1. NBG01. Iedzīvotāji pēc ekonomiskās aktivitātes un dzimuma

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 28529 Atjaunināts: 20.09.2016

  1. Vecuma grupa: 15-74, 15-64, (2)
  2. Dzimums: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, (3)
  3. Ekonomiskās aktivitātes statuss: IEDZĪVOTĀJU SKAITS, Ekonomiski aktīvie iedzīvotāji, ..nodarbinātie iedzīvotāji, ..bezdarbnieki, Ekonomiski neaktīvi iedzīvotāji (5)
  4. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, Standartkļūda (tūkst.), Ticamības intervāls (tūkst.) (+/-), (4)
  5. Gads: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2015 (20)


 2. NBG02. Ekonomiskās aktivitātes, nodarbinātības un bezdarba līmenis (%)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 59104 Atjaunināts: 20.09.2016

  1. Vecuma grupa: PAVISAM, 15-19, 20-24, 25-29, ..., 15-74 (20)
  2. Gads: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2015 (20)
  3. Rādītāji: Ekonomiskās aktivitātes līmenis, Nodarbinātības līmenis, Bezdarba līmenis, (3)
  4. Dzimums: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, (3)


 3. NBG03. Iedzīvotāji pēc ekonomiskās aktivitātes Latvijas reģionos

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 63671 Atjaunināts: 20.09.2016

  1. Vecuma grupa: 15-74, 15-64, (2)
  2. Reģions: Latvija, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Lauki (9)
  3. Ekonomiskās aktivitātes statuss: IEDZĪVOTĀJU SKAITS, Ekonomiski aktīvie iedzīvotāji, ..nodarbinātie iedzīvotāji, ..bezdarbnieki, Ekonomiski neaktīvi iedzīvotāji (5)
  4. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  5. Gads: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2015 (20)


 4. NBG04. Ekonomiskās aktivitātes, nodarbinātības un bezdarba līmenis Latvijas reģionos (%)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 22066 Atjaunināts: 20.09.2016

  1. Vecuma grupa: 15-74, 15-64, (2)
  2. Rādītāji: Ekonomiskās aktivitātes līmenis, Nodarbinātības līmenis, Bezdarba līmenis, (3)
  3. Reģions: Latvija, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Lauki (9)
  4. Gads: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2015 (20)


 5. NBG05. Iedzīvotāji 15-74 gadu vecumā pēc ienākumu veidiem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 10212 Atjaunināts: 20.09.2016

  1. Ienākumu veidi: Darba samaksa, Ienākumi no privātprakses, uzņēmējdarbības, Ienākumi no zemnieku saimniecībās ražotiem produktiem, Pensija (vecuma, invaliditātes, izdienas, apgādnieka zaudējuma), ..., Citi iztikas avoti (13)
  2. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  3. Gads: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2015 (14)


 6. NBG06. Ekonomiski aktīvie iedzīvotāji pa vecuma grupām un pēc dzimuma

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 20368 Atjaunināts: 20.09.2016

  1. Dzimums: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, (3)
  2. Vecuma grupa: PAVISAM, 15-24, 25-34, 35-44, ..., 15-64 (8)
  3. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  4. Gads: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2015 (20)


 7. NBG07. Nodarbinātie pa vecuma grupām un pēc dzimuma

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 8911 Atjaunināts: 20.09.2016

  1. Dzimums: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, (3)
  2. Vecuma grupa: PAVISAM, 15-24, 25-34, 35-44, ..., 15-64 (8)
  3. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  4. Gads: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2015 (20)


 8. NBG08. Nodarbinātie pēc ekonomiskās darbības veidiem un dzimuma (NACE 1.1 red.), 1996.–2009.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 26245 Atjaunināts: 20.09.2016

