1. NBG01. Iedzīvotāji pēc ekonomiskās aktivitātes un dzimuma

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 31707 Izmaiņas veiktas: 22.02.2018

  1. Vecuma grupa: 15-74, 15-64, (2)
  2. Dzimums: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, (3)
  3. Ekonomiskās aktivitātes statuss: IEDZĪVOTĀJU SKAITS, Ekonomiski aktīvie iedzīvotāji, ..nodarbinātie iedzīvotāji, ..bezdarbnieki, Ekonomiski neaktīvi iedzīvotāji (5)
  4. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, Standartkļūda (tūkst.), Absolūtā robežkļūda (tūkst.) (+/-), (4)
  5. Gads: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2017 (22)


 2. NBG02. Ekonomiskās aktivitātes, nodarbinātības un bezdarba līmenis (%)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 65428 Izmaiņas veiktas: 22.02.2018

  1. Vecuma grupa: PAVISAM, 15-19, 20-24, 25-29, ..., 15-74 (20)
  2. Gads: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2017 (22)
  3. Rādītāji: Ekonomiskās aktivitātes līmenis, Nodarbinātības līmenis, Bezdarba līmenis, (3)
  4. Dzimums: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, (3)


 3. NBG03. Iedzīvotāji pēc ekonomiskās aktivitātes Latvijas reģionos

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 69459 Izmaiņas veiktas: 22.02.2018

  1. Vecuma grupa: 15-74, 15-64, (2)
  2. Reģions: Latvija, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Lauki (9)
  3. Ekonomiskās aktivitātes statuss: IEDZĪVOTĀJU SKAITS, Ekonomiski aktīvie iedzīvotāji, ..nodarbinātie iedzīvotāji, ..bezdarbnieki, Ekonomiski neaktīvi iedzīvotāji (5)
  4. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  5. Gads: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2017 (22)


 4. NBG04. Ekonomiskās aktivitātes, nodarbinātības un bezdarba līmenis Latvijas reģionos (%)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 23934 Izmaiņas veiktas: 23.02.2018

  1. Vecuma grupa: 15-74, 15-64, (2)
  2. Rādītāji: Ekonomiskās aktivitātes līmenis, Nodarbinātības līmenis, Bezdarba līmenis, (3)
  3. Reģions: Latvija, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Lauki (9)
  4. Gads: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2017 (22)


 5. NBG05. Iedzīvotāji 15-74 gadu vecumā pēc ienākumu veidiem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 11593 Izmaiņas veiktas: 22.02.2018

  1. Ienākumu veidi: Darba samaksa, Ienākumi no privātprakses, uzņēmējdarbības, Ienākumi no zemnieku saimniecībās ražotiem produktiem, Pensija (vecuma, invaliditātes, izdienas, apgādnieka zaudējuma), ..., Citi iztikas avoti (13)
  2. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  3. Gads: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2017 (16)


 6. NBG06. Ekonomiski aktīvie iedzīvotāji pa vecuma grupām un pēc dzimuma

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 22011 Izmaiņas veiktas: 22.02.2018

  1. Dzimums: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, (3)
  2. Vecuma grupa: PAVISAM, 15-24, 25-34, 35-44, ..., 15-64 (8)
  3. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  4. Gads: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2017 (22)


 7. NBG07. Nodarbinātie pa vecuma grupām un pēc dzimuma

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 9477 Izmaiņas veiktas: 24.05.2018

  1. Dzimums: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, (3)
  2. Vecuma grupa: PAVISAM, 15-24, 25-34, 35-44, ..., 15-64 (8)
  3. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  4. Gads: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2017 (22)


 8. NBG081. Nodarbinātie pēc saimnieciskās darbības veida un dzimuma (NACE 2.red.)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 44671 Izmaiņas veiktas: 22.02.2018

  1. Dzimums: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, (3)
  2. Darbības veids (NACE 2.red.): Pavisam, (A) Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība, (B) Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, (C) Apstrādes rūpniecība, ..., (T) Mājsaimniecību kā darba devēju darbība: pašpatēriņa preču ražošana un pakalpojumu sniegšana individuālajās mājsaimniecībās (21)
  3. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, Standartkļūda (tūkst.), Absolūtā robežkļūda (tūkst.) (+/-), (4)
  4. Gads: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2017 (10)


