1. VAG01. Veselības aprūpes pamatrādītāji gada beigās

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 6900 Atjaunināts: 16.09.2016

  1. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2015 (26)
  2. Rādītāji: Visu specialitāšu ārstu skaits, Rezidenti un stažieri, Speciālisti ar augstāko medicīnisko profesionālo izglītību, Medicīnas māsas ar augstāko izglītību, ..., pārējās ambulatorās palīdzības iestādes (15)


 2. VAG02. Iedzīvotāju saslimstība ar atsevišķām infekcijas un parazitārajām slimībām

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 10065 Atjaunināts: 16.09.2016

  1. Skaits: Gadījumu skaits, pavisam, Gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju, (2)
  2. Slimības: Vēdertīfs un paratīfi A, B, C, Salmonelozes infekcijas, Šigelozes (bakteriālā dizentērija), Pārējās akūtās zarnu infekcijas, ..., Pedikuloze (15)
  3. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2015 (26)


 3. VAG03. Iedzīvotāju saslimstība ar ļaundabīgajiem audzējiem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4256 Atjaunināts: 16.09.2016

  1. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2015 (26)
  2. Rādītāji: Slimnieku skaits, kuriem diagnoze noteikta pirmoreiz, Slimnieku skaits (gada beigās), kuri atradās ārstnieciski profilaktisko iestāžu uzskaitē, (2)
  3. Skaits: Pavisam, Uz 100 000 iedzīvotāju, (2)


 4. VAG04. Iedzīvotāju saslimstība ar ļaundabīgajiem audzējiem pēc lokalizācijas

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 11689 Atjaunināts: 16.09.2016

  1. Lokalizācija: PAVISAM SLIMNIEKU SKAITS AR ĻAUNDABĪGAJIEM AUDZĒJIEM, KURIEM DIAGNOZE NOTEIKTA PIRMOREIZ, lūpas, mutes dobuma un rīkles, barības vada, kuņģa, ..., pārējo orgānu (21)
  2. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2015 (26)
  3. Dzimums: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, (3)


 5. VAG05. Iedzīvotāju saslimstība ar aktīvo tuberkulozi

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4665 Atjaunināts: 16.09.2016

  1. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2015 (26)
  2. Rādītāji: Pirmreizējo tuberkulozes slimnieku skaits, ..Tai skaitā diagnoze - elpošanas orgānu tuberkuloze, Slimnieku skaits (gada beigās), kuri atradās ārstnieciski profilaktisko iestāžu uzskaitē, (3)
  3. Skaits: Pavisam, Uz 100 000 iedzīvotāju, (2)


 6. VAG06. Iedzīvotāju saslimstība ar psihiskajām slimībām

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 7646 Atjaunināts: 16.09.2016

  1. Skaits: Pavisam, Uz 100 000 iedzīvotāju, (2)
  2. Diagnoze: PAVISAM, organiski psihiski traucējumi, ieskaitot simptomātiskos, šizofrēnija, šizotipiskie traucējumi un murgi, neirotiski un somatoformi traucējumi; uzvedības sindromi, ..., psihiskās attīstības traucējumi; uzvedības un emocionālie traucējumi (8)
  3. Gads: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2015 (20)


 7. VAG07. Saslimstība ar alkoholismu, narkotisko un psihoaktīvo vielu atkarību; 1990.–2012.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 5577 Atjaunināts: 16.09.2016

  1. Skaits: Pavisam, Uz 100 000 iedzīvotāju, (2)
  2. Rādītāji: Slimnieki, kuriem diagnoze noteikta pirmo reizi mūžā, Ārstniecības iestāžu uzskaitē esošie slimnieki, (2)
  3. Diagnoze: Alkoholisms, Alkohola psihoze, Psihoaktīvo vielu atkarība (izņemot alkoholu), (3)
  4. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2012 (23)


 8. VAG08. Alkohola lietošanas nevēlamās sekas sabiedrībā

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 7091 Atjaunināts: 16.09.2016

  1. Rādītāji: Psihiski un uzvedības traucējumi alkohola lietošanas dēļ (mirušo skaits), psihiski un uzvedības traucējumi alkohola lietošanas dēļ (mirušo skaits uz 100 000 iedzīvotāju), Alkohola izraisītās aknu slimības (mirušo skaits), alkohola izraisītās aknu slimības (mirušo skaits uz 100 000 iedzīvotāju), ..., Alkohola reibumā izraisīto ceļu satiksmes negadījumos ievainoto skaits (12)
  2. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2015 (26)


