1. MBG01. Mājsaimniecību patēriņa izdevumu struktūra (%)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 5644 Atjaunināts: 25.08.2016

  1. Patēriņa izdevumi: MĀJSAIMNIECĪBU PATĒRIŅA IZDEVUMI, pārtika un bezalkoholiskie dzērieni, alkoholiskie dzērieni un tabaka, apģērbi un apavi, ..., dažādas preces un pakalpojumi (13)
  2. Gads: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2015 (20)


 2. MBG02. Patēriņa izdevumu sastāvs un struktūra vidēji uz vienu mājsaimniecības locekli mēnesī (euro; %)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 12921 Atjaunināts: 25.08.2016

  1. Gads: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2015 (14)
  2. Patēriņa izdevumi: PAVISAM, Pārtika un bezalkoholiskie dzērieni, Alkoholiskie dzērieni, tabaka, Apģērbi un apavi, ..., Dažādas preces un pakalpojumi (13)
  3. Rādītāji: Euro, %, (2)
  4. Teritoriālā vienība: Visas mājsaimniecības, Pilsētas, Rīga, Lauki, (4)


 3. MBG03. Pilsētu un lauku mājsaimniecību patēriņa izdevumu sastāvs un struktūra naudā un natūrā vidēji uz vienu mājsaimniecības locekli mēnesī (euro; %)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 15077 Atjaunināts: 25.08.2016

  1. Gads: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2015 (14)
  2. Patēriņa izdevumi: PAVISAM, Pārtika un bezalkoholiskie dzērieni, Alkoholiskie dzērieni, tabaka, Apģērbi un apavi, ..., Dažādas preces un pakalpojumi (13)
  3. Rādītāji: Euro, %, (2)
  4. Pilsētas, lauki: Visas mājsaimniecības, Pilsētas, Lauki, (3)
  5. Naudā; natūrā: naudā, natūrā, (2)


 4. MBG04. Mājsaimniecības patēriņa izdevumi pārtikai vidēji uz vienu mājsaimniecības locekli mēnesī (euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 8786 Atjaunināts: 25.08.2016

  1. Gads: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2015 (14)
  2. Patēriņa izdevumi: Izdevumi pārtikai un bezalkoholiskajiem dzērieniem, pārtika, ..maize un graudaugu izstrādājumi, ..gaļa, ..., ..minerālūdens, atspirdzinoši dzērieni, augļu un dārzeņu sulas (15)
  3. Teritoriālā vienība: Visas mājsaimniecības, Pilsētas, Rīga, Lauki, (4)


 5. MBG05. Mājsaimniecības patēriņa izdevumi pārtikai naudā un natūrā vidēji uz vienu mājsaimniecības locekli mēnesī (euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 10710 Atjaunināts: 25.08.2016

  1. Gads: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2015 (14)
  2. Patēriņa izdevumi: Izdevumi pārtikai un bezalkoholiskajiem dzērieniem, pārtika, ..maize un graudaugu izstrādājumi, ..gaļa, ..., ..minerālūdens, atspirdzinoši dzērieni, augļu un dārzeņu sulas (15)
  3. Pilsētas, lauki: Pavisam, Pilsētas, Lauki, (3)
  4. Naudā, natūrā: naudā, natūrā, (2)


 6. MBG06. Patēriņa izdevumu sastāvs un struktūra sociālekonomiskajās grupās vidēji uz vienu mājsaimniecības locekli mēnesī (euro, %)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 11879 Atjaunināts: 25.08.2016

  1. Gads: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2015 (14)
  2. Patēriņa izdevumi: PAVISAM, Pārtika un bezalkoholiskie dzērieni, Alkoholiskie dzērieni, tabaka, Apģērbi un apavi, ..., Dažādas preces un pakalpojumi (13)
  3. Rādītāji: Euro, %, (2)
  4. Sociālekonomisko grupu mājsaimniecības: Algotu darbu strādājošās mājsaimniecības, Pašnodarbināto mājsaimniecības, Pensionāru mājsaimniecības, Citas mājsaimniecības, (4)


 7. MBG07. Patēriņa izdevumu sastāvs un struktūra statistiskajos reģionos vidēji uz vienu mājsaimniecības locekli mēnesī (euro, %)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 19047 Atjaunināts: 25.08.2016

  1. Gads: 2003, 2004, 2005, 2006, ..., 2015 (13)
  2. Patēriņa izdevumi: PAVISAM, Pārtika un bezalkoholiskie dzērieni, Alkoholiskie dzērieni, tabaka, Apģērbi un apavi, ..., Dažādas preces un pakalpojumi (13)
  3. Rādītāji: Euro, %, (2)
  4. Teritoriālā vienība: Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, Kurzemes reģions, ..., Latgales reģions (6)