 9. NBG082. Nodarbinātie pēc saimniecisko darbību veidu grupas un dzimuma (NACE 2.red.)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 15562 Izmaiņas veiktas: 22.02.2018

  1. Dzimums: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, (3)
  2. Darbības veids (NACE 2.red.): Pavisam, (A) Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība, (B-E) Apstrādes un ieguves rūpniecība un citas ražošanas nozares, (F) Būvniecība, ..., (R-U) Citi pakalpojumi (11)
  3. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  4. Gads: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2017 (10)


 10. NBG083. Nodarbinātie pēc saimniecisko darbību veidu grupas (NACE 2.red.) Latvijas reģionos

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 13926 Izmaiņas veiktas: 22.02.2018

  1. Reģions: Latvija, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Lauki (9)
  2. Darbības veids (NACE 2.red.): Nodarbinātie iedzīvotāji, (A) Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība, (B-E) Apstrādes un ieguves rūpniecība un citas ražošanas nozares, (F) Būvniecība, ..., (R-U) Citi pakalpojumi (11)
  3. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  4. Gads: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2017 (10)


 11. NBG09. Nodarbinātie pēc statusa un dzimuma

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 16504 Izmaiņas veiktas: 22.02.2018

  1. Ekonomiskās aktivitātes statuss: Pamatdarbā nodarbinātie iedzīvotāji, Blakus darbā nodarbinātie iedzīvotāji, (2)
  2. Dzimums: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, (3)
  3. Nodarbinātības statuss: PAVISAM, Darbinieks (darba ņēmējs), Darba devējs (īpašnieks), Pašnodarbināta persona, Neapmaksāta persona ģimenes uzņēmumā/ privātpraksē vai lauku saimniecībā (5)
  4. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  5. Gads: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2017 (16)


 12. NBG10. Nodarbinātie pēc profesijas un dzimuma

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 27280 Izmaiņas veiktas: 22.02.2018

  1. Dzimums: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, (3)
  2. Profesija: PAVISAM, Vadītāji, Vecākie speciālisti, Speciālisti, ..., Vienkāršās profesijas (10)
  3. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  4. Gads: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2017 (22)


 13. NBG11. Normālu un nepilnu darbalaiku nodarbinātie iedzīvotāji pēc dzimuma

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 8520 Izmaiņas veiktas: 22.02.2018

  1. Dzimums: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, (3)
  2. Darba slodze: PAVISAM, Normālu (pilnu) laiku, Nepilnu laiku, (3)
  3. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  4. Gads: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2017 (16)


 14. NBG111. Nepilna darbalaika iemesli pēc dzimuma

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 16143 Izmaiņas veiktas: 28.03.2018

  1. Dzimums: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, (3)
  2. Nepilna darbalaika iemesls: PAVISAM, mācījās, atradās apmācībās vai mācību praksē, paša slimība, darbnespēja, nevarēja atrast darbu ar pilnu darba laiku, ..., citi iemesli (9)
  3. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  4. Gads: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2017 (16)


 15. NBG12. Nodarbinātie pēc faktiski nostrādāto stundu skaita nedēļā un dzimuma

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 12666 Izmaiņas veiktas: 22.02.2018

  1. Dzimums: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, (3)
  2. Nostrādāto stundu skaits: PAVISAM, 0 stundas, 1-39 stundas, 40 stundas, ..., Nav uzrādīts (6)
  3. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  4. Gads: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2017 (16)


 16. NBG13. Vidēji nedēļā nostrādāto stundu skaits pēc nodarbināto statusa un dzimuma

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 7846 Izmaiņas veiktas: 22.02.2018

  1. Dzimums: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, (3)
  2. Nodarbinātības statuss: PAVISAM, Darbinieks (darba ņēmējs), Darba devējs (īpašnieks), Pašnodarbināta persona, Neapmaksāta persona ģimenes uzņēmumā/ privātpraksē vai lauku saimniecībā (5)
  3. Gads: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2017 (16)


 17. NBG14. Nodarbinātie pēc netipiskā darba veida un dzimuma

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 19498 Izmaiņas veiktas: 22.02.2018

