1. MVG01. Mājsaimniecības vidējais lielums kvintiļu grupās

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4052 Izmaiņas veiktas: 16.03.2018

  1. Gads: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2017 (13)
  2. Rādītājs: 1. kvintiļu grupa, 2. kvintiļu grupa, 3. kvintiļu grupa, 4. kvintiļu grupa, 5. kvintiļu grupa (5)


 2. MVG02. Vidējais bērnu skaits visās mājsaimniecībās

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4093 Izmaiņas veiktas: 16.03.2018

  1. Gads: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2017 (13)
  2. Rādītājs: Visas mājsaimniecības, Pilsētas, Lauki, Rīgas reģions, ..., 5. kvintiļu grupa (14)


 3. MVG03. Vidējais bērnu skaits mājsaimniecībās ar bērniem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4194 Izmaiņas veiktas: 16.03.2018

  1. Gads: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2017 (13)
  2. Rādītājs: Visas mājsaimniecības ar bērniem, Pilsētas, Lauki, Rīgas reģions, ..., 5. kvintiļu grupa (14)


 4. MVG04. Mājsaimniecību sadalījums pēc personu skaita (%)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 9198 Izmaiņas veiktas: 16.03.2018

  1. Gads: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2017 (13)
  2. Rādītājs: VISAS MĀJSAIMNIECĪBAS, Pilsētas, Lauki, Rīgas reģions, ..., 5. kvintiļu grupa (14)
  3. Personu skaits mājsaimniecībā: Pavisam, Viena persona, Divas personas, Trīs personas, ..., Piecas un vairāk personas (6)


 5. MVG05. Mājsaimniecību sadalījums pēc bērnu skaita (%)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 8058 Izmaiņas veiktas: 07.05.2018

  1. Gads: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2017 (13)
  2. Rādītājs: VISAS MĀJSAIMNIECĪBAS, Pilsētas, Lauki, Rīgas reģions, ..., 5. kvintiļu grupa (14)
  3. Bērnu skaits mājsaimniecībā: Pavisam, Nav bērnu, Viens bērns, Divi bērni, Trīs bērni un vairāk (5)


 6. MVG06. Mājsaimniecību sadalījums pēc to demogrāfiskā tipa (%)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 12347 Izmaiņas veiktas: 16.03.2018

  1. Gads: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2017 (13)
  2. Rādītājs: VISAS MĀJSAIMNIECĪBAS, Pilsētas, Lauki, Rīgas reģions, ..., 5. kvintiļu grupa (14)
  3. Mājsaimniecības tips: Pavisam, Viena persona 16-64 gadi, Viena persona 65 un vairāk gadi, Pāris bez bērniem, ..., Citas mājsaimniecības bez bērniem (10)


 7. MVG07. Mājsaimniecību sadalījums pēc kvintiļu grupām (%)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 14200 Izmaiņas veiktas: 16.03.2018

  1. Gads: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2017 (13)
  2. Rādītājs: VISAS MĀJSAIMNIECĪBAS, Pilsētas, Lauki, Rīgas reģions, ..., Citas mājsaimniecības bez bērniem (23)
  3. Kvintiļu grupas: Pavisam, 1. kvintiļu grupa, 2. kvintiļu grupa, 3. kvintiļu grupa, ..., 5. kvintiļu grupa (6)


 8. MVG08. Mājsaimniecības locekļu sadalījums pēc sociālekonomiskā statusa (%)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 8367 Izmaiņas veiktas: 16.03.2018

  1. Gads: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2017 (13)
  2. Rādītājs: VISAS MĀJSAIMNIECĪBAS, Pilsētas, Lauki, Rīgas reģions, ..., 5. kvintiļu grupa (14)
  3. Sociālekonomiskais statuss: Visi mājsaimniecības locekļi, Nodarbināti, Nestrādājoši, meklē darbu, Pensijā vai priekšlaicīgi pensionējušies, Citas neaktīvas personas (5)


 9. MVG09. Mājsaimniecību struktūra pēc mājsaimniecības locekļu vecuma un dzimuma (%)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 19508 Izmaiņas veiktas: 16.03.2018

  1. Gads: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2017 (13)
  2. Rādītājs: VISAS MĀJSAIMNIECĪBAS, Pilsētas, Lauki, Rīgas reģions, ..., 5. kvintiļu grupa (14)
  3. Dzimums: Visi mājsaimniecības locekļi, Vīrieši, Sievietes, (3)
  4. Vecuma grupa: Pavisam, 0-15, 16-24, 25-49, ..., 65+ (6)