1. NB001. Nodarbināto un bezdarbnieku skaits 15-74 gadu vecumā pēc dzimuma pa mēnešiem, tūkst.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 46651 Atjaunināts: 09.01.2017

  1. Gads/Mēnesis: 2002M01, 2002M02, 2002M03, 2002M04, ..., 2016M11 (179)
  2. Rādītāji: Neizlīdzināti dati, Sezonāli izlīdzināti dati, (2)
  3. Aktivitātes statuss: Nodarbinātie, Bezdarbnieki, (2)
  4. Dzimums: Pavisam, Vīrieši, Sievietes, (3)


 2. NB002. Bezdarba līmenis pēc dzimuma pa mēnešiem, 15-74 gadu vecumā

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 31336 Atjaunināts: 09.01.2017

  1. Gads/Mēnesis: 2002M01, 2002M02, 2002M03, 2002M04, ..., 2016M11 (179)
  2. Rādītāji: Neizlīdzināti dati, Sezonāli izlīdzināti dati, (2)
  3. Dzimums: Pavisam, Vīrieši, Sievietes, (3)


 3. NB01. Iedzīvotāji pēc ekonomiskās aktivitātes un dzimuma pa ceturkšņiem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 51558 Atjaunināts: 16.11.2016

  1. Gads/Ceturksnis: 2002/1.ceturksnis, 2002/2.ceturksnis, 2002/3.ceturksnis, 2002/4.ceturksnis, ..., 2016/3.ceturksnis (59)
  2. Ekonomiskās aktivitātes statuss: Iedzīvotāju skaits šajā vecuma grupā, ekonomiski aktīvie iedzīvotāji, ..nodarbinātie, ..bezdarbnieki, ekonomiski neaktīvi iedzīvotāji (5)
  3. Vecuma grupa: 15-74, 15-64, (2)
  4. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, Standartkļūda (tūkst.), Ticamības intervāls (tūkst.) (+/-), (4)
  5. Dzimums: Pavisam, Vīrieši, Sievietes, (3)


 4. NB02. Nodarbinātības, ekonomiskās aktivitātes un bezdarba līmenis pēc dzimuma un pa ceturkšņiem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 12735 Atjaunināts: 16.11.2016

  1. Gads/Ceturksnis: 2002/1.ceturksnis, 2002/2.ceturksnis, 2002/3.ceturksnis, 2002/4.ceturksnis, ..., 2016/3.ceturksnis (59)
  2. Īpatsvars: Nodarbinātības līmenis, Ekonomiskās aktivitātes līmenis, Bezdarba līmenis, (3)
  3. Vecuma grupa: 15-74, 15-64, (2)
  4. Dzimums: Pavisam, Vīrieši, Sievietes, (3)


 5. NB03. Ekonomiski aktīvie iedzīvotāji pēc izglītības līmeņa un dzimuma pa ceturkšņiem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 18738 Atjaunināts: 16.11.2016

  1. Gads/Ceturksnis: 2002/1.ceturksnis, 2002/2.ceturksnis, 2002/3.ceturksnis, 2002/4.ceturksnis, ..., 2016/3.ceturksnis (59)
  2. Izglītības līmenis: Ekonomiski aktīvie iedzīvotāji, Augstākā izglītība, Arodizglītība vai profesionālā vidējā izglītība, Vispārējā vidējā izglītība, Pamatizglītība un zemāka par to (5)
  3. Dzimums: Pavisam, Vīrieši, Sievietes, (3)
  4. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)


 6. NB04. Iedzīvotāji 15-74 gadu vecumā pēc ienākumu veidiem pa ceturkšņiem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 16628 Atjaunināts: 16.11.2016

  1. Gads/Ceturksnis: 2002/1.ceturksnis, 2002/2.ceturksnis, 2002/3.ceturksnis, 2002/4.ceturksnis, ..., 2016/3.ceturksnis (59)
  2. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  3. Ienākumu veids: Iedzīvotāju skaits - pavisam, Darba samaksa, Ienākumi no privātprakses, uzņēmējdarbības, Ienākumi no zemnieku saimniecībās ražotiem produktiem, ..., Citi iztikas avoti (14)