  1. Dzimums: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, (3)
  2. Netipiskā darba veidi: PAVISAM, Strādāja mājās, Strādāja maiņu darbu, Darbs bija vakaros, ..., vismaz 2 svētdienas mēnesī (9)
  3. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  4. Gads: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2017 (16)


 18. NBG15. Blakusdarbā nodarbinātie pēc dzimuma

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 7924 Izmaiņas veiktas: 22.02.2018

  1. Dzimums: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, (3)
  2. Darba slodze: PAVISAM, Strādāja blakusdarbā, Nestrādāja blakusdarbā, (3)
  3. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  4. Gads: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2017 (16)


 19. NBG16. Blakusdarbā nodarbinātie pēc nostrādāto stundu skaita nedēļā

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 6251 Izmaiņas veiktas: 22.02.2018

  1. Nostrādāto stundu skaits: PAVISAM, 0 stundas, 1-10 stundas, 11-20 stundas, ..., Nav uzrādīts (6)
  2. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  3. Gads: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2017 (16)


 20. NBG17. Darbinieki (darba ņēmēji) pa vecuma grupām un pēc dzimuma

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 21972 Izmaiņas veiktas: 22.02.2018

  1. Dzimums: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, (3)
  2. Vecuma grupa: PAVISAM, 15-24, 25-34, 35-44, ..., 15-64 (8)
  3. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  4. Gads: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2017 (22)


 21. NBG18. Darbinieki (darba ņēmēji) pēc darba līguma veida un dzimuma

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 8130 Izmaiņas veiktas: 22.02.2018

  1. Dzimums: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, (3)
  2. Darba līguma veids: PAVISAM, Darbs uz nenoteiktu laiku, Darbs uz noteiktu laiku, (3)
  3. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  4. Gads: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2017 (16)


 22. NBG191. Darbinieki (darba ņēmēji) pēc saimnieciskās darbības veida (NACE 2.red.)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 7964 Izmaiņas veiktas: 22.02.2018

  1. Darbības veids (NACE 2.red.): Pavisam, (A) Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība, (B-E) Rūpniecība un enerģētika, (F) Būvniecība, ..., (R-U) Pārējie saimniecisko darbību veidi (11)
  2. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  3. Gads: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2017 (10)


 23. NBG20. Darbinieki (darba ņēmēji) pēc profesijas un dzimuma

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 20370 Izmaiņas veiktas: 22.02.2018

  1. Dzimums: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, (3)
  2. Profesija: PAVISAM, Vadītāji, Vecākie speciālisti, Speciālisti, ..., Vienkāršās profesijas (10)
  3. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  4. Gads: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2017 (16)


 24. NBG211. Darbinieki (darba ņēmēji) pēc mēneša neto (pēcnodokļu) darba samaksas lieluma (euro) pamatdarbā un dzimuma

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 6742 Izmaiņas veiktas: 22.02.2018

  1. Dzimums: Pavisam, Vīrieši, Sievietes, (3)
  2. Neto darba alga, euro: Darbinieki - pavisam, Līdz 450.00, .. minimālā darba alga vai mazāk, 450.01-700.00, ..., Nav uzrādīts (9)
  3. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  4. Gads: 2014, 2015, 2016, 2017, (4)


 25. NBG22. Pašnodarbinātie (darba devēji, pašnodarbinātie, neapmaksātās personas) pa vecuma grupām un pēc dzimuma

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 21329 Izmaiņas veiktas: 22.02.2018

  1. Dzimums: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, (3)
  2. Vecuma grupa: PAVISAM, 15-24, 25-34, 35-44, ..., 15-64 (8)
  3. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  4. Gads: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2017 (22)


 26. NBG231. Pašnodarbinātie (darba devēji, pašnodarbinātie, neapmaksātās personas) pēc saimnieciskās darbības sektora (NACE 2.red.)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 7455 Izmaiņas veiktas: 22.02.2018

  1. Dzimums: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, (3)
  2. Nodarbinātības sektors: PAVISAM, (A) Primārais, (B-F) Sekundārais, (G-U) Terciārais, (4)
  3. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  4. Gads: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2017 (10)


