1. NBG01. Iedzīvotāji pēc ekonomiskās aktivitātes un dzimuma

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 30452 Izmaiņas veiktas: 21.02.2017

  1. Vecuma grupa: 15-74, 15-64, (2)
  2. Dzimums: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, (3)
  3. Ekonomiskās aktivitātes statuss: IEDZĪVOTĀJU SKAITS, Ekonomiski aktīvie iedzīvotāji, ..nodarbinātie iedzīvotāji, ..bezdarbnieki, Ekonomiski neaktīvi iedzīvotāji (5)
  4. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, Standartkļūda (tūkst.), Ticamības intervāls (tūkst.) (+/-), (4)
  5. Gads: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2016 (21)


 2. NBG02. Ekonomiskās aktivitātes, nodarbinātības un bezdarba līmenis (%)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 62247 Izmaiņas veiktas: 21.02.2017

  1. Vecuma grupa: PAVISAM, 15-19, 20-24, 25-29, ..., 15-74 (20)
  2. Gads: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2016 (21)
  3. Rādītāji: Ekonomiskās aktivitātes līmenis, Nodarbinātības līmenis, Bezdarba līmenis, (3)
  4. Dzimums: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, (3)


 3. NBG03. Iedzīvotāji pēc ekonomiskās aktivitātes Latvijas reģionos

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 66588 Izmaiņas veiktas: 21.02.2017

  1. Vecuma grupa: 15-74, 15-64, (2)
  2. Reģions: Latvija, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Lauki (9)
  3. Ekonomiskās aktivitātes statuss: IEDZĪVOTĀJU SKAITS, Ekonomiski aktīvie iedzīvotāji, ..nodarbinātie iedzīvotāji, ..bezdarbnieki, Ekonomiski neaktīvi iedzīvotāji (5)
  4. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  5. Gads: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2016 (21)


 4. NBG04. Ekonomiskās aktivitātes, nodarbinātības un bezdarba līmenis Latvijas reģionos (%)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 23212 Izmaiņas veiktas: 21.02.2017

  1. Vecuma grupa: 15-74, 15-64, (2)
  2. Rādītāji: Ekonomiskās aktivitātes līmenis, Nodarbinātības līmenis, Bezdarba līmenis, (3)
  3. Reģions: Latvija, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Lauki (9)
  4. Gads: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2016 (21)


 5. NBG05. Iedzīvotāji 15-74 gadu vecumā pēc ienākumu veidiem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 11133 Izmaiņas veiktas: 21.02.2017

  1. Ienākumu veidi: Darba samaksa, Ienākumi no privātprakses, uzņēmējdarbības, Ienākumi no zemnieku saimniecībās ražotiem produktiem, Pensija (vecuma, invaliditātes, izdienas, apgādnieka zaudējuma), ..., Citi iztikas avoti (13)
  2. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  3. Gads: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2016 (15)


 6. NBG06. Ekonomiski aktīvie iedzīvotāji pa vecuma grupām un pēc dzimuma

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 21186 Izmaiņas veiktas: 21.02.2017

  1. Dzimums: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, (3)
  2. Vecuma grupa: PAVISAM, 15-24, 25-34, 35-44, ..., 15-64 (8)
  3. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  4. Gads: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2016 (21)


 7. NBG07. Nodarbinātie pa vecuma grupām un pēc dzimuma

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 9200 Izmaiņas veiktas: 21.02.2017

  1. Dzimums: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, (3)
  2. Vecuma grupa: PAVISAM, 15-24, 25-34, 35-44, ..., 15-64 (8)
  3. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  4. Gads: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2016 (21)


 8. NBG08. Nodarbinātie pēc ekonomiskās darbības veidiem un dzimuma (NACE 1.1 red.), 1996.-2009.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 26237 Izmaiņas veiktas: 01.01.2010