 9. VAG09. HIV inficēšanās gadījumu skaits

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3664 Atjaunināts: 16.09.2016

  1. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2015 (26)
  2. Slimības stadija: Kumulatīvais reģistrētais inficēšanās gadījumu skaits, No inficējušos kopskaita - AIDS stadijā, (2)
  3. Rādītāji: Pavisam, No tiem miruši, (2)


 10. VAG10. Iedzīvotāju saslimstība ar atsevišķām seksuāli transmisīvām slimībām

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4095 Atjaunināts: 16.09.2016

  1. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2015 (26)
  2. Rādītāji: Sifilisa un gonorejas slimnieku kopskaits, sifiliss, gonoreja, Sifilisa un gonorejas slimnieku skaits uz 100 000 iedzīvotāju, (4)


 11. VAG11. Dzemdības un aborti

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3993 Atjaunināts: 16.09.2016

  1. Rādītāji: Dzemdības, Aborti, ..no tiem mākslīgie, Dzemdības vidēji uz 1 000 sievietēm 15 - 49 gadu vecumā, ..., Mākslīgo abortu skaits uz 100 dzīvi dzimušajiem (6)
  2. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2015 (26)


 12. VAG12. Pirmoreiz par invalīdiem atzīto iedzīvotāju skaits

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3222 Atjaunināts: 16.09.2016

  1. Gads: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2015 (21)
  2. Skaits: Pavisam, strādājošie, nestrādājošie, (3)


 13. VAG13. Pirmoreiz par invalīdiem atzīto iedzīvotāju skaits pēc invaliditātes cēloņiem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 6380 Atjaunināts: 16.09.2016

  1. Invaliditātes cēlonis: PAVISAM, asinsrites sistēmas slimības, ļaundabīgie audzēji, ievainojumi, saindēšanās un citas ārējās iedarbes sekas, ..., pārējās slimības (14)
  2. Gads: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2015 (21)
  3. Skaits: Strādājošo invalīdu skaits, Nestrādājošo invalīdu skaits, (2)


 14. VAG14. Darbā notikušie nelaimes gadījumi

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3730 Atjaunināts: 16.09.2016

  1. Gads: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2015 (16)
  2. Rādītāji: Cietušo skaits, kuri zaudējuši darba spējas uz 1 darba dienu un ilgāk, Tai skaitā gājuši bojā, Cietušo oficiāli noformēto darba nespējas darba dienu skaits, tūkst., (3)


 15. VAG15. Ārstu skaits pa specialitātēm gada beigās

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 11335 Atjaunināts: 16.09.2016

  1. Skaits: Pavisam, Uz 10 000 iedzīvotāju, (2)
  2. Specialitāte: ĀRSTI - PAVISAM, internisti (terapeiti), ķirurgi (dažādu profilu), ginekologi, dzemdību speciālisti, ..., ģimenes ārsti (17)
  3. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2015 (26)


 16. VAG16. Ārstniecības personāls ar vidējo medicīnisko izglītību pa specialitātēm gada beigās

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 6142 Atjaunināts: 16.09.2016

  1. Skaits: Pavisam, Uz 10 000 iedzīvotāju, (2)
  2. Specialitāte: PAVISAM, feldšeri, vecmātes, medicīnas māsas, ..., rentgenoloģijas un radioloģijas māsas (6)
  3. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2015 (26)


 17. VAG17. Slimnīcu gultu fonda specializācija vidēji gadā

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 11599 Atjaunināts: 16.09.2016

  1. Specializācija: GULTU SKAITS SLIMNĪCĀS, PAVISAM, terapijas, ķirurģijas, onkoloģijas un radioloģijas, ..., pārējās (17)
  2. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2015 (26)
  3. Skaits: Pavisam, Uz 10 000 iedzīvotāju, (2)


 18. VAG18. Veselības aprūpes pamatrādītāji statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un rajonos gada beigās; 1990.–2008.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 14540 Atjaunināts: 16.09.2016