 27. NBG24. Pašnodarbinātie (darba devēji, pašnodarbinātie, neapmaksātās personas) pēc profesijas

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 8535 Izmaiņas veiktas: 22.02.2018

  1. Profesija: PAVISAM, Vadītāji, Vecākie speciālisti, Speciālisti, ..., Vienkāršās profesijas (9)
  2. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  3. Gads: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2017 (16)


 28. NBG25. Bezdarbnieki pa vecuma grupām un pēc dzimuma

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 15812 Izmaiņas veiktas: 22.02.2018

  1. Dzimums: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, (3)
  2. Vecuma grupa: PAVISAM, 15-24, 25-34, 35-54, ..., 15-64 (6)
  3. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  4. Gads: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2017 (22)


 29. NBG26. Ilgstošie bezdarbnieki pa vecuma grupām un pēc dzimuma

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 6041 Izmaiņas veiktas: 22.02.2018

  1. Vecuma grupa: 15-74, 15-64, (2)
  2. Dzimums: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, (3)
  3. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  4. Gads: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2017 (16)


 30. NBG27. Bezdarbnieki pēc darba pieredzes un dzimuma

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 7501 Izmaiņas veiktas: 22.02.2018

  1. Dzimums: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, (3)
  2. Darba pieredze: PAVISAM, Bija darba pieredze, Nebija darba pieredzes, (3)
  3. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  4. Gads: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2017 (16)


 31. NBG28. Bezdarbnieki ar darba pieredzi pēc darba pārtraukšanas iemesla un dzimuma

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 12326 Izmaiņas veiktas: 22.02.2018

  1. Dzimums: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, (3)
  2. Darba pārtraukšanas iemesli: PAVISAM, Atlaida no darba vai zaudēja darbu štatu samazināšanas dēļ, Darbs bija uz laiku, Personīgi vai ģimenes apstākļi, paša slimība, ievainojums vai īslaicīga darbnespēja, Cits iemesls (5)
  3. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  4. Gads: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2017 (16)


 32. NBG281. Bezdarbnieki pēc saimniecisko darbību veidu grupas pēdējā darbavietā (NACE 2.red.)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 8759 Izmaiņas veiktas: 22.02.2018

  1. Darbības veids (NACE 2.red.): Bezdarbnieki ar darba pieredzi, (A) Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība, (B-E) Rūpniecība un enerģētika, (F) Būvniecība, ..., (R-U) Pārējie saimniecisko darbību veidi (11)
  2. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  3. Gads: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2017 (10)


 33. NBG282. Bezdarbnieki pēc profesijas pēdējā darbavietā

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 9194 Izmaiņas veiktas: 22.02.2018

  1. Profesija: BEZDARBNIEKI AR DARBA PIEREDZI, Vadītāji, Vecākie speciālisti, Speciālisti, ..., Vienkāršās profesijas (10)
  2. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  3. Gads: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2017 (16)


 34. NBG29. Personas, kuras meklēja darbu, pēc statusa un dzimuma

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 8680 Izmaiņas veiktas: 22.02.2018

  1. Dzimums: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, (3)
  2. Statuss: Personas, kuras meklēja darbu, personas, kurām pašreiz nav darba (BEZDARBNIEKI), personas, kurām ir darbs, bet kuras meklē citu darbu (NODARBINĀTIE), (3)
  3. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  4. Gads: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2017 (22)


 35. NBG291. Bezdarbnieku aktivitātes darba meklēšanā

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 29763 Izmaiņas veiktas: 22.02.2018

  1. Dzimums: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, (3)
  2. Aktivitātes darba meklēšanai: BEZDARBNIEKI pēc izmantotām metodēm darba meklēšanā, kontaktēšanās ar darba devējiem, draugu, radu, arodbiedrību u.c. iztaujāšana, laikrakstos/žurnālos, internetā publicēto darba piedāvājumu vērtēšana, ..., citas metodes (13)
  3. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  4. Gads: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2017 (22)


 36. NBG30. Iepriekš nodarbinātie bezdarbnieki pēc laika, kas pavadīts bez darba, un pēc dzimuma

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 11154 Izmaiņas veiktas: 22.02.2018

