1. MBG01. Mājsaimniecību patēriņa izdevumu struktūra (%)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 5873 Izmaiņas veiktas: 26.08.2016

  1. Patēriņa izdevumi: MĀJSAIMNIECĪBU PATĒRIŅA IZDEVUMI, pārtika un bezalkoholiskie dzērieni, alkoholiskie dzērieni un tabaka, apģērbi un apavi, ..., dažādas preces un pakalpojumi (13)
  2. Gads: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2015 (20)


 2. MBG02. Patēriņa izdevumu sastāvs un struktūra vidēji uz vienu mājsaimniecības locekli mēnesī (euro; %)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 13290 Izmaiņas veiktas: 26.08.2016

  1. Gads: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2015 (14)
  2. Patēriņa izdevumi: PAVISAM, Pārtika un bezalkoholiskie dzērieni, Alkoholiskie dzērieni, tabaka, Apģērbi un apavi, ..., Dažādas preces un pakalpojumi (13)
  3. Rādītāji: Euro, %, (2)
  4. Teritoriālā vienība: Visas mājsaimniecības, Pilsētas, Rīga, Lauki, (4)


 3. MBG03. Pilsētu un lauku mājsaimniecību patēriņa izdevumu sastāvs un struktūra naudā un natūrā vidēji uz vienu mājsaimniecības locekli mēnesī (euro; %)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 15508 Izmaiņas veiktas: 26.08.2016

  1. Gads: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2015 (14)
  2. Patēriņa izdevumi: PAVISAM, Pārtika un bezalkoholiskie dzērieni, Alkoholiskie dzērieni, tabaka, Apģērbi un apavi, ..., Dažādas preces un pakalpojumi (13)
  3. Rādītāji: Euro, %, (2)
  4. Pilsētas, lauki: Visas mājsaimniecības, Pilsētas, Lauki, (3)
  5. Naudā; natūrā: naudā, natūrā, (2)


 4. MBG04. Mājsaimniecības patēriņa izdevumi pārtikai vidēji uz vienu mājsaimniecības locekli mēnesī (euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 9229 Izmaiņas veiktas: 26.08.2016

  1. Gads: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2015 (14)
  2. Patēriņa izdevumi: Izdevumi pārtikai un bezalkoholiskajiem dzērieniem, pārtika, ..maize un graudaugu izstrādājumi, ..gaļa, ..., ..minerālūdens, atspirdzinoši dzērieni, augļu un dārzeņu sulas (15)
  3. Teritoriālā vienība: Visas mājsaimniecības, Pilsētas, Rīga, Lauki, (4)


 5. MBG05. Mājsaimniecības patēriņa izdevumi pārtikai naudā un natūrā vidēji uz vienu mājsaimniecības locekli mēnesī (euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 11215 Izmaiņas veiktas: 26.08.2016

  1. Gads: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2015 (14)
  2. Patēriņa izdevumi: Izdevumi pārtikai un bezalkoholiskajiem dzērieniem, pārtika, ..maize un graudaugu izstrādājumi, ..gaļa, ..., ..minerālūdens, atspirdzinoši dzērieni, augļu un dārzeņu sulas (15)
  3. Pilsētas, lauki: Pavisam, Pilsētas, Lauki, (3)
  4. Naudā, natūrā: naudā, natūrā, (2)


 6. MBG06. Patēriņa izdevumu sastāvs un struktūra sociālekonomiskajās grupās vidēji uz vienu mājsaimniecības locekli mēnesī (euro, %)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 12255 Izmaiņas veiktas: 26.08.2016

  1. Gads: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2015 (14)
  2. Patēriņa izdevumi: PAVISAM, Pārtika un bezalkoholiskie dzērieni, Alkoholiskie dzērieni, tabaka, Apģērbi un apavi, ..., Dažādas preces un pakalpojumi (13)
  3. Rādītāji: Euro, %, (2)
  4. Sociālekonomisko grupu mājsaimniecības: Algotu darbu strādājošās mājsaimniecības, Pašnodarbināto mājsaimniecības, Pensionāru mājsaimniecības, Citas mājsaimniecības, (4)


 7. MBG07. Patēriņa izdevumu sastāvs un struktūra statistiskajos reģionos vidēji uz vienu mājsaimniecības locekli mēnesī (euro, %)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 19030 Izmaiņas veiktas: 26.08.2016

  1. Gads: 2003, 2004, 2005, 2006, ..., 2015 (13)
  2. Patēriņa izdevumi: PAVISAM, Pārtika un bezalkoholiskie dzērieni, Alkoholiskie dzērieni, tabaka, Apģērbi un apavi, ..., Dažādas preces un pakalpojumi (13)
  3. Rādītāji: Euro, %, (2)
  4. Teritoriālā vienība: Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, Kurzemes reģions, ..., Latgales reģions (6)


