 gadus (8)


 33. NB26. Ekonomiski neaktīvie iedzīvotāji pa vecuma grupām un pēc dzimuma pa ceturkšņiem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 22146 Izmaiņas veiktas: 21.02.2017

  1. Gads/Ceturksnis: 2002/1.ceturksnis, 2002/2.ceturksnis, 2002/3.ceturksnis, 2002/4.ceturksnis, ..., 2016/4.ceturksnis (60)
  2. Vecuma grupa: Ekonomiski neaktīvie iedzīvotāji, 15-24, 25-34, 35-44, ..., 15-64 (8)
  3. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  4. Dzimums: Pavisam, Vīrieši, Sievietes, (3)


 34. NB27. Ekonomiski neaktīvie iedzīvotāji pēc statusa pa ceturkšņiem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 11459 Izmaiņas veiktas: 21.02.2017

  1. Gads/Ceturksnis: 2002/1.ceturksnis, 2002/2.ceturksnis, 2002/3.ceturksnis, 2002/4.ceturksnis, ..., 2016/4.ceturksnis (60)
  2. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  3. Statuss: Ekonomiski neaktīvie iedzīvotāji - pavisam, Skolēni, studenti, Nestrādājoši pensionāri, Personas ar invaliditāti, ilgstoši darbnespējīgās personas, ..., Citi (7)


 35. NB28. Ekonomiski neaktīvie iedzīvotāji pēc darba nemeklēšanas iemesla pa ceturkšņiem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 14507 Izmaiņas veiktas: 21.02.2017

  1. Gads/Ceturksnis: 2002/1.ceturksnis, 2002/2.ceturksnis, 2002/3.ceturksnis, 2002/4.ceturksnis, ..., 2016/4.ceturksnis (60)
  2. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  3. Darba nemeklēšanas iemesls: Ekonomiski neaktīvie iedzīvotāji, kas nemeklē darbu, Slimība, ievainojums, invaliditāte, Personiski vai ģimenes apstākļi, Mācības, ..., Citi iemesli (9)


 36. NB29. Ekonomiski neaktīvie iedzīvotāji pēc izglītības līmeņa un dzimuma pa ceturkšņiem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 18353 Izmaiņas veiktas: 21.02.2017

  1. Gads/Ceturksnis: 2002/1.ceturksnis, 2002/2.ceturksnis, 2002/3.ceturksnis, 2002/4.ceturksnis, ..., 2016/4.ceturksnis (60)
  2. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  3. Dzimums: Pavisam, Vīrieši, Sievietes, (3)
  4. Izglītības līmenis: Ekonomiski neaktīvie iedzīvotāji, Augstākā izglītība, Arodizglītība vai profesionālā vidējā izglītība, Vispārējā vidējā izglītība, Pamatizglītība un zemāka par to (5)


 37. NB30. Ekonomiski neaktīvie iedzīvotāji pēc papildu izglītības pa ceturkšņiem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 8906 Izmaiņas veiktas: 21.02.2017

  1. Gads/Ceturksnis: 2002/1.ceturksnis, 2002/2.ceturksnis, 2002/3.ceturksnis, 2002/4.ceturksnis, ..., 2016/4.ceturksnis (60)
  2. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  3. Papildu izglītība: Ekonomiski neaktīvie iedzīvotāji, Piedalījās kursos, semināros vai apmācībās, Nepiedalījās papildus apmācībās, (3)