1. VAG01. Veselības aprūpes pamatrādītāji gada beigās

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 7391 Izmaiņas veiktas: 29.06.2018

  1. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2017 (28)
  2. Rādītāji: Visu specialitāšu ārstu skaits, Rezidenti un stažieri, Speciālisti ar augstāko medicīnisko profesionālo izglītību, Medicīnas māsas ar augstāko izglītību, ..., pārējās ambulatorās palīdzības iestādes (15)


 2. VAG02. Iedzīvotāju saslimstība ar atsevišķām infekcijas un parazitārajām slimībām

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 11005 Izmaiņas veiktas: 29.06.2018

  1. Skaits: Gadījumu skaits, pavisam, Gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju, (2)
  2. Slimības: Vēdertīfs un paratīfi A, B, C, Salmonelozes infekcijas, Šigelozes (bakteriālā dizentērija), Pārējās akūtās zarnu infekcijas, ..., Pedikuloze (15)
  3. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2017 (28)


 3. VAG03. Iedzīvotāju saslimstība ar ļaundabīgajiem audzējiem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4548 Izmaiņas veiktas: 29.06.2018

  1. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2017 (28)
  2. Rādītāji: Slimnieku skaits, kuriem diagnoze noteikta pirmoreiz, Slimnieku skaits (gada beigās), kuri atradās ārstnieciski profilaktisko iestāžu uzskaitē, (2)
  3. Skaits: Pavisam, Uz 100 000 iedzīvotāju, (2)


 4. VAG04. Iedzīvotāju saslimstība ar ļaundabīgajiem audzējiem pēc lokalizācijas

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 12208 Izmaiņas veiktas: 29.06.2018

  1. Lokalizācija: PAVISAM SLIMNIEKU SKAITS AR ĻAUNDABĪGAJIEM AUDZĒJIEM, KURIEM DIAGNOZE NOTEIKTA PIRMOREIZ, lūpas, mutes dobuma un rīkles, barības vada, kuņģa, ..., pārējo orgānu (21)
  2. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2017 (28)
  3. Dzimums: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, (3)


 5. VAG05. Iedzīvotāju saslimstība ar aktīvo tuberkulozi

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 5293 Izmaiņas veiktas: 29.06.2018

  1. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2017 (28)
  2. Rādītāji: Pirmreizējo tuberkulozes slimnieku skaits, ..Tai skaitā diagnoze - elpošanas orgānu tuberkuloze, Slimnieku skaits (gada beigās), kuri atradās ārstnieciski profilaktisko iestāžu uzskaitē, (3)
  3. Skaits: Pavisam, Uz 100 000 iedzīvotāju, (2)


 6. VAG06. Iedzīvotāju saslimstība ar psihiskajām slimībām

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 8410 Izmaiņas veiktas: 29.06.2018

  1. Skaits: Pavisam, Uz 100 000 iedzīvotāju, (2)
  2. Diagnoze: PAVISAM, organiski psihiski traucējumi, ieskaitot simptomātiskos, šizofrēnija, šizotipiskie traucējumi un murgi, neirotiski un somatoformi traucējumi; uzvedības sindromi, ..., psihiskās attīstības traucējumi; uzvedības un emocionālie traucējumi (8)
  3. Gads: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2017 (22)


 7. VAG07. Saslimstība ar alkoholismu, narkotisko un psihoaktīvo vielu atkarību; 1990.-2012.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 5675 Izmaiņas veiktas: 01.01.2013

  1. Skaits: Pavisam, Uz 100 000 iedzīvotāju, (2)
  2. Rādītāji: Slimnieki, kuriem diagnoze noteikta pirmo reizi mūžā, Ārstniecības iestāžu uzskaitē esošie slimnieki, (2)
  3. Diagnoze: Alkoholisms, Alkohola psihoze, Psihoaktīvo vielu atkarība (izņemot alkoholu), (3)
  4. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2012 (23)


 8. VAG08. Alkohola lietošanas nevēlamās sekas sabiedrībā

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 7730 Izmaiņas veiktas: 29.06.2018

  1. Rādītāji: Psihiski un uzvedības traucējumi alkohola lietošanas dēļ (mirušo skaits), psihiski un uzvedības traucējumi alkohola lietošanas dēļ (mirušo skaits uz 100 000 iedzīvotāju), Alkohola izraisītās aknu slimības (mirušo skaits), alkohola izraisītās aknu slimības (mirušo skaits uz 100 000 iedzīvotāju), ..., Alkohola reibumā izraisīto ceļu satiksmes negadījumos ievainoto skaits (12)
  2. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2017 (28)