 7. NB05. Nodarbinātie pa vecuma grupām un pēc dzimuma pa ceturkšņiem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 21933 Atjaunināts: 16.11.2016

  1. Gads/Ceturksnis: 2002/1.ceturksnis, 2002/2.ceturksnis, 2002/3.ceturksnis, 2002/4.ceturksnis, ..., 2016/3.ceturksnis (59)
  2. Dzimums: Pavisam, Vīrieši, Sievietes, (3)
  3. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  4. Vecuma grupa: Nodarbinātie iedzīvotāji, 15-24, 25-34, 35-44, ..., 15-64 (8)


 8. NB06. Nodarbinātie pēc ekonomiskās darbības veida pa ceturkšņiem (NACE 1.1.red.), 2002.-2009.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 12960 Atjaunināts: 16.06.2016

  1. Gads/Ceturksnis: 2002/1.ceturksnis, 2002/2.ceturksnis, 2002/3.ceturksnis, 2002/4.ceturksnis, ..., 2009/4.ceturksnis (32)
  2. Darbības veids (NACE 1.1.red.): Pavisam, (A) Lauksaimniecība medniecība un mežsaimniecība, (B) Zvejniecība, (C) Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, ..., (P) Mājsaimniecību darbība (17)
  3. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)


 9. NB061. Nodarbinātie pēc saimnieciskās darbības veida pa ceturkšņiem (NACE 2.red.)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 44702 Atjaunināts: 16.11.2016

  1. Gads/Ceturksnis: 2008/1.ceturksnis, 2008/2.ceturksnis, 2008/3.ceturksnis, 2008/4.ceturksnis, ..., 2016/3.ceturksnis (35)
  2. Darbības veids (NACE 2.red.): Pavisam, (A) Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība, (B) Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, (C) Apstrādes rūpniecība, ..., (T) Mājsaimniecību kā darba devēju darbība: pašpatēriņa preču ražošana un pakalpojumu sniegšana individuālajās mājsaimniecībās (21)
  3. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, Standartkļūda (tūkst.), Ticamības intervāls (tūkst.) (+/-), (4)


 10. NB07. Nodarbinātie pēc statusa un dzimuma pa ceturkšņiem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 21544 Atjaunināts: 16.11.2016

  1. Gads/Ceturksnis: 2002/1.ceturksnis, 2002/2.ceturksnis, 2002/3.ceturksnis, 2002/4.ceturksnis, ..., 2016/3.ceturksnis (59)
  2. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  3. Dzimums: Pavisam, Vīrieši, Sievietes, (3)
  4. Nodarbinātības statuss: Nodarbinātie iedzīvotāji 15-74 gadu vecumā, Darba ņēmējs (algots darbinieks), Darba devējs (īpašnieks), Pašnodarbināta persona, Neapmaksāta persona ģimenes uzņēmumā/ privātpraksē vai lauku saimniecībā (5)


 11. NB08. Nodarbinātie pēc izglītības līmeņa un dzimuma pa ceturkšņiem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 18751 Atjaunināts: 16.11.2016

  1. Gads/Ceturksnis: 2002/1.ceturksnis, 2002/2.ceturksnis, 2002/3.ceturksnis, 2002/4.ceturksnis, ..., 2016/3.ceturksnis (59)
  2. Izglītības līmenis: Nodarbinātie iedzīvotāji, Augstākā izglītība, Arodizglītība vai profesionālā vidējā izglītība, Vispārējā vidējā izglītība, Pamatizglītība un zemāka par to (5)
  3. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  4. Dzimums: Pavisam, Vīrieši, Sievietes, (3)


 12. NB09. Nodarbinātie pēc papildu izglītības pa ceturkšņiem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 9527 Atjaunināts: 16.11.2016

  1. Gads/Ceturksnis: 2002/1.ceturksnis, 2002/2.ceturksnis, 2002/3.ceturksnis, 2002/4.ceturksnis, ..., 2016/3.ceturksnis (59)
  2. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  3. Papildus izglītības apgūšana: Nodarbinātie iedzīvotāji - pavisam, Piedalījās kursos, semināros vai apmācībās, ..tai skaitā, lai iegūtu vai papildinātu zināšanas, kas nepieciešamas darbam, Nepiedalījās papildus apmācībās, (4)