  1. Dzimums: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, (3)
  2. Darbības veids (NACE 1.1.red.): PAVISAM, (A) Lauksaimniecība, medniecība un mežsaimniecība, (01) lauksaimniecība, medniecība un ar to saistītie pakalpojumi, (02) mežsaimniecība, kokmateriālu sagatavošana un ar to saistītie pakalpojumi, ..., (O) Pārējie komunālie, sociālie un individuālie pakalpojumi (19)
  3. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  4. Gads: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2009 (14)


 9. NBG081. Nodarbinātie pēc saimnieciskās darbības veida un dzimuma (NACE 2.red.)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 38776 Atjaunināts: 20.09.2016

  1. Dzimums: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, (3)
  2. Darbības veids (NACE 2.red.): Pavisam, (A) Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība, (B) Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, (C) Apstrādes rūpniecība, ..., (T) Mājsaimniecību kā darba devēju darbība: pašpatēriņa preču ražošana un pakalpojumu sniegšana individuālajās mājsaimniecībās (21)
  3. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, Standartkļūda (tūkst.), Ticamības intervāls (tūkst.) (+/-), (4)
  4. Gads: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2015 (8)


 10. NBG082. Nodarbinātie iedzīvotāji sadalījumā pa saimniecisko darbību veidu grupām un pēc dzimuma (NACE 2.red.)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 13298 Atjaunināts: 20.09.2016

  1. Dzimums: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, (3)
  2. Darbības veids (NACE 2.red.): Pavisam, (A) Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība, (B-E) Apstrādes un ieguves rūpniecība un citas ražošanas nozares, (F) Būvniecība, ..., (R-U) Citi pakalpojumi (11)
  3. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  4. Gads: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2015 (8)


 11. NBG083. Nodarbinātie iedzīvotāji sadalījumā pa saimniecisko darbību veidiem (NACE 2.red.) statistiskajos reģionos

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 12084 Atjaunināts: 20.09.2016

  1. Reģions: Latvija, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Lauki (9)
  2. Darbības veids (NACE 2.red.): Nodarbinātie iedzīvotāji, (A) Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība, (B-E) Apstrādes un ieguves rūpniecība un citas ražošanas nozares, (F) Būvniecība, ..., (R-U) Citi pakalpojumi (11)
  3. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  4. Gads: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2015 (8)


 12. NBG09. Nodarbinātie pēc statusa un dzimuma

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 14842 Atjaunināts: 20.09.2016

  1. Ekonomiskās aktivitātes statuss: Pamatdarbā nodarbinātie iedzīvotāji, Blakus darbā nodarbinātie iedzīvotāji, (2)
  2. Dzimums: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, (3)
  3. Nodarbinātības statuss: PAVISAM, Darba ņēmējs (algots darbinieks), Darba devējs (īpašnieks), Pašnodarbināta persona, Neapmaksāta persona ģimenes uzņēmumā/ privātpraksē vai lauku saimniecībā (5)
  4. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  5. Gads: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2015 (14)


 13. NBG10. Nodarbinātie pēc profesijas un dzimuma

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 25005 Atjaunināts: 20.09.2016

  1. Dzimums: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, (3)
  2. Profesija: PAVISAM, Vadītāji, Vecākie speciālisti, Speciālisti, ..., Vienkāršās profesijas (10)
  3. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  4. Gads: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2015 (20)


 14. NBG11. Normālu un nepilnu darba laiku nodarbinātie pēc dzimuma

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 18166 Atjaunināts: 20.09.2016

  1. Dzimums: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, (3)
  2. Darba slodze un nepilna darba laika iemesls: PAVISAM, Normālu (pilnu) laiku, Nepilnu laiku, mācījās, atradās apmācībās vai mācību praksē, ..., citi iemesli (11)
  3. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  4. Gads: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2015 (14)


 15. NBG12. Nodarbinātie pēc faktiski nostrādāto stundu skaita nedēļā un dzimuma

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 11258 Atjaunināts: 20.09.2016

  1. Dzimums: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, (3)
  2. Nostrādāto stundu skaits: PAVISAM, 0 stundas, 1-39 stundas, 40 stundas, ..., Nav uzrādīts (6)
  3. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  4. Gads: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2015 (14)