 8. MBG08. Patēriņa izdevumu sastāvs un struktūra atkarībā no mājsaimniecības tipa vidēji uz vienu mājsaimniecības locekli mēnesī (euro, %)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 16631 Atjaunināts: 25.08.2016

  1. Gads: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2015 (14)
  2. Patēriņa izdevumi: PAVISAM, Pārtika un bezalkoholiskie dzērieni, Alkoholiskie dzērieni, tabaka, Apģērbi un apavi, ..., Dažādas preces un pakalpojumi (13)
  3. Rādītāji: Euro, %, (2)
  4. Mājsaimniecības tips: viena persona, viens pieaugušais ar bērniem, pāris bez bērniem, pāris ar bērniem, ..., pārējās mājsaimniecības bez bērniem (6)


 9. MBG09. Patēriņa izdevumu sastāvs un struktūra pēc galvenā pelnītāja vecuma un dzimuma vidēji uz vienu mājsaimniecības locekli mēnesī (euro, %)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 19048 Atjaunināts: 25.08.2016

  1. Gads: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2015 (14)
  2. Patēriņa izdevumi: PAVISAM, Pārtika un bezalkoholiskie dzērieni, Alkoholiskie dzērieni, tabaka, Apģērbi un apavi, ..., Dažādas preces un pakalpojumi (13)
  3. Rādītāji: Euro, %, (2)
  4. Galvenā pelnītāja vecums: Pavisam, 18 -39, 40 -59, 60 un vairāk, (4)
  5. Dzimums: Vīrietis, Sieviete, (2)


 10. MBG10. Patēriņa izdevumu sastāvs un struktūra atkarībā no bērnu skaita vidēji uz vienu mājsaimniecības locekli mēnesī (euro; %)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 11941 Atjaunināts: 25.08.2016

  1. Gads: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2015 (14)
  2. Patēriņa izdevumi: PAVISAM, Pārtika un bezalkoholiskie dzērieni, Alkoholiskie dzērieni, tabaka, Apģērbi un apavi, ..., Dažādas preces un pakalpojumi (13)
  3. Rādītāji: Euro, %, (2)
  4. Bērnu skaits mājsaimniecībā: Mājsaimniecības ar 1 bērnu, Mājsaimniecības ar 2 bērniem, Mājsaimniecības ar 3 un vairāk bērniem, Mājsaimniecības bez bērniem, (4)


 11. MBG11. Patēriņa izdevumu sastāvs un struktūra atkarībā no personu skaita, vidēji uz vienu mājsaimniecības locekli mēnesī (euro, %)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 13774 Atjaunināts: 25.08.2016

  1. Gads: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2015 (14)
  2. Patēriņa izdevumi: PAVISAM, Pārtika un bezalkoholiskie dzērieni, Alkoholiskie dzērieni, tabaka, Apģērbi un apavi, ..., Dažādas preces un pakalpojumi (13)
  3. Rādītāji: Euro, %, (2)
  4. Personu skaits mājsaimniecībās: 1 personas mājsaimniecības, 2 personu mājsaimniecības, 3 personu mājsaimniecības, 4 personu mājsaimniecības, 5 un vairāk personu mājsaimniecības (5)


 12. MBG12. Patēriņa izdevumu sastāvs un struktūra pēc galvenā pelnītāja izglītības līmeņa vidēji uz vienu mājsaimniecības locekli mēnesī (euro; %)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 13769 Atjaunināts: 25.08.2016

  1. Gads: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2015 (14)
  2. Patēriņa izdevumi: PAVISAM, Pārtika un bezalkoholiskie dzērieni, Alkoholiskie dzērieni, tabaka, Apģērbi un apavi, ..., Dažādas preces un pakalpojumi (13)
  3. Rādītāji: Euro, %, (2)
  4. Mājsaimniecības galvenā pelnītāja izglītība: augstākā, vidējā, profesionālā, arodizglītība, pamatizglītība, zemāka par pamatizglītību (5)


 13. MBG13. Patēriņa izdevumu sastāvs un struktūra pēc galvenā pelnītāja kvalifikācijas vidēji uz vienu mājsaimniecības locekli mēnesī (euro; %)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 12104 Atjaunināts: 25.08.2016

  1. Gads: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2015 (14)
  2. Patēriņa izdevumi: PAVISAM, Pārtika un bezalkoholiskie dzērieni, Alkoholiskie dzērieni, tabaka, Apģērbi un apavi, ..., Dažādas preces un pakalpojumi (13)
  3. Rādītāji: Euro, %, (2)
  4. Kvalifikācija: Algotu darbu strādājošie - pavisam, no tiem fizisku kvalificētu darbu strādājošie, no tiem fizisku nekvalificētu darbu strādājošie, no tiem garīgu darbu strādājošie, (4)