 8. MBG08. Patēriņa izdevumu sastāvs un struktūra atkarībā no mājsaimniecības tipa vidēji uz vienu mājsaimniecības locekli mēnesī (euro, %)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 17018 Izmaiņas veiktas: 26.08.2016

  1. Gads: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2015 (14)
  2. Patēriņa izdevumi: PAVISAM, Pārtika un bezalkoholiskie dzērieni, Alkoholiskie dzērieni, tabaka, Apģērbi un apavi, ..., Dažādas preces un pakalpojumi (13)
  3. Rādītāji: Euro, %, (2)
  4. Mājsaimniecības tips: viena persona, viens pieaugušais ar bērniem, pāris bez bērniem, pāris ar bērniem, ..., pārējās mājsaimniecības bez bērniem (6)


 9. MBG09. Patēriņa izdevumu sastāvs un struktūra pēc galvenā pelnītāja vecuma un dzimuma vidēji uz vienu mājsaimniecības locekli mēnesī (euro, %)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 19488 Izmaiņas veiktas: 26.08.2016

  1. Gads: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2015 (14)
  2. Patēriņa izdevumi: PAVISAM, Pārtika un bezalkoholiskie dzērieni, Alkoholiskie dzērieni, tabaka, Apģērbi un apavi, ..., Dažādas preces un pakalpojumi (13)
  3. Rādītāji: Euro, %, (2)
  4. Galvenā pelnītāja vecums: Pavisam, 18 -39, 40 -59, 60 un vairāk, (4)
  5. Dzimums: Vīrietis, Sieviete, (2)


 10. MBG10. Patēriņa izdevumu sastāvs un struktūra atkarībā no bērnu skaita vidēji uz vienu mājsaimniecības locekli mēnesī (euro; %)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 12312 Izmaiņas veiktas: 26.08.2016

  1. Gads: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2015 (14)
  2. Patēriņa izdevumi: PAVISAM, Pārtika un bezalkoholiskie dzērieni, Alkoholiskie dzērieni, tabaka, Apģērbi un apavi, ..., Dažādas preces un pakalpojumi (13)
  3. Rādītāji: Euro, %, (2)
  4. Bērnu skaits mājsaimniecībā: Mājsaimniecības ar 1 bērnu, Mājsaimniecības ar 2 bērniem, Mājsaimniecības ar 3 un vairāk bērniem, Mājsaimniecības bez bērniem, (4)


 11. MBG11. Patēriņa izdevumu sastāvs un struktūra atkarībā no personu skaita, vidēji uz vienu mājsaimniecības locekli mēnesī (euro, %)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 14159 Izmaiņas veiktas: 26.08.2016

  1. Gads: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2015 (14)
  2. Patēriņa izdevumi: PAVISAM, Pārtika un bezalkoholiskie dzērieni, Alkoholiskie dzērieni, tabaka, Apģērbi un apavi, ..., Dažādas preces un pakalpojumi (13)
  3. Rādītāji: Euro, %, (2)
  4. Personu skaits mājsaimniecībās: 1 personas mājsaimniecības, 2 personu mājsaimniecības, 3 personu mājsaimniecības, 4 personu mājsaimniecības, 5 un vairāk personu mājsaimniecības (5)


 12. MBG12. Patēriņa izdevumu sastāvs un struktūra pēc galvenā pelnītāja izglītības līmeņa vidēji uz vienu mājsaimniecības locekli mēnesī (euro; %)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 14277 Izmaiņas veiktas: 26.08.2016

  1. Gads: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2015 (14)
  2. Patēriņa izdevumi: PAVISAM, Pārtika un bezalkoholiskie dzērieni, Alkoholiskie dzērieni, tabaka, Apģērbi un apavi, ..., Dažādas preces un pakalpojumi (13)
  3. Rādītāji: Euro, %, (2)
  4. Mājsaimniecības galvenā pelnītāja izglītība: augstākā, vidējā, profesionālā, arodizglītība, pamatizglītība, zemāka par pamatizglītību (5)


 13. MBG13. Patēriņa izdevumu sastāvs un struktūra pēc galvenā pelnītāja kvalifikācijas vidēji uz vienu mājsaimniecības locekli mēnesī (euro; %)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 12448 Izmaiņas veiktas: 26.08.2016

  1. Gads: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2015 (14)
  2. Patēriņa izdevumi: PAVISAM, Pārtika un bezalkoholiskie dzērieni, Alkoholiskie dzērieni, tabaka, Apģērbi un apavi, ..., Dažādas preces un pakalpojumi (13)
  3. Rādītāji: Euro, %, (2)
  4. Kvalifikācija: Algotu darbu strādājošie - pavisam, no tiem fizisku kvalificētu darbu strādājošie, no tiem fizisku nekvalificētu darbu strādājošie, no tiem garīgu darbu strādājošie, (4)


 14. MBG14. Patēriņa izdevumu sastāvs un struktūra kvintiļu grupās vidēji uz vienu mājsaimniecības locekli mēnesī (euro; %)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 13711 Izmaiņas veiktas: 26.08.2016

