1. SKG01. Reģistrēto noziedzīgo nodarījumu skaits

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 9506 Atjaunināts: 19.09.2016

  1. Rādītāji: PAVISAM REĢISTRĒTI NOZIEDZĪGI NODARĪJUMI, slepkavības ar iepriekšēju nodomu, smagi miesas bojājumi, izvarošana, ..., Noziedzīgu nodarījumu skaits uz 10 000 iedzīvotāju (15)
  2. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2015 (26)


 2. SKG02. Reģistrēto noziedzīgo nodarījumu skaits statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un rajonos; 1990.–2009.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 16751 Atjaunināts: 19.09.2016

  1. Teritoriālā vienība: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Nav norādīta adrese (41)
  2. Rādītāji: Noziedzīgu nodarījumu skaits, Noziedzīgu nodarījumu skaits uz 10 000 iedzīvotāju, (2)
  3. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2009 (20)


 3. SKG021. Reģistrēto noziedzīgo nodarījumu skaits reģionos, republikas pilsētās un novados

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 22809 Atjaunināts: 19.09.2016

  1. Teritoriālā vienība: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Nav adreses (127)
  2. Gads: 2010, 2012, 2013, 2014, 2015 (5)
  3. Rādītāji: Noziedzīgu nodarījumu skaits, Noziedzīgu nodarījumu skaits uz 10 000 iedzīvotāju, (2)


 4. SKG03. Noziedzīgus nodarījumus izdarījušo personu sastāvs

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 8038 Atjaunināts: 19.09.2016

  1. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2015 (26)
  2. Rādītāji: Noziedzīgus nodarījumus izdarījušo personu skaits, sievietes no noziegumus izdarījušo personu kopskaita, %, nepilngadīgie no noziegumus izdarījušo personu kopskaita, %, personas, kuras jau agrāk izdarījušas noziegumus no noziegumus izdarījušo personu kopskaita, %, ..., personas alkohola reibuma stāvoklī no noziegumus izdarījušo personu kopskaita, % (6)


 5. SKG04. Notiesāto personu skaits pēc nozieguma veida

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 5003 Atjaunināts: 19.09.2016

  1. Nozieguma veids: Pavisam notiesāto par noziedzīgiem nodarījumiem, slepkavība ar iepriekšēju nodomu, smagi miesas bojājumi, izvarošana, ..., narkotisko vielu nelikumīga izgatavošana, glabāšana vai realizēšana (9)
  2. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2015 (26)


 6. SKG05. Notiesāto personu skaits pēc nozieguma veida un vecuma

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 12041 Atjaunināts: 19.09.2016

  1. Nozieguma veids: VISI NOTIESĀTIE PAR NOZIEDZĪGIEM NODARĪJUMIEM (KOPSKAITS), Slepkavība ar iepriekšēju nodomu, (%), Smagi miesas bojājumi, (%), Izvarošana, (%), ..., Narkotisko vielu nelikumīga izgatavošana, glabāšana vai realizēšana, (%) (7)
  2. Gads: 2001, 2002, 2003, 2004, ..., 2015 (15)
  3. Vecuma grupa: Visi notiesātie, 14 - 17 gadi, 18 - 24 gadi, 25 - 29 gadi, ..., 50 un vairāk gadi (6)


 7. SKG06. Notiesāto personu sadalījums pēc nozieguma veida un vecuma

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 14543 Atjaunināts: 19.09.2016

  1. Nozieguma veids: VISI NOTIESĀTIE PAR NOZIEDZĪGIEM NODARĪJUMIEM, slepkavība ar iepriekšēju nodomu, smagi miesas bojājumi, izvarošana, ..., narkotisko vielu nelikumīga izgatavošana, glabāšana vai realizēšana (7)
  2. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2015 (26)
  3. Vecums (gadi): Visi notiesātie (kopskaits), 14 - 17 gadi (%), 18 - 24 gadi (%), 25 - 29 gadi (%), ..., vecums nav norādīts (%) (7)


 8. SKG07. Sieviešu īpatsvars notiesāto personu kopskaitā (procentos)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4897 Atjaunināts: 19.09.2016

