1. MTG01. Mājsaimniecību īpatsvars, kas norādījušas atsevišķas problēmas saistībā ar sava mājokļa vidi (%)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 12505 Izmaiņas veiktas: 03.03.2016

  1. Rādītāji: Visas mājsaimniecības, Pilsētas, Lauki, Rīgas reģions, ..., Pāris ar trīs un vairāk bērniem (16)
  2. Gads: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2015 (11)
  3. Problēmas: Troksnis no kaimiņu dzīvokļiem, kāpņu telpas, ielas vai āra, Apkārtējās vides piesārņojums, putekļi un/vai citas vides problēmas dzīvesvietas tuvumā, Vardarbība un noziedzības līmenis dzīvesvietas apkārtnē, (3)


 2. MTG02. Mājokļu vispārējais raksturojums (%)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 12294 Izmaiņas veiktas: 03.03.2016

  1. Rādītāji: Visas mājsaimniecības, Pilsētas, Lauki, Rīgas reģions, ..., Pāris ar trīs un vairāk bērniem (16)
  2. Gads: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2015 (11)
  3. Mājokļa raksturojums: Vidējais istabu skaits mājsaimniecību lietošanā, Istabu skaits uz vienu mājsaimniecības locekli, Mājokļa vidējā platība, m2, (3)


 3. MTG03. Mājokļa veids (%)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 19556 Izmaiņas veiktas: 03.03.2016

  1. Rādītāji: Visas mājsaimniecības, Pilsētas, Lauki, Rīgas reģions, ..., Pāris ar trīs un vairāk bērniem (16)
  2. Gads: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2015 (11)
  3. Mājokļa veids: Pavisam, Savrupmāja/viensēta, Savrupmājas daļa vai rindu māja, Dzīvoklis daudzdzīvokļu mājā līdz 9 dzīvokļiem, ..., Cita tipa mājoklis (6)


 4. MTG04. Mājokļu labiekārtotība (%)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 17036 Izmaiņas veiktas: 03.03.2016

  1. Rādītāji: Visas mājsaimniecības, Pilsētas, Lauki, Rīgas reģions, ..., Pāris ar trīs un vairāk bērniem (16)
  2. Gads: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2015 (9)
  3. Labiekārtotība: Aukstā ūdens apgāde (ūdensvads), Karstā ūdens apgāde, Kanalizācija, Tīkla gāze, ..., Stacionārā elektriskā plīts (6)


 5. MTG05. Ar mājokļa uzturēšanu saistītie izdevumi uz vienu mājsaimniecību

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 7514 Izmaiņas veiktas: 03.03.2016

  1. Rādītāji: Visas mājsaimniecības, Pilsētas, Lauki, Rīgas reģions, ..., Pāris ar trīs un vairāk bērniem (16)
  2. Gads: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2015 (11)
  3. Mājokļa izdevumi: Kopējie ar mājokļa uzturēšanu saistītie izdevumi uz vienu mājsaimniecību mēnesī, euro, Mājokļa izdevumi, procentos pret rīcībā esošo ienākumu, (2)


 6. MTG06. Ar mājokļa uzturēšanu saistīto izdevumu ietekme uz mājsaimniecības finansiālo situāciju (%)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 12230 Izmaiņas veiktas: 03.03.2016

  1. Rādītāji: Visas mājsaimniecības, Pilsētas, Lauki, Rīgas reģions, ..., Pāris ar trīs un vairāk bērniem (16)
  2. Gads: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2015 (11)
  3. Izdevumu ietekme: Ļoti apgrūtinoši, Nedaudz apgrūtinoši, Nemaz nav apgrūtinoši, (3)


 7. MTG07. Ar mājokļa uzturēšanu saistītie izdevumi uz vienu mājsaimniecības locekli

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4773 Izmaiņas veiktas: 03.03.2016

  1. Personu skaits mājsaimniecībā: VISAS MĀJSAIMNIECĪBAS, Vienas personas mājsaimniecība, Divu personu mājsaimniecība, Trīs personu mājsaimniecība, ..., Piecu un vairāk personu mājsaimniecība (6)
  2. Gads: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2015 (11)
  3. Mājokļa izdevumi: Kopējie ar mājokļa uzturēšanu saistītie izdevumi uz vienu mājsaimniecības locekli mēnesī, euro, Mājokļa izdevumi uz mājsaimniecības locekli, procentos pret rīcībā esošo ienākumu, (2)