 14. MBG14. Patēriņa izdevumu sastāvs un struktūra kvintiļu grupās vidēji uz vienu mājsaimniecības locekli mēnesī (euro; %)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 13305 Atjaunināts: 25.08.2016

  1. Gads: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2015 (14)
  2. Patēriņa izdevumi: PAVISAM, Pārtika un bezalkoholiskie dzērieni, Alkoholiskie dzērieni, tabaka, Apģērbi un apavi, ..., Dažādas preces un pakalpojumi (13)
  3. Radītāji: Euro, %, (2)
  4. Kvintiles: 1, 2, 3, 4, 5 (5)


 15. MBG15. Mājsaimniecības patēriņa izdevumu detalizēts sastāvs (COICOP) vidēji uz vienu mājsaimniecības locekli gadā (euro), 2002.-2014.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 129393 Atjaunināts: 25.08.2016

  1. Patēriņa izdevumi: PAVISAM, PĀRTIKA UN BEZALKOHOLISKIE DZERIENI, Pārtika, .Maize un graudaugu izstrādājumi, ..., .Citi pakalpojumi (408)
  2. Gads: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2014 (13)
  3. Pilsētas, lauki: PAVISAM, Pilsētas, Lauki, (3)


 16. MBG151. Mājsaimniecības patēriņa izdevumu detalizēts sastāvs (ECOICOP) vidēji uz vienu mājsaimniecības locekli gadā (euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 201774 Atjaunināts: 20.10.2016

  1. Patēriņa izdevumi: PAVISAM, PĀRTIKA UN BEZALKOHOLISKIE DZĒRIENI, Pārtika, .Maize un graudaugi, ..., ..Citas nodevas un pakalpojumi (515)
  2. Gads: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2015 (14)
  3. Pilsētas, lauki: PAVISAM, Pilsētas, Lauki, (3)


 17. MBG16. Pārtikas produktu patēriņš vidēji uz vienu mājsaimniecības locekli gadā (COICOP), 2002.–2014.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 56935 Atjaunināts: 25.08.2016

  1. Pārtikas produkti: Rīsi (kg), Kviešu maize (kg), Rudzu maize (kg), Saldskābmaize u.c. maizes šķirnes (kg), ..., Dārzeņu sulas (l) (103)
  2. Gads: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2014 (13)
  3. Pilsētas, lauki: PAVISAM, Pilsētās, Laukos, (3)


 18. MBG161. Pārtikas produktu patēriņš vidēji uz vienu mājsaimniecības locekli gadā (ECOICOP)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 13501 Atjaunināts: 25.08.2016

  1. Pārtikas produkti: Rīsi (kg), Kviešu maize (kg), Rudzu maize (kg), Saldskābmaize u.c. maizes šķirnes (kg), ..., Bērzu, kļavu sulas (l) (99)
  2. Gads: 2015, (1)
  3. Pilsētas, lauki: PAVISAM, Pilsētās, Laukos, (3)


 19. MBG165. Mājsaimniecības lietošanā esošo kultūras un sadzīves priekšmetu skaits vidēji uz 100 mājsaimniecībām

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 12951 Atjaunināts: 31.08.2016

  1. Kultūras un sadzīves priekšmeti: Televizors, Videomagnetafons, Videokamera, Kompl. atskaņošanas aparatūra, mūzikas centrs, ..., Satelītantena (17)
  2. Gads: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2015 (11)
  3. Lauki, pilsētas: Pavisam, Pilsētas, Lauki, (3)


 20. MBG17. Alkoholisko dzērienu patēriņš (tūkst. dekalitru), 1990.–2008.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3627 Atjaunināts: 25.08.2016

  1. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2008 (19)
  2. Alkoholiskie dzērieni: Degvīns, liķieris un citi stiprie dzērieni, Vīnogu, augļu un ogu vīni, šampanietis un dzirkstošie vīni, Konjaks un brendijs, Alus, Mazalkoholiskie kokteiļi (5)


 21. MBG18. Alkoholisko dzērienu patēriņš uz vienu iedzīvotāju (litros), 1990.–2008.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3804 Atjaunināts: 25.08.2016

  1. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2008 (19)
  2. Alkoholiskie dzērieni: Degvīns, liķieri un citi stiprie dzērieni, Vīnogu, augļu un ogu vīni, šampanietis un dzirkstošie vīni, Konjaks un brendijs, Alus, ..., Visi alkoholiskie dzērieni, pārrēķinot absolūtajā alkoholā (6)


 22. MBG19. Alkohola patēriņš uz vienu iedzīvotāju sadalījumā pa dzērienu veidiem (%), 1990.–2008.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3640 Atjaunināts: 25.08.2016

  1. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2008 (19)
  2. Alkoholiskie dzērieni: Degvīns, liķieri un citi stiprie dzērieni, Vīns, šampanietis, Konjaks, brendijs, Alus, Mazalkoholiskie kokteiļi (5)