  1. Teritoriālā vienība: LATVIJA, Rīga, Daugavpils, Jelgava, ..., Ventspils rajons (34)
  2. Rādītāji: Visu specialitāšu ārstu skaits, Ārstniecības personu skaits ar vidējo medicīnisko izglītību, Slimnīcu skaits, Gultu skaits slimnīcās, (4)
  3. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2008 (19)


 19. VAG19. Ambulatoro apmeklējumu skaits

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4006 Atjaunināts: 16.09.2016

  1. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2015 (26)
  2. Rādītāji: Ārstu apmeklējumu skaits, tūkst., Ārstu apmeklējumu skaits uz 1 iedzīvotāju, (2)


 20. VAG20. Neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumi

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3891 Atjaunināts: 16.09.2016

  1. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2015 (26)
  2. Rādītāji: Neatliekamās medicīniskās palīdzības staciju vai nodaļu skaits (gada beigās), Kopējais izpildīto izsaukumu skaits (bez ambulatoriem) - pavisam, tūkst., Kopējais izpildīto izsaukumu skaits (bez ambulatoriem) uz 1 000 iedzīvotājiem, (3)


 21. VAG21. Iedzīvotāju hospitalizācija

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4829 Atjaunināts: 16.09.2016

  1. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2015 (26)
  2. Rādītāji: Hospitalizēto skaits, tūkst., Hospitalizēto skaits uz 1 000 iedzīvotājiem, Pavadītās gultdienas, tūkst., Slimnieku vidējais ārstēšanās ilgums (dienas), Gultas aprite (5)


 22. VAG22. Sporta organizācijas, 1993.–2008.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3922 Atjaunināts: 16.09.2016

  1. Rādītāji: Sporta veidu federācijas un citas apvienības, Sporta klubi, Sporta bāzu objekti, Ar sportu nodarbojušos skaits sporta klubos, kolektīvos, federācijās u.c. organizācijās, tūkst., ..., sporta skolotāji vai pasniedzēji (8)
  2. Gads: 1993, 1994, 1995, 1996, ..., 2009 (17)


 23. VAG221. Sporta organizācijas

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3077 Atjaunināts: 16.09.2016

  1. Rādītāji: Sporta organizācijas, Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes (sporta skolas) un sporta klubi, Kopējais ar sportu nodarbojušos skaits, tūkst., Sporta bāzu objekti, ..., sporta skolotāji vai pasniedzēji (8)
  2. Gads: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2014 (6)


 24. VAG23. Sporta bāzu objekti; 1996.–2012.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4362 Atjaunināts: 16.09.2016

  1. Rādītāji: SPORTA BĀZU OBJEKTU SKAITS, stadioni, kompleksie sporta laukumi, sporta laukumi, ..., jahtklubi (15)
  2. Gads: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2012 (17)


 25. VAG24. Latvijas sportistu sasniegumi olimpiskajās spēlēs

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 8673 Atjaunināts: 16.09.2016

  1. Gads, Vieta: 1912, Vasaras olimpiskās spēles: Stokholma - Stockholm, 1924, Vasaras olimpiskās spēles: Parīze - Paris, 1928, Vasaras olimpiskās spēles: Amsterdama - Amsterdam, 1932, Vasaras olimpiskās spēles: Losandželosa - Los Angeles, ..., 2014, Ziemas olimpiskās spēles: Soči - Sochi (37)
  2. Rādītāji: Dalībnieku skaits, Iegūtās zelta medaļas, Iegūtās sudraba medaļas, Iegūtās bronzas medaļas, (4)


 26. VAG25. Latvijas sportistu sasniegumi paralimpiskajās spēlēs

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3785 Atjaunināts: 30.09.2016

  1. Gads, Vieta: 1992, Vasaras paralimpiskās spēles: Barselona - Barcelona, 1996, Vasaras paralimpiskās spēles: Atlanta - Atlanta, 2000, Vasaras paralimpiskās spēles: Sidneja - Sydney, 2004, Vasaras paralimpiskās spēles: Atēnas - Athens, ..., 2014, Ziemas paralimpiskās spēles: Soči - Sochi (11)
  2. Rādītāji: Dalībnieku skaits, Iegūtās zelta medaļas, Iegūtās sudraba medaļas, Iegūtās bronzas medaļas, (4)