  1. Dzimums: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, (3)
  2. Darbības veids (NACE 1.1.red.): PAVISAM, (A) Lauksaimniecība, medniecība un mežsaimniecība, (01) lauksaimniecība, medniecība un ar to saistītie pakalpojumi, (02) mežsaimniecība, kokmateriālu sagatavošana un ar to saistītie pakalpojumi, ..., (O) Pārējie komunālie, sociālie un individuālie pakalpojumi (19)
  3. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  4. Gads: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2009 (14)


 9. NBG081. Nodarbinātie pēc saimnieciskās darbības veida un dzimuma (NACE 2.red.)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 42927 Izmaiņas veiktas: 21.02.2017

  1. Dzimums: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, (3)
  2. Darbības veids (NACE 2.red.): Pavisam, (A) Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība, (B) Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, (C) Apstrādes rūpniecība, ..., (T) Mājsaimniecību kā darba devēju darbība: pašpatēriņa preču ražošana un pakalpojumu sniegšana individuālajās mājsaimniecībās (21)
  3. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, Standartkļūda (tūkst.), Ticamības intervāls (tūkst.) (+/-), (4)
  4. Gads: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2016 (9)


 10. NBG082. Nodarbinātie iedzīvotāji sadalījumā pa saimniecisko darbību veidu grupām un pēc dzimuma (NACE 2.red.)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 14438 Izmaiņas veiktas: 21.02.2017

  1. Dzimums: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, (3)
  2. Darbības veids (NACE 2.red.): Pavisam, (A) Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība, (B-E) Apstrādes un ieguves rūpniecība un citas ražošanas nozares, (F) Būvniecība, ..., (R-U) Citi pakalpojumi (11)
  3. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  4. Gads: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2016 (9)


 11. NBG083. Nodarbinātie iedzīvotāji sadalījumā pa saimniecisko darbību veidiem (NACE 2.red.) statistiskajos reģionos

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 13088 Izmaiņas veiktas: 21.02.2017

  1. Reģions: Latvija, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Lauki (9)
  2. Darbības veids (NACE 2.red.): Nodarbinātie iedzīvotāji, (A) Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība, (B-E) Apstrādes un ieguves rūpniecība un citas ražošanas nozares, (F) Būvniecība, ..., (R-U) Citi pakalpojumi (11)
  3. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  4. Gads: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2016 (9)


 12. NBG09. Nodarbinātie pēc statusa un dzimuma

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 15840 Izmaiņas veiktas: 21.02.2017

  1. Ekonomiskās aktivitātes statuss: Pamatdarbā nodarbinātie iedzīvotāji, Blakus darbā nodarbinātie iedzīvotāji, (2)
  2. Dzimums: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, (3)
  3. Nodarbinātības statuss: PAVISAM, Darba ņēmējs (algots darbinieks), Darba devējs (īpašnieks), Pašnodarbināta persona, Neapmaksāta persona ģimenes uzņēmumā/ privātpraksē vai lauku saimniecībā (5)
  4. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  5. Gads: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2016 (15)


 13. NBG10. Nodarbinātie pēc profesijas un dzimuma

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 26257 Izmaiņas veiktas: 21.02.2017

  1. Dzimums: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, (3)
  2. Profesija: PAVISAM, Vadītāji, Vecākie speciālisti, Speciālisti, ..., Vienkāršās profesijas (10)
  3. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  4. Gads: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2016 (21)


 14. NBG11. Normālu un nepilnu darba laiku nodarbinātie pēc dzimuma

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 19504 Izmaiņas veiktas: 21.02.2017

  1. Dzimums: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, (3)
  2. Darba slodze un nepilna darba laika iemesls: PAVISAM, Normālu (pilnu) laiku, Nepilnu laiku, mācījās, atradās apmācībās vai mācību praksē, ..., citi iemesli (11)
  3. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  4. Gads: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2016 (15)


 15. NBG12. Nodarbinātie pēc faktiski nostrādāto stundu skaita nedēļā un dzimuma

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 12048 Izmaiņas veiktas: 21.02.2017

  1. Dzimums: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, (3)
  2. Nostrādāto stundu skaits: PAVISAM, 0 stundas, 1-39 stundas, 40 stundas, ..., Nav uzrādīts (6)
  3. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  4. Gads: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2016 (15)