 13. NB10. Nodarbinātie pēc profesijas un dzimuma pa ceturkšņiem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 26762 Atjaunināts: 16.11.2016

  1. Gads/Ceturksnis: 2002/1.ceturksnis, 2002/2.ceturksnis, 2002/3.ceturksnis, 2002/4.ceturksnis, ..., 2016/3.ceturksnis (59)
  2. Profesija: Nodarbinātie iedzīvotāji - pavisam, Vadītāji, Vecākie speciālisti, Speciālisti, ..., Vienkāršās profesijas (10)
  3. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  4. Dzimums: Pavisam, Vīrieši, Sievietes, (3)


 14. NB11. Normālu un nepilnu darba laiku nodarbinātie pa ceturkšņiem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 14194 Atjaunināts: 16.11.2016

  1. Gads/Ceturksnis: 2002/1.ceturksnis, 2002/2.ceturksnis, 2002/3.ceturksnis, 2002/4.ceturksnis, ..., 2016/3.ceturksnis (59)
  2. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  3. Darba slodze un nepilna darba laika iemesls: Nodarbinātie iedzīvotāji, Normālu (pilnu) laiku, Nepilnu laiku, mācījās, atradās apmācībās vai mācību praksē, ..., citi iemesli (11)


 15. NB12. Nodarbinātie pēc faktiski nostrādāto stundu skaita nedēļā pa ceturkšņiem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 10705 Atjaunināts: 16.11.2016

  1. Gads/Ceturksnis: 2002/1.ceturksnis, 2002/2.ceturksnis, 2002/3.ceturksnis, 2002/4.ceturksnis, ..., 2016/3.ceturksnis (59)
  2. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  3. Nostrādāto stundu skaits: Nodarbinātie iedzīvotāji - pavisam, 0 stundas, 1-39 stundas, 40 stundas, ..., nav uzrādīts (6)


 16. NB13. Vidēji nedēļā nostrādāto stundu skaits pēc nodarbināto statusa pa ceturkšņiem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 13783 Atjaunināts: 16.11.2016

  1. Gads/Ceturksnis: 2002/1.ceturksnis, 2002/2.ceturksnis, 2002/3.ceturksnis, 2002/4.ceturksnis, ..., 2016/3.ceturksnis (59)
  2. Dzimums: Pavisam, Vīrieši, Sievietes, (3)
  3. Nodarbinātības statuss: Nodarbinātie iedzīvotāji, Darba ņēmējs (algots darbinieks), Darba devējs (īpašnieks), Pašnodarbināta persona, Neapmaksāta persona ģimenes uzņēmumā/ privātpraksē vai lauku saimniecībā (5)


 17. NB14. Darba ņēmēji pēc mēneša neto (pēc nodokļu) darba samaksas lieluma (euro) pamatdarbā pa ceturkšņiem (%), 2002.-2014.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 9216 Atjaunināts: 16.06.2016

  1. Gads/Ceturksnis: 2002/1.ceturksnis, 2002/2.ceturksnis, 2002/3.ceturksnis, 2002/4.ceturksnis, ..., 2014/4.ceturksnis (52)
  2. Neto darba alga: Darba ņēmēji - pavisam, Līdz 285.00, 285.01-450.00, 450.01-700.00, ..., Nav uzrādīts (9)


 18. NB141. Darba ņēmēji pēc mēneša neto (pēc nodokļu) darba samaksas lieluma (euro) pamatdarbā pa ceturkšņiem (%)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4593 Atjaunināts: 16.11.2016

  1. Gads/Ceturksnis: 2014/1.ceturksnis, 2014/2.ceturksnis, 2014/3.ceturksnis, 2014/4.ceturksnis, ..., 2016/3.ceturksnis (11)
  2. Neto darba alga: Darba ņēmēji - pavisam, Līdz 450.00, .. tai skaitā minimālā darba alga vai mazāk*, 450.01-700.00, ..., Nav uzrādīts (9)