  1. Dzimums: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, (3)
  2. Bez darba pavadītais laiks: PAVISAM, Līdz 2 gadiem, 3-4 gadus, 5-8 gadus, Ilgāk nekā 8 gadus (5)
  3. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  4. Gads: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2017 (16)


 37. NBG31. Bezdarbnieki pēc darba meklēšanas ilguma un dzimuma

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 16059 Izmaiņas veiktas: 22.02.2018

  1. Dzimums: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, (3)
  2. Darba meklēšanas ilgums: PAVISAM, Mazāk nekā 1 mēnesi, 1-2 mēnešus, 3-5 mēnešus, ..., Ilgāk nekā 4 gadus (8)
  3. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  4. Gads: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2017 (16)


 38. NBG32. Ekonomiski neaktīvie iedzīvotāji pa vecuma grupām un pēc dzimuma

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 21459 Izmaiņas veiktas: 22.02.2018

  1. Dzimums: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, (3)
  2. Vecuma grupa: PAVISAM, 15-24, 25-34, 35-44, ..., 15-64 (8)
  3. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  4. Gads: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2017 (22)


 39. NBG33. Ekonomiski neaktīvie iedzīvotāji pēc statusa un dzimuma

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 13994 Izmaiņas veiktas: 22.02.2018

  1. Dzimums: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, (3)
  2. Statuss: PAVISAM, Skolēni, studenti, Nestrādājoši pensionāri, Personas ar invaliditāti, ilgstoši darbnespējīgās personas, ..., Citi (7)
  3. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  4. Gads: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2017 (16)


 40. NBG34. Ekonomiski neaktīvie iedzīvotāji pēc darba nemeklēšanas iemesla

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 10174 Izmaiņas veiktas: 21.04.2018

  1. Darba nemeklēšanas iemesls: PAVISAM, Darba piedāvājumu gaidīšana no iepriekšējās darbavietas, Slimība vai darbnespēja, Personiski vai ģimenes apstākļi, ..., Citi iemesli (10)
  2. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  3. Gads: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2017 (16)


 41. NBG35. Iedzīvotāji pēc ekonomiskās aktivitātes statusa, izglītības līmeņa un dzimuma

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 91748 Izmaiņas veiktas: 22.02.2018

  1. Ekonomiskās aktivitātes statuss: Iedzīvotāji, Ekonomiski aktīvie iedzīvotāji, ..nodarbinātie iedzīvotāji, ...darbinieki, ..., Ekonomiski neaktīvie iedzīvotāji (7)
  2. Dzimums: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, (3)
  3. Izglītības līmenis: PAVISAM, Augstākā izglītība, Arodizglītība vai profesionālā vidējā izglītība, Vispārējā vidējā izglītība, ..., Nav uzrādīts (7)
  4. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  5. Gads: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2017 (22)


 42. NBG351. Iedzīvotāji pēc ekonomiskās aktivitātes statusa un izglītības līmeņa Latvijas reģionos

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 96902 Izmaiņas veiktas: 22.02.2018

  1. Vecuma grupa: 15-74, 15-64, (2)
  2. Rādītāji: Iedzīvotāji, Ekonomiski aktīvie iedzīvotāji, ..nodarbinātie iedzīvotāji, ..bezdarbnieki, Ekonomiski neaktīvie iedzīvotāji (5)
  3. Izglītības līmeņi: Pavisam, Augstākā izglītība, Arodizglītība vai profesionālā vidējā izglītība, Vispārējā vidējā izglītība, Pamatizglītība vai zemāka par pamatizglītību (5)
  4. Gads: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2017 (16)
  5. Teritoriālā vienība: Latvija, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Latgales reģions (7)


 43. NBG36. Iedzīvotāji pēc ekonomiskās aktivitātes statusa un papildu izglītības

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 16544 Izmaiņas veiktas: 22.02.2018

  1. Ekonomiskās aktivitātes statuss: Iedzīvotāji, Ekonomiski aktīvie iedzīvotāji, ..nodarbinātie iedzīvotāji, ...darbinieki, ..., Ekonomiski neaktīvie iedzīvotāji (7)
  2. Papildus izglītība: PAVISAM, Piedalījās kursos, semināros vai apmācībās, Nepiedalījās papildus apmācībās, (3)
  3. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  4. Gads: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2017 (16)