  1. Gads: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2015 (14)
  2. Patēriņa izdevumi: PAVISAM, Pārtika un bezalkoholiskie dzērieni, Alkoholiskie dzērieni, tabaka, Apģērbi un apavi, ..., Dažādas preces un pakalpojumi (13)
  3. Radītāji: Euro, %, (2)
  4. Kvintiles: 1, 2, 3, 4, 5 (5)


 15. MBG15. Mājsaimniecības patēriņa izdevumu detalizēts sastāvs (COICOP) vidēji uz vienu mājsaimniecības locekli gadā (euro), 2002.-2014.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 129528 Izmaiņas veiktas: 26.08.2016

  1. Patēriņa izdevumi: PAVISAM, PĀRTIKA UN BEZALKOHOLISKIE DZERIENI, Pārtika, .Maize un graudaugu izstrādājumi, ..., .Citi pakalpojumi (408)
  2. Gads: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2014 (13)
  3. Pilsētas, lauki: PAVISAM, Pilsētas, Lauki, (3)


 16. MBG151. Mājsaimniecības patēriņa izdevumu detalizēts sastāvs (ECOICOP) vidēji uz vienu mājsaimniecības locekli gadā (euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 201811 Izmaiņas veiktas: 26.08.2016

  1. Patēriņa izdevumi: PAVISAM, PĀRTIKA UN BEZALKOHOLISKIE DZĒRIENI, Pārtika, .Maize un graudaugi, ..., ..Citas nodevas un pakalpojumi (515)
  2. Gads: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2015 (14)
  3. Pilsētas, lauki: PAVISAM, Pilsētas, Lauki, (3)


 17. MBG16. Pārtikas produktu patēriņš vidēji uz vienu mājsaimniecības locekli gadā (COICOP), 2002.-2014.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 57033 Izmaiņas veiktas: 01.01.2015

  1. Pārtikas produkti: Rīsi (kg), Kviešu maize (kg), Rudzu maize (kg), Saldskābmaize u.c. maizes šķirnes (kg), ..., Dārzeņu sulas (l) (103)
  2. Gads: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2014 (13)
  3. Pilsētas, lauki: PAVISAM, Pilsētās, Laukos, (3)


 18. MBG161. Pārtikas produktu patēriņš vidēji uz vienu mājsaimniecības locekli gadā (ECOICOP)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 15451 Izmaiņas veiktas: 26.08.2016

  1. Pārtikas produkti: Rīsi (kg), Kviešu maize (kg), Rudzu maize (kg), Saldskābmaize u.c. maizes šķirnes (kg), ..., Bērzu, kļavu sulas (l) (99)
  2. Gads: 2015, (1)
  3. Pilsētas, lauki: PAVISAM, Pilsētās, Laukos, (3)


 19. MBG165. Mājsaimniecības lietošanā esošo kultūras un sadzīves priekšmetu skaits vidēji uz 100 mājsaimniecībām

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 13440 Izmaiņas veiktas: 26.08.2016

  1. Kultūras un sadzīves priekšmeti: Televizors, Videomagnetafons, Videokamera, Kompl. atskaņošanas aparatūra, mūzikas centrs, ..., Satelītantena (17)
  2. Gads: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2015 (11)
  3. Lauki, pilsētas: Pavisam, Pilsētas, Lauki, (3)


 20. MBG17. Alkoholisko dzērienu patēriņš (tūkst. dekalitru), 1990.-2008.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3609 Izmaiņas veiktas: 01.01.2009

  1. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2008 (19)
  2. Alkoholiskie dzērieni: Degvīns, liķieris un citi stiprie dzērieni, Vīnogu, augļu un ogu vīni, šampanietis un dzirkstošie vīni, Konjaks un brendijs, Alus, Mazalkoholiskie kokteiļi (5)


 21. MBG18. Alkoholisko dzērienu patēriņš uz vienu iedzīvotāju (litros), 1990.-2008.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3786 Izmaiņas veiktas: 01.01.2009

  1. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2008 (19)
  2. Alkoholiskie dzērieni: Degvīns, liķieri un citi stiprie dzērieni, Vīnogu, augļu un ogu vīni, šampanietis un dzirkstošie vīni, Konjaks un brendijs, Alus, ..., Visi alkoholiskie dzērieni, pārrēķinot absolūtajā alkoholā (6)


 22. MBG19. Alkohola patēriņš uz vienu iedzīvotāju sadalījumā pa dzērienu veidiem (%), 1990.-2008.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3622 Izmaiņas veiktas: 01.01.2009

  1. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2008 (19)
  2. Alkoholiskie dzērieni: Degvīns, liķieri un citi stiprie dzērieni, Vīns, šampanietis, Konjaks, brendijs, Alus, Mazalkoholiskie kokteiļi (5)