 19. NB15. Blakus darbā nodarbinātie pēc dzimuma pa ceturkšņiem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 14876 Atjaunināts: 16.11.2016

  1. Gads/Ceturksnis: 2002/1.ceturksnis, 2002/2.ceturksnis, 2002/3.ceturksnis, 2002/4.ceturksnis, ..., 2016/3.ceturksnis (59)
  2. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  3. Dzimums: Pavisam, Vīrieši, Sievietes, (3)
  4. Darba slodze: Nodarbinātie iedzīvotāji, Strādāja blakus darbā, Nestrādāja blakus darbā, (3)


 20. NB16. Blakus darbā nodarbinātie pēc nodarbinātības statusa pa ceturkšņiem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 9127 Atjaunināts: 16.11.2016

  1. Gads/Ceturksnis: 2002/1.ceturksnis, 2002/2.ceturksnis, 2002/3.ceturksnis, 2002/4.ceturksnis, ..., 2016/3.ceturksnis (59)
  2. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  3. Nodarbinātības statuss: Strādāja blakus darbā, Darba ņēmējs (algots darbinieks), Pašnodarbinātais (darba devējs,pašnodarb.persona,neapmaksāta persona,kas palīdz citam ģimenes loc.), (3)


 21. NB17. Blakus darbā nodarbinātie pēc nostrādāto stundu skaita nedēļā pa ceturkšņiem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 9659 Atjaunināts: 16.11.2016

  1. Gads/Ceturksnis: 2002/1.ceturksnis, 2002/2.ceturksnis, 2002/3.ceturksnis, 2002/4.ceturksnis, ..., 2016/3.ceturksnis (59)
  2. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  3. Nostrādāto stundu skaits: Strādāja blakus darbā, 1-10 stundas, 11-20 stundas, 21 un vairāk stundas, (4)


 22. NB18. Bezdarbnieki pēc dzimuma un vecuma grupām pa ceturkšņiem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 18962 Atjaunināts: 16.11.2016

  1. Gads/Ceturksnis: 2002/1.ceturksnis, 2002/2.ceturksnis, 2002/3.ceturksnis, 2002/4.ceturksnis, ..., 2016/3.ceturksnis (59)
  2. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  3. Dzimums: Pavisam, Vīrieši, Sievietes, (3)
  4. Vecuma grupa: Bezdarbnieki - pavisam, 15-24, 25-34, 35-44, ..., 15-64 (7)


 23. NB19. Bezdarba līmenis pēc dzimuma un vecuma grupām pa ceturkšņiem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 12567 Atjaunināts: 16.11.2016

  1. Gads/Ceturksnis: 2002/1.ceturksnis, 2002/2.ceturksnis, 2002/3.ceturksnis, 2002/4.ceturksnis, ..., 2016/3.ceturksnis (59)
  2. Dzimums: Pavisam, Vīrieši, Sievietes, (3)
  3. Vecuma grupa: Bezdarbnieki - pavisam, 15-24, 25-34, 35-44, ..., 15-64 (7)


 24. NB20. Bezdarbnieki pēc dzimuma un izglītības līmeņa pa ceturkšņiem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 17680 Atjaunināts: 16.11.2016

  1. Gads/Ceturksnis: 2002/1.ceturksnis, 2002/2.ceturksnis, 2002/3.ceturksnis, 2002/4.ceturksnis, ..., 2016/3.ceturksnis (59)
  2. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  3. Dzimums: Pavisam, Vīrieši, Sievietes, (3)
  4. Izglītības līmenis: Bezdarbnieki, Augstākā izglītība, Arodizglītība vai profesionālā vidējā izglītība, Vispārējā vidējā izglītība, Pamatizglītība un zemāka par to (5)


 25. NB21. Bezdarbnieki pēc dzimuma un darba pieredzes pa ceturkšņiem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 12352 Atjaunināts: 16.11.2016

  1. Gads/Ceturksnis: 2002/1.ceturksnis, 2002/2.ceturksnis, 2002/3.ceturksnis, 2002/4.ceturksnis, ..., 2016/3.ceturksnis (59)
  2. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  3. Darba pieredze: Bezdarbnieki - pavisam, Bija darba pieredze, Nebija darba pieredze, (3)
  4. Dzimums: Pavisam, Vīrieši, Sievietes, (3)