 16. NBG13. Vidēji nedēļā nostrādāto stundu skaits pēc nodarbināto statusa un dzimuma

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 7075 Atjaunināts: 20.09.2016

  1. Dzimums: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, (3)
  2. Nodarbinātības statuss: PAVISAM, Darba ņēmējs (algots darbinieks), Darba devējs (īpašnieks), Pašnodarbināta persona, Neapmaksāta persona ģimenes uzņēmumā/ privātpraksē vai lauku saimniecībā (5)
  3. Gads: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2015 (14)


 17. NBG14. Nodarbinātie pēc netipiskā darba veida un dzimuma

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 16678 Atjaunināts: 20.09.2016

  1. Dzimums: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, (3)
  2. Netipiskā darba veidi: PAVISAM, Strādāja mājās, Strādāja maiņu darbu, Darbs bija vakaros, ..., vismaz 2 svētdienas mēnesī (9)
  3. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  4. Gads: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2015 (14)


 18. NBG15. Blakus darbā nodarbinātie pēc dzimuma

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 7140 Atjaunināts: 20.09.2016

  1. Dzimums: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, (3)
  2. Darba slodze: PAVISAM, Strādāja blakus darbā, Nestrādāja blakus darbā, (3)
  3. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  4. Gads: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2015 (14)


 19. NBG16. Blakus darbā nodarbinātie pēc nostrādāto stundu skaita nedēļā

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 5648 Atjaunināts: 20.09.2016

  1. Nostrādāto stundu skaits: PAVISAM, 0 stundas, 1-10 stundas, 11-20 stundas, ..., Nav uzrādīts (6)
  2. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  3. Gads: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2015 (14)


 20. NBG17. Darba ņēmēji pa vecuma grupām un pēc dzimuma

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 20245 Atjaunināts: 20.09.2016

  1. Dzimums: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, (3)
  2. Vecuma grupa: PAVISAM, 15-24, 25-34, 35-44, ..., 15-64 (8)
  3. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  4. Gads: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2015 (20)


 21. NBG18. Darba ņēmēji pēc darba līguma veida un dzimuma

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 7438 Atjaunināts: 20.09.2016

  1. Dzimums: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, (3)
  2. Darba līguma veids: PAVISAM, Darbs uz nenoteiktu laiku, Darbs uz noteiktu laiku, (3)
  3. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  4. Gads: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2015 (14)


 22. NBG19. Darba ņēmēji pēc ekonomiskās darbības veida (NACE 1.1 red.), 2002.–2007.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 9884 Atjaunināts: 20.09.2016

  1. Darbības veids (NACE 1.1.red.): PAVISAM, (A) Lauksaimniecība, medniecība un mežsaimniecība, (01) lauksaimniecība, medniecība un ar to saistītie pakalpojumi, (02) mežsaimniecība, kokmateriālu sagatavošana un ar to saistītie pakalpojumi, ..., (O) Pārējie komunālie, sociālie un individuālie pakalpojumi (19)
  2. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  3. Gads: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2009 (8)


 23. NBG191. Darba ņēmēji pēc saimnieciskās darbības veida (NACE 2.red.)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 7059 Atjaunināts: 20.09.2016

  1. Darbības veids (NACE 2.red.): Pavisam, (A) Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība, (B-E) Rūpniecība un enerģētika, (F) Būvniecība, ..., (R-U) Pārējie saimniecisko darbību veidi (11)
  2. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  3. Gads: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2015 (8)


 24. NBG20. Darba ņēmēji pēc profesijas un dzimuma

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 18105 Atjaunināts: 20.09.2016

  1. Dzimums: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, (3)
  2. Profesija: PAVISAM, Vadītāji, Vecākie speciālisti, Speciālisti, ..., Vienkāršās profesijas (10)
  3. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  4. Gads: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2015 (14)