 16. NBG13. Vidēji nedēļā nostrādāto stundu skaits pēc nodarbināto statusa un dzimuma

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 7559 Izmaiņas veiktas: 21.02.2017

  1. Dzimums: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, (3)
  2. Nodarbinātības statuss: PAVISAM, Darba ņēmējs (algots darbinieks), Darba devējs (īpašnieks), Pašnodarbināta persona, Neapmaksāta persona ģimenes uzņēmumā/ privātpraksē vai lauku saimniecībā (5)
  3. Gads: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2016 (15)


 17. NBG14. Nodarbinātie pēc netipiskā darba veida un dzimuma

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 18014 Izmaiņas veiktas: 21.02.2017

  1. Dzimums: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, (3)
  2. Netipiskā darba veidi: PAVISAM, Strādāja mājās, Strādāja maiņu darbu, Darbs bija vakaros, ..., vismaz 2 svētdienas mēnesī (9)
  3. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  4. Gads: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2016 (15)


 18. NBG15. Blakus darbā nodarbinātie pēc dzimuma

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 7617 Izmaiņas veiktas: 21.02.2017

  1. Dzimums: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, (3)
  2. Darba slodze: PAVISAM, Strādāja blakus darbā, Nestrādāja blakus darbā, (3)
  3. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  4. Gads: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2016 (15)


 19. NBG16. Blakus darbā nodarbinātie pēc nostrādāto stundu skaita nedēļā

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 6045 Izmaiņas veiktas: 21.02.2017

  1. Nostrādāto stundu skaits: PAVISAM, 0 stundas, 1-10 stundas, 11-20 stundas, ..., Nav uzrādīts (6)
  2. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  3. Gads: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2016 (15)


 20. NBG17. Darba ņēmēji pa vecuma grupām un pēc dzimuma

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 21093 Izmaiņas veiktas: 21.02.2017

  1. Dzimums: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, (3)
  2. Vecuma grupa: PAVISAM, 15-24, 25-34, 35-44, ..., 15-64 (8)
  3. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  4. Gads: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2016 (21)


 21. NBG18. Darba ņēmēji pēc darba līguma veida un dzimuma

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 7780 Izmaiņas veiktas: 21.02.2017

  1. Dzimums: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, (3)
  2. Darba līguma veids: PAVISAM, Darbs uz nenoteiktu laiku, Darbs uz noteiktu laiku, (3)
  3. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  4. Gads: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2016 (15)


 22. NBG19. Darba ņēmēji pēc ekonomiskās darbības veida (NACE 1.1 red.), 2002.-2007.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 10248 Izmaiņas veiktas: 01.01.2009

  1. Darbības veids (NACE 1.1.red.): PAVISAM, (A) Lauksaimniecība, medniecība un mežsaimniecība, (01) lauksaimniecība, medniecība un ar to saistītie pakalpojumi, (02) mežsaimniecība, kokmateriālu sagatavošana un ar to saistītie pakalpojumi, ..., (O) Pārējie komunālie, sociālie un individuālie pakalpojumi (19)
  2. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  3. Gads: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2009 (8)


 23. NBG191. Darba ņēmēji pēc saimnieciskās darbības veida (NACE 2.red.)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 7513 Izmaiņas veiktas: 21.02.2017

  1. Darbības veids (NACE 2.red.): Pavisam, (A) Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība, (B-E) Rūpniecība un enerģētika, (F) Būvniecība, ..., (R-U) Pārējie saimniecisko darbību veidi (11)
  2. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  3. Gads: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2016 (9)


 24. NBG20. Darba ņēmēji pēc profesijas un dzimuma

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 19330 Izmaiņas veiktas: 21.02.2017

  1. Dzimums: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, (3)
  2. Profesija: PAVISAM, Vadītāji, Vecākie speciālisti, Speciālisti, ..., Vienkāršās profesijas (10)
  3. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  4. Gads: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2016 (15)