 26. NB22. Bezdarbnieki pēc dzimuma un darba pārtraukšanas iemesliem pa ceturkšņiem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 16978 Atjaunināts: 16.11.2016

  1. Gads/Ceturksnis: 2002/1.ceturksnis, 2002/2.ceturksnis, 2002/3.ceturksnis, 2002/4.ceturksnis, ..., 2016/3.ceturksnis (59)
  2. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  3. Dzimums: Pavisam, Vīrieši, Sievietes, (3)
  4. Darba pārtraukšanas iemesli: Bezdarbnieki ar darba pieredzi - pavisam, Atlaida no darba vai zaudēja darbu štatu samazināšanas dēļ, Darbs bija uz laiku, Personīgi vai ģimenes apstākļi, paša slimība, ievainojums vai īslaicīga darbnespēja, Cits iemesls (5)


 27. NB221. Bezdarbnieki sadalījumā pa saimniecisko darbību sektoriem pēdējā darba vietā (NACE 2.red.) pa ceturkšņiem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 9110 Atjaunināts: 16.11.2016

  1. Gads/Ceturksnis: 2008/1.ceturksnis, 2008/2.ceturksnis, 2008/3.ceturksnis, 2008/4.ceturksnis, ..., 2016/3.ceturksnis (35)
  2. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  3. Nodarbinātības sektors: PAVISAM, (A) Primārais, (B-F) Sekundārais, (G-U) Terciārais, (4)


 28. NB222. Bezdarbnieki sadalījumā pa profesiju grupām pēdējā darba vietā pa ceturkšņiem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 11662 Atjaunināts: 16.11.2016

  1. Gads/Ceturksnis: 2002/1.ceturksnis, 2002/2.ceturksnis, 2002/3.ceturksnis, 2002/4.ceturksnis, ..., 2016/3.ceturksnis (59)
  2. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  3. Profesiju grupa: PAVISAM, Vadītāji un speciālisti, Kalpotāji un pakalpojumu darbinieki, Darbinieki, (4)


 29. NB23. Personas, kuras meklēja darbu, pēc statusa un dzimuma pa ceturkšņiem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 14723 Atjaunināts: 16.11.2016

  1. Gads/Ceturksnis: 2002/1.ceturksnis, 2002/2.ceturksnis, 2002/3.ceturksnis, 2002/4.ceturksnis, ..., 2016/3.ceturksnis (59)
  2. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  3. Dzimums: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, (3)
  4. Statuss: Personas, kuras meklēja darbu, personas, kurām pašreiz nav darba (BEZDARBNIEKI), personas, kurām ir darbs, bet kuras meklē citu darbu (NODARBINĀTIE), (3)


 30. NB231. Bezdarbnieku aktivitātes darba meklēšanā pa ceturkšņiem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 41054 Atjaunināts: 16.11.2016

  1. Gads/Ceturksnis: 2002/1.ceturksnis, 2002/2.ceturksnis, 2002/3.ceturksnis, 2002/4.ceturksnis, ..., 2016/3.ceturksnis (59)
  2. Aktivitātes darba meklēšanai: BEZDARBNIEKI pēc izmantotām metodēm darba meklēšanā, personīga kontaktēšanās ar darba devējiem, draugu, radu, arodbiedrību u.c. iztaujāšana, laikrakstos/žurnālos, internetā publicēto darba piedāvājumu pētīšana, ..., citas metodes (13)
  3. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  4. Dzimums: PAVISAM, vīrieši, sievietes, (3)


 31. NB24. Iepriekš nodarbinātie bezdarbnieki pēc laika, kas pavadīts bez darba, pa ceturkšņiem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 10155 Atjaunināts: 16.11.2016

  1. Gads/Ceturksnis: 2002/1.ceturksnis, 2002/2.ceturksnis, 2002/3.ceturksnis, 2002/4.ceturksnis, ..., 2016/3.ceturksnis (59)
  2. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  3. Bez darba pavadītais laiks: Pavisam, Līdz 2 gadiem, 3-4 gadus, 5-8 gadus, Ilgāk nekā 8 gadus (5)