 25. NBG21. Darba ņēmēji pēc mēneša neto (pēcnodokļu) darba samaksas lieluma (euro) pamatdarbā un dzimuma, 2002.–2014.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 14088 Atjaunināts: 20.09.2016

  1. Dzimums: Pavisam, Vīrieši, Sievietes, (3)
  2. Neto darba alga, euro: Pavisam, Līdz 285.00, 285.01-450.00, 450.01-700.00, ..., Nav uzrādīts (9)
  3. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  4. Gads: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2014 (13)


 26. NBG211. Darba ņēmēji pēc mēneša neto (pēcnodokļu) darba samaksas lieluma (euro) pamatdarbā un dzimuma

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4617 Atjaunināts: 20.09.2016

  1. Dzimums: Pavisam, Vīrieši, Sievietes, (3)
  2. Neto darba alga, euro: Darba ņēmēji - pavisam, Līdz 450.00, .. minimālā darba alga vai mazāk, 450.01-700.00, ..., Nav uzrādīts (9)
  3. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  4. Gads: 2014, 2015, (2)


 27. NBG22. Pašnodarbinātie (darba devēji, pašnodarbinātie, neapmaksātās personas) pa vecuma grupām un pēc dzimuma

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 19795 Atjaunināts: 20.09.2016

  1. Dzimums: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, (3)
  2. Vecuma grupa: PAVISAM, 15-24, 25-34, 35-44, ..., 15-64 (8)
  3. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  4. Gads: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2015 (20)


 28. NBG23. Pašnodarbinātie (darba devēji, pašnodarbinātie, neapmaksātās personas) pēc ekonomiskās darbības sektora (NACE 1.1 red.), 2002.–2009.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 6453 Atjaunināts: 20.09.2016

  1. Dzimums: VĪRIEŠI UN SIEVIETES - KOPĀ, Vīrieši, Sievietes, (3)
  2. Nodarbinātības sektors: PAVISAM, (A-B) Primārais, (C-F) Sekundārais, (G-Q) Terciārais, (4)
  3. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  4. Gads: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2009 (8)


 29. NBG231. Pašnodarbinātie (darba devēji, pašnodarbinātie, neapmaksātās personas) pēc saimnieciskās darbības sektora (NACE 2.red.)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 6580 Atjaunināts: 20.09.2016

  1. Dzimums: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, (3)
  2. Nodarbinātības sektors: PAVISAM, (A) Primārais, (B-F) Sekundārais, (G-U) Terciārais, (4)
  3. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  4. Gads: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2015 (8)


 30. NBG24. Pašnodarbinātie (darba devēji, pašnodarbinātie, neapmaksātās personas) pēc profesijas

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 7897 Atjaunināts: 20.09.2016

  1. Profesija: PAVISAM, Vadītāji, Vecākie speciālisti, Speciālisti, ..., Vienkāršās profesijas (9)
  2. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  3. Gads: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2015 (14)


 31. NBG25. Bezdarbnieki sadalījumā pa vecuma grupām un dzimuma

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 15104 Atjaunināts: 20.09.2016

  1. Dzimums: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, (3)
  2. Vecuma grupa: PAVISAM, 15-24, 25-34, 35-54, ..., 15-64 (6)
  3. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  4. Gads: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2015 (20)


 32. NBG26. Ilgstošo bezdarbnieku sadalījums pa vecuma grupām un pēc dzimuma

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 5755 Atjaunināts: 20.09.2016

  1. Vecuma grupa: 15-74, 15-64, (2)
  2. Dzimums: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, (3)
  3. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  4. Gads: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2015 (14)


 33. NBG27. Bezdarbnieki pēc darba pieredzes un dzimuma

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 7083 Atjaunināts: 20.09.2016

  1. Dzimums: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, (3)
  2. Darba pieredze: PAVISAM, Bija darba pieredze, Nebija darba pieredzes, (3)
  3. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  4. Gads: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2015 (14)