 25. NBG21. Darba ņēmēji pēc mēneša neto (pēcnodokļu) darba samaksas lieluma (euro) pamatdarbā un dzimuma, 2002.-2014.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 14410 Izmaiņas veiktas: 01.01.2015

  1. Dzimums: Pavisam, Vīrieši, Sievietes, (3)
  2. Neto darba alga, euro: Pavisam, Līdz 285.00, 285.01-450.00, 450.01-700.00, ..., Nav uzrādīts (9)
  3. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  4. Gads: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2014 (13)


 26. NBG211. Darba ņēmēji pēc mēneša neto (pēcnodokļu) darba samaksas lieluma (euro) pamatdarbā un dzimuma

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 5428 Izmaiņas veiktas: 21.02.2017

  1. Dzimums: Pavisam, Vīrieši, Sievietes, (3)
  2. Neto darba alga, euro: Darba ņēmēji - pavisam, Līdz 450.00, .. minimālā darba alga vai mazāk, 450.01-700.00, ..., Nav uzrādīts (9)
  3. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  4. Gads: 2014, 2015, 2016, (3)


 27. NBG22. Pašnodarbinātie (darba devēji, pašnodarbinātie, neapmaksātās personas) pa vecuma grupām un pēc dzimuma

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 20565 Izmaiņas veiktas: 21.02.2017

  1. Dzimums: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, (3)
  2. Vecuma grupa: PAVISAM, 15-24, 25-34, 35-44, ..., 15-64 (8)
  3. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  4. Gads: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2016 (21)


 28. NBG23. Pašnodarbinātie (darba devēji, pašnodarbinātie, neapmaksātās personas) pēc ekonomiskās darbības sektora (NACE 1.1 red.), 2002.-2009.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 6726 Izmaiņas veiktas: 01.01.2010

  1. Dzimums: VĪRIEŠI UN SIEVIETES - KOPĀ, Vīrieši, Sievietes, (3)
  2. Nodarbinātības sektors: PAVISAM, (A-B) Primārais, (C-F) Sekundārais, (G-Q) Terciārais, (4)
  3. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  4. Gads: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2009 (8)


 29. NBG231. Pašnodarbinātie (darba devēji, pašnodarbinātie, neapmaksātās personas) pēc saimnieciskās darbības sektora (NACE 2.red.)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 7047 Izmaiņas veiktas: 21.02.2017

  1. Dzimums: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, (3)
  2. Nodarbinātības sektors: PAVISAM, (A) Primārais, (B-F) Sekundārais, (G-U) Terciārais, (4)
  3. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  4. Gads: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2016 (9)


 30. NBG24. Pašnodarbinātie (darba devēji, pašnodarbinātie, neapmaksātās personas) pēc profesijas

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 8415 Izmaiņas veiktas: 21.02.2017

  1. Profesija: PAVISAM, Vadītāji, Vecākie speciālisti, Speciālisti, ..., Vienkāršās profesijas (9)
  2. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  3. Gads: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2016 (15)


 31. NBG25. Bezdarbnieki sadalījumā pa vecuma grupām un dzimuma

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 15630 Izmaiņas veiktas: 21.02.2017

  1. Dzimums: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, (3)
  2. Vecuma grupa: PAVISAM, 15-24, 25-34, 35-54, ..., 15-64 (6)
  3. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  4. Gads: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2016 (21)


 32. NBG26. Ilgstošo bezdarbnieku sadalījums pa vecuma grupām un pēc dzimuma

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 5976 Izmaiņas veiktas: 21.02.2017

  1. Vecuma grupa: 15-74, 15-64, (2)
  2. Dzimums: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, (3)
  3. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  4. Gads: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2016 (15)


 33. NBG27. Bezdarbnieki pēc darba pieredzes un dzimuma

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 7379 Izmaiņas veiktas: 21.02.2017

  1. Dzimums: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, (3)
  2. Darba pieredze: PAVISAM, Bija darba pieredze, Nebija darba pieredzes, (3)
  3. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  4. Gads: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2016 (15)