 9. VAG09. HIV inficēšanās gadījumu skaits, 1990.-2015.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3893 Izmaiņas veiktas: 30.06.2016

  1. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2015 (26)
  2. Slimības stadija: Kumulatīvais reģistrētais inficēšanās gadījumu skaits, No inficējušos kopskaita - AIDS stadijā, (2)
  3. Rādītāji: Pavisam, No tiem miruši, (2)


 10. VAG10. Iedzīvotāju saslimstība ar atsevišķām seksuāli transmisīvām slimībām

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4398 Izmaiņas veiktas: 29.06.2018

  1. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2017 (28)
  2. Rādītāji: Sifilisa un gonokoku infekcijas slimnieku kopskaits, sifiliss, gonokoku infekcija, Sifilisa un gonokoku infekcijas slimnieku skaits uz 100 000 iedzīvotāju, (4)


 11. VAG11. Dzemdības un aborti

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4336 Izmaiņas veiktas: 29.06.2018

  1. Rādītāji: Dzemdības, Aborti, ..no tiem mākslīgie, Dzemdības vidēji uz 1 000 sievietēm 15 - 49 gadu vecumā, ..., Mākslīgo abortu skaits uz 100 dzīvi dzimušajiem (6)
  2. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2017 (28)


 12. VAG12. Pirmoreiz par invalīdiem atzīto iedzīvotāju skaits

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3414 Izmaiņas veiktas: 29.06.2018

  1. Gads: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2017 (23)
  2. Skaits: Pavisam, strādājošie, nestrādājošie, (3)


 13. VAG13. Pirmoreiz par invalīdiem atzīto iedzīvotāju skaits pēc invaliditātes cēloņiem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 7248 Izmaiņas veiktas: 29.06.2018

  1. Invaliditātes cēlonis: PAVISAM, asinsrites sistēmas slimības, ļaundabīgie audzēji, ievainojumi, saindēšanās un citas ārējās iedarbes sekas, ..., pārējās slimības (14)
  2. Gads: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2017 (23)
  3. Skaits: Strādājošo invalīdu skaits, Nestrādājošo invalīdu skaits, (2)


 14. VAG14. Darbā notikušie nelaimes gadījumi

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4252 Izmaiņas veiktas: 26.09.2017

  1. Gads: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2016 (17)
  2. Rādītāji: Cietušo skaits, kuri zaudējuši darba spējas uz 1 darba dienu un ilgāk, Tai skaitā gājuši bojā, Cietušo oficiāli noformēto darba nespējas darba dienu skaits, tūkst., (3)


 15. VAG15. Ārstu skaits pa specialitātēm gada beigās

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 12595 Izmaiņas veiktas: 29.06.2018

  1. Skaits: Pavisam, Uz 10 000 iedzīvotāju, (2)
  2. Specialitāte: ĀRSTI - PAVISAM, internisti (terapeiti), ķirurgi (dažādu profilu), ginekologi, dzemdību speciālisti, ..., ģimenes ārsti (17)
  3. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2017 (28)


 16. VAG16. Ārstniecības personāls ar vidējo medicīnisko izglītību pa specialitātēm gada beigās

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 6562 Izmaiņas veiktas: 29.06.2018

  1. Skaits: Pavisam, Uz 10 000 iedzīvotāju, (2)
  2. Specialitāte: PAVISAM, ārstu palīgi, feldšeri, vecmātes, medicīnas māsas, ..., rentgenoloģijas un radioloģijas māsas (6)
  3. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2017 (28)


 17. VAG17. Slimnīcu gultu fonda specializācija vidēji gadā

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 12806 Izmaiņas veiktas: 29.06.2018

  1. Specializācija: GULTU SKAITS SLIMNĪCĀS, PAVISAM, terapijas, ķirurģijas, onkoloģijas un radioloģijas, ..., pārējās (17)
  2. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2017 (28)
  3. Skaits: Pavisam, Uz 10 000 iedzīvotāju, (2)


 18. VAG18. Veselības aprūpes pamatrādītāji statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un rajonos gada beigās; 1990.-2008.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 14638 Izmaiņas veiktas: 01.01.2009

