1. MOD13_01. Iedzīvotāju vecumā no 16 gadiem apmierinātība ar dzīvi un uzticēšanās citiem (vidējais skalā no 0-10)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 5704 Izmaiņas veiktas: 09.06.2017

  1. Gads: 2013, (1)
  2. Apmierinātība/ uzticēšanās: Vispārēja apmierinātība ar dzīvi, Uzticēšanās citiem cilvēkiem, (2)
  3. Rādītājs: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, 16-24 g.v., ..., Pāris ar trīs un vairāk bērniem (36)


 2. MOD13_02. Iedzīvotāju vecumā no 16 gadiem labsajūtas atsevišķu dimensiju raksturojums (vidējais skalā no 0-10)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 7623 Izmaiņas veiktas: 09.06.2017

  1. Gads: 2013, (1)
  2. Apmierinātība: Apmierinātība ar personīgajām attiecībām, Dzīves jēga, Apmierinātība ar finansiālo situāciju, Apmierinātība ar darbu, ..., Apmierinātība ar atpūtas un zaļajām zonām (9)
  3. Rādītājs: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, 16-24 g.v., ..., Pāris ar trīs un vairāk bērniem (36)


 3. MOD13_03. Iedzīvotāju vecumā no 16 gadiem emocionālās labsajūtas atsevišķu dimensiju raksturojums pēdējo 4 nedēļu laikā (%)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 10171 Izmaiņas veiktas: 09.06.2017

  1. Gads: 2013, (1)
  2. Dimensijas: Biju laimīgs, Jutos rāms un mierīgs, Jutos grūtsirdīgs, Jutos nomākts un depresīvs, Biju ļoti nervozs (5)
  3. Raksturojums: Pavisam, Visu laiku, Lielākoties, Daļu laika, ..., Nemaz (6)
  4. Rādītājs: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, 16-24 g.v., ..., Pāris ar trīs un vairāk bērniem (36)


 4. MOD13_04. Iedzīvotāju vecumā no 16 gadiem attieksme pret pārvaldību un pamattiesībām (vidējais skalā no 0-10)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 5503 Izmaiņas veiktas: 09.06.2017

  1. Gads: 2013, (1)
  2. Uzticēšanās: Uzticēšanās politiskajai sistēmai, Uzticēšanās tiesību sistēmai, Uzticēšanās policijai, (3)
  3. Rādītājs: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, 16-24 g.v., ..., Pāris ar trīs un vairāk bērniem (36)


 5. MOD13_05. Iedzīvotāju vecumā no 16 gadiem fiziskā drošība pēc tumsas iestāšanās, vienatnē pastaigājoties savas dzīvesvietas apkārtnē (%)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 5795 Izmaiņas veiktas: 09.06.2017

  1. Gads: 2013, (1)
  2. Drošības sajūta: Pavisam, Ļoti droši, Diezgan droši, Mazliet nedroši, Ļoti nedroši (5)
  3. Rādītājs: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, 16-24 g.v., ..., Pāris ar trīs un vairāk bērniem (36)


 6. MOD13_06. Iedzīvotāju vecumā no 16 gadiem īpatsvars, kuriem ir sociāli kontakti ar citiem cilvēkiem (%)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 5280 Izmaiņas veiktas: 09.06.2017

  1. Gads: 2013, (1)
  2. Sociālie kontakti: Ir kāda persona, ar ko apspriest privātas dabas jautājumus, Var kādai personai, kura dzīvo citā mājsaimniecībā, lūgt palīdzību nepieciešamības gadījumā, (2)
  3. Rādītājs: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, 16-24 g.v., ..., Pāris ar trīs un vairāk bērniem (36)