 34. NBG28. Bezdarbnieki ar darba pieredzi pēc darba pārtraukšanas iemesla un dzimuma

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 12152 Izmaiņas veiktas: 21.02.2017

  1. Dzimums: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, (3)
  2. Darba pārtraukšanas iemesli: PAVISAM, Atlaida no darba vai zaudēja darbu štatu samazināšanas dēļ, Darbs bija uz laiku, Personīgi vai ģimenes apstākļi, paša slimība, ievainojums vai īslaicīga darbnespēja, Cits iemesls (5)
  3. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  4. Gads: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2016 (15)


 35. NBG281. Bezdarbnieki sadalījumā pa saimniecisko darbību veidiem pēdējā darba vietā (NACE 2.red.)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 8645 Izmaiņas veiktas: 21.02.2017

  1. Darbības veids (NACE 2.red.): Bezdarbnieki ar darba pieredzi, (A) Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība, (B-E) Rūpniecība un enerģētika, (F) Būvniecība, ..., (R-U) Pārējie saimniecisko darbību veidi (11)
  2. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  3. Gads: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2016 (9)


 36. NBG282. Bezdarbnieki sadalījumā pēc profesijas pēdējā darba vietā

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 9107 Izmaiņas veiktas: 21.02.2017

  1. Profesija: BEZDARBNIEKI AR DARBA PIEREDZI, Vadītāji, Vecākie speciālisti, Speciālisti, ..., Vienkāršās profesijas (10)
  2. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  3. Gads: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2016 (15)


 37. NBG29. Personas, kuras meklēja darbu, pēc statusa un dzimuma

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 8552 Izmaiņas veiktas: 21.02.2017

  1. Dzimums: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, (3)
  2. Statuss: Personas, kuras meklēja darbu, personas, kurām pašreiz nav darba (BEZDARBNIEKI), personas, kurām ir darbs, bet kuras meklē citu darbu (NODARBINĀTIE), (3)
  3. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  4. Gads: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2016 (21)


 38. NBG291. Bezdarbnieku aktivitātes darba meklēšanā

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 29063 Izmaiņas veiktas: 21.02.2017

  1. Dzimums: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, (3)
  2. Aktivitātes darba meklēšanai: BEZDARBNIEKI pēc izmantotām metodēm darba meklēšanā, personīga kontaktēšanās ar darba devējiem, draugu, radu, arodbiedrību u.c. iztaujāšana, laikrakstos/žurnālos, internetā publicēto darba piedāvājumu pētīšana, ..., citas metodes (13)
  3. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  4. Gads: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2016 (21)


 39. NBG30. Iepriekš nodarbinātie bezdarbnieki sadalījumā pēc laika, kas pavadīts bez darba un pēc dzimuma

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 11021 Izmaiņas veiktas: 21.02.2017

  1. Dzimums: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, (3)
  2. Bez darba pavadītais laiks: PAVISAM, Līdz 2 gadiem, 3-4 gadus, 5-8 gadus, Ilgāk nekā 8 gadus (5)
  3. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  4. Gads: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2016 (15)


 40. NBG31. Bezdarbnieki pēc darba meklēšanas ilguma un dzimuma

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 15809 Izmaiņas veiktas: 21.02.2017

  1. Dzimums: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, (3)
  2. Darba meklēšanas ilgums: PAVISAM, Mazāk nekā 1 mēnesi, 1-2 mēnešus, 3-5 mēnešus, ..., Ilgāk nekā 4 gadus (8)
  3. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  4. Gads: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2016 (15)


 41. NBG32. Ekonomiski neaktīvie iedzīvotāji pa vecuma grupām un pēc dzimuma

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 21194 Izmaiņas veiktas: 21.02.2017

  1. Dzimums: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, (3)
  2. Vecuma grupa: PAVISAM, 15-24, 25-34, 35-44, ..., 15-64 (8)
  3. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  4. Gads: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2016 (21)