 34. NBG28. Bezdarbnieki ar darba pieredzi pēc darba pārtraukšanas iemesla un dzimuma

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 11463 Atjaunināts: 20.09.2016

  1. Dzimums: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, (3)
  2. Darba pārtraukšanas iemesli: PAVISAM, Atlaida no darba vai zaudēja darbu štatu samazināšanas dēļ, Darbs bija uz laiku, Personīgi vai ģimenes apstākļi, paša slimība, ievainojums vai īslaicīga darbnespēja, Cits iemesls (5)
  3. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  4. Gads: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2015 (14)


 35. NBG281. Bezdarbnieki sadalījumā pa saimniecisko darbību veidiem pēdējā darba vietā (NACE 2.red.)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 8250 Atjaunināts: 20.09.2016

  1. Darbības veids (NACE 2.red.): Bezdarbnieki ar darba pieredzi, (A) Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība, (B-E) Rūpniecība un enerģētika, (F) Būvniecība, ..., (R-U) Pārējie saimniecisko darbību veidi (11)
  2. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  3. Gads: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2015 (8)


 36. NBG282. Bezdarbnieki sadalījumā pēc profesijas pēdējā darba vietā

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 8559 Atjaunināts: 20.09.2016

  1. Profesija: BEZDARBNIEKI AR DARBA PIEREDZI, Vadītāji, Vecākie speciālisti, Speciālisti, ..., Vienkāršās profesijas (10)
  2. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  3. Gads: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2015 (14)


 37. NBG29. Personas, kuras meklēja darbu, pēc statusa un dzimuma

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 8117 Atjaunināts: 20.09.2016

  1. Dzimums: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, (3)
  2. Statuss: Personas, kuras meklēja darbu, personas, kurām pašreiz nav darba (BEZDARBNIEKI), personas, kurām ir darbs, bet kuras meklē citu darbu (NODARBINĀTIE), (3)
  3. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  4. Gads: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2015 (20)


 38. NBG291. Bezdarbnieku aktivitātes darba meklēšanā

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 27561 Atjaunināts: 20.09.2016

  1. Dzimums: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, (3)
  2. Aktivitātes darba meklēšanai: BEZDARBNIEKI pēc izmantotām metodēm darba meklēšanā, personīga kontaktēšanās ar darba devējiem, draugu, radu, arodbiedrību u.c. iztaujāšana, laikrakstos/žurnālos, internetā publicēto darba piedāvājumu pētīšana, ..., citas metodes (13)
  3. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  4. Gads: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2015 (20)


 39. NBG30. Iepriekš nodarbinātie bezdarbnieki sadalījumā pēc laika, kas pavadīts bez darba un pēc dzimuma

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 10394 Atjaunināts: 20.09.2016

  1. Dzimums: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, (3)
  2. Bez darba pavadītais laiks: PAVISAM, Līdz 2 gadiem, 3-4 gadus, 5-8 gadus, Ilgāk nekā 8 gadus (5)
  3. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  4. Gads: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2015 (14)


 40. NBG31. Bezdarbnieki pēc darba meklēšanas ilguma un dzimuma

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 14862 Atjaunināts: 20.09.2016

  1. Dzimums: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, (3)
  2. Darba meklēšanas ilgums: PAVISAM, Mazāk nekā 1 mēnesi, 1-2 mēnešus, 3-5 mēnešus, ..., Ilgāk nekā 4 gadus (8)
  3. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  4. Gads: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2015 (14)


 41. NBG32. Ekonomiski neaktīvie iedzīvotāji pa vecuma grupām un pēc dzimuma

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 20369 Atjaunināts: 20.09.2016

  1. Dzimums: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, (3)
  2. Vecuma grupa: PAVISAM, 15-24, 25-34, 35-44, ..., 15-64 (8)
  3. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  4. Gads: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2015 (20)


 42. NBG33. Ekonomiski neaktīvie iedzīvotāji pēc statusa un dzimuma

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 13037 Atjaunināts: 20.09.2016