  1. Teritoriālā vienība: LATVIJA, Rīga, Daugavpils, Jelgava, ..., Ventspils rajons (34)
  2. Rādītāji: Visu specialitāšu ārstu skaits, Ārstniecības personu skaits ar vidējo medicīnisko izglītību, Slimnīcu skaits, Gultu skaits slimnīcās, (4)
  3. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2008 (19)


 19. VAG19. Ambulatoro apmeklējumu skaits

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4662 Izmaiņas veiktas: 29.06.2018

  1. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2017 (28)
  2. Rādītāji: Ārstu apmeklējumu skaits, tūkst., Ārstu apmeklējumu skaits uz 1 iedzīvotāju, (2)


 20. VAG20. Neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumi

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4129 Izmaiņas veiktas: 29.06.2018

  1. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2017 (28)
  2. Rādītāji: Neatliekamās medicīniskās palīdzības staciju vai nodaļu skaits (gada beigās), Kopējais izpildīto izsaukumu skaits (bez ambulatoriem) - pavisam, tūkst., Kopējais izpildīto izsaukumu skaits (bez ambulatoriem) uz 1 000 iedzīvotājiem, (3)


 21. VAG21. Iedzīvotāju hospitalizācija

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 5438 Izmaiņas veiktas: 26.09.2017

  1. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2017 (28)
  2. Rādītāji: Hospitalizēto skaits, tūkst., Hospitalizēto skaits uz 1 000 iedzīvotājiem, Pavadītās gultdienas, tūkst., Slimnieku vidējais ārstēšanās ilgums (dienas), Gultas aprite (5)


 22. VAG22. Sporta organizācijas, 1993.-2008.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3908 Izmaiņas veiktas: 01.01.2009

  1. Rādītāji: Sporta veidu federācijas un citas apvienības, Sporta klubi, Sporta bāzu objekti, Ar sportu nodarbojušos skaits sporta klubos, kolektīvos, federācijās u.c. organizācijās, tūkst., ..., sporta skolotāji vai pasniedzēji (8)
  2. Gads: 1993, 1994, 1995, 1996, ..., 2009 (17)


 23. VAG221. Sporta organizācijas

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3544 Izmaiņas veiktas: 30.06.2017

  1. Rādītāji: Sporta organizācijas, Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes (sporta skolas) un sporta klubi, Kopējais ar sportu nodarbojušos skaits, tūkst., Sporta bāzu objekti, ..., sporta skolotāji vai pasniedzēji (8)
  2. Gads: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2016 (8)


 24. VAG23. Sporta bāzu objekti; 1996.-2012.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4348 Izmaiņas veiktas: 01.01.2013

  1. Rādītāji: SPORTA BĀZU OBJEKTU SKAITS, stadioni, kompleksie sporta laukumi, sporta laukumi, ..., jahtklubi (15)
  2. Gads: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2012 (17)


 25. VAG24. Latvijas sportistu sasniegumi olimpiskajās spēlēs

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 8736 Izmaiņas veiktas: 30.06.2016

  1. Gads, Vieta: 1912, Vasaras olimpiskās spēles: Stokholma - Stockholm, 1924, Vasaras olimpiskās spēles: Parīze - Paris, 1928, Vasaras olimpiskās spēles: Amsterdama - Amsterdam, 1932, Vasaras olimpiskās spēles: Losandželosa - Los Angeles, ..., 2014, Ziemas olimpiskās spēles: Soči - Sochi (37)
  2. Rādītāji: Dalībnieku skaits, Iegūtās zelta medaļas, Iegūtās sudraba medaļas, Iegūtās bronzas medaļas, (4)


 26. VAG25. Latvijas sportistu sasniegumi paralimpiskajās spēlēs

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3848 Izmaiņas veiktas: 30.06.2016

  1. Gads, Vieta: 1992, Vasaras paralimpiskās spēles: Barselona - Barcelona, 1996, Vasaras paralimpiskās spēles: Atlanta - Atlanta, 2000, Vasaras paralimpiskās spēles: Sidneja - Sydney, 2004, Vasaras paralimpiskās spēles: Atēnas - Athens, ..., 2014, Ziemas paralimpiskās spēles: Soči - Sochi (11)
  2. Rādītāji: Dalībnieku skaits, Iegūtās zelta medaļas, Iegūtās sudraba medaļas, Iegūtās bronzas medaļas, (4)