 42. NBG33. Ekonomiski neaktīvie iedzīvotāji pēc statusa un dzimuma

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 13752 Izmaiņas veiktas: 21.02.2017

  1. Dzimums: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, (3)
  2. Statuss: PAVISAM, Skolēni, studenti, Nestrādājoši pensionāri, Personas ar invaliditāti, ilgstoši darbnespējīgās personas, ..., Citi (7)
  3. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  4. Gads: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2016 (15)


 43. NBG34. Ekonomiski neaktīvie iedzīvotāji pēc darba nemeklēšanas iemesla

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 10070 Izmaiņas veiktas: 21.02.2017

  1. Darba nemeklēšanas iemesls: PAVISAM, Darba piedāvājumu gaidīšana no iepriekšējās darba vietas, Slimība, ievainojums, invaliditāte, Personiski vai ģimenes apstākļi, ..., Citi iemesli (10)
  2. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  3. Gads: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2016 (15)


 44. NBG35. Iedzīvotāji pēc ekonomiskās aktivitātes statusa, izglītības līmeņa un dzimuma

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 90201 Izmaiņas veiktas: 21.02.2017

  1. Ekonomiskās aktivitātes statuss: Iedzīvotāji, Ekonomiski aktīvie iedzīvotāji, ..nodarbinātie iedzīvotāji, ...darba ņēmēji, ..., Ekonomiski neaktīvie iedzīvotāji (7)
  2. Dzimums: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, (3)
  3. Izglītības līmenis: PAVISAM, Augstākā izglītība, Arodizglītība vai profesionālā vidējā izglītība, Vispārējā vidējā izglītība, ..., Nav uzrādīts (7)
  4. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  5. Gads: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2016 (21)


 45. NBG351. Iedzīvotāji pēc ekonomiskās aktivitātes statusa un izglītības līmeņa reģionos

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 95132 Izmaiņas veiktas: 21.02.2017

  1. Vecuma grupa: 15-74, 15-64, (2)
  2. Rādītāji: Iedzīvotāji, Ekonomiski aktīvie iedzīvotāji, ..nodarbinātie iedzīvotāji, ..bezdarbnieki, Ekonomiski neaktīvie iedzīvotāji (5)
  3. Izglītības līmeņi: Pavisam, Augstākā izglītība, Arodizglītība vai profesionālā vidējā izglītība, Vispārējā vidējā izglītība, Pamatizglītība vai zemāka par pamatizglītību (5)
  4. Gads: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2016 (15)
  5. Teritoriālā vienība: Latvija, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Latgales reģions (7)


 46. NBG36. Iedzīvotāji pēc ekonomiskās aktivitātes statusa un papildu izglītības

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 19962 Izmaiņas veiktas: 21.02.2017

  1. Ekonomiskās aktivitātes statuss: Iedzīvotāji, Ekonomiski aktīvie iedzīvotāji, ..nodarbinātie iedzīvotāji, ...darba ņēmēji, ..., Ekonomiski neaktīvie iedzīvotāji (7)
  2. Papildus izglītība: PAVISAM, Piedalījās kursos, semināros vai apmācībās, ..lai iegūtu vai papildinātu zināšanas, kas nepieciešamas darbam, Nepiedalījās papildus apmācībās, (4)
  3. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  4. Gads: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2016 (15)


 47. NBG37. Mācības pārtraukušie jaunieši 18-24 gadu vecumā pilsētās un laukos pēc dzimuma (%)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 5290 Izmaiņas veiktas: 21.02.2017

  1. Teritorija: Latvija, Pilsētas, Lauki, (3)
  2. Dzimums: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, (3)
  3. Rādītāji: Īpatsvars no iedzīvotājiem vecumā 18-24 gadi, (1)
  4. Gads: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2016 (11)


 48. NBG38. Iedzīvotāji mūžizglītībā pa vecuma grupām un pēc dzimuma (%)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 5379 Izmaiņas veiktas: 21.02.2017