 44. NBG37. Mācības pārtraukušie jaunieši 18-24 gadu vecumā pilsētās un laukos pēc dzimuma (%)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 5597 Izmaiņas veiktas: 22.02.2018

  1. Teritorija: Latvija, Pilsētas, Lauki, (3)
  2. Dzimums: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, (3)
  3. Rādītāji: Īpatsvars no iedzīvotājiem vecumā 18-24 gadi, (1)
  4. Gads: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2017 (12)


 45. NBG38. Iedzīvotāji mūžizglītībā pa vecuma grupām un pēc dzimuma (%)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 5360 Izmaiņas veiktas: 22.02.2018

  1. Dzimums: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, (3)
  2. Vecuma grupa: 25-64, 25-34, 35-54, 55-64, (4)
  3. Rādītāji: Īpatsvars no iedzīvotājiem attiecīgajā vecuma grupā, (1)
  4. Gads: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2017 (12)


 46. NBG39. Iedzīvotāji 25-64 gadu vecumā mūžizglītībā pēc jau iegūtā izglītības līmeņa un dzimuma

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 7974 Izmaiņas veiktas: 28.03.2018

  1. Dzimums: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, (3)
  2. Izglītības līmenis: PAVISAM, Augstākā izglītība, Arodizglītība vai profesionālā vidējā izglītība, Vispārējā vidējā izglītība, Pamatizglītība vai zemāka par pamatizglītību (5)
  3. Rādītāji: Īpatsvars no iedzīvotājiem vecumā 25-64 gadi, (1)
  4. Gads: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2017 (12)


 47. NBG41. Bezdarbu raksturojošie papildu rādītāji pa vecuma grupām un pēc dzimuma

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 19144 Izmaiņas veiktas: 22.02.2018

  1. Rādītāji: Nepilnu darba laiku nodarbinātas personas, kuras vēlas strādāt vairāk, Personas, kuras meklē darbu, bet nav gatavas to uzsākt, Personas, kuras ir gatavas uzsākt darbu, bet to nemeklē, (3)
  2. Dzimums: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, (3)
  3. Vecuma grupa: PAVISAM, 15-24, 25-54, 55-74, (4)
  4. Skaits, %: Skaits (tūkst.), Īpatsvars ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaitā, %, (2)
  5. Gads: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2017 (16)


 48. NBG42. Bezdarbu raksturojošie papildu rādītāji pēc iegūtā izglītības līmeņa un dzimuma

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 23477 Izmaiņas veiktas: 22.02.2018

  1. Vecuma grupa: 15-74, 25-74, (2)
  2. Rādītāji: Nepilnu darba laiku nodarbinātas personas, kuras vēlas strādāt vairāk, Personas, kuras meklē darbu, bet nav gatavas to uzsākt, Personas, kuras ir gatavas uzsākt darbu, bet to nemeklē, (3)
  3. Dzimums: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, (3)
  4. Izglītības līmeņi: Pavisam, Augstākā izglītība, Arodizglītība vai profesionālā vidējā izglītība, Vispārējā vidējā izglītība, Pamatizglītība vai zemāka par pamatizglītību (5)
  5. Gads: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2017 (16)


 49. NBG43. Nodarbinātības rādītāji Baltijas valstīs (%)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 5745 Izmaiņas veiktas: 28.02.2018

  1. Valsts: Latvija, Lietuva, Igaunija, (3)
  2. Dzimums: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, (3)
  3. Rādītāji: Nodarbinātības līmenis (15-64), Bezdarba līmenis (15-74), Bezdarba līmenis (15-24), (3)
  4. Gads: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2017 (12)


 50. NBG44. Reģistrēto bezdarbnieku skaits gada beigās

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4844 Izmaiņas veiktas: 22.02.2018

  1. Gads: 1992, 1993, 1994, 1995, ..., 2017 (26)
  2. Rādītāji: Bezdarbnieku skaits, ..ilgstošo bezdarbnieku skaits (vairāk par 1 gadu), Bezdarbnieku pabalstu saņēmēju skaits, (3)