  1. Dzimums: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, (3)
  2. Statuss: PAVISAM, Skolēni, studenti, Nestrādājoši pensionāri, Personas ar invaliditāti, ilgstoši darbnespējīgās personas, ..., Citi (7)
  3. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  4. Gads: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2015 (14)


 43. NBG34. Ekonomiski neaktīvie iedzīvotāji pēc darba nemeklēšanas iemesla

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 9680 Atjaunināts: 20.09.2016

  1. Darba nemeklēšanas iemesls: PAVISAM, Darba piedāvājumu gaidīšana no iepriekšējās darba vietas, Slimība, ievainojums, invaliditāte, Personiski vai ģimenes apstākļi, ..., Citi iemesli (10)
  2. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  3. Gads: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2015 (14)


 44. NBG35. Iedzīvotāji pēc ekonomiskās aktivitātes statusa, izglītības līmeņa un dzimuma

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 87969 Atjaunināts: 20.09.2016

  1. Ekonomiskās aktivitātes statuss: Iedzīvotāji, Ekonomiski aktīvie iedzīvotāji, ..nodarbinātie iedzīvotāji, ...darba ņēmēji, ..., Ekonomiski neaktīvie iedzīvotāji (7)
  2. Dzimums: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, (3)
  3. Izglītības līmenis: PAVISAM, Augstākā izglītība, Arodizglītība vai profesionālā vidējā izglītība, Vispārējā vidējā izglītība, ..., Nav uzrādīts (7)
  4. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  5. Gads: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2015 (20)


 45. NBG351. Iedzīvotāji pēc ekonomiskās aktivitātes statusa un izglītības līmeņa reģionos

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 89718 Atjaunināts: 20.09.2016

  1. Vecuma grupa: 15-74, 15-64, (2)
  2. Rādītāji: Iedzīvotāji, Ekonomiski aktīvie iedzīvotāji, ..nodarbinātie iedzīvotāji, ..bezdarbnieki, Ekonomiski neaktīvie iedzīvotāji (5)
  3. Izglītības līmeņi: Pavisam, Augstākā izglītība, Arodizglītība vai profesionālā vidējā izglītība, Vispārējā vidējā izglītība, Pamatizglītība vai zemāka par pamatizglītību (5)
  4. Gads: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2015 (14)
  5. Teritoriālā vienība: Latvija, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Latgales reģions (7)


 46. NBG36. Iedzīvotāji pēc ekonomiskās aktivitātes statusa un papildu izglītības

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 18638 Atjaunināts: 20.09.2016

  1. Ekonomiskās aktivitātes statuss: Iedzīvotāji, Ekonomiski aktīvie iedzīvotāji, ..nodarbinātie iedzīvotāji, ...darba ņēmēji, ..., Ekonomiski neaktīvie iedzīvotāji (7)
  2. Papildus izglītība: PAVISAM, Piedalījās kursos, semināros vai apmācībās, ..lai iegūtu vai papildinātu zināšanas, kas nepieciešamas darbam, Nepiedalījās papildus apmācībās, (4)
  3. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  4. Gads: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2015 (14)


 47. NBG37. Mācības pārtraukušie jaunieši 18-24 gadu vecumā pilsētās un laukos pēc dzimuma (%)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 5001 Atjaunināts: 20.09.2016

  1. Teritorija: Latvija, Pilsētas, Lauki, (3)
  2. Dzimums: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, (3)
  3. Rādītāji: Īpatsvars no iedzīvotājiem vecumā 18-24 gadi, (1)
  4. Gads: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2015 (10)


 48. NBG38. Iedzīvotāji mūžizglītībā pa vecuma grupām un pēc dzimuma (%)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 5026 Atjaunināts: 20.09.2016