  1. Dzimums: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, (3)
  2. Vecuma grupa: PAVISAM, 25-34, 35-54, 55-64, (4)
  3. Rādītāji: Īpatsvars no iedzīvotājiem attiecīgajā vecuma grupā, (1)
  4. Gads: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2016 (11)


 49. NBG39. Iedzīvotāji 25-64 gadu vecumā mūžizglītībā pēc jau iegūtā izglītības līmeņa un dzimuma

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 8115 Izmaiņas veiktas: 21.02.2017

  1. Dzimums: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, (3)
  2. Izglītības līmenis: PAVISAM, Augstākā izglītība, Arodizglītība vai profesionālā vidējā izglītība, Vispārējā vidējā izglītība, Pamatizglītība vai zemāka par pamatizglītību (5)
  3. Rādītāji: Īpatsvars no iedzīvotājiem vecumā 25-64 gadi, (1)
  4. Gads: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2016 (11)


 50. NBG40. Nodarbinātības strukturālie rādītāji (%)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 10269 Izmaiņas veiktas: 23.02.2016

  1. Valsts: Eiropas Savienība, Latvija, Lietuva, Igaunija, (4)
  2. Dzimums: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, (3)
  3. Rādītāji: Nodarbinātības līmenis (15-64), Vecāka gadagājuma iedzīvotāju (55-64) nodarbinātības līmenis, Bezdarba līmenis (15-74), Ilgstošo bezdarbnieku īpatsvars (15-74), ..., Pieaugušo iedzīvotāju (18-59) īpatsvars mājsaimniecībās bez nodarbinātajiem (9)
  4. Gads: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2015 (10)


 51. NBG41. Bezdarbu raksturojošie papildu rādītāji pa vecuma grupām un pēc dzimuma

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 18246 Izmaiņas veiktas: 21.02.2017

  1. Rādītāji: Nepilnu darba laiku nodarbinātas personas, kuras vēlas strādāt vairāk, Personas, kuras meklē darbu, bet nav gatavas to uzsākt, Personas, kuras ir gatavas uzsākt darbu, bet to nemeklē, (3)
  2. Dzimums: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, (3)
  3. Vecuma grupa: PAVISAM, 15-24, 25-54, 55-74, (4)
  4. Skaits, %: Skaits (tūkst.), Īpatsvars ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaitā, %, (2)
  5. Gads: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2016 (15)


 52. NBG42. Bezdarbu raksturojošie papildu rādītāji pēc iegūtā izglītības līmeņa un dzimuma

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 22666 Izmaiņas veiktas: 21.02.2017

  1. Vecuma grupa: 15-74, 25-74, (2)
  2. Rādītāji: Nepilnu darba laiku nodarbinātas personas, kuras vēlas strādāt vairāk, Personas, kuras meklē darbu, bet nav gatavas to uzsākt, Personas, kuras ir gatavas uzsākt darbu, bet to nemeklē, (3)
  3. Dzimums: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, (3)
  4. Izglītības līmeņi: Pavisam, Augstākā izglītība, Arodizglītība vai profesionālā vidējā izglītība, Vispārējā vidējā izglītība, Pamatizglītība vai zemāka par pamatizglītību (5)
  5. Gads: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2016 (15)


 53. NBG43. Nodarbinātības rādītāji Baltijas valstīs (%)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 5483 Izmaiņas veiktas: 21.02.2017

  1. Valsts: Latvija, Lietuva, Igaunija, (3)
  2. Dzimums: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, (3)
  3. Rādītāji: Nodarbinātības līmenis (15-64), Bezdarba līmenis (15-74), Bezdarba līmenis (15-24), (3)
  4. Gads: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2016 (11)


 54. NBG44. Reģistrēto bezdarbnieku skaits gada beigās

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4768 Izmaiņas veiktas: 21.02.2017

  1. Gads: 1992, 1993, 1994, 1995, ..., 2016 (25)
  2. Rādītāji: Bezdarbnieku skaits, ..ilgstošo bezdarbnieku skaits (vairāk par 1 gadu), Bezdarbnieku pabalstu saņēmēju skaits, (3)