 32. NB25. Bezdarbnieki pēc darba meklēšanas ilguma pa ceturkšņiem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 11898 Atjaunināts: 16.11.2016

  1. Gads/Ceturksnis: 2002/1.ceturksnis, 2002/2.ceturksnis, 2002/3.ceturksnis, 2002/4.ceturksnis, ..., 2016/3.ceturksnis (59)
  2. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  3. Darba meklēšanai patērētais laiks: Pavisam, Mazāk nekā 1 mēnesi, 1-2 mēnešus, 3-5 mēnešus, ..., Ilgāk nekā 4 gadus (8)


 33. NB26. Ekonomiski neaktīvie iedzīvotāji pa vecuma grupām un pēc dzimuma pa ceturkšņiem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 21789 Atjaunināts: 16.11.2016

  1. Gads/Ceturksnis: 2002/1.ceturksnis, 2002/2.ceturksnis, 2002/3.ceturksnis, 2002/4.ceturksnis, ..., 2016/3.ceturksnis (59)
  2. Vecuma grupa: Ekonomiski neaktīvie iedzīvotāji, 15-24, 25-34, 35-44, ..., 15-64 (8)
  3. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  4. Dzimums: Pavisam, Vīrieši, Sievietes, (3)


 34. NB27. Ekonomiski neaktīvie iedzīvotāji pēc statusa pa ceturkšņiem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 11145 Atjaunināts: 16.11.2016

  1. Gads/Ceturksnis: 2002/1.ceturksnis, 2002/2.ceturksnis, 2002/3.ceturksnis, 2002/4.ceturksnis, ..., 2016/3.ceturksnis (59)
  2. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  3. Statuss: Ekonomiski neaktīvie iedzīvotāji - pavisam, Skolēni, studenti, Nestrādājoši pensionāri, Personas ar invaliditāti, ilgstoši darbnespējīgās personas, ..., Citi (7)


 35. NB28. Ekonomiski neaktīvie iedzīvotāji pēc darba nemeklēšanas iemesla pa ceturkšņiem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 14113 Atjaunināts: 16.11.2016

  1. Gads/Ceturksnis: 2002/1.ceturksnis, 2002/2.ceturksnis, 2002/3.ceturksnis, 2002/4.ceturksnis, ..., 2016/3.ceturksnis (59)
  2. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  3. Darba nemeklēšanas iemesls: Ekonomiski neaktīvie iedzīvotāji, kas nemeklē darbu, Slimība, ievainojums, invaliditāte, Personiski vai ģimenes apstākļi, Mācības, ..., Citi iemesli (9)


 36. NB29. Ekonomiski neaktīvie iedzīvotāji pēc izglītības līmeņa un dzimuma pa ceturkšņiem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 18090 Atjaunināts: 16.11.2016

  1. Gads/Ceturksnis: 2002/1.ceturksnis, 2002/2.ceturksnis, 2002/3.ceturksnis, 2002/4.ceturksnis, ..., 2016/3.ceturksnis (59)
  2. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  3. Dzimums: Pavisam, Vīrieši, Sievietes, (3)
  4. Izglītības līmenis: Ekonomiski neaktīvie iedzīvotāji, Augstākā izglītība, Arodizglītība vai profesionālā vidējā izglītība, Vispārējā vidējā izglītība, Pamatizglītība un zemāka par to (5)


 37. NB30. Ekonomiski neaktīvie iedzīvotāji pēc papildu izglītības pa ceturkšņiem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 8648 Atjaunināts: 16.11.2016

  1. Gads/Ceturksnis: 2002/1.ceturksnis, 2002/2.ceturksnis, 2002/3.ceturksnis, 2002/4.ceturksnis, ..., 2016/3.ceturksnis (59)
  2. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  3. Papildu izglītība: Ekonomiski neaktīvie iedzīvotāji, Piedalījās kursos, semināros vai apmācībās, Nepiedalījās papildus apmācībās, (3)