  1. Dzimums: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, (3)
  2. Vecuma grupa: PAVISAM, 25-34, 35-54, 55-64, (4)
  3. Rādītāji: Īpatsvars no iedzīvotājiem attiecīgajā vecuma grupā, (1)
  4. Gads: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2015 (10)


 49. NBG39. Iedzīvotāji 25-64 gadu vecumā mūžizglītībā pēc jau iegūtā izglītības līmeņa un dzimuma

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 7562 Atjaunināts: 20.09.2016

  1. Dzimums: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, (3)
  2. Izglītības līmenis: PAVISAM, Augstākā izglītība, Arodizglītība vai profesionālā vidējā izglītība, Vispārējā vidējā izglītība, Pamatizglītība vai zemāka par pamatizglītību (5)
  3. Rādītāji: Īpatsvars no iedzīvotājiem vecumā 25-64 gadi, (1)
  4. Gads: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2015 (10)


 50. NBG40. Nodarbinātības strukturālie rādītāji (%)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 9814 Atjaunināts: 20.09.2016

  1. Valsts: Eiropas Savienība, Latvija, Lietuva, Igaunija, (4)
  2. Dzimums: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, (3)
  3. Rādītāji: Nodarbinātības līmenis (15-64), Vecāka gadagājuma iedzīvotāju (55-64) nodarbinātības līmenis, Bezdarba līmenis (15-74), Ilgstošo bezdarbnieku īpatsvars (15-74), ..., Pieaugušo iedzīvotāju (18-59) īpatsvars mājsaimniecībās bez nodarbinātajiem (9)
  4. Gads: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2015 (10)


 51. NBG41. Bezdarbu raksturojošie papildu rādītāji pa vecuma grupām un pēc dzimuma

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 17119 Atjaunināts: 20.09.2016

  1. Rādītāji: Nepilnu darba laiku nodarbinātas personas, kuras vēlas strādāt vairāk, Personas, kuras meklē darbu, bet nav gatavas to uzsākt, Personas, kuras ir gatavas uzsākt darbu, bet to nemeklē, (3)
  2. Dzimums: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, (3)
  3. Vecuma grupa: PAVISAM, 15-24, 25-54, 55-74, (4)
  4. Skaits, %: Skaits (tūkst.), Īpatsvars ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaitā, %, (2)
  5. Gads: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2015 (14)


 52. NBG42. Bezdarbu raksturojošie papildu rādītāji pēc iegūtā izglītības līmeņa un dzimuma

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 21542 Atjaunināts: 20.09.2016

  1. Vecuma grupa: 15-74, 25-74, (2)
  2. Rādītāji: Nepilnu darba laiku nodarbinātas personas, kuras vēlas strādāt vairāk, Personas, kuras meklē darbu, bet nav gatavas to uzsākt, Personas, kuras ir gatavas uzsākt darbu, bet to nemeklē, (3)
  3. Dzimums: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, (3)
  4. Izglītības līmeņi: Pavisam, Augstākā izglītība, Arodizglītība vai profesionālā vidējā izglītība, Vispārējā vidējā izglītība, Pamatizglītība vai zemāka par pamatizglītību (5)
  5. Gads: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2015 (14)


 53. NBG43. Nodarbinātības rādītāji Baltijas valstīs (%)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4997 Atjaunināts: 20.09.2016

  1. Valsts: Latvija, Lietuva, Igaunija, (3)
  2. Dzimums: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, (3)
  3. Rādītāji: Nodarbinātības līmenis (15-64), Bezdarba līmenis (15-74), Bezdarba līmenis (15-24), (3)
  4. Gads: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2015 (10)


 54. NBG44. Reģistrēto bezdarbnieku skaits gada beigās

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4688 Atjaunināts: 20.09.2016

  1. Gads: 1992, 1993, 1994, 1995, ..., 2015 (24)
  2. Rādītāji: Bezdarbnieku skaits, ..ilgstošo bezdarbnieku skaits (vairāk par 1 gadu), Bezdarbnieku pabalstu saņēmēju skaits, (3)