  1. Nozieguma veids: Visas notiesātās sievietes par noziedzīgiem nodarījumiem, slepkavība ar iepriekšēju nodomu, smagi miesas bojājumi, īpašuma zādzība, ..., narkotisko vielu nelikumīga izgatavošana, glabāšana vai realizēšana (6)
  2. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2015 (26)


 9. SKG08. Notiesāto personu sadalījums pēc tiesas noteiktajiem soda veidiem (skaitļos)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4129 Atjaunināts: 19.09.2016

  1. Rādītāji: Visi notiesātie, brīvības atņemšana, nosacīta brīvības atņemšana, citi soda veidi, ..., ..piespiedu darbs (6)
  2. Gads: 1995, 2000, 2001, 2002, ..., 2015 (17)


 10. SKG09. Cietumos esošo personu skaits gada beigās

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3603 Atjaunināts: 19.09.2016

  1. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2015 (26)
  2. Rādītāji: PAVISAM, notiesātie, apcietinātie un notiesātie izmeklēšanas cietumā, (3)


 11. SKG10. Tiesnešu skaits gada beigās

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4827 Atjaunināts: 19.09.2016

  1. Tiesu instance: Pirmās instances tiesas, Apgabaltiesas, Augstākā tiesa, (3)
  2. Gads: 1997, 1998, 1999, 2000, ..., 2015 (19)
  3. Rādītāji: Pavisam, ar darba stāžu mazāku par 3 gadiem, %, sievietes, %, (3)


 12. SKG11. Prokuroru skaits gada beigās

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 5256 Atjaunināts: 19.09.2016

  1. Prokuratūra: Ģenerālprokuratūra, Tiesu apgabalu prokuratūras, Rajonu un pilsētu prokuratūras, Specializētās prokuratūras, (4)
  2. Gads: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2015 (20)
  3. Rādītāji: PAVISAM, ar darba stāžu mazāku par 3 gadiem, %, sievietes, %, (3)


 13. SKG12. Advokātu un notāru skaits gada beigās

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4172 Atjaunināts: 19.09.2016

  1. Skaits: Advokātu skaits, Notāru skaits, (2)
  2. Gads: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2015 (20)
  3. Rādītāji: PAVISAM, ar darba stāžu mazāku par 3 gadiem, %, sievietes, %, (3)


 14. SKG13. Tiesu darbības rādītāji pirmajā instancē

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 6078 Atjaunināts: 19.09.2016

  1. Krimināllietas, Civillietas, Admnistratīvās lietas: Krimināllietas, Civillietas, Administratīvās lietas, (3)
  2. Gads: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2015 (20)
  3. Rādītāji: Saņemto lietu skaits, Pabeigto lietu skaits, ..ar spriedumu, no tām prasības apmierinātas, ..., Neizskatīto lietu skaits (8)


 15. SKG14. Apgabaltiesu darbības rādītāji apelācijas instancē

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 5035 Atjaunināts: 19.09.2016

  1. Krimināllietas, Civillietas, Administratīvās lietas: Krimināllietas, Civillietas, Administratīvās lietas, (3)
  2. Gads: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2015 (20)
  3. Rādītāji: Saņemto lietu skaits, Pabeigto lietu skaits, ..1. instances spriedumi atstāti bez grozījumiem, ..1. instances spriedums atcelts vai pasludināts jauns spriedums, Neizskatīto lietu skaits (5)


 16. SKG15. Augstākās tiesas darbības rādītāji apelācijas instancē

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 5151 Atjaunināts: 19.09.2016

  1. Krimināllietas, Civillietas: Krimināllietas, Civillietas, (2)
  2. Gads: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2015 (16)
  3. Rādītāji: Saņemto lietu skaits, Pabeigto lietu skaits, ..1. instances nolēmums atstāts bez grozījumiem, ..1. instances nolēmums atcelts vai grozīts, Neizskatīto lietu skaits (5)


 17. SKG17. Ugunsgrēku skaits un to sekas

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4583 Atjaunināts: 19.09.2016

  1. Rādītāji: Pavisam reģistrēti ugunsgrēki, Nodarītie materiālie zaudējumi (attiecīgo gadu cenās), tūkst. euro, Bojā gājušo cilvēku skaits, ..t.sk. bojā gājuši bērni (līdz 17 gadiem), ..., Ļaunprātīga dedzināšana (iespējamais iemesls) (7)
  2. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2015 (26)