1. II01. Iztikas minimuma patēriņa grozs vienam iedzīvotājam pa mēnešiem, euro (pēc 1991. gadā izstrādātās metodoloģijas), 1998.-2013.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 20486 Izmaiņas veiktas: 01.01.2014

  1. Gads Mēnesis: 1998M01, 1998M02, 1998M03, 1998M04, ..., 2013M12 (192)
  2. Rādītāji: Pavisam, pārtikas preces, nepārtikas preces, pakalpojumi, pārējie maksājumi (4%) (5)


 2. II02. Iztikas minimuma patēriņa grozs vienam iedzīvotājam pa ceturkšņiem, euro (pēc 1991. gadā iztrādātās metodoloģijas), 1998.-2013.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 10618 Izmaiņas veiktas: 01.01.2014

  1. Gads/Ceturksnis: 1998/Vidēji gadā, 1998/1.ceturksnis, 1998/2.ceturksnis, 1998/3.ceturksnis, ..., 2013/4.ceturksnis (80)
  2. Rādītāji: Pavisam, pārtikas preces, nepārtikas preces, pakalpojumi, pārējie maksājumi (4%) (5)


 3. II03. Valstī noteiktā minimālā mēneša darba alga vidēji mēnesī, euro

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 24912 Izmaiņas veiktas: 02.07.2018

  1. Gads Mēnesis: 1991M01, 1991M02, 1991M03, 1991M04, ..., 2018M09 (333)


 4. II04. Valstī noteiktā minimālā mēneša darba alga vidēji ceturksnī, euro

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 11297 Izmaiņas veiktas: 02.07.2018

  1. Gads/Ceturksnis: 1991/1.ceturksnis, 1991/2.ceturksnis, 1991/3.ceturksnis, 1991/4.ceturksnis, ..., 2018/3.ceturksnis (111)